LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

ÉBRESZTŐ

 

MINDEN MAGYAR EMBERNEK, AKI HAZÁJÁNAK ÉRZI A KÁRPÁTMEDENCÉT

 

 

Az ÚRISTEN által kiválasztott nép mindig a fejlődést szolgálta. Alapvetően hódításai által a beltenyészeti elkorcsosulást kellett megakadályozza. Ezen felül szellemiségével is a fejlődést szolgálta. 1903-tól a magyarságot nevezte ki édes ÚRISTEN a világ fejlesztő népévé. Föltréningezte, megsanyargatta, értelmileg és szellemileg felkészítette a földi világ emberi vezetésére. Sajnos az egymással szembeni rivalizáció, virtuskodás, magamnak többet felmutatás, mint a másiknak, bennmaradt a lélek genetikájában.

Az előző választott népnél, a zsidóság fő motívuma volt a zsidóság kizárólagos támogatása és más népeknek a megölése, addig ezt az elképzelését az ÚRISTEN kompenzálta a magyaroknál a mindenkit befogadással. Így alakította ki a Kárpát-medencébe mindig visszatérő magyarságot.

Őseink ide többször visszatérve sok ezer év óta birtokolták ezt a területet. Több ezer évvel ezelőtt fémkohókat működtetve az őshazával, Mezopotámiával folytattak kereskedelmet fémöntött tárgyakkal. Többször végigutazták közép-Ázsiát kelet és nyugat irányában. Második útjuk alkalmával Tibetet is útba ejtették (nem véletlen, hogy a Dalai láma olyan szeretettel foglalkozik Magyarországgal, mert tudja kiemelt szerepét a Világ alakításában). Az elmúlt néhány tíz évben az utunkon hagyott ismereteket hordozta utánunk, pl. a kijevi parapszichológiai Egyetem. Amit ott hagyott a magyarság, a tudást, beilleszkedni akarva a nyugati népek közé, nem gyakorolta és elfelejtette. Utánunk hozták az ÚRISTEN akarata szerint.

 

Amikor még Európában a Galloké volt az a szerep, hogy a beltenyészetet föloldják és az ÚRISTEN őket hajtotta tovább hódítókként, harácsoló rabló bandaként, akkor ez volt a módi. Amikor utána új tudással, új népeket hajtott végig, ugyanezen céllal, ugyanilyen módon, azok a Germánok voltak. Következőleg délkeletebbről, a zsidókat indította el ugyanerre az útra. Ezalatt a magyarságot pusztai népekként intelligenciában növelte és megtartotta az Egy Isten hitben. Amikor a magyarság visszaérkezett 400-tól kezdve Kunokkal, avarok beolvasztásával a hülyén kimondott 1000 éves úgynevezett honfoglalásig, akkor már régen több ezer éve ugyanezen nyelvgyökökkel éltek népek ezen a területen. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy amikor 52 000 évvel ezelőtt szétrobbant a Nap 10. nagy bolygója, akkor az ott élő népesség, JELENICH teremtményei műbolygót alkottak, mielőtt a robbanás bekövetkezett és biztonsági génállományt mentettek ki. JELENICH az ATYA ÚRISTEN JHVH előtt („évmilliárdokkal előbb”) teremtővé érett teremtő fia. Ők megpróbáltak maguknak életteret teremteni a Földön. Őnáluk fele akkora volt a gravitációs erő a bolygójukon és egészen más volt a légkör összetétele, mint itt a Földön, ezért kb. 50 000 éven keresztül nem sikerült itt igazából tért hódítaniuk. Megpróbáltak mindent, csodálatos uralkodókat nemzettek hibridként, akik nem voltak tovább szaporodó képesek, de a Biblia tanítása szerint több száz éveket éltek, gyógyítók voltak, különböző szakmáknak a csodálatos művelői voltak és ezeknek nyomát a keleti vallásokban most is föl lehet lelni. Jézus születését megelőzően kb. 4000 évvel elmentek a Naprendszerből, mert reménytelen volt itteni kísérletük az itteni akklimatizációhoz. Édes JHVH ÚRISTEN elviselte minden próbálkozásukat, jó szívvel, szeretettel, még az Asszíriában létrehozott oroszlántestű emberhez hasonló fejű kísérleteiket is, mert az UNIVERZUMBAN érvényes egyetemes szeretet miatt ezt is hagynia kellett.

 

Édes ÚRISTEN következő népként a zsidóságot sanyargatta meg. Éhínség által átvitte Egyiptomba, ahol dolgozni tanította őket, de ott a sátáni beavatkozás Mózest hozott elő, aki az ÚRISTEN nevében prédikált a zsidóságnak, pl. utolsó nap ottlétükkor a szomszédoktól elkérette az arany ezüst edényeket, díszes ruhákat, hogy ünnepeljenek, és másnap hajnalban elindította a zsidóságot mindent ellopva elpucolni Egyiptomból hátukon teknőben a félig erjedt kenyérrel. Érthetően gerjedt fel az Egyiptomi uralkodó és küldte utánuk hadseregét. De az ÚRISTEN úgy akarta, hogy egy tökéletesen kifejlesztett fajta legyen az emberiség felfrissítésére a zsidó népesség. Mert amióta Ő megteremtette a homo sapienst, erősen leromlott annak genetikai állománya a többszöri katasztrofális lepusztulás eredményeként.

Túlméretezte (most már mondhatjuk) a zsidóság csak egymás iránti támogatását. Ennek az lett az eredménye, hogy a zsidó kereszténység – elterjedését követően – meglovagolták a jóindulatot, az akkori intellingencia megalkotta a rózsakeresztes köröket, és később a legfelsőbb keresztény papi körökbe is beszivárogtak teljes mértékben, létrehozták az illuminátust és a Thule-t, aminek egyik összetevője az angol királyi család, meg Rockefeller, Rotchild, Warburg báró, Montefiore és Bilderberg. Ezek alkotják a Világkormányt, akik pénzügyileg minden államot igazgatnak. (ettől békésen csak abszolút önellátással lehet elzárkózni).

 

Hasonló ez, mint ami ősrégen történt az Atlantiszi civilizáció esetében. Az Atlantiszi civilizációnál azok közül, akiket az ATYA ISTENTŐL pedellusként kapott 11-et a 16-ok közül egyszerre születtetett vissza egy helyre, de ezek együtt 11-en okosabbnak akarták képzelni magukat a TEREMTŐNÉL és ezért süllyesztette el azt a Földrészt, amit Atlantisznak neveznek most. Ezt a 16 segítőt az ATYA ISTEN pedellusként adta édes JHVH-nak , amikor megalkotta a homo sapienst, hogy segítők legyenek az emberiség fejlődésében. Édes JHVH ÚRISTEN, édes, mivel mindig a szeretettel működik, nincs pokol, nincs megtorlás, csak tanítás van. Minden testi élet végi elszámoláskor minden lélek rájön arra , hogy mi az amit rosszul csinált meg a feladatokból és hogyan kell jól.

Csak érték előállításból létezik jólét. Hogyha valaki gabonát termel, abból többen ehetnek. Hogyha valaki a termelt gabonát megtermelt gyümölcsre cseréli fel, abból is többen élhetnek.

Hogyha a mai világban valaki fölfedezi az érelmeszesedés elleni oltóanyagot és azt hazánk az ő haszna által tovább hasznosítva forgalmazza, akkor kifizetheti a korábban felgyűlt államadósságot. E helyett gazemberek, nem minősítem (hogy magyarok vagy országon kívüli kommandó rendőr egyenruhások), házkutatással kiürítették a feltaláló orvos lakását, elvitték minden iratát és a számítógépét, amiben minden tudományos anyagát őrizte. Ilyen kommandós akció nem létezik másként, csakhogy ha a világkormány (Rockefeller, Rotchild, Montefiore, Warburg, Bilderberg, stb..) elrendelésére történik.

 

A magyaroktól minden nép fél. Félnek, mert sokkal több az intelligenciája, mint bármely népnek a Földön. A magyarok voltak azok, akiket a Földinél nagyobb intelligenciával rendelkező Földön kívülről jövő látogatók használni tudtak összekötőként az akkor nagyon buta földi népesség és közöttük. Ezért van az, hogy amikor tudósok kutatást végeztek, hogy a Földön fellelhető város, hegy, bármely szakrális elnevezések közül mely nyelvekben fordul elő egy-egy elnevezés leggyakrabban. És ez a magyar volt messze minden nyelvek előtt. Ez onnan adódik, hogy a magyar az idelátogató és itt megélni is próbáló idegen népesség, látogatók nyelvéből legtöbbet őrzött meg. Abszolút hülye elképzelés volt, hogy csak a Földön van élet a 4 változós szerkezetben.

Édes ÚRISTEN teremtett más bolygókon 4 változós szerkezetű élő népességet, akik előbbre jutottak, mint mi itt a Földön. Ez a Föld mostoha helyzetben van. A naprendszerünk kb. 25600 évenként visszatér ugyanabba a zaccos környezetbe, ahol becsapódások tömkelege miatt már teljesen vagy részlegesen lepusztult róla az emberi kultúra és most van felnövekvőben az emberi kultúrából a 7. Most már régészek a Föld több pontján föltártak előző kultúrákból származó nyomokat. Csak körül kell nézni. Nem bezárkózni egy tudományág művelésének szem- ellenzői közé. (mint amit a lovakra szerelnek, hogy ne nézzen körbe, mert fél az autótól).

 

Mindenki haszonteremtő a Földön, aki valódi javakat termel.

A valódi javak a megélhetést szolgálják. Az élelem, a ruházat, a vízellátás, a villany (gáz, víz), az elektronikában az egymással elérhetőség, a gyógyászatban a gyógyító eljárások.

Egymás tanítása a jóra és nem a hamisra. Ez mind hasznos.

De mind elítélt az ÚRISTEN által, az amikor a rászorultnak kölcsönt adsz, helyesen visszaköveteled, de a lehetetlenné válásakor el nem engeded azt a kölcsönt , miként azt a Tórában előírta az ÚRISTEN, hogy a fizetés képtelenné váló adósnak ünnepnapon engedd el a kölcsönét! Sajnos a Tórától messze elrugaszkodott a zsidóság. Olyan rohadt szószólói képződtek, akik a Talmudot alkották. Elképesztő, hogy a mostani világkormány a népesség csökkentésére és a nem zsidók kiirtására milyen intézkedéseket tesz.

Ez Édes ÚRISTEN akaratával 100%-ban ellentétes!!!

De hiába teszi ezt a világkormány, mert hogy a visszaszületések során minden lélek a neki megfelelő intelligencia szintű családba tud visszaszületni. Hiába radírozza ki a zsidó világkormányzat bármely ország népét, a lelkek oda születnek vissza, ahova az ÚRISTEN azt jónak látja. Minden lélek akashájában, ami az abszolút hosszutávú emlékezet (intelligencia) hozza vissza a múltját és ott alakít nemzetállamot, ahol azt az ÚRISTEN jónak látja.

 

Ezért hiába nemzetközi kapcsolatok által egyezménybe rögzítetten települ át több százezer izraelita a Kárpátmedencébe, ez soha sem lesz New-Izrael. Ez mindig megmarad a magyarok hazájának, Magyarországnak.

 

Áldott legyen az ATYA ISTEN, aki 2-24 változósan a Mindenséget teremtette, Áldottak legyenek a Teremtő Fiú Istenek, akik 6-16 változósan teremtenek és irányítanak mindent a Mindenségben és Áldottak legyenek mindazok, akik testükben 4-7 változós anyag- energia szerkezetükben az ÚRISTEN akarata szerint cselekednek és tesznek jót mindazoknak, tanítva a képzetlenebbeket, akik velük együtt élnek.

Most együtt élünk, mint mindig az első testi életet élők és az utolsó életet élők. Az eleve elrendelés egy lélek kibocsátásakor a jellem beégetése az ÚRISTENTŐL. Első életében csodálatos képessége, hogy rendszerint hangosan hallja az ÚRISTEN eligazítását a fejében. (sokan bolondok házától félnek emiatt). Utána ez már nem valósítható meg, amikor többszörre születik vissza valaki. Eleinte megkapja az élet csillogásának élvezetét, azért, hogy mindig legyen kedve visszaszületni és vállalni az élet fáradalmait. Későbbiekben megpróbáltatásos időszak jön neki, amikor ha tudja vállalni a másokért való cselekvést is, akkor jut tovább a karmikus dinamikai megítélés szerint. Ez után következik az UNIVERZUM rendjéért való cselekvés elvárása. És ha ezt eredményesen tette több életen keresztül, akkor jut arra a karmikus dinamikai szintre, amikor már elvárás tőle az elesettek gyógyítása. És ehhez minden készséghalmazt meg is kap. Ezt a fejlődési szintet követi, amikor elvárás tőle, a lélektől a testben élés során a tanítás, de elvárás a gyógyítás, elvárás az UNIVERZUM rendjéért cselekvés is és ennek eredményeként, hogyha ebben legfelső szintre jutott, akkor adott helyszínre adott történelmi időszakra születteti le testbe édes ATYÁNK a lelket, hogy elvégezze azt, a 4-7 változós anyag-energia szerkezetben, amit ő a 6-16 változós anyag-energia szerkezetében csak tanácsolni tud. Aki nem teszi meg azt, amit tőle elvár az ÚRISTEN (és képessége megvan), az felelni fog azért, amit elmulasztott minden élete végén. Amit rosszul végzett el (bűnnek ítéli a vallásos megítélés), azt ellenkező oldalról fogja megtapasztalni következő életében. Egyetlen dologért szól ez az egész testben élő földi élet, tanulni, tanulni, tanulni, gyűjteni megtapasztalással az intelligenciát. Aki nem gyűjtött elegendő intelligenciát 5145 élet alatt, az megy a Nirvánába. A mércét meghaladóak a 6-16 változós anyag-energia szerkezetben kezdik továbbtanulásukat (bébiként), ahol a Teremtő Fiúk alkotnak, ahol JHVH ÚRISTEN alkotta a homo ludenst vizsgamunkájaként és alkotta a homo sapienst első futamban, amikor megkapta 16-unkat, a segítőket pedellusként.

Imádom az ATYA ISTENT, imádom minden fiát, JELÉT, JELETET (aki JOLAMDA helyett érkezett, mert JOLAMDÁNAK elérkezett az Ő pihenőre távozása a teremtők sorából, mely előtt 10 évekig agonizált), JELENEKET, JELIMET, JELENICHET, édes JHVH ÚRISTENT, aki engem most erre a testi életre testbe fogantatott, mint ezt már kritikus időszakban tette többedszer a 16 lélekből egyikkel, másikkal.

Minden ember végig kell élje az 5145 életet. A lélek a kibocsátóból ez alatt az iskola alatt fejlődhet fel társául a TEREMTŐNEK. Semmilyen öngyilkosság, ideológiai elképzelés, ebből a rendszerből való kijutást nem eredményez.

Szellemvilági elképzelések arra érzékeny adaptálókat bármilyen ettől eltérő mesére inspirálják, azok tanait drága magyarok soha se fogadjátok be!

 

Magyarország a magyaroké ! Bárkit szeretetből befogadtatok, azok soha se uralkodhassanak fölöttetek !

A hazaárulókat és az idegen uralkodni akarókat az ÚRISTEN akarata szerint bármely módszerrel irtsátok ki !

Legyen meg az ÚRISTEN akarata! Ámen.

 

Budapest, 2012. január 22.      Sztelek Gábor Pál

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 70
Tegnapi: 62
Heti: 70
Havi: 1 016
Össz.: 78 212

Látogatottság növelés
Oldal: ÉBRESZTŐ MINDEN MAGYAR EMBERNEK, AKI HAZÁJÁNAK ÉRZI A KÁRPÁTMEDENCÉT
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »