LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

AZ ÚRISTENTŐL JÖN, AMIT ÍRHATOK

Ezek a gondolatok kifejezetten a magyarságnak szólnak

 

1903-tól a magyarság a választott népe Jehovah Úristennek, aki a 6. Teremtő Fiúként regnál az ATYA ISTEN Mindenségében. A magyarság a 7. felnövekvő kultúra vezető szellemisége. 

Az előző 6 kultúrát a becsapódó masszívumok törölték le a Földről.

Ez a 7. kultúra most már 53200 év alatt fejlődött fel. Hozott az előzőből is.

A köztes zaccidőszak, amiben most vagyunk, az nem hagyott komoly nyomot a Földön. (Pl a Boszniai piramisokat ezért építették a várható zaccidőszak előtt, hogy legyen továbbélés testben.)

Ezekben a piramisokban megőrződött a székely rovásírás, ami bizonyítja azt, hogy a székely-magyar ős már írással rendelkezett 25600 évvel ezelőtti legutóbbi katasztrófa előtt is.

Itt van a világ intelligencia központja a Kárpát medencében.

Egyszerűen pofátlanul nem akarnak tudomást venni az úgynevezett tudósok az 5-, 6-, 7-változós anyag-energia szerkezetről, ami az embert felépíti. Ez egy öntelt hülyeségük. 

Nem fogadják el, ha valaki megmutatja nekik, hogy az ő asztráltestük vagy mentáltestük mekkora teret tölt ki. Pedig ez egyértelműen anyag-energia szerkezet révén teret tölt ki. 

A buta elképzelésük szerint az operált és besugárzott testek a 4-változós teret töltik ki. Ez a tér minden szerkezeti eleme az itt érvényes időtényezőtől függ, az itt ismeretes anyagokból lehet tudni lásd Mengyelejeve táblázat.

Elhelyezkedésünk a kozmikus tér adott pontján és az akkor, születéskor ránk jövő kozmikus sugárzás határozza meg testünket és készségeinket. 

Aki képtelen felfogni a fiziológiai test rendszerét, az nem lesz orvos.

Aki ezt megtanulta és ennek megfelelően alkalmazkodik a működő protokolláris orvostudományhoz igazodva, az elismerten orvos. 

Aki felfogja a szerv-kivetülési réteg szerkezetét, működéseit, az pontosan meg tudja állapítani a betegséget és tudja gyógyítani, az már teljesen kilóg a protokolláris gyógymenetből. 

Gyógymenet?

Az, ami a Gyógyszergyárak érdekeit képviseli. Még ki nem próbált gyógyszereket is forgalmaznak a profit érdekében. 

Amennyiben Csíksomlyóra összegyűlnének azok a lélekkel vezérelt testek, akik az emberiség javulását akarják, csodálatos jó energia központot képeznének.

Ezt osszák szét azok, akik látogatóba mennek oda és a Föld megújulását igyekeznek segíteni.

Mindenki, aki visszatér a Csíksomlyói búcsúról, igaz híve az Úristennek! 

Szeressétek egymást és küzdjetek az Úristen akaratával egyezően és a sátáni ellenmozdítókkal szemben !

Most beszéljünk az Úristenről. Arról a Jehovah, Jahve, JHVH Úristenről, aki benépesítette a Földet. Első 100 000 évben HOMO LUDENS-sel és következőleg és folyamatosan azóta is HOMO SAPIENS-sel.

Ő csak teremtett, mert boldog volt az eredményességében. Teremtett új és újabb Ádámot és Évátkat. Ebből lettek a nemzetek. Eltérően egymástól más, más tulajdonságú népek. 

Ezt a teremtéskori kozmikus együttállás a csillagoktól határozta meg. Ugyanúgy, mint egyes emberek aszcendensét a pillanatnyi csillagsugárzás összessége határozza meg a képességhalmazát. 

Jehovah Úristen, mint a legfiatalabb Teremtő sokáig csak szemlélte az ATYA Úristen által vezetett világot a Földön és teremtett közben sok, sok népet, akiket az eddig lezajlott masszivumbecsapódások zömében letakarítottak. Maradtak túlélő népek például a Japánok , akik az utolsó nagy katasztrófa után is megmaradtak, tehát 53 000 évnél sokkal régebbi kultúrák. 

A magyarság ősei kb. 100 000 évvel ezelőtttről származóak. Mindíg az ATYA ISTEN-hez imádkoztak. Ő vezette őket. Vezető mágusuk inkább belehalt a kínzásba, de nem tagadta meg az Úristent. 

Drága testvéreim testben itt a Földön. Jehovah Úristen akaratával ellentétes a sátánista Illuminátus és ebben Soros György, magyar származású, kellően intelligens gazember által Angela Merkelt, mint médiumot felhasználták a bevándorlás behívására. 

Ha nem pusztulnak le a becsapódások hatására, akkor is gennyes góccá alakul a következő felnövekvő kultúra számára ez a térség.

Becsüljétek meg a magyarságotokat! Ennél nagyobb érték nincs számotokra. Meg kell ezt az országot az iszlám áradat ellen védeni!

Magyarok az ATYA ÚRISTEN-hez imádkozzatok és a Hungária-Szűzanya, azaz a Szentlélek legyen mindenkor a magyar emberekkel!

Jézus újraszületése nem hozott világrengető ítéleteket, mint amiről a katolicizmus prédikál.

A világrengetők a zaccidőszakban, a Föld Naprendszeri útvonalában becsapódó masszívumok.

Aki nem tud az ATYA ISTEN-hez kapcsolódni, vagy az Ő Fiához JHVH Úristenhez, és nem kéri minden percére az isteni vezetést, az vesztes az Univerzumban.

A 25600 évenkénti zaccidőszak sajnos benne van a Naprendszerünk útvonalában,mert spirális visszatérésről van szó.

Az előző 25 600 éves zaccot jó megúsztuk. Ezért feleslegessé váltak a boszniai piramisok. Viszont a történészek számára legalább megőrízték a székely rovásírást belsejükben.

 

Emberek!

 

Vallási kötöttségeiteket le kell vetnetek! Csak az Univerzumban igaz és érvényes törvényekhez kell alkalmazkodnotok! Sokáig hülyítettek benneteket a zsidó katolicizmus dogmáival. Fogjátok fel, hogy Jézus nem ezt az inkvizíciót, hanem a jóságot prédikálta. 

Jézus után ott volt Mani, akit egy hónapig nyúztak tenyérnyi foltokban, hogy megtagadja Jehovához fűződő kapcsolatát. Nem tagadta meg az Úristent.

Jehovah Úristen a földi népesség vezényletébe csak a zsidó nép Izraelbe menekítésekor kapcsolódott be. Akkor küldte Izsákot oda, hogy az éhínségtől Egyiptomba vándorolt zsidókat élelmiszerrel ellássa. Azért, mert a fáraó Izsák érdemeit elismerve, lehetőséget adott számára.

Az egyiptomi népesség is Jehovah „köldökéből” származott, de évmilliárdokkal idősebb Teremtő Fiú Istenek vezették gondolatvilágát.

Ez ugyanaz a szituáció, mint ahogyan az Arabságot rohadt USA és szövetségesei általi támadásokkal felingerelték és ezért az egyébként előtte békében élő, csak egymással flörtölő arab államok meredeken az agresszor ellen fordultak.

Láttátok, hogy figyelmeztetésként látványosan lefejeztek, illetve a torkát elvágták videofelvételen az ott kotnyeleskedőknek. Nem tanult ebből a nyugati világ.

Most láthatjátok Allah által vezetett emberiség retorzióját. 

Emlékezzetek, hogy a keresztesek hogyan védték meg a várat, úgy, hogy néhány szerzetes az arab támadók szeme láttára levetette magát a várfokról, hogy lássák hogy milyen elszánt ellenféllel van dolguk 

Ilyen ismeret nincs az Európai Unió veztő politikusainak birtokában. 

Azok csak szajkózzák a Soros György, a Sátán ügyvédje demagógiáját.

Az Úristennek, 1903 óta, mióta a Magyarságot választotta kedves népének, mert ez a Földön a legmagasabb intelligenciával rendelkező nép, már „leírta” a zsidókat, mert reakciósak.

Én, mint az Úristen Fia, akit fiának fogantatott Cseke Ida, tiszta magyar genetikájú asszonyba, mondhatok véleményt Jehovah Úristen tevékenységeiről az Ő teljes egyetértésével.

Egyáltalán nincs kedvére, sőt nagyon akarata ellen van ez a mértéktelen népvándorlás Európa felé. Viszont az Univerzum alaptörvénye, hogy a megteremtettet hagyni kell. Lehet még 150-500 élete után, hogy hasznos lesz a Mindenség javára. Ő nem pusztítja el akit teremtett.

Éljen az ami életerősebb! Lássuk mi lesz belőle.

Szelektálni és ahol kell ellenállni csak mi emberek tehetjük meg azt.

 

Keresztények! 

Senki se várja Jézus újra eljövetelét!

Már itt él köztetek több mint 20 éve. Azt ígérte neki az Úristen, hogy nyugodt, boldog életet élhet az előző traumatikus életének kipihenésére.

Mit gondoltok Soros Györgynek és a többi milliárdosnak miből van pénze az elképzeléseik megvalósítására?

A ti szorgalmas, értéket előállító munkátokból. Ezen kívül lehet pénzt nyomtatni, de annak értéke csak az adósok törlesztéséből, tehát a becsületes értéket előállító munkából származik.

Nincs értéke egy nepper, vagy banki alkalmazott munkájának. A kereskedők is csak átcsoportosítják a pénzt. Ezek csak fogyasztják a javakat. Nem termelnek új értéket.

Egyedül és csakis az új produktumok előállításából, iparban, mezőgazdaságban van új érték előállítás.

A szellemi érték, találmányok, az későbbi új termék előállítást eredményez. A mikroelektromosság csodái, az új mindenttudó telefonok és kompúterek csak átcsoportosítják az értéktermelők pénzét. Kevésszer produkálnak könnyebb új értékelőállítást.

Csak az újonnan termelt búzában, kukoricában van valódi érték. Az újonnan kifejlesztett autóvezérlési technológiában nincs értéknövelő tényező. Csak a vevő fizet az úgynevezett értéknövelésért az eladónak.

Érték keletkezik a bányákból, a vízenergiából, szélenergiából, napenergiából, terményekből. A többi csak átcsoportosít. Természetesen új érték az élethez szükséges minden ipari produktum.

Amennyiben az Európába bevándorlókat lehet befogni értéket termelő munkára, akkor volt értelme a behívásuknak. Ha csak utcasöprésre lesznek alkalmasak, akkor már az is pénzátkonvertálás.

Jelenleg még semmit sem dolgoznak. Csak vidáman élnek a törzslakosság értékteremtő munkjából és követelőznek pimaszul.

Ellene fordulnak a fehér társadalom törvényének és át fogják venni harciasan a vezetést, mert a fehér társadalom el lett hülyítve Jézusi ideológiával. Mindenkit a keblére ölelni, hogy hátha ettől megváltozik.

Nem fog megváltozni az iszlám ember, mert a tudatalattijába be van vésve a harci felállás és a buta iszlám ígéret a túlvilágról. Ott majd minden harcos hurik ölelésében fog gyönyört élvezni, ha a más hitűeket kiírtja.

Ennek a támadásnak ellene kell állnunk. Nincs könyörület, mert öreg nyomorékot hoztak ide több száz kilóméteren keresztül, hogy az itteni szokásos támogatást megkapják. Sok gyerekkel jönnek a nyakukban. Ettől a nők persze meghatódnak. De akik már itt születtek Európában, pontosan azok követték el a legtöbb áldozatot követelő merényleteket. Előre kell gondolkozni! Nem utólag siránkozni!

Az ATYA ÚRISTEN adott Jehovának 550 000 évvel ezelőtt 16 segítő lelket, akik az itteni rendszer szerint újra és újra testbe-születnek. Ezek a lelkek már legalább félidősek voltak az 5145 életből más Teremtő Fiúk évmilliárd évekkel ezelőtti rendszerében.

Sajnos mára már csak 15-en vagyunk, mert Ariel, aki Jehovah Úristen kedvese volt, már 5145 élet után nem lehet velünk, hanem a teremtői 6- 16 – változós szerekezetben tanul tovább.

Minden a tanulásról szól. Nincs jutalmazás, nincs bűntetés, csak tanulás. Lehet, hogy büntetésként éli meg az egyén a karmáját, de az is csak a tanulását szolgálja.

Jelenleg aki 2. János Pál Pápa néven volt, saját nevén Vojcsek is abból volt egy. ugyanebbe a tizenhatba tartozó most élő és regnáló Orbán Viktor, korábban volt Hitler Adolf. Sőt a Hitleri intelligencia gyűjteményből még egyet küldött le Atyánk. Ő pedig Szaddam Husszein volt testben. Édes Jézus, aki a kozmoszban a legtöbb jót képviselő lélek, Ő a Földön kegyetlen halált halt a zsidók kegyetlensége folytán. Most már több , mint 20 éve gyermekként él közöttünk, annak megfelelően, ahogy az Úristen megígérte, hogy egy nyugodt élete lesz. 

Nincsen világrengető feladat rábízva ebben az életben. Én, aki a 16-ból vagyok 1., most az a feladatom, hogy az értelmes, de nem jó irányba gondolkodókat helyes irányba tereljem, sajnos erőm fogytán nehezen teszem az Úristen ez irányú utasítását.

Kellene, hogy akik felismerik az isteni küldetést, azok jöjjenek, hogy együtt javíthassuk a lebutított népességet. 

Legyen áldása minden magyar emberen az Úristennek és elmarasztalása a magyarokat kihasználó és elnyomó népességen!

Ámen!

Velence , 2016. 09. 17. szombat.

Magony Edit  dr                                 Sztelek Gábor Pál   orvos                                                 kutató mérnök

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 45
Tegnapi: 62
Heti: 45
Havi: 991
Össz.: 78 187

Látogatottság növelés
Oldal: AZ ÚRISTENTŐL JÖN, AMIT ÍRHATOK
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »