LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

Magadban keresd az Istent!”

Az Isten mindenkinek

a szívében van”

 

Szlogenek? Naiv hitűek ködös elképzelései?

Inkább a mellénydüllesztő önámítás, esetleg sokak céltudatos félrevezetése így bevésni a tömegek tudatába mentális képzések során.

Úgy van benned az Isten, ahogy a zsebrádióban „benne van” az adó, no-meg az egész Univerzum is. Egyes ideológiákban olyat is találhatsz, hogy a Mája felszíne, vagy olyat, hogy csak a tudatod létezik és minden más csak látszat, teremtett kép. (Üss csak az ujjadra egy kalapáccsal, mindjárt megváltozik a tudatod.)

Aki egy rádió működését képes megérteni, az képet alkothat magának az ember felépítéséről is, továbbá reménye van arra, hogy megértse az Isten és a Szentlélek fogalmát, megérezze az Ő szeretetrezgését, és rezonáljon Ővele. Vegye az „adást”, ami az Istentől jön.

 

Az érzékletes példa végett végy kézbe egy rádiót!

Előzetesen a megértéshez tudnod kell, hogy látsz-, hallasz-, tapintasz a tér négydimenziós szerkezetében.

Ismered a három térirányt. Minden testnek van hosszúsága, szélessége, magassága és a tárgy létezik az időben. Ami volt, az a múlt. Ami van az a jelen. Ami lesz, az a jövő. A jövőből idővel jelen és múlt lesz, de visszafelé sohasem telik az idő.

Az „időutazás” jó játék a fantázia számára. A regresszió (-s hipnózis) az Univerzumban tárolt jelekből – újraérzékelhetően – rekonstruálja az elmúlt jelenek életképeit.

Prekognícióban, nagy eséllyel, a jövő eseményeinek eredőjét, a trendet határozhatod meg, ha tudsz így működni. A jóslat csak akkor 100%-os, ha múlttá vált a jósolt esemény. Mindaddig befolyásolhatóak és megváltoztathatóak az események.

 

Az ötdimenziós szerveződése a térnek, újabb 5 szempontot jelent. Nem az előző négyet és még-egyet. Öt új szempont szerinti anyagot és energiát jelent.

 

A 24 dimenziós szerkezet, új 24 szempont szerinti térszerveződése az anyagnak és az energiának.

 

Visszafelé tekintve a bonyolultságot, a háromdimenziós térszerkezet az időtlen teret jelenti. (A II. Világháború után 30 évvel 3 harci gép innen jelent meg és landolt egy amerikai repülőtéren. Fogtak ki mentőcsónakkal angol hajóskapitányt húsz évvel a háború után, akinek legutolsó emlékezeti eleme mintegy előző napi harci eseményből származó elsüllyedés volt.)

 

Két dimenziós térszerkezet, azaz a sík pedig csak a fantáziában él. Az ábrázoló geometriában is csak a fantázia alkotta, megegyezéses alapon. Létezik felület, de a felület mögött mindig valami van, és annak a valaminek vastagsága is van.

Most a megértés miatt példálózom a rádióval.

Tekintsd a rádió dobozát, kapcsolóit, elektromos tekercseit, megfogható építő elemeit úgy, mintha ezek lennének a rádiód ötdimenziós megjelenése.

Végül képzeld el, hogy kivetítik számodra a rádióhullámok által bejárt útvonalat (mint előbb a kapcsolási rajzot) és azt mondják, hogy fogadd el ezt a rádiód hatdimenziós megjelenéseként. (Ha nem-véletlenül, éppen távközlési mérnök vagy, és megtanított az egyetem fegyelmezetten, klisékben gondolkozni, abban az esetben fáj számodra ez a közszemléleti közelítés.)

Hátra van még a működéshez a rádióállomás, az adó, amit a példánk kedvéért, mint hatdimenziós műsorkibocsátó forrást feltételezzünk.

Most jön a lényeg:

Fogjál kezet önmagaddal! Amit megfogtál, az a Te négydimenziós anyag-tested.

Emeld fel az asztal sarkát! (Minden leborult róla.)      Ez a Te négydimenziós energiád (eredménye volt).

 

Tudod mire tanít az agykontroll? Arra, hogy használd az elmédet! Arra, hogy az elméddel tőled nagy távolságban letapogassál dolgokat, elképzelt képernyődre vetítsed és az észlelt hibákat mindjárt ki is javíthatod az elméddel. (Ha begyakoroltad.)

Nahát! Megtanították működni a Te hatdimenziós anyag elmédet. (Csak azt J. Silva nem közölte, hogy ez is anyag.) - Van még más, hatdimenziós anyag is benned. Bizonyára hallottál már az auráról. Tudd, hogy minden rétege más-más képességhalmazod működtetését vezényli. Az aurád a Te hatdimenziós energiád. - Van még más, hatdimenziós energiád is.

Most jön az „örökéletű”: a lelked, ami anyag és energia, de hétdimenziós térszerkezetként szerveződve.

Anyaga az a hétdimenziós hardvere, amibe beégetett programként tartozik bele a jellemed. Ez az „eleve elrendelés”. A jellem, amit minden testbeszületéskor birtokolsz. (Nincs jó, vagy rossz jellem, mindössze az egyén viselkedhet jól, vagy rosszul. Az egyik jellem „kalapács”, a másik „csavarhúzó”, a harmadik „csípőfogó” és nem használható egyik sem a másik helyett.)

Hatdimenziós energiáid egyike az intelligencia. Ugyanis a intelligencia nem más, mint az előző életeidben megtanult tudás, megélt tapasztalatok, kipróbált lehetőségeid eredményeinek összessége. Adott helyzet megoldásán nem töprengsz, hanem készen húzod elő a megoldást, mert ilyen helyzetet már – lehet, hogy többször is – megoldottál.

 

Az Úristent, aki a homo sapiens egyedeként teremtett Téged, - úgy képzeld el - , mint legegyszerűbb térszerkezetében hatdimenziós -, és legbonyolultabb térszerkezetében tizenhat-dimenziós anyag és energia képződményt. (Te négy-, öt-, hat-, hétdimenziós vagy.)

A hat és hétdimenziós (lelki) térszerkezetben van az átfedés a közönséges, testben élő homo sapiens és az őt teremtő Úristen között. Ezért a gondolatán keresztül és nem a kezénél fogva vezeti az embert, (mármint azt, aki hagyja magát vezetni).

 

Ha rá tudod hangolni a készülékedet a rádióadóra, akkor foghatod a műsort.

Viszont, ugye nem mondanád, hogy a te rádiódban van a műsorszóró állomás is?

Csupán csakk beálltál a megfelelő frekvenciára.

Bármely vallást nézzünk, Radzsa Jógát, Kija Jogát, Sant Rajinder Singh összefogó tanításait, mindegyik abban közös, hogy utat mutat az összehangoló frekvenciára kapcsolódáshoz.

Annyira van benned az Isten, mint a tudós professzor kilövellt spermájában benne van a tudós felnőtt ember. Csak lehetőséged van olyanná válni, ha mint egyed, Te is kaptál akkora kvalitást, és tanulsz annyit a letöltendő életek során. (Képére teremtett az Isten.)

Tehát nem találhatod meg magadban az Istent, de kapcsolatba kerülve Ővele, ráhangolódva és Őáltala vezetve jól teheted a dolgodat. Rezonanciában élve az Univerzummal boldog az életed.

 

Amint az idáig taglaltakból következik, hogy miért tudja gyógyítani az egyik ember a másikat az agykontrollban tanult gondolati úton - , megerősítve kimondott szóval és a kézi manőverekkel -, mert egyazon térnek hatdimenziós szerkezetű gondolatenergiája lánchatást gyakorol a másik ember hatdimenziós étertestére – az tovább az ötdimenziós (ugyanezen térben) mentáltestére -, és az tovább vezérli a négydimenziós fizikai test szerveinek működését.

Ugyanezen hatásláncolat útján valósítja meg, testbeszületéskor hozott programját a lélek.

Ezért mondta Jézus (megtalálhatod az Újtestamentumban), hogy nem az betegíti meg a testet, ami az embernek a száján bemegy, hanem ami kijön: a sok eszetlen szöveg, rosszakaratú viccelődés, elszánt rágalom, a buta és tárgyi csúsztatásokat tartalmazó reklámok, a hazugságok a politikai szónoklatokban a történelem folyamán, az igazságtól való eltérés a tömegtájékoztatásban.

 

Minden vallási és mentális képzést nyújtó igazi tanító arra tanít, hogy a rossz gondolatokat söpörd ki a fejedből, mert azok tesznek beteggé. A mások felé irányuló rosszakaratod saját fizikai állapotodban idéz elő előnytelen elváltozásokat. Nézd csak meg a történelemben, hogy minden hatalmat és pénzt birtokló, és orvosok hadával körülvett, de gondosz „nagy ember” szinte élve elrohadt.

A Vuduknak is ez a sorsa. Látványos. (Ha nem csukott szemmel jársz.) És ez csak a jelen életbeli visszahatása a rossz gondolatoknak.

 

A tudományos körökben vizsgált médiumi működés során („mondd meg, most mit csinál XY ötezer kilométerrel odébb”) mindig azt válaszolja a médium, amit a távollévő személy intenzíven elgondolt, vagy elhatározása volt és nem azt, amit valóságosan a keze, vagy a teste csinált. Gondolataid, elhatározásaid alapján ítél meg az Isten.

 

A test halálát követő elszámoláskor viszont – a benned lévő, hardverébe égetett program eredményeként – bármilyen külső erőszakhatás nélkül is a tetteidet, elhatározásaidat, ígéreteid betartását, más személyekre irányult gondolati kívánságaidat együtt teszed fel a mérlegre, tárod ki a segítők előtt. Az életed folyamán ezek beíródtak ötdimenziós energiameződ, ennek öt és hatdimenziós térszerkezetű elemeit is viszi a köztes létbe -, és hozza vissza magával testbeszületéskor a lélek, természetesen az elszámolás eredményeként megfelelő beavatkozásokkal módosított életprogramjaként. Ezt a folyamatot nevezi a keleti szemlélet karmának. (Előző életedben Te kínoztál, most szemlélője leszel, vagy Téged kínoznak az erőszakszervezet gazember egyedei, vagy éppen egyik családi hozzátartozód).

Ennek a folyamatnak rossz velejáróit – mármint a rossz cselekedet rosszat szül momentumát – csak Jézus tanítása szerint élve lehet megszüntetni.

Az idő végtelen. (Nem a Földé.) Majd élsz még ötvenszer vagy ötszázszor és belátod ennek törvényszerűségét.

 

Óvlak, nehogy olyan gondolatod legyen, hogy ez a Pál mekkora „fej”, hogy mekkora felfedezéseket tett, nem erről van szó. Én csak megértettem és továbbadom az arra éretteknek, amit teremtő Istenem kérdéseimre elmagyarázott. Aki éretlen ennek befogadására, az úgysem olvasta el idáig. Ez legyen számodra biztatás, hogy jó úton haladsz.

Sajnos a rádiós példám sántít, de jobbat nem tudok. Karinthy sem tudta megértetni a papírfelületre rajzolt emberkéjével, hogy milyen a háromdimenziós létforma.

 

A technikában járatlan keleten ezt úgy érzékeltetik a tanítók az egyszerű emberekkel, hogy az „öröklétű” lélek – ami nem öröklétű, csak 1-2 millió éven keresztül létezik legtöbbje a visszaolvadásig, kivéve a naggyá fejlődötteket -, az esetenkénti testbeszületésekkor sok, egymásra rétegezett köpenyt visel magán. A test elhalásakor rétegeket levet magáról. A sok testbeszületés sok tanulsága eredményeként egyre több rétegtől szabadul meg, amint fejlődésében haladva egyre magasabb szférákba léphet a testi életek közötti létei során. (Erről majd legközelebb ismét részletesen próbálok érzékletes ismertetőt adni. Ha elolvassátok AF élő lélek által lediktált „Fellebben a fátyol”-t, akkor lesz bepillantásotok egy adott szintig a felsőbb szférákba.

Jézus azt mondta: Higgyetek! És nem hittetek.

 

Nekem ne higgyetek, csak mindig emlékezzetek arra, amit az Úristen megtanítani rám bízott, hogy a zavarodottságot elkerüljétek, amikor a hosszú lét átváltozásai során szembetalálkoztok a valósággal.

Az egymás iránti megkülönböztetett szeretet, egymás másságának elfogadása; azt tedd másnak önzetlenül, amit mástól magad felé is szeretnél – ez az út az Ő frekvenciájára hangolódáshoz – a Föld, mint iskola, 1-2 millió évig szétrombolásmentes megőrzéséhez, a homo sapiens számára a túléléshez.

 

Minden időkben csak az intelligenciamentes, éretlen ifjaknak volt rossz minden, amit az előző generáció alkotott, és ők utasítottak el és akartak szétrombolni mindent, de amikor sorra kerültek, ők sem tudtak lényegesen jobbat alkotni. Ez a földi iskola hatékony és kemény tréning a gyors lélekfejlődéshez. Más Naprendszerek békésebb viszonyai között lassúbb a lélek fejlődése. Az emberi agresszivitást is beleértve úgy ítélte meg az Úristen, hogy működik olyan jól ez az iskola, hogy ne kelljen letakarítania a Földről a homo sapienst.

 

Csak egy megjegyzés, hogy 1994. november 9-én 17 és 18 óra között a TV francia nyelvű csatornáján láthattunk (az , akinek be kellett kapcsolódnia akkor és azt a csatornát) egy természetfilmet a homo ludens – Amazonas őserdőiben élő – maradékairól. Ezek az emberek voltak Jahveh, Jehovah és sok más néven nevezett teremtő Isten első teremtése. Ők lakták a Földet százezer éven keresztül a homo sapiens előtt. Nem törődtek a holnappal, nem voltak továbbfejlődésre képesek; le kellett törölje őket a Teremtő, hogy megalkothassa helyettük a homo sapienst. A homo sapiens eddig már ötszázötvenezer évet kibírt, mindig néhány százezer egyeddel túlélve az eddigi hat katasztrófát itt a Földön, és maradhat továbbra is, ha önmagát nem pusztítja ki az élettér – kozmikus becsapódásoknál hatékonyabb – lerombolásával.

 

Budapest, 1994.                              Sztelek Gábor Pál

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 63
Tegnapi: 62
Heti: 63
Havi: 1 009
Össz.: 78 205

Látogatottság növelés
Oldal: "MAGADBAN KERESD AZ ISTENT" 1994.
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »