LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

 

BEVEZETÉS AZ ÉLET KELETKEZÉSÉBE

Minél kevesebb az anyag, annál több az energia a 2 - 24 változós anyag-energia rendszerben, amit az ATYA ISTEN és FIAI teremtő akaratukkal megalkottak.

Az általunk ismert legnagyobb energiát a gamma-részecskék közlik.
Kapjuk, amikor kapjuk és elszenvedjük a Kozmoszból jövő és az emberi gazember tevékenységből származó sugárzásokat.

Az Univerzumot teremtette az ATYA ISTEN, aki a 2- 24 változós anyag-energia szerkezetben létező és ebben teremtenek fantáziájuk szerint a 6-16 változós anyag-energia szerkezetben létező Teremtő Fiak, időrendben teremtővé érve évmilliárdokkal egymás után:

Jele

Jelet

Jelenek

Jelim

Jelenich

JHVH - JAHVE - Jehova, akit a Bibliában ÚRISTENKÉNT nevezünk meg,    aki elképzelése szerint a legjobbat csinálta, amikor "vizsgamunkája" a homoludens után megalkotta a homosapienst. Azóta javított rajta, amit csak tudott minden lepusztulás után, de a lepusztulások nem rajta múlottak.

Akik tagadják a teremtést, azok az ateista hülye embermorzsák csak. Ezekből még lehet valami értelmes ember is, ha elég sok életen át gyúrja őket a Kozmosz.

Az alábbi ábra JEHOVA  ÚRISTEN  ALKOTÁSÁT, a HOMO SAPIENS TELJES SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉT ábrázolja, melyet 550 000 évvel ezelőtt,

a HOMO LUDENS létrehozása után 100 000 évvel teremtett, látva a Földre látogató vendégek fejlettségét, mert a homoludens addig és azóta sem tudott továbbfejlődni. Most is ugyanazon a közel "állati" szinten élnek.

ember_-_homosapiens_szerkezete.png

 A TEREMTÉS TÖRTÉNETE RÉSZLETESEN A FÖLDÖN

 

ATYA ISTEN: először csillagokat , napokat, bolygókat, holdakat teremtett és miként Ő Embernek határozza meg Önmagát, ember lelkeket teremtett 5-6-7-8-változós szerkezettel kiegészítve. Teremtett nagyobbakat és kisebbeket.

Az Ő hosszú idejét alapul véve összehasonlításként tudjuk felfogni a mi mostani éveink évmilliárdjaihoz összehasonlítva teremtetteTeremtő Fiait, Jelét, Jolamdát, Jeleneket, Jelimet, Jelenichet és végül Jehovát.

Azóta semmi idővel mi előttünk Jolamda megfáradt és nyugalomba vonult, akinek helyét az Ő birodalmában növekedett Jelet vette át folytatólag vezetve Jolamda birodalmát.

 

A kisebbeket, mint az a 16 (primer) lélek, akiket úgyszintén az ATYA ÚRISTEN teremtett és adott ide segítségül Jehova által a homo sapienssel benépesített Földre pedellusként ebbe a földi iskolába. A 16-ból egy volt, akit mindenki ismer, Jézus lelke. Mindezek ember-anyától kellett, hogy szülessenek isteni akarat által. (Amit a katolicizmus mond, hogy a Szent-Lélek megszállta Máriát, az Izraelben cseregyerekként élő Pártus herceg lányát.)

Erről annyit kell tudni, hogy minden emberlélek a Szentlélekből vett kisebb-nagyobb darab, amibe a Teremtő jellemként égette bele a Teremtő Akaratát és ennek sikeres vagy kevésbé sikeres (ha belenyúlnak a megszületésbe császármetszéssel vagy késleltetéssel) érvényesítésével kell végigélje 5145 testi életét. A testi életekben a lélek egyetlen feladata az intelligencia begyűjtése, a tanulás és annak minden élet utáni kiértékelése során való hasznosítása összegyűjtve. Erről ad számot a lélek az utolsó megítélése során, amit megint félreértelmezve prédikál a katolicizmus.

 

ATYA ÚRISTENNEK TEREMTŐ FIAI nem kellett leéljenek 5145 különböző 4- 8-változós anyag-energia szerkezetben életet, mert őket akkor aktiválta, amikor már az Ő általa kiterjedt Mindenséget képtelen volt átölelni és igazgatni. Ezért van az, hogy a Teremtő Fiú Istenek mindig egyenes gondolkodásúak és soha sem képesek olyan csibész, mocskos, életellenes gondolkodásra, mint a rafináltan fejlődő földi ember.

 

A Mindenség kiterjedésének továbbfejlesztését már Teremtő Fiaira bízta. Ezért tartunk most ott, hogy a legfiatalabb teremtő Jehova Úristen teremtményeiként génmódosításokat tudunk végrehajtani állatokban és emberekben, valamint élőhelyünket, a Földet a HAARP-pal tudjuk tönkretenni a nukleáris bombáknál alattomosabban és körülhatároltan.

Ez pontosan annyit jelent, hogy politikai célokért az USA már több éve augusztus 20-ára kegyetlen időjárást produkál Magyarország ellen, hogy nemzeti identitásunkat megtörje.

Ugyanez történt többször március 15-én és a választások napján is.

(Ha valaki nem tudja mit jelent a HAARP, akkor nézze meg az interneten!)

 

A földi emberi legfelsőbb politikai vezetése a legtöbb ember és a legtöbb kultúra kiirtását célozza a Kalergi elmélet szerint.

(A Kalergi elmélet megint fellelhető az interneten.)

 

Ennek kapcsán a népeket élvezettel szórakoztató zenéket is a legrosszabb minőségre rontották le és ezt tovább is folytatják. Csak meg kell nézni egy-egy Disco zenei repertoárját, ami intenzíven rongálja a fiatalság esztétikai érzékét. Terjesztik a rossz elméleteket interneten és mindenütt a néptömegek elmérgezésére. Ennek legegyszerűbb esete a konyhasó, ami 50,5% Kálium-cloridot tartalmaz és 49,5 % NaCl-ot, aminek eredményeként a sok kálium miatt nagyon sok szívleállás következik be. Ennél kedvezőbb az Erdélyi só, ami sokkal alacsonyabb KCl-dal rendelkezik, valamint a Himalája só, ami úgyszintén kedvezőbb összetételű, döntően NaCl-ot tartalmaz.

 

Ezt az emberirtó politikát már sok száz évvel ezelőtt aktualizálta a Thule társaság, amelynek vezetői Warburg, Rockefeller, Rotchild, Biedermayer. és az angol királyi család, valamint tagjai voltak G.Washington, és a Kennedy család egyes tagjai is. (A szabad kőműves és rózsakeresztes összeesküvő páholyok csúcsszervezete.)

Jelenleg az éves összehangoló megbeszélés a Bilderberg csoport keretében zajlik.

Természetesen csak Nathaniel P.V.J. Rotchild utasítása szerint. Ennek a Bilderberg találkozónak most már nem először a magyar pénzügyminiszter Martonyi János és Németország részéről Angela Merkel kancellár is részt vett.

Ennek betetőzése most az USA részéről az afrikai néptömegek pénzelése Európa elözönlésére.

Ezt a szigorúan titkos GLADIO NATO minden országba beépített szuper titkos hadereje irányítja és fizeti. Minden menekült mobiltelefonnal és elegendő pénzmennyiséggel érkezik az induláshoz. Ezeket a GLADIO NATO szupertitkos szervezete látja el pénzzel és mobiltelefonnal, valamint az uticél megjelölésével és az útvonal ismertetésével. (Ennek hülye kezelése a tengerből kimentés és az országhatárokon meg nem állítása.) Ez a félreértelmezett emberiesség megnyilvánulása.

 

KI MILYEN FELADATKÖRT LÁTOTT EL A MINDENSÉG KIALAKÍTÁSÁBAN ?

 

ATYA ISTEN sok évmilliárd évvel ezelőtt elsőként teremtette JELE Úristent, akinek nem volt 5145 4-változós testben végigélt élete.

ATYA ISTEN teremtményei: csillagok, napok, bolygók, holdak, valamint általunk élőnek ítélt

baktériumok, légyfajták és minőségileg magasabb primer lélekkel rendelkező energia lények.

 

JELE foglalkozik a masszívumok elhelyezkedésével, ütközésekkel még játszik az általunk nyers anyagúnak gondolt masszívumokkal, melyik hova ütközzön. Jele megteremtése óta energia lény lett.

JELE variánsan játszik a csillagokkal, napokkal, bolygókkal, holdakkal, ezek mozgási rendszerével, ezekért felel az ATYA ISTEN felé.

 

A második Teremtő Fiúnak, Jolamdának sem volt 4-változós testbe születése, csak 5-, 6-, 8-változós anyag-energia és többváltozós energia szerkezetei voltak. Jolamda intergalaktikus lényeket teremtett először az Univerzumban, vágya szerinti 8- változós anyag-energia szerkezettel.

Jolamda mostanra elfáradt, Jeletet Ő hozta létre. Jelet az Ő birodalmában tanult és fejlődött Teremtővé.

 

JELET (JOLAMDA UTÁN, AKI ÁTVETTE A BIRODALOM VEZETÉSÉT) csinált intergalaktikus lényeket, még játszik a nyers anyagú masszívumokkal, melyik hova ütközzön. Mindig energia lény volt, van és lesz is. Ő már 8 változós anyag és többváltozós energia testekkel is rendelkezik.

 

JOLAMDA és folytatólag JELET: interkozmikus lényeket teremtett az ATYA ISTEN által kibocsátott lelkek számára. Lelkeket nem tudott és még most sem tud teremteni.

Ezek az interkozmikus lények, ha a Földet megközelítik, akkor a Földnek egy-egy közel kontinensnyi területén leárnyékolják a Szentlélektől érkező éltető sugárzást arra az időre, amíg itt tartózkodnak ezen a környéken.

 

JELENEK már 5-, 6-, 7-, 8-változós anyag és többváltozós energia szerkezettel rendelkező.

Ő még csak energia szerkezetű lényeket alakított ki. Ezzel morfológiai alakzatokat töltött ki. Ő 6-, 7-, 8-változós anyag-energia szerkezeteket hozott létre. Ezeknek morfológiailag tökéletes volt a határfelülete.

Teremtményeit intuitív vezényeli. Semmiképpen sem alkotott 4-változós szerkezetet.

Teremtményei nagyon sok bolygón léteznek a Mindenségben és látogatásuk során élvezettel szemlélik a földi diverzitást.

 

JELENEK teremtményei a Földön: rovarok, darázs, valamint tojással szaporodó állatok, krokodil, kígyó. Jelenleg is teremt új halakat. Jelenek már tudott lelkeket alkotni.

A delfinek, testen belül fejlődő magzatú és ellő állatok, szárazföldi emlősök,

Emberlelkű 5-változós anyag-energia szerkezetű lovakkal népesített be bolygót.

A kozmoszból érkező ártó sugárzások elirányítását Jelenektől is kérhetjük.

 

JELIM úgyszintén 5-, 6-, 7-, 8-változós anyag-energia szerkezettel és több energia szerkezettel létező. Teremtményei 5-, 6-, 7-változós anyagi testtel rendelkező lelkes lények.

Ezek értelmi-szellemi tevékenység munkálatokra alkalmasak, mert előtte Jelenek intuitív módon vezérelte teremtményeit. Teremtményei, ha idejönnek, mert már felfedezték a kozmikus közlekedést, és gyönyörködnek a földi környezetben, a földi ember szemével nem láthatók. (Kivéve a tisztánlátókat.) Amennyiben élőhelyük megsérült és nem használhatják, itt a Földön telephelyeket hoznak létre és működtetnek.

Aki lát leszállni űrhajókat a Velence félsziget alatti remízbe, 5-változósként is működik a látása.

 

Anyag az anyagon áthatol. Ezt mindenkinek megtanították fizikából még az általános iskolában. Csak akkor ezt a valóságnak megfelelően nem tudtuk még felfogni. Akkora hézag van két anyagrészecske között, mint két Csillag Napjai és bolygói között arányosan, ahol a másik anyag részecskéi ütközésmentesen áthatolhatnak. (Ilyen produkciót mindenki láthatott a hétköznapi életben tv-n „Dynamo”-ról készített videofelvételeken.)

 

JELIM teremtményei: moszatok, növényzet, mikro-, makroparaziták, darázs, ívó halak, cápák,

testen belül fejlődő magzatú és ellő állatok, ember.

 

JELENICH 5-, 6-, 7-változós anyag szerkezetű Teremtő Fiú Isten, aki 4-,5-,6-, 7-változós teremtményeket tud teremteni. Ezeknek a nagy tudást összegyűjtő intelligens lényeknek szolgált lakhelyül a 10. bolygó is Naprendszerünkben. Ezek az emberlények már 3 millió évvel ezelőtt képesek voltak átutazni a Földre és visszatérni bolygójukra. A Földön az akkori gravitációs vonzást el tudták viselni, és az akkori légköri viszonyok megközelítőleg élhetőek voltak számukra. (Ezért lelhetők fel 3000 éves lábnyomaik Sri Lankán és Afrikában.)

Voltak akik már akkor itt a testükből kilépve, tehát elhalálozva, lelkükben itt maradtak és kivárták, amíg, Jehova Úristen teremtővé érését követően újra képesek lettek testet ölteni a homo sapiens szerkezetébe.

 

A Naprendszerünk 10. Bolygójának sorsa ugyanúgy fejeződött be, mint a legtöbb bolygón élő népesség sorsa, amikor a bolygót totálisan szembe találó masszívum azt szétrobbantja és megszűnik rajta minden emberi, állati élet egészen a moszat szintig. A moszat alatti méretben a szétrobbant részek magukkal viszik az életet, amiből újra tud egy-egy Alkotó kedve szerinti lényeket teremteni.

 

Jelenich emberlényei akkora Mindenség ismerettel rendelkeztek, hogy látva a 25600 évenként bekövetkező veszélyhelyzetet, már többször is ciklusonként műbolygóra telepítettek megfelelő létszámot, hogy maradjon genetikai túlélésükhöz futómű lelkeik számára. A 2 ciklussal ezelőtti telitalálat szétrobbantotta Bolygójukat és csak a műbolygón élők maradtak testben és próbáltak analitikus hatalmas intelligenciájú gondolkodásukkal túlélést biztosítani itt a Földön, ami olyan gyönyörű volt számukra.

A Tigris-Eufrátesz között, a Gangesz völgyében, a Nasca fennsíkon, Egyiptom középső részében mindenütt alkottak tenyésztelepeket hibridek kialakítására. De ezek a hibridek nem voltak tovább-szaporodásra képesek. Ezért a Bibliában leírt 800-900 évet megélt uralkodók nem mesefigurák, hanem azon hibridek, Nefilimek által létrehozott emberek, akik bölcsen uralkodtak, de már a Nefilimek intelligencia szintjénél alatta maradtak. Viszont a földi emberek intelligencia szintjénél messze magasabban álltak. Ezek a Nefilimek megsokallva a kísérleteik eredménytelenségét, amiből a földi embernek a többistenhite származott, a mi időszámításunk, Jézus születése előtt 2500 évvel másik Naprendszert megcélozva eltávoztak műbolygójukkal.

 

Jelenleg nagyon sok esetben találkozom Jelenich által teremtett lelkekkel, akik itt ragadtak a Földön és azóta embertestben élik életüket. Csakra színeik teljesen eltérőek Jehova Úristen teremtményeiétől. Általában embertestük tetszetősen szép, még nyomorékkal nem találkoztam.

 

JELENICH teremtményei: mikro-, makroparaziták, pióca, darázs, méh, mélytengeri állatok,

testen belül fejlődő magzatú és ellő állatok, ámbrás cet, ember.

A 3 millió évvel ezelőtti földi emberek, melyeket zaccos időben a becsapódások letaroltak.

A Cro-Magnoni ősember, Neander-völgyi ősember, Vértesszőlősi ősember, Australopithecus (=homo erectus). Az angliai Stone-hendget építő emberek már Jehova Úristen teremtményei voltak.

 

JEHOVA ÚRISTEN 5-, 6-, 7-, 8-változós anyag-energia szerkezettel rendelkező, de többváltozós energia szerkezetei nincsenek. Az Ő időmúlási sebessége az ATYA ISTEN időmúlási sebességének 100 000-szerese. (Itt megjegyezzük, Jele és Jelenek időmúlási sebessége úgyszintén 100 000- szerese az ATYA ISTEN időmúlási sebességéhez viszonyítva, nem egyenes vonalú, néha gyors, néha lassú, de az ATYA ISTEN időmúlási sebessége viszont 100 000-szer lassúbb. Jelenich időmúlási sebessége úgyszintén változó. Ezt a LÉT-TUDAT KÖNYV végén lehet megismerni.)

 

Jehova Úristen első alkotásai – mintegy vizsgamunkája – a 4-, 5-, 6-változós szerkezetű ember, a homo ludens. A most is élő amazonasi indiánok, a Dél-tengeri szigetvilág őslakói, az eredeti Beás cigányok és az Északon élő inuitok.

 

JEHOVA teremtményei: mikro-, makroparaziták, méh, gekkó, szalamandra, vakond, farkas, kutya,

ember, szellemvilági lények,

42 000 évvel ezelőtt a szépérzékkel megáldott homo ludens hozta létre az skóciai területen található föld alatti csigatermeket.

A Giza piramist a homo-sapiens építette

A boszniai piramisok 32 000 évesek

Jelenleg is alkot új emberpárokat a földi népesség javítására.

 

sátánt alkotó Teremtő nincs!

Csillagidő – belső nukleáris fúzió által meghatározott idő.

 

Jehova Úristen 550 000 évvel ezelőtt vonta le a következtetést, hogy korábbi 100 000 évvel azelőtti homo ludens teremtményei helyett jobbat kell csináljon, mert szégyellte magát az Univerzumból a Földre látogató teremtmények láttán. Ettől indul el a homo-sapiens megteremtése, 550 000 évvel ezelőttről és folytatódik Jehova Úristen erőfeszítései által napjainkig.

A homo-sapiens 4-,5-, 6-, 7- változós anyagszerkezetű és 5145 élete során tevékenységétől és körülményeitől függően elérheti a 8-változós anyagszerkezetet, valamint a többváltozós energia struktúrákat.

Folyamatosan javító tevékenységét intuició és benyomások által fogják fel az emberek. Ezért lehet kizárólag, könyörgés ellenére is csak egyik ember által gyógyítani a másikat.

Ez az út Jehova Úristen minden teremtménye számára nyitott és csak azon múlik, hogyan él, mit cselekszik, mit él meg, vele szemben mit cselekednek és mennyire tud kapcsolódnia az ATYA ISTENHEZ.

Itt egy nagyon-nagyon jó visszacsatolás született meg a teremtésben.

Ehhez tudni kell lélekben elhagyni a kárhozatra ítélt Földet és az ATYA ISTEN irányítása szerint más helyszínen folytatni a tanulást.

 

Jelenleg nem megjósolható az első, második Teremtő Fiú kedve szerinti masszívum mozgások eredményeként a Föld sorsa. Ezért a 25600 éves keringési veszélyzóna mélypontján 2036-38 közötti történések Jehova Úristenünk számára is rejtve vannak.

 

A magyarság ATYA ISTENBE vetett hite, ami kaukázusi és nomád életmódja során vándorló időszakában igaz egyistenhit volt, mindörökre az ATYA ÚRISTENHEZ rendelte ezt a népet.

 

Az az intermezzo, ami Szent István király zsidó-római katolicizmusához kapcsolódóan 2000 évre háttérbe szorította a magyarságot, az a válogatás alapja lesz, hogy ki az, aki a Nirvánába megy és ki az, aki a Mindenségben natúr lélekben utazva másutt le tud kondenzálódni.

 

Imádom és szeretem mennyei testvéremet, édes Jézust, akinek jósága, szeretete mindenki szereteténél nagyobb volt és Önmagát meg nem tagadva áldozattá vált azért, hogy fennmaradjon emlékezete és jóságra nevelése az emberek között az évezredek folyamán.

Mind a 16 pedellus teszi a dolgát az ő területén és szolgálja Jehova Úristent.

 

Keressétek az ATYA ÚRISTENT ÉS IMÁDJÁTOK A TEREMTŐTÖKET JEHOVA ÚRISTENT, aki mindenki számára a megítélő főhatóság a halál utáni megítéléskor!

 

Ne zavarjon meg benneteket, ha mások másként nevezik meg az Úristent!

Olvassátok el a LÉT-TUDATOT magyarul vagy angolul és meg fogjátok érteni, hogy Jehova Úristen, amikor még szenvedett az unalomtól, mert még nem tudott teremteni és társat kért az ATYA ISTENTŐL, akkor Önmaga tükörképét kapta társául, ALLAHOT.

Ennek eredménye az lett, hogy az azonos és nem vitaképes szemlélet miatt megint könyörgött az ATYA ISTENHEZ és az ATYA ISTEN csak annyit tett meg, hogy ALLAHOT, mint fiatalabb teremtményt egy másik bolygó vezetőjének rendelte át. Azóta ALLAH néven is az ÚRISTEN, az itteni egyetlen legfelsőbb fennhatóság vezeti népeit legjobb belátása szerint.

 

Már 1780-tól kiderült egy cseh pap felfedezése alapján és 1900-2000 között beigazolódott egy amerikai zsidó matematikus kutatásai alapján, hogy az egész, Nagy Sándortól Kennedyig terjedő történelem, le volt írva a Tórában, ami az Ótestamentum alapja. De 2000-re az Úristen úgy döntött, hogy elég intelligensnek kell legyen a földi népesség ahhoz, hogy eldöntse saját sorsát, és bedobta a gyeplőt a lovak közé. „Most már csináljátok magatok sorsotokat!” Hát ezért van az, ami van!

 

Megtaláljátok a LÉT-TUDAT-ban 1991-es közlésként, hogy az iszlám az én felajzott íjam.

Mert megsokallta a pénzügyi multik Őellene irányuló és az egész emberiség kárára létrehozott mocskos tevékenységét.

 

Miként embert csak ember által tud Ő gyógyítani, ugyanígy a gonoszokat is csak ember által tudja letakarítani a Földről.

 

Ehhez nem elég az ima és rimánkodás, hanem mindent megértve és átgondoltan, aktívan cselekedni kell!

 

Megint és mindig kapcsolódjatok az ATYA ISTENHEZ és tegyetek saját belátásotok szerint!

 

Velence, 2015. 08. 20.                                                 Sztelek Gábor Pál

                                                                                       kutató mérnök

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 28
Tegnapi: 62
Heti: 28
Havi: 974
Össz.: 78 170

Látogatottság növelés
Oldal: BEVEZETÉS AZ ÉLET KELETKEZÉSÉBE
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »