LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

A TUDÁS AZ TEREMTŐ ERŐ

 

A LÉT-TUDAT címválasztás hibája az, hogy az emberek nincsenek tisztában a tudat fogalmával.

Megkülönböztetünk három tudatot. Az analitikus tudatot, a kozmikus tudatot és a teremtő tudatot.

Az analitikus tudattal minden egészséges ember rendelkezik, aki nem szellemi fogyatékos.

Az analitikus tudatban jelentkezik az összes testi érzet, az összes látott, hallott, ízlelt, szagolt, és gyönyör ingeranyag, a tanult személytől vagy olvasottan tanult és tekintélyelven elfogadott ismeret anyag. Más nincs, mert amit lát, hogy történik, az a látott ingerek alapján jut tudatába, zavaróan hat, hogyha megszállottság folytán szellemek „belepofáznak” hallucinációval, vizualizációval gondolkodásába. Ez nem az egészséges működés. Ez gyógyítandó eset.

Az analitikus tudattal összevetjük az összes kapott ingert az érző idegrendszertől, az elme által beérkező már régi kontrollált adatokkal és az Univerzum által küldött és az elme által az agyba behozott ingerekkel. Ezt veti össze és hozza létre az elme által az analitikus gondolkodás, és ennek eredményeként történnek a motorikus reflexek és a meggondolt cselekvések.

Itt van egy kirívóan rövid áramút, ami a nemi reflexek és az érzelmi reflexek útja az azonnali motorikus válaszra.

Ezen az úton működik a homoludens eltérően a homosapienstől.

Ennek magyarázatát már megismerhettétek honlapunkon, bár a léteteket befolyásoló „honatyáknak” ez a tudás nem akar beleférni az analitikus agyába.

A kozmikus tudat az ISTENI akarat (Jin jelhalmazként érkezik az emberi szerkezetbe) az érzékelési aura által felfogott jeleknek az elme által agyba továbbításával, a lélekben tárolt hosszútávú memória elemeit veti össze, valamint összeveti az akasha aura rétegben tárolt ez-életre szóló elrendelést a kikerülhetetlen sarokpontok és feladatok egybevetésével az agyba vetített és a jelen pillanatig gyűlt tapasztalatok, az érzékelési, idegrendszeri jelekkel látott-hallott, ízlelt – szagolt, gyönyörként érzett inger összevetett egészével. Az analitikus tudat által megkapott összes jelhalmazt dolgozza föl az agy és alkot belőle gondolatokat és motorikus ingereket.

A teremtő tudat a teljes elmeműködés, annak minden csatlakozásával együtt, a lélek parancsára a teremtés vágyával együttese.

A vággyal társul az akarat és az elvárás. Magában foglalja a lélek által mindez idáig begyűjtött tudást, mert ebből lép tovább egy következő elgondolás irányába.

Ugyanebből egyszerű példaként származik az emberi feltalálói tevékenység. A feltaláló ismeri a meglévő megoldásokat és ezektől eltérő minőségileg újat alkot.

A LÉT-TUDAT KÖNYV címe arról szól, hogy a jelenben is aktív teremtők, mint, akit az ATYA ISTEN 6. Teremtő Fiának, JHVH Úristennek nevez a Biblia, ismeri a Mindenségben addig megalkotottat (vagy annak általa belátott részletét) és ahhoz képest vágyakozik teremteni. Az ATYA ISTEN által a Földre delegált JHVH ÚRISTEN áttekintő képessége csak az állatvilágra terjedt ki, amit már évmilliókkal előtte teremtővé érett Teremtő Fiai az ATYÁNAK megalkottak és folyamatosan frissítenek, ezért csak a homoludenst volt képes elsőként megteremteni kínzó egyedüllétének felszámolására. Idővel amikor látta a Földre látogató vendégek (Öregebb Teremtő Fiúk teremtményei) hatalmas képességhalmazát, akkor ennek látszati megközelítésére teremtett homosapienst a Földre, amit azóta folyamatosan tökéletesítgetett, de az alapvető hibák megmaradtak a homosapiens tömegében, ezért a tökéletesített egyedeket, mint pl. Jézust és Manit halálra kínozta a buta hatalmi erőszak.

Az agynak csupán 10%-át használja a homosapiens a gondolkodásra a múlt jelen jövő kozmikus ismeretének összevetésére, de hatalmas önbizalommal és öndicsőítéssel rendelkezik a jelenlegi nanoelektronika kifejlesztése közepette. Holott a CERN hatalmas svájci frank milliárdok éves felhasználásával csupán a leptonok kergetése során a valódi elemi részek zagyvalékos elképzelését nyújtja az egymással vitázó tudományos elképzelésekben.

Az emberi tömegeket, a homoludens és homosapiens fajokat befolyásoló és Világhatalomra törő cionista szuperhatalom pedig tökéletesen szembefordult JHVH teremtő Úristen akaratával, viszont az ATYA ÚRISTENTŐL származó rendben az erősebb győz és a gyengébb elpusztul. Hiába van tele szeretettel és mindenek iránti melegséggel, JEHOVA ÚRISTEN és az Őt követők világa. Ha nincs erejük szeretettel lefejezni a gonoszt, akkor elpusztulnak. A gonosz pl. Denver alatt megépített hatalmas bunker rendszerben túl fogja élni a 2034- 38 között becsapódó masszívumok tömkelegét, a vulkánfelhős és savas légtérből következő jégkorszak időszakát és 1000 évek után a maradékuk feljöhet a felszínre, elkorcsosultan („az ősember szintjén „). Rossz esetben ez a földi emberlét jövője. Emberevés és teljes lepusztulás.

Jó esetben csak annyi megszórást kap a bolygónk, mint 25600 évvel ezelőtt, amikor feleslegessé váltak a Boszniában megépített piramisok, amit a túlélés biztosításához csináltak az akkori népességek, közöttük a székelyek, akiknek az ékírásos feliratai fába és kőbe vésve megtalálhatók a piramis járataiban. Türelmesek és kitartóak. A gazok elnyomását elviselték és elviselik napjainkig is megtöretlenül. Illő, hogy Európában minden nép a legmagasabb szinten felnézzen rájuk.

JHVH ÚRISTEN kompetenciáján túltesz az Univerzum mozgó tömegeinek vezénylete. Ez az első Teremtő Fiú, JELE kompetenciája. Az Ő játéka, hogy mi mivel ütközik és mit eredményezzen.

Most nem térek ki a 2. , 3. , 4. Teremtő Fiú kompetenciájára , csak annyit mondok el, hogy az 5. Teremtő Fiú teremtményei élték a Naprendszer 52000 évvel ezelőtti 10. bolygóját, ami minden védelmi rendszerük ellenére egy totálisan szembe találat miatt szétrobbant, de a tudásuk eredményeként már előre kilőtt műbolygóra menekített kb. 300 főnyi személyzet próbált tovább létezni és letelepedési helyet keresni a Naprendszerünkben. Ezek próbáltak testi továbbéléshez teret nyerni a Földön Egyiptomban, Indus -Gangesz völgyében, Nílus-Eufrátesz völgyében, Naszka fennsíkon, Peruban létrehozott tenyésztelepeiken. Azért mindig csak szkafanderesen jelentek meg, mert Őnáluk a gáztér a levegőtől eltérő összetételű volt és a gravitáció a Földinek csupán a fele volt. Sikertelen kísérleteik után eltávoztak a Naprendszerből műbolygójukkal Krisztus születése előtt 5000 évvel ezelőtt. Relikviáik azóta is fellelhetők a Földnek a jellemző pontjain. Az ő nyelvtudásukat a magyar nyelvbe örökítették tovább, mert a magyar nép őseit alkalmazták asszisztensként elszállítva kísérleti telepeikre. Ebből adódik, hogy a magyar nyelv a Föld legintelligensebb nyelve. Csak vizsgáld meg a tudat, tudás, értelem, érték kapcsolódó kifejezéseit, vagy nézd meg a helyváltoztatásával kapcsolatos kifejezéseket a megytől a csámborgoig!

Mindezt, amit most elmondtam, az ÚRISTEN szóról szóra ellenőrizte és tökéletesen igaznak bizonyítja. Ezt értsétek meg, és igyekezzetek tenni a jót az Ő akarata szerint, elkerülni a rosszat, kikerülni a hatalmi erőszakot, megkerülni a gonosz csábításokat és akkor életvégi elszámoláskor könnyen számoltok el, mert helyes cselekedetekről kell számot adni és kevés marad a nem jól megoldott megvalósításokból, amit következő életben újra kaptok!

Következő pihenő idő után lelketek újból testbe száll, mert csak itt tudja megvalósítani a következő iskola-életét ahhoz, hogy az 5145 (embereknél és állatoknál egyaránt) élet után számot adva intelligencia-mennyiségéből fennmaradhat-e a Teremtő Tudattal rendelkezve az ATYA ÚRISTEN Teremtő Fiainak Létszintjében csecsemőként vagy zömében megy a megsemmisülésbe, a Nirvánába, mindenfajta individualitásától megfosztva.

Rossz esetben a katasztrófát követően a bunkerben élőknek idővel minden készlet elfogy és egymást fogják gyilkolni és megenni, majd a felszínre feljőve életképtelenek lesznek a jégen.

Azok, akik a borzalmas kozmikus hatásokat a Föld felszínén túlélni tudták, azok nagyon lassan szaporodva és az állati túlélés szintjén fognak létezni évezredekig. Újra kell épüljön a felismerésekből az emberiség kultúrája a Földön. Ebbe nincs beleszólása JHVH ÚRISTENNEK. Csak támogatandó „ötleteket”, felismeréseket tud kiváltani az agyakban jó esetben.

2096-ban újra testet öltve születek, akkor csak romokban látom az újraépítés lehetőségét és ezen fogok dolgozni. Ez már egy olyan megmaradt kultúrával bíró emberiség képzete, amivel lehet új jövőt formálni. Nagyon szeretem az emberiséget. Segíteni akarok. De ha a rosszabbik változat történik meg kozmikusan, azaz élhetetlen lesz a felszín, akkor az utolsó életet még itt végigszenvedve egy olyan helyszínre fogok átvágyni, ahol az egymás megbecsülése, a szeretet uralkodik.

A fejlődéshez megértésre és időre, tehát működési időtartamra van szükség. A földi 2x 25600 évvel ezelőtti robbanás, ami a 10. bolygót szétrobbantotta a Naprendszerben, az okozta a földi több Istenhit hitrendszerét. Annyival fejlettebbek voltak a műbolygóról lelátogatók, hogy Istennek tisztelték őket a földi emberek. Ezek a fétoniak, akik műbolygóról Földre szállva űrkompjaikkal próbáltak tenyésztelepeiken létrehozni számukra alkalmas testeket, nem tudtak jó végeredményt elérni. Továbbálltak.

Édes JHVH ÚRISTEN, aki az én fogantató ATYÁM és volt ugyanígy, akit tiszteltek Jézus fogantató ATYJA és volt régen más fiainak fogantató ATYJA, Teremtő akaratával rámutatva a kiválasztott nő petéjére csak női kromoszómákkal születtünk ezek a személyek, mert férfi spermája helyett a Teremtő Akarat volt ott.

JHVH ÚRISTEN is begyűjtötte a tanulságokat, amit teremtményei életfutamainak elszámoltatásaiból nyert. Ő, miután kérdeztem, „számodra számtalan, de Én pontosan tudom hány helyen teremtettem emberiséget” már felhasználta addigi tapasztalatait és szeretetközösséget teremtett, akik egymásért és az egészért élők.

Lehet oda átkívánkozni, de aki nem érte el ezt az 5145 életet ezen a Földön, ahova a lelke teremtve lett, az hiába vágyakozik, itt kell megcsinálja a szeretetközösséget. A LÉT-TUDATBAN ott van az UNIVERZUM TÖRVÉNYE, a Teljes Tízparancsolat. Úgy van megfogalmazva, hogy csavart agyú személyek se találhatnak kibúvót alóla.

Ennek alapján működik az elszámoltatás minden élet végén. Ebből ered a visszaszületéskor, hogy hova, esetleg az előző gazembersége eredményeként a szomjazó, éhező Afrikába szülessen vissza.

Legyen meg az ÚRISTEN AKARATA!

A szellemvilág csupán a létünk emberi gondolkodásának az eredménye. Nem szabad erre orientálódni! A Teremtő továbbhaladásához kell kapcsolódni! Akik megszállottak, azok életenergiájukat adják át a megszálló szellemnek. Az viszont frekvenciában mérhetően az ő elpusztulását okozó mikroorganizmusokat adja át a megszállottnak.

Kérjétek az ÚRISTEN, vagy az én közvetlen segítségemet! A jelenkorban a protokolláris gyógyászat arról szól, hogy minőségi zsidókat meg kell menteni, ahogyan is a nagy válogatáskor a második világháború idején végezte a Zsidó Ügynökség Bizottsága. Csak az mehetett Yichouba, aki pénzügyi tőkét vagy szellemi javakat vitt oda. A buta és együgyű zsidó tömeg pusztuljon ki a keresztények tömegével együtt, ez volt a hozzáállásuk a minőségi zsidó válogatáskor. Eichmann minőségi zsidó volt. Ő válogatott és szervezte a kitelepítést. Isaac Ytzhak Gruen Braun csak közzétette a hasznos zsidók elméletét, hogy csak ők mehetnek Yichouba, későbbi nevén Izraelbe. Jelen időnkben a zsidóság már túlhaladott állapot az ÚRISTEN szemszögéből. Most már főleg magyar genetikájú állományba fogantatja le testbe az intelligens lelkeket. Ő az emberi túlélésért, a lelkek fejlődéséért cselekszik a Földön és nem faji megkülönböztetés elgondolásának alapján. Minden fajból a jó képességhalmazt akarja kihozni és elterjeszteni ahhoz, hogy jó homosapiens jöjjön létre. Sajnos a sok hülye és hatalommal rendelkező csak hátráltatja mindezt. Aki értékes tudással gazdag és UNIVERZUMI energiával erős, az maradjon létben és a gyengék pedig pusztuljanak el!

Ez az ATYA ÚRISTEN TÖRVÉNYE, aki megalkotta az elemi anyagrészecskéből és az energiából a 24 változós UNIVERZUM-ot, a MINDENSÉG-et. Amit a legértelmesebb faj egyedei tesznek a Földön, annak minden felülbírálatát megkapják az elhalásukkor az elszámoltatás során. Nincs megkülönböztetés. Kizárólagosan a Mindenség javára cselekvés a szempont. Ez a meghatározó a jó és a rossz vonatkozásában. Ebből nincs kivétel. Ez az Univerzális Törvény, az ATYA ISTEN AKARATA. Nincs büntetés, nincs jutalmazás, csak tanítás van, de az nagy „pofonokkal” téríti útjára a helytelen utat keresőt.

A LÉLEK AZ EMBER. A lélek, aki indult a Teremtőtől a Szentlélek egy darabkájára, beleégetve hardverként a jellemet, - és utána szabad akarat szerinti választásaival sorsát meghatározva végigéli iskola-életeit, az 5145 életet a Földön. Ugyanígy Teremtő Fiúk által teremtett bármely élhető bolygón egyformán. Ez az 5145 testben élt élet minden élőnek iskolája (embernek és állatnak) a Mindenségben. Ezt nem JHVH ÚRISTEN határozta meg, ez az ATYA ISTEN TÖRVÉNYE.

Tudjatok a szellemekről is annyit, hogy a fiziológiai életben a test elhalását követően, ha nem volt drogos az illető, akkor itt marad a teljes analitikus tudását birtokló másolat szellemként. Ez asztráltestként a lábon-járó testben élő személyen is ott van élete során. Mérni tudók részére tökéletesen mérhető ennek külső felülete. Ez a fiziológiai test 4 változós anyag-energia szerkezetétől eltérő másik 5 szempont szerinti anyag-energiai szerkezet. Ameddig ezeknek a szellemeknek, az elhalástól kezdődően még kitart az életenergiája, addig léteznek. Rendszerint megpróbálkoznak rákapaszkodni a fiziológiai testben élő személyekre és azokból életenergiát elszívni. Ezek a szellemek egy komplett hierarchikus rendszert alkotnak a Földön egy rétegben, úgy, mint a légtér, ahogy körülveszi a Földet. Befolyásolják akit meg tudnak szállni gondolkodásában, külső és belső érzeteiben. Amiben ők elhaltak vírus, baktérium, prion, mikroparazita, makroparazita fertőzésben, azt pontosan ki lehet mérni a megszállott személyen, amikor ő rettenetes rosszullétei következtében jelentkezik vizsgálatra. Természetesen ezt az asztalosságot szakmaként gyakorló orvosokon nem lehet számon-kérni, hogy ki tudják mérni, mert ők csak a protokoll szerinti tevékenységet folytathatják. Fogalmuk nincs, sőt ateistaként elzárkóznak az 5, 6, 7 változós anyag-energia emberi térszerkezet, a teljes földi ember részletes megismerésétől.

Pedig ezt a tudást a LÉT-TUDAT KÖNYV-ben közreadta JHVH ÚRISTEN 1995-ben, 1998-ban újabb 2. kiadásban, melyet szétküldtem a Világ Magyar Házainak 360 példányban, és átadtam 160 példányt, részben az első és részben a 2. kiadásból a Széchenyi Könyvtárnak. Ezt ők elsikkasztották, holott azért kapták, hogy a köteles példányokon kívül a közhasznú kis könyvtárakhoz szétküldjék. A lelkük adjon majd számot erről a sikkasztásról azoknak, akik ebben tevékenyek voltak! Aki nem tudta kifizetni a nála hagyott példányokat, de azt továbbadta, azok  könnyebbüljenek meg a lelkiismeretüktől, mert csak jó kezekbe kerülhetett tovább.

2012. márciusában most már a magyarok elsőbbségét félrehagyva magyar-angol szinkron fordításban megjelent a 3. kiadás, amelynek borítóján egy fiziológiai test körvonalrajza van a lélek kapszulával fölül, alatta az asztráltest kontúrjával és a mentáltest kontúrjával. Ennek a címlapnak a rendeltetése, hogy megértesse első látásra az emberi szerkezetet.

Jelenleg ezt meg lehet vásárolni a Püski kiadó üzletében az I. kerületi Krisztina körúton és a VI.kerület Zichy Jenő u. 34-ben a Turáni boltban (Fekete Lászlónál személyesen), valamint a Mikro-M BT-nél a www.let-tudat.hu internetes oldalon postaköltséggel együtt.)

AZ ÚRISTEN VEZESSEN BENNETEKET UTATOKON!

ADD TOVÁBB A MAGYAROKNAK                                           PÁL

Budapest, 2014.10.04.

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 53
Tegnapi: 62
Heti: 53
Havi: 999
Össz.: 78 195

Látogatottság növelés
Oldal: A TUDÁS AZ TEREMTŐ ERŐ
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »