LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

NYÍLT LEVÉL

 

fizikusoknak és genetikusoknak, továbbá minden gondolkodó emberkének

 

Ott kezdődik az értelmi hiányosság, hogy a 4 változós anyagvilági térszemlélet behatárolja a gondolkodásotokat!

Ez volt tapasztalható 2014. karácsony másnapi Spektrum TV Freund Tamás professzor úr műsorában is és egy nappal rá Steven Hawking nagyon szemléletesen a TV által elkészített műsorában. Színes, de abszolút a 4-változós anyagba ragadó szemlélet.

Szerencse meg a véletlen a teremtő intelligencia helyett.

„A Marson majd kapható lesz hamburger!”

Ez a színvonala Steven Hawking színes elképzeléseinek.

Soha nem néztek magatok köré! Fogalmatok sincs, pl. az agykontroll eredményeiről, ami az 5- és 6- változós anyag-energia szerkezettel működik és nincs ismeretetek a szellemvilágról, aminek van jó és rossz oldala. Kontinensek népességét vezérli.

A jó oldal igazodik a Krisztus Jézushoz, aki világfelforgató szeretet tevékenységével a keresztfán elszakadt a testtől. A testtől elszakadt 6 változós mentáltestet és 7 változós anyag-energia szerkezetű lelket az Úristen visszahelyezte a testbe, felgyógyította egy környéki disznópásztor telepén és az Ő csontjait igazoltan az angol régészek Kasmírban megtalálták, ahol erre Mauzóleumot építettek.

Aki már ezen a ponton nem olvassa tovább, az olyan szellemi szegény, hogy beleragadt a 4 változós anyag (Mengyelejev táblázat), és kevés ismert energia (és sok ismeretlen), a változó idő és az Univerzumon belüli geometriai helyzetünk ismeretének sarába.

 

Képtelen felfogni a földi emberke, hogy ember az, aki ember és már teremtő erővel rendelkező, az már a 6- 16 változós térszerkezetben létező. A Földön jelenleg emberkék, azért mert ember az, aki már teremteni tud. Ezért mondta édes testvérem, Jézus a kínzások közepette, amikor megkérdezték, hogy ki vagy Te? Válaszolta, hogy én az Ember Fia vagyok. Tehát, aki itt a Földön él, az csak ember palánta.

Édes Úristen meghatározása szerint, emberke, mert én csúnyán a fűszál meghatározást használtam az Úristennel folytatott 3 évig tartó kommunikációnk alatt.

 

Az 1- 8- változós térszerkezetig létezik az anyag. Azon felül már csak energia képletek léteznek.

A mostani földi embert 550 000 évvel ezelőtt teremtő Fiú Isten, 4-, 5-, 6-, 7- változós térszerkezetet teremtett. Ezek mindegyike korpuszkuláris energia. Tehát anyag és energia töltetből áll.

 

Az 5- változós az az asztráltest, ami ugyanazon központi tengely körül nagyobb méretben körülveszi a fiziológiai testet, ezért van az, hogy egy emberke a buszon vagy villamoson undorítónak tartja a másikat, vagy éppen vonzónak találja azt.

Ebbe az asztráltestbe gyűlik bele mindaz a tapasztalat, amit a testi élet alatt összegyűjt az emberke mások szeretete, gyűlölete, haragja, az őbenne ébredő harag és gyűlölet betokozódásával.

Ezek a tények váltják ki a fiziológiai testnek a beteg elváltozásait a számára kirótt karmán kívül.

 

A 6-változós mentáltest azonnal kialakul a fogamzáskor a lélek indukciója során, amint a lélek belépett az anya petéjébe az ondósejt által, mint lovas a lovon. Ez a 6-változós anyag-energia szerkezet veszi föl a kozmoszból a mozgáshoz szükséges energiákat.

Mert ki az a kiváncsi, aki ki tudná számolni az elfogyasztott napi élelmiszer kalóriájából bármely verseny-sportoló teljesítmény befektetését. Ez az állatoknál is ugyanígy működik. Tökéletesen egyszerűen számolható lovak esetében az egytollú ekével való szántásánál a traktor 34%-os hatásfokával szemben kiszámolható üzemanyag kalória értékével. A hiányzó teljesítményt a 6-változós mentáltest veszi fel a Mindenségből.

Ezek olyan tények, amit nem lehet szőnyeg alá söpörni, hülyíteni a népet és az emberkéket.

 

A 7 változós anyag-energia térszerkezet, aminek külső határfelülete emberkénként visszaüti az acél lengyel pálcát. Ez a 7 változós (matematikai 7-változós függvényre gondolj) térszerkezetnek a magja lép be fogamzáskor a petébe.

Ebben van mikronikai szinten rögzítve minden információ egy személy múltjáról. A múltjában a legutóbbi elhalálozásakor kapott karmájának részleteiről és a jövő lehetőségeiről.

Na ez a mikronika fog most következni. Kezdem ott, hogy ősrobbanás megfogalmazását egyszer kitalálta valaki, és azóta ezt szajkózza minden fizikus, amikor még nincs mi fölrobbanjon.

Ez volt a teremtés kezdete!

Ami helyett a hülye materialisták kitalálták az ősrobbanás elméletét. Ez akkor volt, amikor csak feszült egy akarat, akit azóta mi ATYA ISTENNEK hívunk és akart valamit, amit még Ő sem tudta, hogy mit, ez a feszülő akarat volt az az egységnyi energia (ezért van most is Mindenütt), ami az egységnyi anyagot létrehozta.

Azt az anyagot, amit most mi gamma sugárzás korpuszkuláris részének ismerünk.

És ezt bonyolította tovább egyre több szerkezeti elemet tartalmazóvá és egyre lassúbbá (Mengyelejev táblázat).

A LÉT-TUDAT KÖNYV-ben Atyánk közreadja, az EXISTENCE-CONSCIOUSNESS BOOK-ból részletesen megismerheted az ismert és ismeretlen anyag-energia fajták felépítésének elvét.

A Heisenbergi bizonytalansági elmélet ebben a Kozmoszban a sokáig feltételezett semmivel ki nem töltött teret, már közelíti, a Henri Dirac kvantumfizika speciális relativitáselmélet 1928. alapján már kereste a megoldást arra, hogy mi van ott, ahol semmi nincs a 4-változós szemlélet szerint.

Lamp azt érzékelte, hogy befolyásolja az atomban az elektronok pályáját valami külső hatás.

Einstein már piszkálja a fotonok haladásának elhajlását a nagyobb gravitációs terek felé, amik optikai dioptróniát okoznak a csillagok szemlélői előtt, a csillagászok előtt.

Theodor Casa a fény természetéről és ismeretlen részecskékről már egy ismeretlen bizonytalanságról beszél. Olyanokat mond, hogy 1:37 valószínűséggel az X részecskéktől a fekete lyukakig valamik kitöltik a teret.

Na! Lehet kutatni, mint a pocsolyában ülő béka, aki meg akarja ismerni a Világot, de lehet elfogadni a Mindenséget alkotó ATYA ISTEN és a Teremtő Fiú Istenek közléseit, amivel ezt a mostani tudományra éhes emberiséget, több diplomás emberkéket helyes kutatási irányba lehet vezetni. Természetesen csak akkor, ha önimádatukat és düllesztett „mellényüket” félre tudják tenni.

A fent írtaknak már ott vannak atomikus részletei a LÉT-TUDAT KÖNYV-ben.

Mikronikai ismeretanyaga el lett indítva a www.korpuszkuláris-energia.hupont.hu weboldalon. Már ott van a számítás, ami Andrea Rossi hidegfúziós kísérleti eredményeit elméletileg is megmagyarázza.

Itt végig az elektron felbontásáról van szó, mindazon mikronikai tényezőkről, amik a nyugalmi elektron 12 részecskéből álló szerkezetétől az egy részecskéig, a hatalmas energiával rendelkező gamma sugárzásig tartanak. Ezt a következőben ki fogom fejteni.

Nem szívesen foglalkozom a számomra még konvencionális szemléletem miatt holt anyagnak és nyers energiáknak nevezhető összetevőkkel. Én az élővel szeretek foglalkozni. Én az életet támogatom.

A következőkben megismerhetitek az idelátogató kozmikus vendégek jellemzőit, akik a homosapiens megteremtését megelőzően voltak már a Földön és most is folyamatosan itt-ott előfordulnak.

A fénysebességnél gyorsabb közlekedés a Galaktikák között mind a többváltozós térszerkezetben teremtő-akaratilag átváltozás eredményeként valósítható meg.

Most csak nézzétek meg az interneten Dynamo falon átmenetét és gondolkozzatok el, hogy az miként történik, vagy ahogy átnyúl a vitrin üvegén, kiveszi és étadja az ékszert az ott látogató dívának. Részecskék a részecskék között. Pedig Ő még most is csak emberke, csak megkapta ezt a különös képességet.

Emlékezzetek Udinére, a szabadulóművészre! Ugyanígy volt, hogy a Szabadság híd fölött egy magyar fiatalember, aki bebetonoztatta magát egy hordóba, leengedték daruval a Dunába és a Petőfi híd alatt jött föl a vízből élve. Ez most 15 éven belül történt, a részleteket én nem jegyeztem meg, de a TV-ben láthattátok!

Így már erőt meríthettek ahhoz, hogy megpróbáljátok értelmileg felfogni az emberi többváltozós szerkezetet és annak oda-vissza átváltoztathatóságát teremtő tudati átalakítás által.

Minden a Mindenségben, egy koherens elven lett kialakítva, teremtve az ATYA ISTEN és a teremtővé érett Fiai által.

Ezt úgy tudta megfogalmazni a keresztény gondolkodás, hogy

„ATYA-FIÚ-SZENTLÉLEK EGY IGAZ ISTEN”.

Mindnyájatokat az elmétek által az Úristen vezessen tevékenységetekben!

Igértem a mikronika ismertetését.

Vegyük először csak az elektron bontási sorrendjét.

A nyugvó elektron 6 magegységből és a körülötte keringő 6 héjegységből áll. A légüres térben is van. Perdülete van, lendülete nincs, rezgése nincs. Ez a meghatározója az időmérésünknek. Megsűrűsödött vonalszerkezetben alakult ki a Földfelszínen a rendszere, ezeknek a vonalaknak nem égtáj szerinti kereszteződéseire építették mindig az ősi templomokat. pl. az Esztergomi bazilika, a sukorói református templom, a veleméri Árpád kori templom, a budapesti bazilika, stb. Sugárterjedési sebessége a repülő madáréhoz hasonló.

Az elektoraktív elektron 6 magegységből és 5 héjegységből áll. Ez indul el a feszültség irányában. Perdülete, lendülete ½ c, rezgése is van.

A gravitron 6 magegységből és 4 héjegységből áll. Ennek térháló csomói okoznak belső szervi elváltozást az emberkékben. Normálisan a Föld belsejéből áramlik ki és térhálós szerkezetet alkot a felszínen, ami 2010-ig volt fix elrendezésű és azóta időnként vonul. Időnként a kozmoszból is sugárnyalábban érkezik. Perdülete, lendülete 2/3 c, és rezgése is van. A gravitron a jomaidon-protont és jomaidon-neutront ütközés folytán „kiveri” az élő sejtből és azt halott sejtté teszi.

A foton 6 magegységből és 3 héjrészecskéből áll. A látható és a láthatatlan tartományban a sebesség állandó meghatározására szolgál. Perdülete, lendülete 1 c, rezgése van. (fizikusok longitudinális és transzverzális hullámként értelmezték). Ionizáló hatású, csekély mértékig serkenti az élő szervezetet, túlzott mértékben égeti.

A jomaidon 6 magrészecskéből és 2 héjrészecskéből áll. Az élő test felépítésének anyagához protont és neutront alkot egy, illetve két nyugalmi elektronnal. Ez a Szentlélekből áradó éltető sugárzás. Perdülete, lendülete 14 c, rezgése van. Egy nyugalmi elektronnal társulva élő protont, két nyugalmi elektronnal társulva élő neutront alkot a szervezetben. Sejtépítésünk alapja. 2 gamma részecskével kiegészülve elhal a sejtben.

A mezon 6 magrészecskéből és 1 héjrészecskéből áll. Izotópok kialakítója. Perdülete, ezáltal rezgése van. Lendülete 72 c. Ionok kialakítására nyugalmi elektronokkal egyesülve protont és neutron alkot.

A pozitron 6 magrészecskéből áll. Alfa sugárzásként ismeri a fizika. Proton és neutron képzésére alkalmatlan. Perdülete és rezgése nincs, lendülete van, 310 c. Bántó sugárzása az Univerzumból élettanilag ártalmas.

A bilon 5 magrészecskéből áll. Alkothat protont és neutront is nyugalmi elektronokkal. Ez a bilokációs test anyagát képző nyugalmi elektronokkal. Perdülete és rezgése nincs, lendülete van.

A tudon, azaz a jang, 4 magrészecskéből áll. Az Univerzumot kitöltő korpuszkuláris-energia. Megtanulható a fokozottabb felvétele. A jomaidonnal együtt alkot naszcensz elektronokat a mentáltest meridiánjaiban és az akupontokon lép be a fiziológiai test extracelluláris terébe. Testépítő a természetesen elhaló sejtek helyett új sejtek képződésében. Perdülete, rezgése és lendülete nincs. Jelen van az úgynevezett vákumban is.

A seton, azaz a jin, 3 elemi anyagrészecskéből álló mag. Ebből alkotott bináris mondatokkal vezényli kiválasztott teremtményeit a Teremtő Isten. Akaratilag van lendülete a közlésmondatoknak. Az emberi elme általi közléseknek hordozó korpuszkuláris-energiája.

A duton, azaz a béta sugárzás, 2 részecskés mag áramlása. Perdülete, rezgése, lendülete (660 c) is van. Az élő szervezetre romboló hatású.

Az anyagegység, azaz a gamma sugárzás, mely tovább már nem bontható. A kozmoszból is rendszeresen éri a Földfelszínt, de az emberi tevékenység során is szennyezi azt. Perdülete és rezgése nincs, lendülete nagy, 18 000 c.

A röntgen sugárzásnak korpuszkuláris felépítését tekintve 2 db 4-es protonból álló és 2 db 4-es neutronból álló atomszerkezet. Lendülete a gravitronéval azonos nagyságú. Van perdülete és rezgése is. Korpuszkuláris egységei 112 elemi anyagrészecskét tartalmaznak. Ezt használják a gyógyászatban célzott sejtterületek kiölésére.

A szupravezető protont és neutront a gravitronos anyagból jin szóródással alakítja ki a teremtő tudat. Ez a 4- és 5- változós anyagszerkezetek közötti átmeneti anyagállapot. A szupravezető protonjának magja 4 és 6 elemi egységből, héja 4 és 5 elemi egységből álló. A szupravezető neutronjának magja 4 és 2x 6 elemi egységből álló és a héján 4 és 2x5, azaz összesen 14 elemi anyagegység siklik.

Egyelőre ennyi. Ezt emésszétek meg értelmileg.

Az ÚRISTEN vezesse elméteket !

Budapest, 2014.12.26, 28.

Sztelek Gábor Pál                            dr Magony Edit         kutató mérnök                                    orvos

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 48
Tegnapi: 62
Heti: 48
Havi: 994
Össz.: 78 190

Látogatottság növelés
Oldal: NYÍLT LEVÉL - FIZIKUSOKNAK ÉS GENETIKUSOKNAK, TOVÁBBÁ MINDEN GONDOLKODÓ EMBERKÉNEK
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »