LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

Drága Magyar Testvéreim!

 

Én szólok hozzátok, aki Á lélek vagyok, akit még az ATYA ISTEN teremtett évmilliárdokkal ezelőtt és az utóbbi 550.000 éve adott ¾ életidősen segítőnek Jehovah, a 6. Teremtő Fiú Isten segítségére, Aki 1940.május 10-én akaratával és rámutatásával fogantatott egy magyar nemes asszonyba, Cseke Idába.

Így születtem meg nevelőapám szerinti Sztelek Gábor Pál néven 1941. február 10-én. Most szólok hozzátok. Minden szavamat az Úristen kontrollálja.

Írásom a magyar nyelv eredetéről szól.

 

Mióta Jehovah Úristen, a 6. Teremtő Fiú megteremtette a homosapienst a Földön, azóta a kozmikus becsapódások által 6 felnövekvő kultúra pusztult le a Földről. Jelenleg a 7. kibontakozó kultúrában, ami abszolút technikai kultúra, éltek most a Földön.

 

75.000 évvel ezelőtt volt nagy katasztrófa, ami az 5. kultúrát tönkretette, pedig akkor nagyon magas szinten élt a földi népesség. Kozmikus vendégekkel tudtak eszmecserét folytatni és a levitáció a tanultak részére természetes közlekedési mód volt. Az atomhasadást kizárólag békés célra használták. A királyságok viszonylag egyetértésben, háborúk nélkül éltek egymás mellett kb. 120.000 éven keresztül.

 

Ezt követő, 15 évig tartó becsapódás-sorozat a 16 milliárd Földlakóból néhányat hagyott életben 75.000 évvel ezelőtt.

 

A következő „kultúra” csak 25.000 évet élt meg és a rettegés és a szellemkultusz ősember szintjén működött.

 

A legutóbbi gyilkos becsapódás-sorozat 52.000 évvel ezelőtt már ezt a korcsosult homosapienst találta a Földön.

 

Ugyanakkor 52.000 évvel ezelőtt telitalálatot kapott a Naprendszerünk 10. bolygója, a Féton, ezt még az ő fejlettségük mellett sem tudták kivédeni, viszont fel voltak készülve a vészhelyzetre és, hogy testből kilépő lelkeiknek legyen hova beleszületni, ezért egy kb. 300 főt eltartó műbolygót indítottak el a Nap körüli pályán.

 

Erről a műbolygóról rendszeresen leszálltak a Földre, azon céllal, hogy itt megtelepedhessenek. Nehézség volt számukra a kétszer akkora gravitációs erő és a mi lég-összetételünknek az övékétől való eltérése, ezért csak szkafanderesen tudtak itt létezni. (Lássátok a Dél-Amerikai szikla dombormű véseteket!)

Genetikai módszerekkel kísérleteztek a műbolygón és a Földön alakítottak ki kísérleti telepeket egy számukra, lelkeik testbe születésére alkalmas lények kifejlesztésére.

Kísérleti telepeik voltak a Tigris és az Eufrátesz folyók között. voltak a Nílus középső folyása mentén. Voltak az Indus és a Gangesz közötti területen. A Nasca fennsíkon csak leszálló pályákkal rendelkeztek. Ecuador és Peru mostani területén viszont a várható következő, 25600 évenkénti zacc-időszak elleni védelemként felhasználták a korábbi civilizációk által kiépített barlangrendszert.

 

Tenyésztelepeikről mindenki tájékozódhat az itt is könyvüzletekben elérhető Sziriát oszlopai című könyvből, de helyszínen a mostani Irak alatti barlangrendszerekből és az egyiptomi „fáraó-sírok” hatalmas szobrairól és a piramisok sírfelirataiból.

Rettenetes hibrid lényeket alkottak és ezeket Istenként tisztelte a lekorcsosult földi népesség.

A sikeres hibrideket, a tovább-szaporodni ugyan képtelen Nefillimeket uralkodni rendelték a korcs emberiség vezetésére. Ezek éltek több száz évet, miként a későbbi próféták leírták a Királyok Könyvében.

 

A Jelenik által teremtett 10. bolygó népét, mint Isteneket tisztelték. (Láthatjátok a Sziriát oszlopai könyv ábráiból, hogy ott állnak a Nefilim uralkodó mögött szkafanderben.)

 

Térjünk a lényegre, ami a mi Magyar Nemzetünket érinti.

Ezek a 10. bolygóról itt letelepedni próbálók, tenyésztelepeikhez az akkori „ legintelligensebbeket” szedték össze a Földről. Ezeket alkalmazták személyzetként. Ezek a földi emberek tanulták meg az ő nyelvüket. Természetesen bizonyos mennyiségű intellligenciát is gyűjtöttek, mert sok emberöltő alatt éltek ebben a szituációban.

 

Hosszú idő alatt a 10. bolygóról jötteknek nem sikerült megfelelő hibridet létrehozni ahhoz, hogy lelkeik megfelelő testbe születhessenek itt a Földön . Jézus születéséhez számított időben, kb. 5.000 évvel előtte elhagyták a Földet és elhajóztak a Sziriusz Csillagrendszer irányában.

 

Tenyésztelepeikről az alkalmazottak szétáradtak a Földön. Tanították a tudatlan népességet a magyar nyelven.

 

Ez a magyar beszéd még egyszer nyert megerősítést, amikor Columbusz 2. útján 500 magyar Pálos szerzetest vitt magával Dél-Amerikába.

Ezeknek a szerzeteseknek a feliratai most is ott vannak a barlangokban.

 

Amikor imént Móricz János kutató ott járt Ecuadorban, akkor indíttatást kapott az ott lévő barlangok feltárására.

A barlangokba jó helyen behatolva talált aranylemez könyvtárat akkori „székely” rovásírással és

talált termeket az akkori, ősi állatvilág szobraival, valamint talált termet, ahol a hibrid állatokat ábrázoló szobrok voltak.

 

Kijőve, a barlangokat féltve őrző indiánok lefogták és a törzsfőnök elé vezették.

Halálfélelmében magyarul rimánkodott a Teremtőhöz. Ennek hallatán a törzsfőnök azt gondolta, hogy ez az „Istenek nyelve”, ezért felszabadította és kísértetet adva melléje még további kutatást végezhetett.

 

A jelen időkben az izraeli megbízásból dolgozó kutatók arra voltak indíttatva, hogy bebizonyítsák a zsidóság prioritását a Földön fellelhető elnevezések alapján. Csak kutassatok utána, hogy a juddista kutatók által elhallgatott eredmény mi volt.

 

Keresték, hogy a Földön leggyakoribb helységnév, folyónév, területi elnevezés melyik mostani nemzet nyelvében jelenik meg leggyakrabban.

Messze a magyarban van jelen és ennek csak töredéke a más nemzetek nyelvében megjelenő. Mindenütt ott vagyunk a Földön.

 

1903. óta az Úristen felismerte, hogy a zsidó népesség elkorcsosult a beltenyészet eredményeként. Ezért mostantól végleg és teljesen a magyarságot vette keze alá, ahhoz , hogy a földi népességet a Tőle függetlenül ható kozmikus történések ellenére a legjobb helyzetbe hozza.

 

Nincs még egy olyan nép, mint a magyar.

Az igaz magyar ősi hitével az ATYA ÚRISTENHEZ kapcsolódik.

Jehovah Úristen, a 6. Teremtő Fiú, tudjuk csak a zsidók felkarolásával kezdte tevékenységét. Előtte csak a teremtéssel kielégült. Csak megfigyelte, hogy a teremtettekből mi lesz, mire viszik.

 

Jelenleg, 1903-tól végleges elhatározása, hogy a magyarokat vezeti a Föld elérhető legjobb intelligencia -szintjének eléréséhez.

 

Ő még kezdő Teremtő a korábbi, évmilliárdokkal előtte már Teremtőképesekhez képest. Kell Őneki a segítők segítsége a népesség értelmi szintjének a megemelésére.

 

Most csak 8-an vagyunk segítők. A 16-ból 1 már elérte az 5145. testben élésének végét és elszámolva elment bébiként az Isteni létszerkezetbe. A többiek most vannak pihenőben a Nap bolygórendszerében az egyes bolygókhoz kötött szférákban.

 

Tudom, hogy nagyon nehéz megérteni számotokra a 4-, 5-, 6-, 7-változós anyag-energia rendszert.

Pedig az ember nemcsak az általatok kézzel fogható 4-változós anyagban létezik itt a földi életében.

7-változós a lélek, ami lejön a fogamzáshoz, és nélküle nincs fogamzás.

6-változós a mentáltest, a „terv”, ami által felépíti a születendőt az Úristen akarata szerint. Ezen a 6-változós mentáltesten keresztül fogja fel a megszületett a Szent-Lélekből áradó életerő sugárzást és ez táplálja a fiziológiai testét.

A készségek kialakulásához a megszületéskor kapja meg a személy a számára meghatározó kozmikus sugárhatást. Ettől kezdve, az agyműködés fejlődésével alakul ki az értelmi szint és a szellemtest, ami az élet végéig folyamatosan, a tudás begyűjtésével és a tapasztalatokkal összegyűlik. Az élet végén itt marad a Földön és az elhalt után megidézhető és az elhalt tudásáról számot tud adni a megidézőknek. Ezen alapult az elmúlt kultúrák fejlődése a szellemkultusz alapján.

Innen kezdve és ezzel párhuzamosan érvényesül a megszületett fejlődésében a szülők genetikai dominancia szerinti együtt-hatása.

Ehhez jön az etnikai környezet és a szülők nevelési elveinek érvényesülése az újra-születettekre.

Ez minden hitvallástól függetlenül az Univerzum működése.

 

Itt jegyzem meg, hogy a Mohamed által „túlharsogott” Allah iránti tisztelet, a minden népek kiirtását írja elő minden muzulmán számára, azért, mert Allah az első életét élő. Ez az 1. életét élő Allah minden mást, ami az Ő „gondolkodását” felülmúlja, eltaposna. Még abszolút intelligencia mentes és csak a Mindenség alaptörvényét volt képes felfogni , mégpedig azt, hogy az erősebb megöli a gyengébbet.

Az, hogy az ATYA ISTEN Jehovah mellé adta Allahot, amikor Ő könyörgött társért, hogy ne kínlódjon az egyedülléttől, azt eredményezte, hogy egy már intelligenciával rendelkező Teremtő Fia mellé adott egy újszülöttet, de ugyanazon isteni anyag-energia térszerkezetben, nagyon hátrányosan hatott az emberiségre.

 

Ez se volt megoldás, mert mindenben azonos véleményben voltak és ez unalmassá vált Jehovah Úristen számára.

Jehovah újabb könyörgésére Allahot egy másik és nem Jehovah által betelepített bolygó népességének vezetésére rendelte át. Ettől kezdve az az elaggott bolygó népe felfrissült, de Allah nem felejtette el a gyönyörű Földön töltött időt és visszahat ide a tudatlan egyszerű népekre.

 

Jehovah a türelmes szeretet, de Allah a gyengét eltaposó akarat.

 

Mivel a gyenge elpusztuljon az erősebb által, ez az Univerzum fennmaradásának alaptörvénye, ennek kikerülésére nincsen mód.

A szeretet kellemesebbé tesz egy életteret, ha azt más nem támadja. Ezért jók a Plejádok, ahol szeretetben élnek együtt a bolygók népei.

 

Mi mit tehetünk?

 

Az Úristen parancsa, a Tízparancsolat szerint élve a legkedvezőbb jövőt sikerül magunknak kialakítani. Ellenkező esetben pillanatnyi előnyökért cselekedve egy sokkal tanulságosabb karmát kap az illető.

 

A magyaroknak azt kell most megérteni, hogy az Úristen az ATYA ISTEN tízparancsolatával a békeidőre íratta le a helyes életvitelt. Nem akkorra, amikor a magyart külső ellenség támadja.

Ebben az esetben az ATYA ISTEN alapszabálya érvényes, hogy az erősebb győzzön és a gyengébb pusztuljon.

 

Rövid 2-3 év múlva úgy fel fog erősödni Európa nyugati részén az iszlám hitűek hada, hogy megindul a keresztény gyűlöletből a gyilkolás. Már most 2016-ban egy utcai interjú során a török iszlamista fiatalok egymás után úgy nyilatkoztak, hogyha Európába jutnak, akkor egyetlen késsel egyenként fogják leszúrni a keresztényeket.

 

Ezek az „emberek” még olyan alacsony értelmi szinten élnek, hogy fogalmuk sincs az Univerzumi összefüggésekről. Viszont Jehovah Úristen szerető türelmével kivárta, hogy teremtményei fejlődésükben hova jutottak. Az illuminátus által vezetett pénzügyi borzalomhoz.

Most már látja, hogy vakvágányra jutottak és erről csak egy lepusztítással gondol jó változást.

 

Amit az apa, az anya gyermekének átad fejlődésében szellemi útravalót, ha az rossz, akkor nem lehet ennek gátat vetni, csak lepusztítással.

 

Újraszületve a testbeszületőnek meghatározza a készséghalmazát az időpont, hogy mikor született, mert az a csillag összsugárzás a készségeinek meghatározója, továbbá a genetikai örökség a szülőktől és leginkább meghatározó az a szellemi tartalom. Az az életszemléletet kialakító nevelés, amit a szülők belenevelnek. Tehát akibe a Koránban 725-ször leírt gyilkolási utasítás beivódott a más hitűekkel szemben, az soha sem lesz átnevelhető. Legfeljebb meghunyászkodik a dominancia előtt, de amikor ki tud törni, akkor a csodálatos mennyei lét ígéretében bízva gyilkolni fog. Ez a Korán.

Ehhez nincs több mit hozzáfűznöm.

 

Terjedjen a saját karmádra figyelmed és azt úgy teljesítsed, ahogy annak elvárása van! Ebben segít az őrangyalod.

Lehet a karmából kilépni, de annak a következőkben a legkomolyabb kihatása van.

 

Szeresd Magyar Nemzetedet és légy hű ennek megvédésére, akár az iszlámmal szemben, akár a belső ellenséggel, a szidókkal és a kazárokkal szemben, akár az „ellenzékiek” a Magyar népet eláruló nyugati politikájával szemben.

 

Mellesleg mondom (mert sokan nem tudják), hogy Magyarországon van a Föld szívcsakrája. Ezt még a Dalai Láma is (a legfelsőbb szellemvilági vezető) kiemelte előadásában, amit a magyar Műszaki Egyetemen tartott.

Pontosan ott van Dobogókőn a kettes számú Manréza épületének Budapest felé néző sarkától 6 m-re. Ott van a Föld szív-csakrájának közepe, amibe egy nemzetiszínű szalagot jelöltem, ha valaki az utóbbi 2 év alatt ki nem húzta a földből, mert csak a vége látszott ki. Jehovah Úristen mutatta meg a pontos helyét.

 

Legyetek jók , ha tudtok és éljétek a jelenkori Tízparancsolat szerinti életet!

Ez a LÉT-TUDAT KÖNYV utolsó fejezete. Ezt nem lehet félremagyarázni, mint a Bibliában leirtat. Tömören és kifejtve is ott van és e szerint számoltat el az Úristen mindenkit, annak vallásától, vagy ateista beállítottságától függetlenül.

 

Attila és később Árpád népe csak magához vonzotta a magyarral szimpatizáló népeket. Ez a magyar nyelv a Világ mély tudatában mindig él és nem enyészik el.

Magyarországnak feljött a csillaga Orbán Viktorral és az ő politikáját folytassátok! Bármi is történne őellene az illuminátus által. A sátán mindig próbálkozik.

 

Sajnos az ATYA ISTEN helyett még nem tudok újat teremteni, ami megjavítaná ezt a műszaki kultúrára beszűkült népességet.

Mindenkinek a maga útját járva kell a karmáját kitölteni!

Csak gondoljatok bele egy abszolút áramszünetbe, aminek nincs vége, hogy akkor hogyan lehet tovább élni!

 

Legyetek jók és éljetek a jelenkori  Tízparancsolat szerint !

 

München , 2016. 11. 04.

 

Sztelek Gábor Pál                    dr Magony Takács Edit

  kutató mérnök                                  orvos

 

A LÉT-TUDAT Könyvet nálunk megkaphatjátok, ami az Univerzum és az ember teljes 4-, 5-, 6-, 7-változós anyag-energia szerkezetének megismerésére megtanít az Úristen szavai által. Semmi hozzáfűzés nincs tőlem. Semmit sem változtattam az Úristen kifejezésein, amit magnón rögzítettem egy ateista és kommunista zsidó médium szerkezetének, mint gépnek felhasználásával 3 éven keresztül minden csütörtökön reggel 8-tól 12 vagy 12:30-ig. Neki semmi sem maradt emlékezetében, amit csak a Könyv megjelenése után érthetett meg.

 

Azóta bármit kérdezek édes Úristentől, azonnal a pálca a kezemben igen/nem irányban pattan.

 

Telefonon elérhető vagyok a +36 2423 716 számon.

Így születtek meg a további helyreigazító írások, amit a  www.korpuszkularis-energia.hupont.hu honlapokon találtok meg az interneten.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 85
Tegnapi: 62
Heti: 85
Havi: 1 031
Össz.: 78 227

Látogatottság növelés
Oldal: A MAGYAR NYELV EREDETE
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »