LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

FELOLDOZÁS

 

Az Úristentől elvárás számomra az volt, hogy egy tiszta üzemű motort kidolgozzak.

Először mindenképpen a mechanikai megoldásokkal voltam elfoglalva.

Lényeges volt az, hogy pufferről azonnal induljon piros lámpa zöldre váltásakor motor indítási kémiailag rossz paraméterű indítófröccs nélkül.

Ez a megoldás alkalmas volt sivatagi viszonyok között is járművek, tankok újraindítására pufferről.

Mivel ezzel nem értem el fejlesztő üzemek ráhangolódását áttértem a már elfogadott és tiszta üzemű hidrogénnel működő gépjárművek folyamatos hidrogén ellátását biztosító szilárd anyagból hidrogén előállítási technológiára.

Nagyra becsülöm az autóiparban dolgozó fejlesztő mérnökök intuitív tudását.

Jelenleg ott tartunk, hogy hidrogén üzemű autókkal több száz km-ig tudnak üzemeltetést biztosítani, ahol szükséges a kútról feltöltése a tárolótartálynak.

Ezeknek az autóknak a hátránya, hogy viszonylag rövid, 2-300 km-es távon feltöltő kúthoz kell érkezniük, mert elfogy a tárolótartályból a nagynyomású hidrogén.

Mellesleg megjegyzem, hogy a hidrogén a tárolótartályokból a legtömörebb acélszerkezeten keresztül is folyamatosan el tud diffundálni.

Ez a gázipar tüzeléstechnikájából tökéletesen ismert.

A tavasszal lezárt konvektoroknak a hozzávezető gázcsöveiből őszre a hidrogén távozik és csak a nehezebb szénhidrogén összetevők maradnak és ezáltal mindig gondot jelent ősszel a zsákvezeték végén lévő gázkonvektorok begyújtása.

Mellesleg a hidrogén tartályokból az acél atomszerkezetén keresztül a hidrogénnek egy része távozni tud, másik veszélyhelyzet, hogy egy totális karambol esetén, ha egy tartály megsérül, a hatalmas nyomás hatására kiszabaduló hidrogén hatalmas robbanást eredményez.

Tehát a hidrogén tartályt minimalizálni kell ennek a veszélyhelyzetnek a kizárására.

És amennyiben lehet, nyomás-mentessé is kell tenni.

Erre megoldás az anyagok Mengyelejev táblázat szerinti egymásba átalakíthatóságának feltárása.

Hatalmas lendületet adott a számomra kirótt életelvárás teljesítéséhez Andrea Rossi eredményes kísérlete, amelynek során Nikkelből rezet állított elő hatalmas plusz hőenergia megnyerésével.

Minden tiszteletem és hálám Andrea Rossinak.

Megkérdeztem az Úristent, hogy melyik Mengyelejev táblázat szerinti anyagot mivé lehet átalakítani.

Korábbi honlapomon közzétettem, hogy ennek az átalakításnak mik a meghatározó feltételei.

Mivel az Univerzumban minden rezeg ezért ott megtalálható a honlapomon, hogy milyen frekvencián milyen anyagot mivé lehet átalakítani.

Megcsináltam, hogy a bizmutból 16-os frekvencián 300 V feszültségen egyenáramon 70%-os kitöltöttségű négyszög áramprofillal hidrogént tudtam előállítani.

78 évesen ennek a technológiába való bevezetése már nem az én dolgom.

Elegendően vannak fejlesztő mérnökök az autóiparban, ahol minden paramétert megadva technológia szintűvé gyakorlati hasznosítássá tudják tenni ezt a megoldást. Ez annyit jelent, hogy egy autó 100 kg= 1 mázsa= egy kövér ember súlya bizmut betárolásával a generátorról és akkumulátorról történő elektromos betáppal bontva a bizmutot hidrogénné, megállás nélkül körüljárhatja a Földet. (Menet távolságnak számítva a köztelevő óceánokat, mintha azok is földek lennének.)

Ha még erre sem tud ráharapni a mostani emberi kultúra, akkor egye meg az iszlám, ölje ki a sok hülyét és ha nem lesz totálisan katasztrofális 2036- 2038 között a kozmikus becsapódások tömkelege, akkor majd észhez tér a meghirdetett aranykorban az újra éledő kultúra.

Ehhez tudni kell azt, hogy jelenleg a 7. felnövekvő kultúrában élünk marha nagy önbizalommal.

De 52.000 évvel ezelőtt volt egy hatalmas lepusztulás, azt megelőzően 26.512 évvel azelőtt megint egy hatalmas lepusztulás, ami a jelenleg kultúra kőkorszakból való leépülését okozta. Ezt megelőzően 380.000 éven keresztül lepusztulás nélkül fejlődött az emberi kultúra olyan szinten, hogy a normálisan tanult emberek is levitálva tudtak közlekedni.

Ha visszamegyünk a kezdetekhez, aki az embert itt a Földön Alkotó, korábban sok más néven nevezték az emberi kultúrákban, most JEHOVAH Úristen, a 6. Teremtő Fiú nekem elmondta, hogy miből áll a teremtés.

Mint a tervező a gépet alkatrészeiben végig elképzeli és látja, meg tudja forgatni maga előtt ugyanúgy én megtervezem a hajától a feje tetejétől a lábujja hegyéig a körme végéig a benne lévő belső szervekig a genetikájában a DNS lánc nukleotid párokig és ezeknek az élethosszt meghatározó telomerek hosszúságáig végig az egész egységet.

Ezt teljes mértékben átgondolva tudom azt mondani, hogy LEGYEN.

És attól kezdve a belőlem kiáramló univerzumi energiák hatására az elektronból felépülő szerkezetek valósággá válnak.

Így teremtettem új és újabb Ádám és Évákat , egy-egy nemzetek fölszaporodásához.

Ezért látjátok azt, hogy minden nemzet más-más jellemzőkkel rendelkezik.

Jehovah a katasztrófa időszak után lepusztult Földre lett ide rendelve az ATYA ÚRISTEN által.

Itt meg kell jegyezzem, hogy fogalmatok legyen az Atyaúristen az Önmagát elképzelő energiától, akarattól kezdve a kétváltozós anyag és energia szerkezetből építette föl magát a 24 változós anyag-energia szerkezetté.

Amikor Önmagát bonyolítva már nem tudta átfogni, akkor teremtett Teremtő Fiakat Önmagának. Jele, Jolamda (aki már nyugovóra tért és helyett ) Jelet, Jelenek, Jelim, Jelenich és hatodikként Jehovah Teremtő Fiú Úristent.

Az Atyaisten időmúlási sebessége számunkra felfoghatatlanul hosszú.

Ennek 3%-a a Teremtő Fiú időmúlási sebessége és ennek 6%-a a mostani földi ember időmúlási sebessége, ami a kvarckristály rezgésével van vezérelve.

Itt képet alkothattok milyen porszemek vagyunk a Naprendszerben, a Földön élő népesség a Mindenség szerkezetében.

A Földünk 25.625 évenként a Naprendszerünkkel együtt visszatér ugyanazon kozmikus zacc -övezetbe, ahol a Nap körüli aszteroidák és az Univerzumi körökön járó aszteroidák bombázzák.

Jele Úristen játékszabályai szerint.

Ez az Univerzum az egyszerű megélhetésért gondolkodó ember számára felfoghatatlan, de kozmikusan áttekinthető, átlátható kristálytiszta szerkezet.

Ahhoz, hogy valaki akár ezt az iratot értelmezni, megérteni tudja, ahhoz elegendő vágy, ráirányultság és értelmi képesség szükséges. Anélkül bunkó az embernek kinéző test az agyi funkciókkal együtt, a kubikostól a 2 diplomás orvosig bezárólag.

Találkoztam olyan személlyel, aki most utolsó, 5145-ik testi életét élő, mert minden egyes testi élet úgy értendő, mint egy nap az iskolában és majd a végén lesz a vizsga. Az illető nagyon gyorsan ért végig a kötelező fiziológiai testben éléseken és kevés megpróbáltatásban volt része, csupán a kék karmikus dinamikai szintig ért föl , ami a személy megítélése a Teremtő részéről. Csupán ez az élet az egyetlen kapaszkodó számára ahhoz, hogy továbbfejlődve a karmikus dinamikai szintben zöld és bordó szintre kerüljön halál utáni elszámolásakor a Nirvánába, hanem továbbélésre legyen lehetősége.

Amit az egyházak hirdetnek, utolsó ítélet, az mindenkinek akkor következik be, amikor ő az 5145. életéből elhal, elszámolni megy és megkapja a mérlegelést, hogy elegendő intelligenciát gyűjtött-e és mehet a Teremtő Fiú Istenek szintjére bébiként, vagy megy a szemétbe a Nirvánába.

Ezt a Nirvánát óhajtják a Keleti hitvallók, hogy ne kelljen több életben fáradozniuk. Ne kelljen dolgozni a megélhetésért.

Ez viszont abszolút téves elképzelés számukra, mert odáig mindenkinek megvan, hogy addig pihen halál és elszámolás után a lélek, amíg újra nem vágyik egy fiziológiai testben élésre, mert a fiziológiai testben élés a tapasztalat gyűjtés, az intelligencia felgyűjtésének a lehetősége.

Addig nincs ebből a mókuskerékből kiszállás a Teremtő akarata szerint, se öngyilkossággal se bármely más eljárással, amíg ezt végig nem csinálta a lélek, mert még a gazemberből is lehet jó életet élő lélek, aki mindenki másért cselekedve az Úristent szolgálja fejlődésében.

A szabad akarat minden fiziológiai életben rendelkezésre áll, a bal agyféltekés gondolkodással felülírja a személyre kiszabott karmát, ameddig erőegyensúlyban ez lehetséges, de végső soron mindig a karma érvényesül.

Mindenki előző életeiben rosszul elvégzett feladatainak kiigazítását megkapja a karma által.

Ebből kitérés nincs. Ezért van minden testbe született mellé kirendelve egy védőangyal, aki most pihenő-idejét erre áldozva azt biztosítja, hogy az illető a fiziológiai életében a karmáját beteljesítse.

Onnan ne bújhasson ki.

Ez a védőangyal nem sokkal több életet élt lélek, mint akinek a védelmére ki lett rendelve, csupán ebben a fázisában direkt vezérlése van a Teremtő Isten által. Ha több eltérés lenne, akkor nem lenne empátiája a vezetett testben lévő vezetésére.

Jehovah Úristennek a Teremtővé való megérését megelőzően persze 1000 években mérve már csak arra volt rálátása, amit az előző hatalmas katasztrófa lepusztított a Földön.

Az előző több ezer évben számtalan olyan látogatás történt a Földön, amit millió évekkel előzőleg megteremtett emberi kultúrák csináltak.

Ez a Föld egy nagyon kellemes, változatos moszatvilágtól az állatvilágig felfejlődött gyönyörű környezet, amibe jöttek gyönyörködni sokan. Sokan itt vesztették el fiziológiai testüket. Voltak akik a közelmúltban pl. a mindenki által ismert Tunguz meteoritnak nevezett eseményben vesztette el fiziológiai testét, mert rosszul számították ki az 5- ből a 4-változóssá való átváltás idejét és távolságát és ezért a feleslegben jelentkező hatalmas mennyiségű gamma anyag-részecske kifejtette a hatását a földi természeti környezetre.

A földi ember teremtését megelőző évmilliókban más Teremtő Fiúk teremtményei jártak itt, akiknek a 12 m-es csontvázait most az USA területén hatalmas föld munka erőgépekkel megmunkálva tárták elő. 12 m-es és más rétegekben 6 m-es emberi csontvázakat is találtak. Interneten bárki rákereshet erre. Érthető a mélység abból, hogy évente 2 mm kozmikus por rakódik le a Földön, ami mindent befed. Ezért voltak a 30-40 évvel ezelőtt épített Boszniai piramisok földfedéssel és erdőkkel borítva. A Föld ezzel a porréteggel folyamatosan növekszik. Ezért a korábbi kemény számításokkal szemben 2012.12.21. előtti időpont 2053-ra tolódott a korszakváltozással.

Mindent együtt kell átgondolni és megérteni a teljes emberi értelem számára.

Jelenlegi helyzetünkben , amikor az Úristen megharagudott a langyos hitű európai népességre és nyakában zúdította az iszlámot, akkor a feddő kezét mutatta meg.

Ezt előre már 1990-ben tudomásomra hozta, amikor nekem analitikus gondolkodásomban még fogalmam nem volt az Európába irányuló bevándorlási szándékról.

Alkalmazott Jehovah körzetenként letakarító járványokat a népesség tisztítására. (vérhas, tífusz, fekete himlő, spanyol nátha, légionella, mostanában a madárinfluenza)

Ezzel ki tudja szűrni azt a feleslegesen élő, szemétként kezelhető népességet, akinek nincs továbbfejlődési irányultsága.

A jelenlegi iszlám kezelés az a korábbiaknál durvább beavatkozás az emberiség fejlődésébe. Jehovah Úristen nem szólhat bele, hogy mikor jöjjön totális katasztrófa.

Mert az Jele Teremtőistennek a privilégiuma.

Ő itt a Földön, és amikor kérdeztem, hogy hány, számodra számtalan benépesített bolygón vezényel életet és a korábban ismertetett időarány szerint.

Minden ilyen bolygónak van elszámoltatási helyszíne annak a bolygónak a Naprendszerében és vannak kijelölt pihenőhelyek az intelligencia-szint szerint fejlődött lelkek számára.

Más Teremtő Fiúk, akik évmilliárdokkal idősebbek Jehovah Úristennél, ugyanilyen rendszerben működnek, csak annyi a különbség minden egyes Teremtő Fiú működésében, hogy amíg a mi szobánkon a másik teremtett Birodalomnak az országútja megy keresztül és ez nem zavar minket, addig Jehovah Úristen Birodalma, másokkal összekulcsolódva és más rezgéssel létezve működik.

Ezt mindenki úgy értse meg, ahogyan a rádió középfrekvenciás adását nem lehet fogni a hosszú hullámon, nem lehet fogni a rövid hullámon, nem lehet fogni az URH-n, pedig ott is mennek adások. De amíg valakinek a készüléke, élete, szerkezete csak a rövid frekvencia adott tól-ig sávjára van teremtve, addig nem tudja fölfogni a másik rezgésszámán érkező információt.

Ezért van az, hogy falon átmenő látogatók jelennek meg egyes személyeknek a szobájában és elvisznek személyeket, mert ők át tudják váltani az illető elvivendő személynek a rezgését arra a másik rezgéstartományra, ahol a falon át lehet vinni, az ablaküvegen át lehet vinni, majd vissza lehet hozni, amikor az érdeklődésüket kitöltötte.

A hülye gyerekeknek, akik azt hiszik, hogy ők okosak, nézzék meg a művésznevén mutatott Dynamo felvételeit a Youtube-on, ahol megmutatja, hogy marha nagy edzett ember őt játékból fölkapja és megemeli és utána megmutatja neki, hogy képtelen őt fölemelni, nem tudja felemelni egymás után támaszkodó 6 ember sem álló helyzetéből kimozdítani, és mindez teremtő akarat eredménye.

Amikor ő megmutatta magát az utcán, hogy figyeljenek rá, ne csak a képernyőre ragadjanak, hanem a szemükkel is lássanak, akkor két ujjal megfogta egy busznak az oldalát Angliában és lebegve haladt át a városon a busz felső oldalán. Utána leszállt kényelmesen a busz oldaláról és otthagyta a bámuló nézőközönséget.

Őneki ez a küldetése, hogy ámulatba ejtse a bámuló közönséget és gondolkodásra bírja őket.

Ezt a gondolkodást, továbbgondolást hiányolja az emberekből Jehovah Úristen.

Ezt akarja kiváltani.

Ezért fogják európai népeket legyilkolni az iszlamisták, mert erre képtelenek.

Most itt tartunk.

Ha megértetted kedves olvasó, akkor Te vagy a gyönyörű.

Az Úristen számomra elrendelte erre a testi fiziológiai életre, ebben a korban a tiszta üzemű motor kidolgozását. Ennek a legkedvezőbb mechanikai megoldásával nem váltottam ki megfelelő érdeklődést a jelenlegi társadalomban.

A továbbfejlődést tisztelettel fogadom az oda-vissza lüktető dugattyús rendszer fejlesztőinél. Soha nem voltam irigy azzal szemben, aki előrébb jutott.

Megcsinálták a tiszta üzemű motort hidrogénnel műhely és sorozatgyártás szinten. Én ehhez csak azt tudom hozzáadni, hogy nem kell rövid távonként nagy nyomású hidrogéntöltő állomásokhoz csatlakozni, hanem hosszú távolságokat lehet megtenni önállóan anyag-átalakítás által.

Ezzel az én feladatomat elvégeztem.

Dicsőség legyen az ATYA ÚRISTENNEK, aki a Mindenség egésze, beleértve Teremtő Fiait, az utolsó hangyának a körméig.

 

Budapest, 2018. 04. 07. 

Sztelek Gábor Pál                                    Magony Takács Edit

  kutató mérnök                                                   orvos

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 67
Tegnapi: 62
Heti: 67
Havi: 1 013
Össz.: 78 209

Látogatottság növelés
Oldal: FELOLDOZÁS
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »