LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

AKARATTÓL FÜGGETLEN, ALKALMI, IDŐSZAKOS MOZGÁSOS ROHAMOK. EPILEPSZIA.

 

Igazodunk prof.dr Juhász Pál „A klinikai neurológia alapjai” munkájához. Pszichiáterek figyelmébe!

 

"Az orvostudomány és a gyakorló orvos mindennapi tevékenysége szempontjából az epilepsziának és az epilepszia kutatásnak különös jelentősége van:

  1. igen nagy, kb 1%-os a morbiditása; a betegek éveken át folyamatos kezelésre és folyamatos orvosi ellenőrzésre szorulnak;

  2. Mint látni fogjuk, az alapproblémák nem tisztázottak;

  3. az epilepszia klinikai vizsgálatai és klinikai-patopszichológiai elemzése által lehetőség van arra is, hogy az idegrendszer egészét, az egyes struktúráinak funkcióját és az interstrukturális kapcsolatokat tanulmányozzák – ez mint tudományos módszer ma már nélkülözhetetlen, mert kísérletileg nem reprodukálhatók megnyugtató módon a feltételei.

A klinikai kutatások nemcsak epilepsziára, hanem magára az idegrendszerre vonatkozó ismereteinket is jelentős mértékben előrevitték az utóbbi 3 évtizedben.

Az epilepsziát az ismétlődő „spontán” rohamok jellemzik. Az agy elektromos tevékenysége kórosan megváltozik; ez azonban jelenlegi módszereinkkel nem mindig mutatható ki, gyakran kísérik epizódikus vagy tartós kóros pszichés jelenségek, és ugyancsak gyakran változik meg a személyiség jellegzetes módon.

A klinikai epilepsziás roham: amit epilepsziás rohamnak nevezünk bármely szerv funkciójának hirtelen bekövetkező és gyorsan lezajló változását, ha azt az agy – egyesek szerint a központi idegrendszer, tehát az agy és gerincvelő – aktuális ingerületi állapotának gyors változása határozza meg (1;) ha akarattól független (2;) ha a pillanatnyilag ható környezeti ingerek által nem deteminált (3.)

A „klinikai” tényezők felsorolása után, az epilepsziás roham szükségszerűen jelenlévő 4. tényezőjeként talán a cerebralis, speciális elektromos rohamjelenségeket kell megemlítenünk. Az agy elektromos tevékenységének kóros változása azonban az egyik eleme csupán a roham alatt kibontakozó pszichokémiai történéseknek. Kimutathatósága nem kritériuma a diagnózis helyességének és jelenléte önmagában nem bizonyít epilepsziás rohamot.

Az epilepsziás roham tehát a szomatomotoros, szomatoszenzoros, vegetatív és pszichés funkciók gyors változásaiban: adott funkcionális konstelláció esetén új jelenségek kibontakozásában, folyamatban lévő funkciók megszűnésében egyaránt kifejezésre juthat.” (eddig az idézet).

 

Természetszerűen enkefalográfiás vizsgálattal kiugró tüskéket tapasztalunk olyan esetben – sima előző mérés után – ha az illető pl. elszívott egy hatalmas szivart és az agyban lévő nikotin receptorokat átmeneti izgalmi állapotba hozta. Ugyanígy ez más kémiai ágens hatásokra is igazak, pl. gyógyszerek, stimuláló szerek hatására is.

Akinek érzelmi ellenérzése van az ember 4-5-6-7 változós anyag-energia szerkezetének megismerésével szemben, - sőt a 2-24 változós ATYAISTENI valóság elfogadásával szemben, az ne is folytassa a továbbolvasást.

Őbenne még nem épült fel eddigi életeiben összegyűjtött intelligencia a teljesség megértéséhez. Csak a 4 változós számára kézzelfogható rendszer-szeletet tudja megérteni.

Alapvető ismeret, hogy az ember az az emberlélek által vezérelt esetenkénti (leszületésenkénti ) szerkezet, akinek kibocsátásától kezdve végelszámolásáig 5145 életet kell végigtanulnia és az összegyűlt intelligenciából mérettetik meg az utolsó ítéletekor.

Nincs közben kilépés se öngyilkossággal se ideológiai elképzelésekkel.

A lélek 7 szempont szerinti anyag-energia térszerkezet, ha leérkezik egy új születésre, akkor van a kijelölt párnál fogamzás a szeretkezésből. Azonnal használni tudja a lélek a szervét, az elmét. (a keleten előző kultúrákból áthozott tudás ezért nevezi elmeszervnek.)

Azonnal kialakítja (a terhes nő körül) a 6 változós mentáltestét, amivel ettől a pillanattól kezdve a korrekciós elszámoltatásig fel tudja venni a kozmikus éltető energiákat.

A magzat 4 szempont szerinti, azaz 4 változós fejlődése során már minden környezeti hatást berögzít az elméje által, majd megszületése után az elméje fejleszti ki agyának a működését, feldolgozó képességét.

A megszületést követően minden környezeti hatás és minden saját reakciója rögzítésre kerül az 5 változós asztráltestben. A személy növekedését és fejlődését, az agy feldolgozó képességét, szomatomotoros működésének kialakítását, a végpontokról a visszaérkező szenzomotoros jelek feldolgozásának alkalmasságát és további magasabb szintű „múlt tapasztalatai és jövő kedvező kimenetei”-vel összevetését az elme szervezi, rendezi össze.

Az ember élete során bármit tapasztal, bármi történik vele, bármit gondol, elhatároz, mindez az elme által oda-vissza „lüktet” a fiziológiai testen keresztül a mentáltest és az asztráltest között. Az elme a mindent összehangoló. Az elme transzportál, transzformál, konvertál (szállító, átalakító, erősítő).

Egyetlen orvos se hagyja figyelmen kívül az agykontrollosok eseti gyülekezetének elmekivetítő gyakorlatát, amivel kiválasztott személyek diagnosztizált kórállapotait azonnali hatállyal gyógyulássá alakítják. Ezt csupán az elme megismerésére említettem.

Most jön a lényeg.

Az ember 5-változós asztrálteste a halál után itt marad a Földön. Ezt nevezzük helyesen angolul spiritnek.

Viszont az Anglia-szerte a padláson kopogó „szellemek”, vagy olyan „szellemek”, akik viccet csinálnak éjszaka közlekedő kamionosokkal, vagy pl. egy titkárnőre rácsatlakozva az iratszekrényt napközben , a főnöke saját szeme láttára csúsztatja ide-oda, azaz angol megnevezéssel a ghost.

A kamionos úgy látta, hogy az eléje ugró alakot elütötte, de kiszállva a kamionból senkit sem talál ott. Ezek nemcsak 5-változós szerkezetű szellemek, hanem angol kifejezéssel „ghost”-ok.

A személy halálát követően csak a 7-változós lélektest megy elszámolni 40 nap után.

Valóságosan a lélek az ember. És az a test, ami meghalt, az csak 4- és 5-változós szerkezet volt, az életben tanulásának az eszköze.

A még élt személy jó és rossz szándékát rögzítette a lélek akasha rendszere. Ezt a tapasztalatot viszi a korrekciós elszámolásra minden testi élte végén a 7-változós szerkezetű lélek.

Az itt maradó 5-változós asztráltestben, a spiritben ugyanezen lenyomat létezik.

Ezek a szellemek ugyanúgy jók vagy rosszak, mint ahogy emberként éltek. Nem akarnak megszűnni energia utánpótlás hiányában. Addig élnek, amíg a halál után megmaradt életerejük el nem fogy.

Nagyon eltökélt egyének lelke megtagadja a halál utáni 40 nap elteltével az elszámoltatást és nem távozik el. Itt marad az 5-változós szellem és a 7-változós lélek egységben, mint ghost, az Isteni akarat rendjét megtagadva.

Energia utánpótlásért rácsatlakoznak más testben élő emberre, akivel hasonló rezonancia szinten vannak.

Már az egyszerű szellemeket is nagyon jól látják az állatok, pl. a kutyák.

A pszichiátria ezért alkalmaz epilepsziás személyek rohamainak előrejelzésére kutyákat.

Az élő személyre rácsatlakozó szellem olyan elváltozásos jegyeket produkál attól függően, hogy a test mely pontjára csatlakozik, mint amiben a megszálló szellemi fizikai teste elpusztult.

A valamikori testből elhalását okozó betegség szindrómáit produkálja a megszállott személy.

Leggyakrabban a fejre csatlakozó szellem okozta változásokat lehet mérni műszeresen az agyban.

Amennyiben az agy valamely részéhez csatlakozik, akkor az illető személynek enyhébb esetben migrénes jellegű fejfájást, súlyosabb energia elvonás esetén epilepsziás rohamot provokál, melyet EEG-n látható tüskejelek formájában lehet detektálni.

Amennyiben pl. vesetájékra csatlakozik a testen, akkor belső szervi működési deficitet okoz.

Legutóbbi esetben a kutató mérnök, egy 25 év óta fejfájásos tünet miatt panaszkodó személyt vizsgált és leszakította a nyaki gerinc szakaszra kapcsolódó szellemet, ami azonnal az orvosnőre pattant át és azonnali görcsös fejfájást okozott nála. Ugyanekkor a vizsgált személy fejfájása azonnal megszűnt. Ezt a szellemet a helyszínen el kellett égetni. Ettől kezdve a kártékony hatása megszűnt.

A szellemek a személy bármely testrészére rá tudnak csatlakozni, ha az gyenge. Amikor az agynak egy adott ektodermális eredetű mezőjéhez csatlakoznak, ilyenkor következményként alakulnak ki az ektodermális eredetű pikkelysömör bőrtünetei.

Amíg egy bármely panasszal érkező beteg nincs mentesítve az őt megszálló szellemtől, addig azok a tünetek mérhetők rajta, amilyen betegségben a megszálló szellem valamikori teste elhalt.

Amikor a megszálló entitás abszolút dominanciát tud elérni az élő személy elméje fölött, akkor személyiségváltozás jellegű tünetek jelentkeznek. Enyhébb esetekben ide soroljuk az elektroenkefalográfon szomatoszenzoros jeleket produkáló epilepsziás hallucinációkat is.

Temporalis típusú rohamot vált ki, ha az entitás erre az agymezőre kapcsolódik és pszichomotoros tüneteket produkál a testen és amnéziás gátlást okoz az agyban. Az entitásnak a temporális mezőre a legkönnyebb bekapcsolódni, ezért ez a leggyakoribb rohamtípus az orvosi gyakorlatban a tünetek vizsgálatakor.

Itt akarja felszámolni az egyedüllétét, tehát társra találni a fiziológiai testben élő memória központjával, valamint mentálteste hiányában a Szentlélektől nem képes felvenni életenergiát, ezért szívja el a hasonlóan rezonáló élőtől.

A beszédközpontra nem jellemző a rákapcsolódás.

Az entitások nem közölni akarnak, hanem elzártságuk magányát szeretnék fölszámolni és ehhez megfelelő szenzitivitással rendelkező személyeket igyekeznek igénybe venni.

Amennyiben öröklött epileptikus hajlamról beszélünk, az annyit jelent, hogy az illető sokkal érzékenyebb, mint a többi ember, ezért könnyebben megtörténhet egy szellem általi rácsatlakozás.

Az illető személy az életprogramjához kapta ezt az érzékenységet.

Az érzékenyebb személyek sokkal veszélyeztetettebbek.

Egyetlen lehetőségük a védekezésre az, hogy abszolút hittel csatlakozzanak az Úristenhez. Az Úristentől kérhetnek védelmet a szellemek ellen.

Az elme a 4-, 5-, 6-, 7-változós szerkezetű ember összerendező szerve.  Az agy csak egy munkaképtelen roncs az elme nélkül.

Ezt lehet detektálni a zombik esetében, ahol a kegyetlen kínzásokkal a lelket és ennek végrehajtó szervét, az elmét kiűzték a testből. Ezután az agy csak a parancsadó akarata szerint működik. Ilyen preparált rabszolgákat dolgoztattak Dél-Amerikában egy időszakban a gyapotföldeken. Ilyen zombikat hoztak létre a foglyokból Guantanamoban célirányosan szuggesztív parancsokkal ellátva.

Az elektroencefalográffal kirajzolt jelhullámok csak az agynak, mint végrehajtó szervnek működését detektálják.

De az agy a 4-változós fiziológiai testnek a része, ami mindenkor a 7-változós elmeszerkezet fennhatósága alatt áll.

Az agy működésének jósága azon múlik, hogy mekkora az összhangja az elmével.

Átlagosan az utca emberénél az agy együttműködése az elmével 13%-os. A dum-dum-zenének folyamatos hallgatása ezt 4%-ra is le tudja csökkenteni. Ezek azok a „bunkó” emberek, akik csak vegetatív életet élnek és hordalékok az UNIVERZUM szerkezetében.

Sokkal jobb szinten állnak azok, akik áhítatosan a templomokat járják és ugyan UNIVERZUMI valóságból nagyon szűk szelvényhez igazodó hitükkel a közvetítőkön keresztül akarnak kapcsolódni az Úristenhez. (Mária, St. Antal, St. Benedek, stb.)

További fejlettségi állapotban lévők azok, akik önző vagy a TEREMTŐT szolgáló szándékkal megtanulták az agykontrollt és agyukat akaratlagosan tudják az elméhez kapcsolni. Ezek már a 18%-os rákapcsolódást is el tudják érni.

Amennyiben valaki többször egymás után végigolvasva az ÚRISTEN és az ATYAÚRISTEN által közreadott LÉT-TUDAT KÖNYVBE foglalt információkat magáévá tudja tenni, az az illető már 50%-os agy-elme kapcsolat szintre tud szert tenni.

Ennél tovább csak az jut, természetesen nem kevés élet alatt, akit az ÚRISTEN valamely kedvező jellem adottsága folytán az adott világhelyzetben „rövid pórázra fog” és a népesség tanítására kézbe vesz. Erre közismert II. János Pál pápa, aki 16-unkból egyik volt. Ismerjétek meg életét!  Korábban Mani és Mohammed is.

A katolikus világrendben a papság legfelső rétege régen és most is ki volt és ki van képezve a megszálló entitás eltávolítására. Természetesen őhozzájuk kevesen jutnak el. Minden pszichiáternek köteles tudása kell legyen egy normális hipnózis kiváltása a páciensnél. A páciens hipnotikus állapotában könnyen leválasztható róla az 5-változós megszálló entitás, azaz a szellem.

Mesterétől segítséget kérve, teremtsen hozzá ( 5 változós ) eszközt a pszichiáter!

Nem kell más ehhez, csak igaz hit, akarat, elvárás és szeretet. De ezzel még nincs vége.

Segítőivel el kell vitesse a leválasztott szellemet oda, ahonnan már nem tud visszatérni a számára azonos rezgésű pácienshez.

A páciensre pedig védőburkot kell teremteni. Majd felébresztve őt, meg kell magyarázni neki az ember ilyetén működési mechanizmusát és meg kell tanítani arra, hogy naponta reggel-este ő maga megerősítse a saját védelmét.

Természetesen sokan vannak, akik erre képtelenek. Azoknak továbbra is csak az agy egyes mezőit bénító vagy serkentő, ill. támogató kemikáliák maradnak tüneti és nem oki kezelésként.

Budapest, 2015.11.30. 

Dr Magony Edit                                                               Sztelek Gábor Pál

      orvos                                                                         kutató – mérnök

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 77
Tegnapi: 62
Heti: 77
Havi: 1 023
Össz.: 78 219

Látogatottság növelés
Oldal: EPILEPSZIA VALÓDI OKA
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »