LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

49. Nemzetközi Duna Neurológiai Szimpózium előadásaihoz kiegészítés

Budapest, 2017.04.21-22.

 

Ez a kiegészítés az Úristentől van

és az Ő fiától

 

Elsősorban azt kell tudomására hozni a tudományos közösségnek, hogy amíg a 4-változós fiziológiai testből az 5-változós asztráltest, 6-változós mentáltest és a 7-változós lélektest ismeretével nincsenek tisztában, addig csak találgatni tudnak a kutatásuk során.

Az emberi szerkezet teljességét kell ismerni ahhoz, hogy igaz eredményre jussanak.

Ennek pedig a LÉT-TUDAT Könyv (angolul EXISTENCE-CONSCIOUSNESS Book)

ad teljes áttekintést a földi emberi szerkezetről

 

Kezdjük a fiatal kutatókkal, akik külön dolgoznak. Szabó Nikoletta és Magyar Máté pénteken 16:20 – 16:50 között tartották meg előadásaikat a szimpóziumon.

Odáig jutottak el a migrén kutatásában, hogy nem tudják, hogy hova tovább, pedig a migrén előző életi traumából adódó betegség.

Egyetlen megoldása van.

Mélytudati szinten vissza kell vinni a pácienst ahhoz a traumához, amit valamelyik előző életében elszenvedett. Ezt az időpontot és az eseményt rögzíteni kell és vissza kell rá térni lehetőség szerint még 2- 4 -szeri alkalommal, addig amíg már nevetve tudja kezelni a személy az eseményt.

Ezt lehet szuggeszcióval segíteni és ettől kezdve minden autoimmun betegség megszűnik az illető személynek ebben az életében. Erről ennyit.

Professzor Amos D.Korczyn előadásához : 2017.04.21. 10:20 – 10:40.

Ő az enyhe kognitív zavarról beszélt. Ennek az illetőnek a semmitmondó cikke csak azt mondja ki, hogy képtelenség megállapítani, hogy mitől keletkezik az elbutulás a különböző életkorokban.

Erre nincs válasz, mert az illetőnek a saját karmája határozza meg azt, hogy mikor ér el oda életében, hogy elbutulása bekövetkezzen.

A feledékenység egy normális működés. Nem korral jár együtt, fiataloknál is megvan.

Az agy összes működése az elme vezetése által valósul meg.

Ha a személy másra figyel, mint amit előtte megtervezett, vagy cselekedett, akkor az elme ahhoz a másikhoz ad vezetést és akkor az előzőt ideiglenesen felejti.

Megoldás, menjen vissza oda, ahol az előzőekben azt kigondolta, vagy cselekedett és gondolja végig még egyszer mit is akart ott. Akkor eszébe jut.

Magyarázat: amit a térnek egy adott pontján elgondolunk, megtervezünk, vagy cselekszünk, az ott egy lenyomatot hagy. Ezért van az, hogy a tér adott pontján ugyanazt látja, mint előtte és ugyanaz jut eszébe később is, a következő időpontban is.

És még egy, hogy tanácsként ne keltsünk félelmet valakiben a jövőbeni eseményekhez, állapotokhoz!

Ezért van az, hogy amikor ott jártam a Szépilona villamos remízben, ahol a kazánház van, ott évekkel előtte embereket öltek meg, akkor ezt érzékeltem a tudati aurámmal és nagyon rosszul lettem, úgy éreztem, hogy „székletbe léptem”. Ott emberi szenvedések lenyomata volt a helységben. Ugyanígy egyszerű eset, hogy a Múzeum utcai Kossuth klubban német nyelvórát megelőzően kerestem a kedvező helyet, ahova üljek és akkor tapasztaltam, hogy a fal tapétájának ragasztási széleinél hatalmasan kicsapódott a szenzibil szerszám a kezemben, mert minden ott korábban elhangzott közlés ott kiáramlott.

Ennyit arról, hogy a hely őrzi az ott történtek nyomát.

Prof. Dr.Albert Christian Ludolph előadásához, ami 2017.04.21-én 10:40- 11:00-ig hangzott el:

az amiotrófiás laterál szklerózis és a fronto-temporalis demencia neuropatológiája és fenotípusa címmel:

mindkét betegségnek közös oka van:

Az ebben a betegségben szenvedő pácienst többen utálják ezéleti cselekedetei miatt és emiatt következnek be a fiziológiai szerkezetében az elváltozások.

Nem lentről a perifériáról, hanem minden esetben az agyból indul ki a bénulás.

A 4-változós szerkezet idegrendszere veszi fel a kórokozót fertőzéssel. Ez a kórokozó célirányosan vándorolhat a testben az idegpályákon.

A fertőzés 5-változós szerkezeti térhatás. Kifejezetten kívülről jövő gondolati tényezőkön alapul.

A megtámadott szervezet autoimmun reakcióval válaszol.

Például Sztálin halála is emiatt következett be.

Dr. Kovács Norbert és Dr. Tamás Gertrúd előadásához 2017.04.21. 15:00 – 15:40-ig.

A Mélyagyi elektromos stimuláció koncepciója. Konvencionális vagy idegsebészeti terápiát válasszunk címmel.

Rektor Ivan 2017.04.22. 09:00 – 09:20. Neurostimuláció Epilepsziában.

Ez nagyon vad beavatkozás és nem ott kell kizárni az 5-változós beavatkozást, hanem 5-változósan.

Aki ezt nem tudja megérteni és megtanulni, az ne bántsa az emberkéket!

Sztelek Gábor Pál                                                                  Magony Edit

 kutató mérnök                                                                            orvos

 

A Földön a homosapiens szülőpárokat – (akikből a nemzetek lettek) – teremtő Fiú Isten vagyok,

akit JHVH, (régi írásmóddal), Jehovah néven szólíthattok

 

Az Existence-Consciousness LÉT-TUDAT Könyv 3. kiadásában (2010) megadtam a jelenkori ember tudásszintjének megfelelő ismeret anyagot. Ennek leglényegesebb részét most a Golaszewski, Stefan (Salzburg) tudatzavarokkal kapcsolatos 2017.04.21-22-ei Nemzetközi Duna Neurológiai szimpóziumon elmondott előadása kapcsán adom át minden ideggyógyásznak tanulására az alábbiakat.

El fogom mondani a többi élettani ismeretet ahhoz, hogy egész ember legyen a tudatotokban.

A legfontosabb a lélek összetétele.

A lélek áll a védőburokból és az éteranyagból, meg a belé ültetett ember információból a felső lélek addigi tanulása eredményeként.

A személy jellemét a lélekmag hordozza, ami a vegetatív idegek vezényletét ellátó, a koponya hátsó felében a tarkótáj fölött és a két oldalsó agyfélteke között a középagyi tektum területén foglal helyet.

(Azért nem látják boncoláskor a patológusok, mert nem 4-változós hús-vér szerkezetű, hanem 7 másik szempont szerinti anyag-energia térszerkezet)(részletes leírása a LÉT-TUDAT Könyvben található és a www.korpuszkularis-enerigia.hupont.hu honlapon)

Az a „mag” egy igen nagy atomhoz hasonlítható.

Ezen sok millió, ezüstösen csillogó lemezke foglal helyet, ami egyenként is egy kisregénynek megfelelő lehetséges jövőprogramot tárol a személyre vonatkozóan.

A mentáltest első dolga a személy táplálása. Ehhez a korona csakra binduján felveszi a Jomaidont, azaz a Szentlélek energiáját, és leadja a túlhaladott életprogramokat.

A meridiánokból elágaznak egészen finom ágacskák és ezeken táplálja a lélek a mentáltestet.

Az első meridián a gyomoré és ebből csatlakozik a lép meridián.

Egészen egyszerű tekercselés a mentáltestben.

Ez az elképzeléseket úgy egészíti ki, hogy a tekercsben folyó Jomaidon áram indukál egy térerőt. Ez a mentál aura.

Az asztrál aurát az Ida- Pingala körben körbeáramló bioenergia gerjeszti a hozzájuk tartozó nádikkal.

A fizikai test akaratlagos idegpályáin csak feszültségimpulzusok ébrednek, de ezek is tudják gerjeszteni a test felszíne melletti anyag részecskéket. Ezek négy elemi anyagrészecskéből álló Jang csomók, amelyek összefonódnak egymást egy élhossznyi távolságra taszítva, egységes kristályráccsá szerveződve. A többi aura jó működése ugyanígy történik.

Az akasha aura a lélek ego belsejében megjelenő és a mentáltestre is átörvénylő áramlások indukciós hatására működik.

Az érzelmi aura működtetője a belső asztráltest (ami a fizikai test belsejében elférő) érző idegvégződéseken befejeződő ingerületvezető asztrál-hálózatának rendszere. Ez a rendszer felelős a személy megérzéseiért, majd a prekogníciós készség ebben a hálórendszerben érzetekké alakul és az idegekre feszültség ingereket bocsát.

Ezek gravitációs feszültség ingerek.

Az érzékelés a legtöbb embernél alig működő.

A tudatimpulzusok kivetítését még többen képesek elvégezni, mint annak felfogását és elmével konvertálását megtenni.

Az érzékelési és tudati aura réteg egyaránt a lélek és az elme által létrehozott erőtér, amelyben a mindenütt jelenlévő elemi anyagrészecskék gerjedt állapotba jutnak és ezáltal egy működő energia térszerkezetet alkotnak.

A mentáltestben és asztráltestben, valamint az egoban és az elmeszervben zajló folyamatok élesztik az aurát és az aura működése funkcionálisan, mint periférikus rendszer kiszolgálja a testeket.

Minden mindennel együttműködve, teljes oda-vissza kölcsönhatásban alkotja a személyt.

Bárhol felborul az együttműködés, az hátrányosan hat a többi testre és aurára is és ott okoz leghamarabb érzékelhető hibásodást, ahol a rendszerre a legtöbb teher nehezedik.

Amit a környezet eltorzított, az hiánytalanul megjavítható.

Viszont, amit a személy a lelkében felhalmozott, az sok leszületésre is elegendő deformáló hatást tud eredményezni.

Az ego rögzít minden benyomást minden élet során és hozzáadja a lélekhalmazat addig gyűlt intelligenciájához.

Ezek összessége képezi az utolsó ítélet tárgyát, amikor a lélek befejezte már az utolsó kötelező fizikai testben élését is.

Az emberi gondolkodás lényeges momentuma az összehasonlítás egy ismert dolog és az újonnan érzékelt között, vagy ismert fogalom és az újonnan közölt fogalom között. A hasonlóságok és az eltérések elemzése.

Ehhez úgy működik az emberi értelem, hogy a közölt, vagy érzékelt újat az elme, a forrás szerint különböző helyről kapva például: akusztikus közlés tartalmi elemeit a bal fül és a bal agyfélteke veszi, de a hangszín elemeit a jobb fül érzékeli jobban és elsődlegesen a jobb agyfélbe jut az impulzus.

A szervi hiányt pótló (sérülés utáni) helyettesítés természetesen ezt átválthatja egy oldalra is.

Az elme elsősorban hangszín és másodsorban tartalom szerint keres hozzá hasonlót a memóriatárban, és ott, a memória tárnál végzi az összehasonlítást is.

Megállapítja az ismerthez képest a hasonlót és eltérőt.

Ezeket a megállapításokat, az ismert dolog tárolt definíciójával együtt, a bal agyféltekébe továbbítja, – ahol is megtörténik az új dolog értelmezése a hasonlóság és az eltérés szerinti megkülönböztetéssel.

Ezt követő lépésként, a bal agyféltekében megkülönböztetett dolgot a jobb agyféltekében veti össze az elme által a mentáltestből kapott elrendeléssel, az akashából hozott intelligenciával (azaz a régmúlt tapasztalataival); a tudati rétegből hozott (isteni tudatból ráható) utasítással, és az érzelmi reakció-impulzussal.

A keletkező eredmény a gondolat, ami a vágy által irányult elhatározást cselekvéssé alakítja.

A hetedik auraréteg, a tudati réteg őrzi az eszméletét vesztett személyt.

Eszméletvesztéskor az elme nem kapcsol ki, csak az aggyal szakad meg a kapcsolata és ezért tesz olyant, amit engrammnak, gyengébb esetben locknak nevez a dianetika, hogy értelmezetlen impulzusokat összefüggéstelen helyre ültet be az akashába, amiket az érzékelési réteg gyűjtött be, mint domináns impulzusokat a fájdalom jeleivel felerősítve.

Ilyen eszméletvesztéskor a fájdalom jelek közvetlenül az idegrendszerből a kisagyon keresztül, tompítás és gátlás nélkül felszöknek az elmébe és a normális állapotú agy elektromos impulzusainál erősebb impulzusokat csatolnak az elmében az érzékelt, de összefüggéstelen külső impuzusokhoz.

Ezeket az elme az akashában lévő szabad tárolókba szórja be abszolút esetlegesen helyezve.

Az engrammok több életre szólóan tárolódnak, a lockok lazább szerkezetük miatt könnyebben eltávolíthatóak. Csak az erősségüktől függően lesznek ezek engrammok, vagy lockok. A berögzülés helye szerinti tárgykörben fognak zavart okozni.

A legjobb kezelésmód a mélyhipnózisban való tisztítás.

Az egyszerű auditációval, vagy orvosi hipnózissal nem törölhetők.

A tisztítást a sérült felső tudata, a lélek halmazata tudja elvégezni, ha a gyógyító ehhez felkészült. Karmikus dinamikus szintjén a gyógyító, a sérültnél magasabb szférába tartozó kell legyen.

Ennek hiányában, a teremtő Istent kérheti csak a gyógyító, a beavatkozásra.

A gyógyítás az akarat kivetítésén alapul.

A hetedik auraréteg tart kapcsolatot a felső lélek-halmazattal. A páciens felső tudati rendszerével.

A jobb és bal agyfélteke kontrolláló és értelmi jeleit a hetedik auraréteg küldi tovább a felső, a karmikus dinamikai szintje szerinti szférában tartózkodó lélekhalmazathoz

 

Azt kell ismét első helyre kiemelni, hogy kizárólag az a személy nyúlhat bele másik személy térszerkezetébe, aki rendelkezik a Mindenségben elfogadott olyan segítő és tanító mesterrel, aki tévedéstől mentesen eligazítja őt a gyógyuláshoz segítséget kérő karmáját illetően.

Ennek hiányában az erőszakos gyógyító, a segítségre szoruló személy eltérítésével ellenem cselekvő és a saját fejére bajt hozó.

Ezt figyelembe véve szabad és elvárom, hogy egymást segítsétek a fejlődésben.

Ez az eligazításom.

Ég Veled Fiam! Ég veletek Kutató Ideggyógyászok!

(Ahhoz, hogy az új fogalmak tisztázódjanak, el kell olvasni a LÉT-TUDAT KÖNYV 3. javított kiadását teljes egészében. Nem elkerülhető.)

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 62
Tegnapi: 62
Heti: 62
Havi: 1 008
Össz.: 78 204

Látogatottság növelés
Oldal: NEMZETKÖZI DUNA NEUROLÓGIAI SZIMPÓZIUM ELŐADÁSAIHOZ KIEGÉSZÍTÉS
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »