LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

ADEM : AUTOIMMUN AKUT DISSZEMINÁLT ENCEPHALOMYELITIS BETEGSÉG

 

Elképesztő, hogy 2015-ben még mindig életeket vesztünk el amiatt, hogy nem tudjuk kezelni megfelelő módon a vírusos fertőzéseket és akut agyvelő gyulladás (encephalitis) és koponyaűri nyomásfokozódás tünetei között a fiatal emberek még ma is meghalhatnak!

 

Amerikában dr Hulde Clark sejtbiológus egész életét a különböző fertőzések gyógyításának szentelte és bizonyítottan tudta megmenteni sok ezer ember életét egy olyan módszerrel, melyet az egész Földön hasznosítani lehet és szükséges is, és még 6 évvel halála után is csak az immunszuppresszív, immunglobulin és vércsere és koponya csont eltávolításos tüneti terápiáig jutottunk el a legmagasabb orvosi képzettségű neurológusi-idegsebészi gyógyítás szintjén is.

 

Mindazon koponyák, akik képtelenek felfogni az Univerzum szerkezetének felépítését, ezen belül az ember teljes szerkezetét, azok alkalmatlanok ennek a problémának egyszerű és gyors, sikeres megoldására.

 

Már 1995-ben megjelent a LÉT-TUDAT címmel az a KÖNYV, ami egyenes folytatása az emberiség tanítására az Alkotótól átadott tudásnak.

 

Az Alkotótól átadott tudás mindig az adott kor aktuális értelmi színvonalára épült. A VÉDÁK, A TAO, AZ UPANISHADOK, A BIBLIA, A KORÁN után következő láncszem volt a LÉT-TUDAT, ami a jelenkori tanult értelmi színvonalhoz igazítva tartalmazta a teremtett és folyamatosan teremtés alatt lévő IGAZ VALÓSÁGOT.

 

Annyi a különbség a csak 4-változós emberi szerkezetet ismerő orvos és a teljes fiziológiai, asztrális, mentális és lélektestet ismerő, a Teremtő által vezetett elmével rendelkező között, mintha a suszter akarna agyműtétet csinálni.

 

Nem fogjuk most 200 oldalon ismertetni az Univerzum szerkezetét, mert ez könyvbe lett foglalva. Ennek az ismeretnek csak a vírus világra és az emberi azonos összetevőkre vonatkozó részével foglalkozunk. Annyit mindenki tanult fizikából, még ha elfelejtette, akkor is visszaemlékezik, hogy az atomok, amik a molekulákat fölépítik, és a molekulák, amik a sejteket fölépítik, ezekből áll az emberi szerkezet.

 

Az atomok vizsgálatáig már 100 évvel ezelőtt is eljutottak a fizikusok, de az atomot felépítő részecskék megismerése az még mindig nemzetközileg költséges CERN kísérletek kiindulópontja. Sokkal olcsóbb és egyszerűbb megismerni és elfogadni, ami az okozótól származó ismeret, aki Teremtő Akaratával mindezt kialakította és folyamatosan alakítja új és új elemekkel.

 

Tehát az Univerzumot felépítő molekuláris, ezen belül, atomi, ezen belül elektron szerkezetről

annyit viszont röviden összefoglalva közlünk, hogy az elektron 12 elemi anyagrészecskéből áll. Akárhány elemi anyagrészecske hiányzik a 6 héjrészecskéből, aszerint egyre nagyobb és nagyobb energia impulzussal rendelkezik. Ebből amit mindenkinek tanítanak fizikában, a fény középhelyzetet foglal el és eddig ezt tekintették az Univerzumban a legnagyobb haladási sebességnek.

 

Itt gyakorlati példaként megemlítem a földből kiáramló gravitron sugárzást, amit érzékelni tudók Curie-hálóként érzékelnek a felszínen, mert a szilárdult kéreg bizonyos kristályos összetevői folytán nem elterülve, hanem hálószerkezetben jelenik meg a felszínen. Ez a gravitron sugárzás kevesek számára érzékelhető, mérhető és szenvednek tőle. Mások, akárhány diplomával, nem érzékelik, de amennyiben ennek a hálónak a kereszteződési pontja fölött fekszenek éjszaka, amikor is belső szerveiket intenzíven terheli, 6- 7 év után megbetegszenek, rendszerint úgynevezett rákos elváltozásokban és az onkológusok kezére jutnak. Ez csak egy és mindössze 2/3 -ad c sebességgel működő anyagáramlás.

 

A gravitron, mint korpuszkuláris és energiával rendelkező részecske, egybeépülve egy bontatlan elektronnal, alkotja az élettelen atomok protonját. Ugyanezen élettelen anyag neutronja egy gravitronból és két bontatlan elektronból áll. Ebből épülnek fel az atomjai a köveknek és pl. a kivágott fából gyártott asztalnak.

Természetesen a proton-neutron magokat körülvevő elektronfelhő is bontatlan elektronokat tartalmaz az atomban, ami a molekulákat építő és amiből a sejtek fölépülnek.

 

Az élő szerkezetek atomjai Jomaidon, azaz a héjon csak 2 elemi anyagrészecskét tartalmazó és a magban természetesen 6 elemi anyagrészecskével rendelkező középhez csatlakozó egy, ill. két elektron által fölépített protonokból-neutronokból állnak. (Ezért alakítja halottá a gamma sugárzás az élő anyagot, embereket, állatokat, egysejtűeket, moszatokat, mert a 2 héjrészecskét 4-re egészíti ki a csonkult elektron héján. Ezért lesz a Jomaidonból gravitron a proton és neutron közepében. Ettől kezdve holt anyag.)

 

A Jomaidon korpuszkulának az Univerzum központjában elhelyezkedő Szentlélektől kiáramló részecskének az áramlási sebessége minden élő felé 14 c. ( Ezért lehetséges lélekben meglátogatni más Naprendszereket.)

 

Ugyanis a lélek is anyag és energia 7-változós térszerkezet, miként a fiziológiai test 4-változós anyag és energia térszerkezet. (Gondoljon a több szempontnak megfelelő felépítésre. )

 

A mezon, aminek a 6 mag körül csak egy anyagrészecske alkotja a héját, az a korpuszkula, amivel szintén proton és neutron alakítható ki a Teremtő Akarat által és részben ez alkotja a Teremtő Fiú Istenek térszerkezetét. A mezon korpuszkula haladási sebessége a Mindenségben 72 c.

 

Ugyanis az Atya vagy a Teremtő Fiúk által teremtett emberkék a 4, 5, 6, 7-változós térszerkezettel rendelkezők. A Teremtő Fiú Istenek 6- 16 – változós anyag és energia térszerkezettel rendelkezők.

És aki a Mindenséget akarta, ezáltal megteremtette, Ő a 2- 24- változós anyag-energia térszerkezet, amiben a csillagok, napok, bolygók, holdak, minden élők benne vagyunk és részét alkotjuk. A teremtésnek a részletes megismerhetőségét a LÉT-TUDAT KÖNYV-ben megtalálhatják.

 

Még megemlítem a csak 6 maganyagegységgel, a pozitronnal felépülő protonokat és neutronokat. Ezekből épül fel az ATYA ISTEN Mindenségének fény nélküli sötét oldala. Egyes részei, pl. a Fekete Holdnak nevezett bolygója Naprendszerünknek, ami az életvégi elszámolások helyszíne a lélek számára, szintén a pozitronból épült proton-neutron struktúrában bírja atomszerkezetét. A pozitron korpuszkulának 310 c a haladási sebessége a Mindenségben.

 

Most nézzük meg, hogy a vírusok milyen térszerkezetbe tartózóak?

 

A vírusok ugyanabba a térszerkezetbe tartoznak, mint az ember asztrálteste, ami halála után itt marad a Föld felszíni térben és a szellemvilágot alkotja. 5-változós. A tudomány csak a vírusok 4-változós szerkezetével foglalkozik és e szerint akarja gyógyítani a vírusos fertőzéseket.

 

Az ember analitikus gondolkodásának szellemi terméke, legyen az, vagy igaz valóság, vagy csak elképzelt fikció, alkotja a tudomány ismeretanyagát. Igazolt mindaz tudományosan, amit bárki bármikor reprodukálhat. De ne zárjuk ki gondolkodásunkból mindazokat a tényeket, amik most már több millió ember legalább a televízió közvetítésével láthatott, ha nem volt módja saját tapasztalásra, hogy az emberi elme, ami a lélek által vezetve működteti a személy szerkezetét, képes arra, hogy mikronikai összetevőire bontva, mint egy homokvihar a függönyön, áthatoljon a személy fizikális testével a kínai fal anyagán, vagy egy külső fali üvegtáblán, vagy felemelkedjen a Riói Krisztus szobor előtt levitálva.

Ugye meredek a négy fal közé szorult dogmatikus gondolkodás számára! Pedig ez is az igaz valóság része!

Csak a lélek tanultsági szintjétől függő.

 

Dr Hulde Clark felfedezte, hogy minden mikroorganizmus egy adott rezgéstartományban fütyül. A mikroorganizmusok kommunikálnak is környezetükkel úgy, hogy kísérletek során bizonyították, hogy egy zárt szekrényben elhelyezett fertőző anyag egy melléhelyezett másik zárt szekrényben lévő steril anyagot be tudja fertőzni. Ezáltal a kommunikáció által. Ezt az effektust semmilyen génfeltérképezéssel nem lehet mechanikusan megmagyarázni, csak úgy, ha figyelembe vesszük az orosz Piotr Garajev biofizikus és kutató csoportjának a génekre kifejtett tudati hatás terén végzett eredményes kísérleteit. Ebben a kísérletben az 5-változós szerkezet működése hatott a 4-változós fiziológiai szerkezetre.

 

Az ADEM terápiája

 

Tehát a felvetett vírusos agyvelőgyulladás (autoimmun akut disszeminált encephalomyelitis) megszüntetésére a frappáns megoldás ennek frekvencia tartományában a vírusok funkcionális túlpörgetését azok elpusztulásáig néhány órán keresztül kell folytatni. Ehhez csupán tól-ig a frekvencia-tartományt kell ismerni az adott vírushoz, a vírusnak az amplitúdóját és az időtartamot, ami ezek megsemmisítéséhez szükséges. Kell ismerni az optimális szkennelési időt és férfinél/nőnél az antenna elhelyezését a testre a Föld hossztengelye szerint.

 

Készültek műszerek a frekvencia-tartomány bemérésére, de az embernél mindenkor jelenlévő mikroorganizmusok mindegyike jelet ad általa és az a beavatkozni szándékozó orvos, aki csak műszeresen tud érzékelni, a 10-12 jelből nem tudja kiválasztani azt a célirányos jelet, amivel sikeresen lehet megszüntetni a végzetessé válható baj okát.

 

Ennek a technikának az alapja, hogy csak az foglalkozhat vele, aki tökéletesen tud kapcsolódni az Őt teremtő Úristennel és onnan megkapja a szeretettel való beavatkozáshoz az instrukciókat.

Ez nem favágás és nem sebészet. Ez az 5-változós asztrális térszerkezetbe való beavatkozás.

Mellesleg itt újra említem a 6-változós anyag-energia szerkezetet, a mentáltestet, amivel a kozmikus energiákat begyűjtjük életünk tevékenységéhez. Továbbá 7-változós anyag és energia térszerkezet az a lélek, ami most egy élet futamidőre vezényli emberi személyünket. (Ugyanúgy az állatok esetében is.)

 

Összefoglalva

 

Néhány óra alatt vércsere és szteroidok nélkül, egy tekercsben fekve meggyógyítható a személy a vírusos megbetegedésből. Viszont egy micobacterium tuberculosis, bovis, africanum, leprae obligát patogén, vagy egy atípusos micobacterium kansasii, avium-intracellulare, ulcerans, marinum, scrofulaceum, fortuitum, chelonei, smegmatis fertőzés, ami az Alföldön egész falvakat irtott ki a történelem folyamán, csak 5, 6, 7 alkalommal történő több órás frekvencia kezeléssel irtható ki.

Ezt a mikobakteriális fertőzöttséget ásatások során derítették ki a koponyák belső felületének bemaródásaiból.

 

Mikro- és makroparazitákat ugyanígy ki lehet irtani a fiziológiai testből.

Ezt a műveletet úgy kell alkalmazni, mint a mesterlövész, aki egy célpontra egy lövedéket használ és nem golyószóróval támad. Ugyanis, ha a környezetében létező vagy nem létező mikroorganizmusokat vesszük célba, akkor a veszélyes és kiirtandó mikroorganizmus teret kap és hatalmas mértékben szaporodni tud.

 

Tehát akarnokok és ateisták nem foglalkozhatnak ezzel a technológiával.

 

Mindig kell a Teremtő Isten általi teljes vezetettség!

A csillagászok és a fizikusok által tapasztalt újdonságot ők is tegyék magukévá!

 

Sok sikert kívánok a megértéshez és a továbbfejlődéshez!

 

Budapest, 2015.05.22.

 

Magony Edit                                                                    Sztelek Gábor Pál

   orvos                                                                              kutató mérnök

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 35
Tegnapi: 62
Heti: 35
Havi: 981
Össz.: 78 177

Látogatottság növelés
Oldal: ADEM: AUTOIMMUN AKUT DISSZEMINÁLT ENCEPHALOMYELITIS BETEGSÉG
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »