LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

AZ ESKÜVŐ

 

Az esküvő az az eljárás, amelyben minden jelen lévő bele kívánja azt, amit még ő nem kapott meg a mostani életében és szerető szívvel kívánja azoknak, akik most szövetségbe lépnek.

Általában senkinek sincs fogalma arról, hogy az ő lelke mennyire harmonizál azzal a másik lélekkel. Azért veszi élettársának, mert tetszik neki a megjelenési formája és a gondolatmenete.

Sokan úgy gondolják, hogy elég a megjelenési forma és majd ezen a gondolatmeneten ők fognak változtatni.

 

Ez az, ami abszolút téves. Akinek egy adott irányú gondolatmenete van, azon a felesküdött élettárs soha nem fog változtatni. Ez a beérkező impulzusok érzelmi értékelésén alapul.

Ebből adódóan viták támadnak. A legegyszerűbb dolgok közül, amikor jellemző az agy női és férfi mivoltára, hogy berögzül a női agy egy gondolatkörre és képtelen egyeztetni a férfiagy gondolataival. Ezt a berögzülést logikus érveléssel nem lehet befolyásolni.

Ez a berögzülés a dühkitörésig felfokozódhat, ahogyan ezt én tapasztaltam, amikor értelmes érvekkel akartam jobb belátásra bírni feleségemet, majdnem hogy a kezében lévő forró zsírt öntötte a fejemre.

 

Én édes barátaim, férfiak. Tudjátok kezelni ezt a szindrómát!

A legenyhébb formájában ráengedni a megrögzült gondolatba kötődött kedves szerető feleségnek. Nem lesztek gyengébbek általa.

Nagyobb feszültségek esetén ajánlom azt, amit édes barátom, Csaba csinált 30 évvel fiatalabb feleségével szemben, hogy annak genetikailag más gyerekei és szemlélete által létrejött konfliktushelyzetből egyszerűen fölállt, vette a bakancsát és a 100 méterre kezdődő erdőszéltől gyalogolt a Bakonyban több km-t és úgy jött haza.

Addig őneki is minden érzelmi effektus tisztázódni tudott elméjében. Amikorra hazaért a feleség is belátta helytelen nézeteit, mert intelligenciája elegendő volt ahhoz, hogy mérlegelni tudjon.

Volt nagyobb konfliktusuk, amikor a barátom beült az autójába, körbejárta Dunántúlt és ott beszélgetett el baráttal, ahol az volt régen. A barátnak az egyszerű konfliktusai ráébresztették az ő konfliktusának megoldására. Hazament és a békés házasélet tovább folytatódott.

Amit leírtam, ezek a megoldások csak az intelligens emberek között lehetségesek. Mert aki bunkó, az egyet nem értés esetén nekiesik a mások félnek és erőnlététől függő, hogy ki az, aki domináns marad a párkapcsolatban.

 

Miről szól a szüzesség elvétel? Arról, hogy mind a ketten kívánják egymást és mind a ketten azzal a vággyal mennek bele a nőnek a fájdalmat jelentő első szeretkezésébe, hogy pedig ők nagyon fogják szeretni egymást. Ez a törvényi elrendelés a Teremtő által.

Mert aki 30 év után találkozik újra az 50 évvel ezelőtt elvált férjétől (konkrét példa) az is úgy érzi, hogy alárendeltje annak, akivel először fájdalmasan hűséget esküdött. Ezek konkrét példák. Orosháza és egy belgyógyász orvosnő.

 

Sok éjszakát töltöttem 33 év alatt kedves aranyos szimpatikus hölggyel együtt az ágyamban.

A munkaköröm ezt a csavargó életmódot eredményezte. Viszont soha nem titkoltam el, hogy van két édes aranyos lányom és én azt a házasságot nem fogom felrúgni. Ami neked jó, az nekem is jó. Ezen az alapon volt minden találkozásom. Elsősorban a partnert, akinek szimpatikus voltam, azt szolgáltam ki a gyönyörrel. Volt olyan, hogy a legnagyobb tisztelettel ő és én is viseltettünk egymást iránt, de amikor ő már kielégült, akkor fölugrott, hogy neki megy a busz, haza kell érnie az ő lakhelyére és holnap is energia csökkenés nélkül helyt kell állnia a nagyvállalat főenergetikus helyettesi munkakörében. Ez olyankor volt, amikor én is helyttáltam február közepén egy – egy huta felújítása során – 20-22 oC fokban éjszakánként amíg egy nyomáspróba be nem fejeződött a gázrendszer újra építésekor.

 

Azt tudom csak mondani gyakorló házasoknak, akik egymással ellentétes asztrológiai megítélés alapján, csak a pillanatnyi vonzalomnak, a fiziológiai és az értelmi vonzalomnak megfelelően kerültek házasságba, hogy türelmesek legyenek egymással és amikor a türelem elfogy, akkor egy kicsit repülni kell. Kiszabadultan repülni a légtérben, mint a madár és hagyni a másikat is abban a berögzült gondolatában. Soha sem szabad a másikat logikus érvekkel meggyőzni. Mindig az érzelmet kell hagyni működni. Bennünk is abban a szeretett nőben, asszonyban is, ahhoz, hogy időt nyerjen a megértésre, átérzésre. Nem biztos, hogy megérti, de érzelmileg átérzi, hogy mi az , amit ő nem jól tett és ha erre van ideje, akkor boldog szeretettel, szerelemmel fog visszafogadni, várni.

Ez a várás a lényeg. Mert az emberi szerkezet férfi és nő egyaránt minden új információt annak a szimpatikus és unszimpatikus benyomása alapján fogad. Utána jön az az elmében, amikor összeveti az információt a már benne lévő sok életen át tapasztalt intelligencia tartalommal és csak utána veti össze az analitikus agyban a jelenlegi körülmények közötti ismeret anyaggal. Ez a folyamat a női szerkezet elméjében sokkal alaposabb, ezáltal lassúbb összevetést igényel az elmúlt tapasztalatok és az érzelmi jelenlegi behatások között.

 

A férfitestbe született lélek ezt piff-paff átcsapja a beérkező közléstől az elmén keresztül az analitikus agyhoz. Ez okoz nehézséget egymást szolgálattal szerető társak között a megértésben. Lehet, hogy ez bonyolult, de ez így működik.

Az ember is bonyolult, Aki azt megteremtette első sejtjétől az utolsó sejt-reakciójáig mindent megtervezett. Sajnos a számtalan Ádám és Éva által teremtett nemzetek létrehozásakor az irigységet nem tudta kirekeszteni, mert akkor, amikor megteremtette az első még kőbaltás embert, akkor eredménynek érezte azt, hogy az egyik megkívánja a másiknak a kőbaltáját. (Káin és Ábel)

Sajnos Jehovah Úristen az ATYA ÚRISTEN 6. Teremtő Fia, aki az 5 Testvére után engedélyt kapott az ember teremtésére még csak ennyire fejlődött.

 

Sokan jöttek át katasztrófák eredményeként más szétrobbant bolygókról, lelkek, akik itt kaptak testet. Találkoztam ilyenekkel, sokkal. Karmikus dinamikai szinten ahol megítélnek mindenkit a jelenlegi felkészültségéről sokkalta feljebb állók és elsősorban érzelmi indíttatásuk folytán segítségadók ennek a földi népességnek. Jelenleg is járnak át a Földre más Naprendszerekből látogatók. Ezek voltak millió évvel Jehovah Úristen Teremtővé érésével ezelőtt is.

Ilyenek csinálták genetikai kísérleteikkel a kékvérűeket.

 

Jehovah Úristen első teremtményei a Földön a homo ludensek voltak a kísérleti alanyok egyik fele és másik felének megpróbálták az akkor még itt létező hidegvérűeket. Ebből lett sikeres genom kísérlet eredményeként a földi hidegvérű ember. Ugyanis akit az ATYAISTEN és FIAI teremtettek élőket, azok mind emberek.

Na most ezek a hidegvérű emberek genetikailag örökölték a homo ludens munkakerülő, jövővel semmit nem törődő szerkezetét és örökölték a hidegvérűek uralomra törő mindent eltipró uralomvágyát, minden érzelmi visszahatás nélkül.

Ezek az a Jehovah által teremtett homo sapiens első napjaitól a mostaniig terjedően a kékvérű uralkodók. Nem olyan régen csak uralkodó családok voltak, akik nem a nemzetükből, hanem másik nemzet uralkodóiból házasodtak, hogy ne törjön meg ez a tiszta továbbfejlődés. Akik ebből kilógtak, Zrínyiek, Rákócziak, hatalmas elmék és az Úristenhez igazodó emberek nem voltak kékvérűek, kénytelen voltak a kékvérűek összefonódása által elbukni.

Most a kékvérűek azok a családok, akik egymással szövetkezve összhangban a pénz oligarchiát képezik a földi világ minden népének nyakán és gyakorlatilag mint Földön élők, még az 1%-ot sem kitevők beosztottaikkal együtt, nyúzzák és szívják a vérét a 99% dolgozó, becsületes emberiségnek.

Jelenleg minden pénz az ő korlátlanul nyomtatható papírpénzük bérbe adásából származó kölcsönpénz visszafizetése minden termelő becsületes földi ember részéről.

 

Ebbe az Úristen már nem tud beleavatkozni, mert Ő 4-7-változósig teremtette teremtményeit.

A teremtményeknek a 7-változós szerkezete az elme. A 6 -változós szerkezete a mentáltest és annak az érzékelési aurája.

 

Az ATYAÚRISTEN a kezdetektől a 2- 24-változósig szerkezetű Mindenségünket magában foglaló. Amikor már nehéz volt neki átfogni a teremtés bonyolultságát, akkor Teremtő Fiakat fogantatott.

A Teremtő Fiakból a legfiatalabb, 6. Jehovah Úristen, aki a homo ludenst és 100.000 évvel utána a homo sapienst 550.000 évvel ezelőtt teremtette ide a Földre.

Azóta is minden ember-párral teremtett új és új nemzeteket.

Nagyon könnyen megérthetitek, hogy miért olyan különbözőek a nemzetek, mert az Új Ádám és Évába teremtett képességhalmaz ezt eredményezte, éppen azt, aminél a nemzeti sajátosság kibontakozott.

 

Jelenleg az Úristen a 4-7-változós anyag-energia szerkezetű teremtményeit csak a tudati aurájukon keresztül a 6-vátozós szerkezetben tudja elérni, mert Ő a 6- 16-változós Univerzumi anyag-energia szerkezet. Tehát senkit nem tud segbe-rúgni, hogy jobb belátásra térjen. Ezt a helyzetet Csaucseszku esetében tisztáztam Ővele.

 

Amikor valaki végigér 5145 életet, akkor van a léleknek végső megítélése. Addig csak előző életének eredményeként származó karmájával élte életét. Az utolsó megítéléskor amennyiben nem fejlődött elegendően magas intelligencia szintre, akkor megy a Nirvánába, a teljes megsemmisülésbe.

Amennyiben elegendő intelligencia szintet gyűjtött, akkor a 6- 16-változós Teremtő Fiuk birodalmába nyer belépést bébi szinten.

Így működik az Univerzum.

Mindenkor tegyétek azt, ami a Mindenség számára a legkedvezőbb és magatoknak is jó. Ámen.

 

Budapest, 2018. 04. 14.                      Sztelek Gábor Pál

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 87
Tegnapi: 62
Heti: 87
Havi: 1 033
Össz.: 78 229

Látogatottság növelés
Oldal: AZ ESKÜVŐ
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »