LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

TESTÜNK 4-, 5-, 6-, 7-változós élő anyag-energia térszerkezeteinek felépítése

 

„Hatalmas” tanítói az emberiségnek óriási késztetést éreztek a tanításra.

Jobbak vagytok azáltal, hogy 30-90 ezer forintot elkértek a tudatlan tömegektől egy 2,5 napos, vagy egy hetes kurzusra ahhoz, hogy megtanítsátok őket önmagukba lemerülni.

Többre nem tudjátok, mert amit ti Balogh Béla , Arkagyij Petrov, Gregorij Grabovoj tanítotok, ez az óvodai képzésnek felel meg. Mindent fénynek neveztek, amit ti nem értetek.

Képzeljétek el egy ház felépítését a falazóanyagtól a benne lévő elektromos hálózatig, a benne lévő vízhálózatig, a fűtéshálózatig.

Hacsak azt mondjátok rá, hogy ház, buta együgyűséggel.

Azt mondjátok ti, hogy a fény teremtette az embert, az egy nagy baromság.

Az elektrontól a gamma sugárzásig ti mindent összefoglaltok fénynek, mert nem ismeritek.

Jó lenne, hogyha tanulnátok mielőtt tovább akartok tanítani.

Fénnyé alakulni tanítjátok az embereket.

 

Ha nyugvó elektront csonkítjuk egy elemi egységgel, az az elektroaktív elektron, ami elindul a feszültség irányába és működteti az általatok ismert izzólámpát, konyhafűtést, motorokat, stb.

A 12 elemi korpuszkuláris anyag-egységből felépülő elektron, az befagyott állapotban bennünk van és körülöttünk is van. Ez építi fel a testünket. Ebből vannak a protonok, neutronok, elektronfelhő az atomok között. Az atomokból épülnek fel a molekulák, továbbá a szövetek és szervek.

 elektron.jpg

Amikor 1 elemi részecske hiányzik belőle, akkor válik elektroaktív elektronná. 6 részecske van a magjában és 5 részecske van a héjában, ezáltal sokkal gerjedtebb állapotú, mint a nyugalmi elektron. Ilyenkor indul meg a feszültség irányába és a fizikából tanult mágneses teret gerjeszt. mikronika_ea_elektron_2.jpeg

A legutóbbi 52000 évvel ezelőtti katasztrófánál átjött egy tudás és megőrződött az emberiségben, ez a „zsidó” csillag. Ez a 6 elemi egységből álló elektronmag.

A letompult agyú emberiség ennyit tudott áthozni az Univerzum ismeretéből.

Ez az elektron magja. Visszaemlékeztetek! Nem az atomnak a magja, hanem az atomot felépítő elektronoknak a magjával foglalkozunk, amit most a CERN-ben is keresgélnek.

Amennyiben a nyugalmi elektronnak 2 héjrészecskéje hiányzik és ezáltal megnő a gerjedtsége és eléri, a 2/3-ad fénysebességet. Ez a Gravitron, ami a gravitációt okozza, mint gravitron mágneses térerőt.

 gravitron_2.jpeg

Ez tartja egymáshoz képest kellő távolságban a kozmikus tömegeket. A Gravitron áramlik egyik kozmikus tömegből a másikba és ez áramlik a mi kozmikus tömegünkből a Föld belsejéből kifelé azáltal, hogy a magma és a szilárd kéreg közötti réteg tördeli forgási sebesség különbözete által az elektronokat és ezek a csonkult elektronok kiáramlanak a magmából és a szilárd kéreg héjszerkezete miatt rácsos térszerkezetbe rendeződve a felszínre törnek és továbbhaladnak.

Ezért szenvednek sokat az intelligens emberek a Curry és a Hartmann sugárzás miatt.

A még érzéketlen bunkók ezt nem érzékelik. Csak mennek 4-5x pisilni éjszakánként, mert az inakat és a simaizmot a Gravitron összehúzza. Tartós hatása esetén zsugorítja.

Amit eddig fénysugárnak, hosszirányú és longitudinális rezgésnek érzékeltek a fizikusok, az korpuszkuláris energia.

foton_2.jpeg

A héjon a kiegyensúlyozatlanul elhelyezkedő 3 elemi anyagrészecske a perdület folytán úgy viselkedik, mint a példában a kalapács nyele.

Durván érzékeltetve, hogy elképzelni tudjátok, egy pörgetve hajított kalapácsnak a feje körüli könnyebb nyele pörgését, megérthetitek, hogy amikor ez halad, akkor a nyélnek a sebessége hozzáadódik a haladási sebességhez, amikor előre irányban halad a fej körül keringő nyél.

Viszont levonódik a haladási sebességből, amikor a fej haladási irányához viszonyítva visszafelé kerüli meg a fejet a nyél, longitudinális hullámmozgást csinál.

Amikor keresztbe halad a haladási irányra a nyél, akkor transzverzális rezgésként érzékelhető.

Így működik a korpuszkuláris elektron is.

A fizikusok eddig ezt nem tudták felmérni és külön tényezőnek tekintették az energiát és az anyagot.

Az energia az alapvető a teremtésben. Az ATYA ISTEN az energiával indította el az egységnyi gamma sugárzás anyagi részecskéjét. Ebből építette föl a Mindenséget az Ő 2 változós anyag-szerkezetéből a 24 változós anyag-energia szerkezetéig.

Ő most ott van minden egységnyi energiában, ami egységnyi anyag elemi részecskéket tart megfelelő távolságra az elektronmag központjától és egymástól 30 fok eltéréssel a nyugalmi elektronban.

 

Olvassátok el a LÉT-TUDAT KÖNYVET ahhoz, hogy meg tudjátok érteni a kozmikus tömegek közti távolságot a kozmoszban és ugyanúgy az elektron részecskéi közötti távolságot a részecskék között.

A teremtés abból áll, hogy a gamma sugárzás energia egységéből az elemi részecskéből felépített kozmosz minél több elemi részecskéből szervezett, bonyolultabb építőelemekből épül föl, annál jobban befagy, bekeményedik és így lesz belőle pl. az asztallap anyaga.

Tehát a fénynek 3 részecskéje hiányzik a mag körüli pályáról és van 1 c fénysebessége.

 

A Jomaidon ami a fehér kozmikus oldalon egy pontból sugárzik szét az élő állatokra és emberekre és szórja az életenergiát. A Jomaidon 2 részecskével rendelkezik az energia pályán a 6 részecskével rendelkező elektronmag körül. Ennek a haladási sebessége anyag-energiaként 14 c fénysebesség.

jomaidon_2.jpegAmikor ezt nem tudja fölvenni az embernek vagy állatnak a mentálteste, akkor hal el végelgyengülésben.

A következő a Mezon, ami a 6 elemi részecskéből álló elektronmag körüli pályán 1 AE-ből áll, szétfeszítő hatású.

mezon_2.jpeg 

Ezt most nem fejtem ki részletesen, minthogy ebből van felépítve a 6-változós atomszerkezet.

Következik a Pozitron. Ez az elektronmag. Az elektron 6 elemi egységből álló magja a pozitron. Amennyiben ez robbanások során kiválik és száguldásba kezd, 310 c fénysebességgel száguld egy atomrobbanás eredményeként. Ez összehúzó hatású, ezt nevezi a fizika alfa sugárzásnak, mert ezt tudták felmérni. Ez a korpuszkula a 7-változós anyagszerkezet építőeleme.

 pozitron2_2.jpeg

Az 5 elemi anyag-egységből álló korpuszkula a Bilon. Ez a szerkezeti elem 390 c fénysebességgel száguld a Mindenségben.

 bilon_2.jpeg

Aki ennek befolyásolására kapott képességet, az tud belőle bilokációs (másodlagos) testet építeni. Bilon + 1 nyugalmi elektron a protonja. Bilon + 2 nyugalmi elektron a neutronja. Elektronfelhő nincs.

bilokacios_test_atom.jpg

Amennyiben a teremtő akarat, Isteni vagy emberi teremtő akarat be tudja fogni, akkor ebből a bilonból épít magának bilokációs megjelenést.

Csupán bizonyításként egy ilyen képességgel rendelkező ember a fiziológiai testét otthagyta a megfigyelők előtt, a Tudományos Akadémia tagjai előtt Lengyelországban; és Párizsban a kiküldött megfigyelők előtt, ugyanazon időpontban csekkbefizetést intézett a postán. Ezt a 2. helyen való megjelenést anyagszerkezetileg a bilon energia töltettel lehet végrehajtani. A bemutató után hetekig kimerült, beteg volt az illető.

A buta tanulatlanoknak nem áll a rendelkezésére.

Mindig csak azoknak áll a rendelkezésére, akik erre az életükre ezt a képességet kapták meg a leszületésükhöz. A bilon energia szétfeszítő hatású, tehát továbbmozdító.

Az ATYAÚRISTEN ilyen bilon elemekből álló energia mondatokkal mozdítja tovább gyermekeit.

A következő a Jang/Tudon korpuszkula, amelynek összehúzó hatása van. jangtudon_2.jpeg

Ez az emberi akaratközlés eszköze. A tudati aurával vetíti ki az elme és a célzott személynek az érzékelési aurája által fogja fel a közlést az ő elméje.

Csippents össze 2-2 ujjaddal a mutató és a hüvelykujjak között egy kis tésztát és azonnal megérted a térszerkezetét. Ez a legközelebb való elhelyezkedési lehetőség a mutatott tésztán a csúcspontok között. Mindegyik csúcsponton egy-egy elemi anyagegység van.

A Tudon (nyers állapotban Jang) interferáló rezgésekből álló hologram képződmények őrzik a földi ember számára kiolvasható múltbeli eseményeket a térben. Ezen alapult a Kronovizor elkészíthetősége, amit a Vatikán az emberi tudatlanság megőrzése érdekében szétveretni nem mert, de részegységeiben szétszedve szétküldött a különböző apátságokba titkos megőrzésre.

A tárgyakban megőrzött emlékezet nem a tárgy 4-változós szerkezetében van, hanem a tárgy asztráltestében, miként az emberi fej körül a memóriamező, és ebben Tudon szerkezetek a tároló elemek.

(Jang, amikor ez a 4 elemi anyag-egységből álló korpuszkula száguld szervezetlenül a Mindenségben és Tudon akkor, ha Teremtő, Isteni vagy emberi akarat bonyolult szerkezetbe szervezi.)

Ezen a módon működött Kele János is, aki 1900-ban született és rendszeresen alkalmazta eltűnt személyek megkeresésére a rendőrség. Ebbe a Tudon hologramba tudott belelátni érzékelési aurájával és az elméje konvertálta agya számára a képet.

Jin/Seton korpuszkula. Három elemi anyag-egységből álló.

 jin_2.jpeg

Az elménk képes felfognia a tudati aura által. Ilyen Jin/Setonból kialakított mondatokban igazítja teremtményeit a Teremtő Fiú Isten. Ez is szétfeszítő hatású, tehát továbbmozdító hatású. Ennek az elemi egységnek haladási sebessége 490 c fénysebesség. ( A Jin a nyers, a Seton a Teremtő Akarattal vezérelt korpuszkula.)

Következő a Duton, amit atomrobbanáskor béta sugárzásként érzékel a fizika. Ennek korpuszkuláris haladási sebessége a 660 c. Ez összehúzó hatású.

duton_2.jpeg

És végül az egységnyi gamma részecske. A Teremtő akarat egységnyi korpuszkuláris része.

Ɣ .

Ebből épül fel minden anyag. Minél jobban lelassul, bonyolultabb szerkezetté áll össze, annál jobban befagy. Ennek az elemi anyagi részecskének, a gamma sugárnak a haladási sebessége 18000 c.

Az ATYAÚRISTEN ahol ott van ebben az egységnyi energiában és ahol ott van az egységnyi tömegben, mindenütt ott van és mindent megteremtett általa, és Teremtő Fiai által megteremtett Teremtő Világ Mindensége Őbenne van. És ez így marad mindörökké. Ámen.

Jó lenne, ha ezek a megvadult tanítók, akik mindent fénynek neveznek, a való igazságot megismerve folytatnák a tevékenységüket.

*

A 4-, 5-, 6-, 7-változós anyagok mindegyikének vannak protonjai és neutronjai, valamint a 4- és 5-változósnak egyensúlyi elektronjai, ezáltal atomjai és molekulái és ebből szövetszerkezete, szervei és térkitöltése. ( Ami fent, az lent, ami lent, az fent is.)

A szövetszerkezeteknek vannak energiaformációi, amik működtetik őt, de kifelé is hatással bírnak. (Hasonló, mint 4-változósban a vegetatív és az akaratlagos idegrendszer működése.)

(A szerelmes ifjú 5-változós keze simogatja kedvesét, pedig látszólag csak egymás mellett sétálnak.)

Az 5-változós testet van néhány ember, aki látja, de másoknak nincsen ilyen képessége. Elektromos műszerekkel pedig eredménytelen a közvetlen érzékelése. Legtöbb esetben csak hatását lehet kimutatni. (Az élelmiszerüzleti mérleggel nem lehet analitikai mérlegre valót mérni.)

*

Az emberi 4-változós térszerkezet változói ( ami szerint a földi ember érzékeli az Univerzumot):

 1. az anyag nagyobb részt ismert variánsai (Mengyelejev táblázat)

 2. az energiák közül a már ismertek (nagyon sok ismeretlen)

 3. az az időtényező, ami a mi Naprendszerünkben érvényesül. (Másutt más sebességgel múlik az idő)

 4. a három térirány szerinti helyzetünk az Univerzumban

 

A 4 – 7 - változós anyag-energia szerkezet építőelemeit a Mikronika írásunkban felsoroltuk ábrákkal.

A Nyugalmi elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Tudon, Seton, Duton, Elemi Ɣ Anyag-egység megismerhető. Csupán csak megismerni akarás legyen.

Visszahivatkozunk a Mikronika cikkben leírtakra, megismételjük, hogy az atom felépítésében protonok, neutronok és egyensúlyi elektronok alkotnak elektronfelhőt.

Az élőknek az építőelemei az úgynevezett csonkult elektronok, melyek a meghatározók abban, hogy meddig lehet valami élő és mi az, ami holt anyag.

Az élet az állattól az emberig a Szentlélektől származó energia. Az a Jomaidon sugárzás, ami a Mindenségben mindenüvé kiterjed. (A Jomaidon 2 elemi egységet pörget a magja körüli héjon)

Az ember is és az állat is addig élő, ameddig protonjait, neutronjait Jomaidon és a hozzá kapcsolódó csonkulatlan elektronok alkotják. Természetesen egyensúlyi elektronok alkotják az elektron felhőt. Amikor ez az arány elromlik, akkor meghal az illető. (A Jomaidon Gravitronná változik, vagy szétesik.)

Az ezekből felépített molekulák és szövetszerkezetek olyan mértékű ismeretet igényelnek, amit ezen szűk keretek között nem tudunk közreadni. (Ebbe beletartoznak az immunrendszer működését szabályozó enzimektől kezdve az élettartamot szabályozó telomerekig minden.) Olvasd el a LÉT-TUDATOT és a korpuszkuláris-energia.hupont.hu honlapot és rakd össze a fejedben!

A személy akkor hal el, amikor nem tudja többé felvenni a Szentlélektől a Jomaidon sugárzást. vagy egyéb más okból, pl. romboló mikronikai elemi részecskék sugárhatása folytán a Jomaidon szétrombolódik a szervezetében. (pl. atombomba sugárhatásakor)

A normális emberi szervezetben mindig van élő Jomaidon szerkezet, és mindig van valamennyi Gravitron szerkezet is ahhoz, hogy itt maradjon a Földön. Ezt bővebben a Mikronika cikkünk tárgyalja.

A LÉT-TUDAT Könyvben a teljes emberi szerkezetet bemutató ábrákkal pontosan meghatározott a lélek, a mentáltest, a fiziológiai test, az étertest, és az asztráltest szerepe és működése.

Ennek a teljes együttműködésnek, ami szinte oda-vissza lüktetőnek tekinthető, korpuszkuláris magyarázatát a következőkben adjuk meg.

Mostantól csak az élő emberi, állati szervezetekről beszélünk. Mindarról, ami az élő szervezetben alkotó elemként érvényesül. A növényi élet fotoszintézisével itt nem foglalkozunk, azt tanítják az iskolákban. A hüllők éltetője a Gravitron és a Napenergia. A hangyák Jomaidonból és Gravitronból élnek.

A kékvérűeket (a Világ Sátánjait) a pénzvilág 7 vezető családját is a gravitron és a Jomaidon korpuszkuláris sugárzás élteti. Ezért nem tud lelkük kilépni a Gaijából.

A fekete Holdra, az elszámolás helyére sem tudja Jehovah Úristen elvitetni őket.

A lelkük közvetlen visszaszületéssel lép újra életbe, hasonlóan az eredeti Homo ludenshez.

Az ő testi szerkezetük külön tanulmány tárgyát képezi.

Az emberi egyszerű 4-változós anyagszerkezetnek a felépítését az élőben részletesen tartalmazza a Mikronika cikk.

(Természetesen minden lény fogyaszt valami élelmet, amíg az éltető korpuszkuláris energia élteti. Ezzel az anyagcserével, mint általános ismerettel itt nem foglalkozunk.)

A lényeg az, hogy Jomaidon működik 1 csonkulatlan elektronnal protonként, és 2 db nyugvó elektronnal neutronként. Ez a Hidrogén atom az élő szervezetekben. (+ egyensúlyi elektron)

Minden anyagot más mennyiségű proton, neutron és egyensúlyi elektron képez.

Természetesen az anyaghoz mindig energia társul. Csak tudni kell azt hozzá, hogy a Mindenségben a korpuszkuláris részecskék sokféle lehetőségből adódó szerveződése és lelassulása okozza a bonyolult részecskéknek a tárgyiasulását, tehát a „befagyását”, mint pl. ami már tapintható.

Minden száguld, perdül a Mindenségben.

Az üvegprizmára vetített fénysugár vörös sávja azért fordul jobban a tömegközpont felé, mert kisebb a perdülete, mint a kék fotonoknak.

*

Koncentráltan a mezon sugárzás kellemetlen érzetet kelt az embernek, ha azt a Teremtő tudat nem lassította le formaképzővé. Akár meg is ölheti a két-lábon járót, pedig ez asztráltestének képezi építő elemét. (De ha téglatörmelékkel lövünk egy házat, akkor a téglából álló fal is összeomlik, de ha a téglatörmeléket a habarcs összefogja, akkor az is fallá válik.)

Az élő emberben, állatban Jomaidonos atomszerkezet van többségében. Ha ez Gravitronossá válik, akkor elhal.

Az élő emberi szerkezetben 5-változós atomi, molekuláris szövetszerkezetek is vannak a személy lélekkorától és addig összegyűjtött intelligenciájától függő mértékben.

A mentáltestben gravitron nem fordul elő, csak Jomaidonos és mezonos szerkezet.

Az asztráltestben ismét lélekkortól és intelligencia mennyiségtől függően megoszlik a Jomaidonos és a mezonos szerkezet mennyisége. A fejletlenebbeknél bőven van gravitronos szerkezet is.

A mentáltest és az asztráltest az a következő formáció, ami az 5-változó szerint működik a 7-változós lélek és a 6-változós elme vezénylete alatt.

A mindent vezérlő 7-változós lélek magjának kapszulája kizárólag pozitronból épül fel.

Az elmeszerv.

Az elme felépítése 4 Setonból áll össze: 1 elme atommag és ezt 4 elemi részecske kerülgeti.

*

Az élő 5-változós anyag és energia molekuláris szerkezetében:

az 5-változós proton: mezon-jomaidon egységekből álló.

 mezon_jomaidon_egyseg.jpg

az 5-változós neutron: jomaidon-mezon-jomaidon egységekből áll. jomaidon_mezon_jomaidon_egyseg.jpg

az 5-változós Hidrogén atom: 5-változós proton + 5-változós neutron magból és körülötte az atomhéjon egy egyensúlyi elektron kering. 5_valtozos_h_atom.jpg

Az ember 5-változós térszerkezet változói, azaz teremtésének szempontjai:

 1. a szeretet, ami meleg és összetartó

 2. a szétbontó, a megsemmisítő halál, az átalakulást és újra-felépülést okozó

 3. az el nem múló elvárás a teremtményekkel szemben a Teremtőtől

 4. a feltámadó elvárása a feltámadottakkal szemben

 5. a feltámadottakat elfogadó Teremtő célprogramja a tökéletesítésre

 

5-változós térszerkezetekből épül fel a mentáltest (5-változósból 6-változósba fejlődik).

Az asztráltest (5-változós marad). Az étertest egy része (5-, 6-, 7-változós) molekula és szövetszerkezet. Ennek az 5-változós szerkezetnek a meghatározó kritériumai, amelyek mind egyenként egy-egy változó lehetősége egy matematikai egyenletnek, ezért nevezzük 5-változósnak és ezáltal nincs jóformán emberileg föllelhető 2 azonos személy a Földön.

(A fejletlen személyek esetében ezen kívül még tartalmaz gravitronokat és elektroaktív elektronokat mindenkinél más-más %-ban.)

Az étertest agyformátumként veszi körül a lélekmagot, 5-változós szerkezet a lélek-kapszulában. Bilon + 1 nyugalmi elektron alkot protont és Bilon + 2 nyugalmi elektron alkot neutront benne. Egyensúlyi elektron nincs benne.

Az éteri aurában csak Bilon van „befagyva” a fiziológiai test körül, szemmel látható a kontúrja vagy ha nincs kontúr, akkor a beolvadása a térbe.

Az akarattól független vegetatív idegrendszeri működést vezényli az éteri aura.

Az étertest és az éteri aura is a lélekkel megy elszámolásra.

Az életben az elme az étertesten keresztül érintkezik a lélekkel, nem közvetlenül.

Az elme a lélek szerve, mint embernek a kéz.

A Szellemek a testhalál után:

Az 5-változós szellemtesttel rendelkezők lehetnek jók és lehetnek elvetemülten rosszak, aszerint hogy életükben milyenek voltak. Nem ők mennek elszámolni, hanem a különvált lélek. Ők addig léteznek a Gaiában, amíg a Szentlélektől kapott energiatöltetük el nem fogy.

Halál után már nincs mentáltest, ami felvegye a Jomaidont a Szentlélek által sugárzott éltetőt.

A szellemek, jók és rosszak, egyaránt szeretnek élő, két-lábon járó emberekre rákapcsolódni rezonancia alapján, hogy onnan tudjanak energiához jutni. Elvonják az életerőt a testben élőtől. Ezeket mindig le kell szakítani és elvitetni a megsemmisítőbe. A szellemvilág azt tudja, amit tudott életében, néha belelát a jövő szerveződő eseményeibe, de nincs kapcsolata a Teremtő Istennel.

Az élő 6-változós anyag és energia szerkezet: mezon-mezon-mezon kapcsolat

a 6-változós proton: mezon-mezon kapcsolatban

6_valtozos_proton.png

a 6-változós neutron: mezon-mezon-mezon kapcsolatban 6_valtozos_neutron.png

a 6-változós atom: mezon-mezon protonból és mezon-mezon-mezon neutronból áll és nincs körülötte elektronfelhő a legegyszerűbb esetben, a Hidrogén atomnál. Az Oxigén atomban már 8 x annyi a 6-változós emberi mentáltestet felépítő anyagban a proton és a neutron. És így tovább a Mengyelejev rendszer szerinti szerveződésben.

6_valtozos_atom.png

6-változós anyag-energia szerkezetből épül fel a mentáltest a lélek vezénylete alatt az energia kombinációk a változók által bonyolultan szerveződve. Ezért nincs 2 azonos ember a Földön.

A 6-változós élő térszerkezet változói, azaz változó mértékű kritériumai:

 1. Feltétlen azonosság az erre az életre szóló teremtői elrendeléssel

 2. Kimeríthetetlen eleven életenergia felvételi készség

 3. A lélekben elhasználódott elemek elvetése és újak építése

 4. A halállal szembeni közömbösség

 5. A felfogható és hasznosítható értelmes energiák tárolása

 6. Az elérhető legnagyobb előrehaladás a Mindenség megismerésében

 

A lélekmag és a lélek kapszula 7-változós anyaga egyaránt pozitronos szerkezetekből álló.

Ez érkezik fogamzáshoz és ez indítja el a bonyolult fogamzási és fejlődési folyamatot.

A mindennapi emberi kapcsolatokban a nemi vággyal egymásba hatolók spermájára ez a lélek ül rá, mint lovas a lóra és hatol be a petébe mindennapi módon. Kivételes esetekben sperma nélkül a Teremtő Isten Teremtő akarata által lép be a petébe. (Mint 2000 évvel ezelőttről Jézus fogantatásáról tudják a tudók és nem az uralkodói érdekeket képviselő hitvilág fenntartói.)

 

7-változós élő anyag és energia:

a 7-változós anyag-energia szerkezet kizárólag pozitronból alkot protont és neutront, valamint szövetszerkezetet, formációt. Tartozik hozzá a LÉT-TUDAT-ból már ismertetett pozitron haladási sebesség, ami a fénysebességnek 310 -szerese.

Pozitron szerkezetből álló a lélek minden részegységével. Az emberi lélek a pozitron anyagból és a Szentlélekből egy darabka, amibe a Teremtője beleéget egy jellemet és úgy bocsátja útjára az automatikus reinkarnációs világba. A mi méretérzékelésünk szerint egy nagyobb méretű molekula a sok millió akasha lemezzel, amin a múlt intelligenciája van összegyűjtve és a jövő lehetőségeit tároló halmazzal együtt. Ez a lélekmag szerkezete.

Minden egyes léleknek útrabbocsátásakor eleve elrendelése a jellem. A jellemet minden visszaszületéskor megőrzi a lélek. Önmagának megfelelő születéspontot választ, ami vagy sikeresen megvalósul vagy nem. E szerint fog életében a jellemmel egyezni a készséghalmaza, amit a születéskori kozmikus együtt-sugárzásból kap. Akinek a jellemével egyező a képességhalmaza, az minden helyzetben a nyitott ajtót találja. Akinek jellemével ütköző a képességhalmaza, az sokszor a falnak megy. Durva hasonlat, de a legjobban érzékelteti a lehetőségeket az életben.

Ezen felül egy-egy testi életre kaphat elrendelést. Különleges képességeket a Teremtő akarata szerint, de ezek a 6-változós anyag-szerkezetbe kerülnek beépítésre, a mentáltestbe.

 

Amikor a Teremtő akarattal megfelelő módon a testből a lelket kiléptetjük és megadott másik helyszínre küldjük, akkor amíg a lélek távol van az élő testétől, addig látható egy ezüstös színű szalag, ami a lelket és a testet összeköti. Ez a szalag is pozitron korpuszkulákból áll.

(A testet folyamatosan életerővel táplálni kell, amíg a lelket megkértük, hogy másik helyszínen tapasztalásokat nyerjen és épen vissza is érkezzen. Ellenkező esetben a test elhal és a lélek ott marad azon a másik helyszínen.)

(Sok ilyen esetet tapasztaltam máshonnan ideküldött és ideszakadt lelkek itteni reinkarnációját vizsgálva. Ezek sok esetben kozmikusan űrhajóval érkeztek, de valamiért lehetetlenné vált a visszatérésük és itt kaptak egy új testi életet egy fogamzásba belépve az itteni időtényező és az itteni jellemzők szerint.)

 

A lélekmagot és az étertestet magába foglaló kapszula szintén pozitronokból álló védőburkolat.

Mérete egyénenként változó. (Egyszerűen acélpálcával ütköztetve mérhető a 4. agykamra felső sarkában, az agytörzsi tektumban elhelyezkedő lélekmag körül koncentrikusan a kapszula.)

 

A lélek, a 7-változós anyag-energia szerkezet szabályozói, a hét változó:

 1. A hetedik szféra ismerete és eligazodás a teremtésben.

 2. A hatodik szférából minden tartozás kiegyenlítése.

 3. A Tízparancsolattal közzétett univerzális törvény ismerete. Lásd a LÉT-TUDAT Könyv végén csonkítatlanul!

 4. A feltétlen elfogadás a továbbélés támogatásában.

 5. A teremtő akarat első megjelenése.

 6. A tudat megfelelő kapcsolata a Mindenséggel.

 7. A Teremtő általi megméretés és elfogadás.

 

Az Elme

A Jege atommagja tetragonális elrendezésben 4 Setonból álló és ezt elektronhéjon 4 elemi gamma egység kerülgeti.

Az elme anyagát Jege atomok és 11-változós Teremtő Isteni energia alkotja.

Az elme teremtő Isteni energiával tud másik elemével kommunikálni, és Setonokból összeállított anyagi mondatokat is tud küldeni és fogadni.

Ezt nevezik tanfolyamokon gondolati lézernek. Ezen alapul az agykontroll is.

A Jege haladási sebessége a Mindenségben 450 c.

jege_2.jpg

Az elme képes a teljes emberi szerkezetben minden részegységnek saját energia megfelelőjét konvertálni, transzformálni, transzportálni, teleportálni és manifesztálni természetesen megfelelő intelligencia mennyiség és teremtő tudat birtokában. („Bunkóknál” nem.)

Mindezt a cselekvést az illető lelkét Teremtő Atyaisten, vagy valamely Teremtő Fiúisten által felügyelve. (Ezért kap megtorlást például az az erőszakos, de jó képességű gyógyító, aki fekete karmikus dinamikai szintű beteget gyógyít a Teremtő akarata ellenére.)

 

Nézzétek meg az interneten a művésznevén Dynamo-ról bemutatott „csodákat”, amit Jelim Teremtő Fiú Isten felügyeletével és vezérletével mutatott be az itteni legfiatalabb Teremtő Fiúisten, Jehovah által teremtett lelkekkel bíró népességnek gondolat ébresztésére.

De ez a legnehezebb, a gondolkodásra tunya népességet gondolkodásra ébreszteni. Én „Á” - lélekkel bíró fia Jehovah Úristennek, 33 éven keresztül hivatalból ezzel foglalkoztam, és azt

tapasztaltam, hogy senkit nem lehet jobban megsérteni, mintha gondolkodásra kényszerítjük.

 *

8-változós és többváltozós anyagnál már csak a gamma részecskék vannak változó sűrűségű részecske elrendeződésben. Ebből van szövetszerkezet és térkitöltés és a hozzá tartozó energia szerkezetek. Ezeknek az elemi ɣ részecskéknek az Univerzumban a szabadon haladási sebessége 18000 c.

 *

A Teremtő Fiúisteneknek 6-tól 16-változós a térszerkezete. Az embernek csak a mentáltestével és a lelkével tud közvetlen kapcsolatot tartani a Teremtője.

 *

9-változóstól a 24-változósig már csak energia szerkezetek és formációk léteznek anyag nélkül.

 *

Menjünk vissza a mindenki által ismert jelenségekre.

Az emberi gondolatról

A gondolat a 4-változós bal agyfélben keletkezik és alapszinten a 4-változós végrehajtó végtagokat és szerveket (pl. szemek) működteti, de megtanított elme által (agykontroll) távoli dolgokat is tud érzékelni és befolyásolni az elme az érzékelési aura és a tudati aura által.

Ehhez az elme a 4-változós agyban született gondolatot, azaz korpuszkuláris energiát transzformálja és a tudati aurán keresztül kivetíti.

Az érzékelési aura által felfogott jeleket – mindig – konvertálja az elme és így juttatja az agyba, ahol az felkészültségtől függően képi megjelenítést nyer. (Intuíciók. A Teremtő eligazító mondata.) Ezek működését részletezi a LÉT-TUDAT Könyv a 467.oldaltól kezdődően.

Képességek

A képességek az egyszeri testi életre kapott elrendelések a megszületéskor a mentáltestbe beépített 6-változós korpuszkuláris energia szerkezetek. Gyakorlással fejleszthetőek, de akinek nem épült be, azok nem tudják megtanulni, de valamilyen szinten képesek utánozni.

Fel kell ismerni a képességeket és akkortól gyakorolni kell.

Vannak itt idegenből születettek, mint pl. Dynamo az ő művésznevén. Ő Jelim Úristen lélekteremtménye. Számtalan képességgel született a Földre Jelim Úristen jóvoltából és kísérő figyelmével és hatalmas mennyiségű hozott tudással.

A kéz szerepe

Kézzel intézünk el sok mindent. Az 5-változós asztráltestnek is van keze. Ezt látjuk szárnyként, amikor valaki szellemet lát. Amikor szellemet lát valaki, akkor is feltűnően nagy a keze és ez nem szárny.

Gyógyítós tanfolyamokon rendszeresen és alaposan tanítják a kéz használatát.

Ezek a tanfolyamok legtöbb esetben szellemi vezetésen alapulnak. Akinek jóindulatú szellemi vezetője van, az olyan dolgokat is láthat, tapasztalhat, és olyan dolgokat is végrehajthat, amire az egyszerű két-lábon járó emberek képtelenek.

A Teremtőtől, legyen az az illető lelkét teremtő Fiúisten, vagy az Atya Úristen, aki a beavatkozót teremtette, az Istentől kért energia bevezetése is az adott betegpontra is kézrányújtásra, érintéssel történik. Oda koncentráljuk. Itt legyen szó testi szervekről, vagy az agyban MRI-vel kimérhető léziókról.

Sok esetben ezek a léziók okoznak süketséget, látászavart vagy más testi működési rendellenességet.

Aki ehhez az Úristentől kapott jogosultságot, az tudja ezt tenni is. Ezt megtanulni egy életben lehetetlen. Majd az 5000. életben közel lesz hozzá.

Viszont idejáró és itt rekedt idegenek játszi könnyedséggel ugyanezt megvalósítják, mert évmilliókkal, évmilliárdokkal idősebb Teremtő Úristenek teremtményei és nem a legfiatalabb, 6. Teremtő Úristen teremtményei.

Ez a földi népesség mindennek a tudás elejét járja és még nagyon messze van az idejáró vendégek, látogatók többségének a tudásától. Ezeknek a vendégeknek, látogatóknak a tudása előfordul, hogy egészen más irányú, mint amit mi itt a földi teremtmények el tudunk valaha érni Jehovah Úristen vezetésével, aki az itteni lelkek Teremtője.

Bután nevezzük Univerzumnak, helyesen a Mindenségnek, amelyet mind együtt lakjuk keresztbe-kasul. Vannak néha áthallások, mint az egyik rádióadásból a másikba. Ilyenkor vannak UFO észlelések, szellemlátások, stb.

A Fény

A fizikusok különböző módon igyekeznek ennek a dolognak a megismerésére. CERN-et építenek, hogy a fény részecskéit megismerjék. A fénynek vannak tulajdonságai, de önmaga a részecske. Ha szétbombázzuk, akkor már nem fénnyaláb részecskék lesznek belőle.

Az elektron 12 elemi részecskéből álló. Minden részecske korpuszkula és energiája van.

A különböző részecskék összerendezésével az Atyaisten felépítette és Teremtő Fiai által tovább bonyolította ezt a 2- 24-változós Mindenséget, aminek szerény részei vagyunk.

 

A „világtanítók”, mint pl. Arkagyij Petrov, aki egy középkorú nőnek tudott a hiányzó fogai helyett újakat kinöveszteni, ő is, meg a sokakat sok pénzért tanító Gregorij Grabovoj is egyszerűen fénynek nevezik az elektronnál kisebb részecskéből áramló sugárzást, mert nem tudják annak a valóságos mibenlétét.

A fényről mindenki tanul gyermekkorában, az általános iskolában. Tanulja, hogy a fehér fénysugár, ha bevezetjük egy üvegprizmába, akkor a szivárvány színeire bomlik szét.

Tovább nem foglalkoznak a kiváltó okkal, még egyetemen sem.

Ha a fény korpuszkuláját felbontjuk, akkor más korpuszkulákat kapunk.

A fény 9 elemi anyagrészecskéből áll és ennek perdületi és haladási sebessége az energiája. Hullámhossza az adott közegben lévő haladási sebességének és a perdületi sebességének függvénye.

Magyarázat: a foton korpuszkulák a kibocsátó fényforrásból azonos haladási sebességgel indulnak útjukra. Ebben a foton kiáradásban vannak nagyobb és kisebb perdülettel rendelkező anyagrészecskék.

A nagyobb perdülettel rendelkezőket mi, a földi távcsöveinkkel kéknek látjuk. Amit mi pirosnak látunk, azok lassúbb perdülettel rendelkeznek.

Ezek a lassúbb perdületű fotonok jobban elhajlanak az útközben megközelített gravitációs tömegek felé, a tömegvonzás irányába, mint a nagyobb perdületi sebességgel rendelkező kékek.

Ezt mutatja az üvegprizma is. Ezt látni.

 *

A megvalósult világ, amit az ember érzékelni tud, az a lelassult 4-, 5-, 6-, 7-változós korpuszkuláris részecskékből felépített protonok és neutronokat tartalmazó atomokból épített molekulákból álló szövetszerkezet, ami mindig térkitöltő és felületét keményen lehet érzékelni még acélpálcával is az 5-6-7-változós testek esetében. (A 4-változóst mindenki fogja, látja.)

Aki csak mesél a fényről, mint a „világtanítók” is, az csak az életükben begyűjtött tudásból táplálkozó, szellemek által vezetett két-lábon járó emberek, akik nem ismerik a Mindenség valódi szerkezetét.

Az egyszerű, hiszékeny emberek jobb, ha őhozzájuk mennek tanfolyamra drága pénzért, mintha ezt a pénzt a kocsmában, vagy drogfogyasztásra költenék. Valahol mindenkinek el kell indulnia, hogy a Teremtő Istenhez odaérjen és ne a Nirvánában, a teljes megsemmisülésben végezze.

A vörös fotonok, már közelebb állnak a lassúbb perdületük által a „befogáshoz”, ezért hajolnak el útjuk során a gravitációs tömegvonzás irányába.

A csakra feltöltésnél a gyökér-csakrát is vörössel töltjük fel.

A testünk, az emberi – állati – növényi test a „befagyott” korpuszkuláris részecskékből álló csodaszép formáció.

Más variációs rendszerből felépülő „idegenek” azért nem láthatók számunkra, mert a látószervünk csak ennek a 4-változós variációnak az érzékelésére lett teremtve.

Nincs ebben semmi különös. A Mindenségben minden teremtett és elképzelt rendszer úgy elfér egymásban, mint te ismered a középhullámú rádióadást, és ha rövidhullámra kapcsolsz, akkor másik adást kapsz ugyanonnan.

*

Élek, amíg szolgálhatom a Jehovah Úristent. Nekem ő a jelen testemet fogantató Apám. A katasztrófát már nem hagyja megélnem.

Őneki nincs befolyása a bolygók és kószáló masszívumok útvonalára.

A törvényszerű bekövetkezés az, hogy 2038-tól egyre több üstökös fog landolni és ütközni a Földdel.

Végeredményt csak 2050-ben lehet leszűrni. Akkor derül ki, hogy mi maradt a Föld bolygó felszínén.

Akkortól kezdődik a Naprendszer-Föld következő együttes Nagy éve. A vízöntő korszak. Az értelem kora.

A hit az, ami a katasztrófán átvezeti a gyenge felfogóképességű tömeget a megértéshez. Vagy a kisebb katasztrófa után átmenti a tudás egy részét a túlélő népességhez.

 

A Mindenség megértése csak a művelt agyú embereknek működik. Addig csak a hit a továbbhaladás.

Nem mindegy, hogy felhasználva bal agyféltekédet, mit tudsz betárolni ifjúkorodban, azáltal később a lényeget is felfoghatod.

A Föld életterének totális elpusztulását a gamma sugárzás képes elérni. Egy- egy tűzhányó nem okoz makro földi katasztrófát, mert az összes Teremtő Fiú újra teremti addigi létesítményét és újabbakat teremt hozzá kedve szerint.

(Csak nézzétek meg Jelim játékosságát az orchideák forma kialakításában!)

Sankt Lorenz, Murau, 2018. 08. 08.

Sztelek Gábor Pál                            Magony Takács Edit

 kutató mérnök                                         orvos

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 38
Tegnapi: 26
Heti: 154
Havi: 841
Össz.: 80 033

Látogatottság növelés
Oldal: TESTÜNK 4-, 5-, 6-, 7-VÁLTOZÓS ÉLŐ ANYAG-ENERGIA TÉRSZERKEZETEINEK FELÉPÍTÉSE
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2019 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »