LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

Európa, az Óvilág halála

 

Tömören: A termelői, értéktermelői munka elvetése Európában egyenlő a halálával.

 

Azért, mert az értékteremtés elvetése, a látszólagos csodák, mint az automatika, szoftwer eladása, ebből származó jövedelem el nem oszthatósága, a kézi munkára ügyes réteg munkanélkülisége, kelet nagyon gyors fölzárkózása és túllépése a nyugati mikroelektronikai fejlesztéseken, s ehhez tartozik a 7 zsidó családfő Európa elnyomó politikája egyértelműen a teljes csődhöz vezet.

A pénzügyi bevétel csak látszólagos haszon.

Lehet vele vásárolni addig, amíg van honnan és csak annak a néhány személynek, akinek bejött a sok pénz. Akiknek nincs, azoknak a koldulás marad.

Addig lehet vásárolni, amíg van eladó felesleg valahol. Amikor helyben felélésre kerül a készlet, akkortól éhínség van.

Ha egy globális elektrosokk éri a Földet, akkor minden elektronikusan őrzött adat megsemmisül, de legalábbis megsérül.

Az acélgyártás teljes keletre telepítése a tökéletes kiszolgáltatottságot eredményezi, ha ezek a keleti országok (most már nukleáris fegyverzettel)

bejelentik a durcát. A cementgyártás, az üveggyártás, a textilipar ugyanígy.

Nincsen olyan szakterület, ahol az elkényelmesedett nyugatival szemben előnyben ne lenne a hosszúnapos munkához szokott keleti ember.

A mikroelektronikában is most törnek az első helyre.

Ha azt nézzük, hogy a Világkormány már kétszáz évvel ezelőtt eldöntötte, hogy a túlnépesedést meg fogja akadályozni a Földön, akkor csak elég a szójatermesztés egészségi kihatásait elemeznünk.

Az együgyű népesség, ha éppen tele van a hasa és nem szomjas, akkor nem foglalkozik a jövővel.

Itt tartunk most. Izraeli vezetők megkeresték az optimális megoldást népük számára.

A már korábban bekeveredett zsidóság a politikai szintéren nyitott utat biztosít Magyarországra szerződéssel áttelepülni.

Ettől kezdve szabad az út Jeruzsálemnek áttelepülnie az Alföldre. Ettől kezdve beteljesült az ÚRISTEN akarata, hogy felfrissítse az elaggott kultúrákban élő népeket. Most a magyarság a választott nép, előtte volt a zsidó, volt a germán, volt a gall. Most, 1903-tól a magyar az, aki fel van készítve és szerteverhető a világban, hogy a beltenyészetet felfrissítse.

Az ÚRISTEN kísérleti alanyai vagyunk. 5145 életig nincs kiszállás a tanulásból. Minden visszaszülető lelket oda tesz, ahol az élethez szükséges képesség-halmazához a megfelelő kozmikus együttállás megadja a lehetőséget a készségek kialakulására, ami egyezik, vagy legalábbis nagyon közelítsen a lélek jellemében foglaltakhoz. Ehhez történik a genetikai szülőpár és a társadalmi környezet kiválasztása, amely hozza az adottságokat és tanulással a karmájának megfelelő életutat lehetővé teszi. (A császármetszéssel szülés ennek elrontását eredményezi. Ezért csak életmentésként javasolt.)

Mi az élet célja?

Miért kell belefáradnunk az életbe?

Mindennek célja az, hogy az útjára bocsátott lélek a lehetséges mindent megtanuljon, és úgy érkezzen vissza az utolsó elszámoláshoz, hogy a benne összegyűlt intelligencia elég legyen a mindörökre fennmaradáshoz. Amikor megkérdezték Jézust, hogy ki vagy te? Azt mondta, és igaz volt, hogy az EMBER fia vagyok. Az ember az, aki végig élte az 5145 fiziológiai testben tanulás idejét és teremtő erővel rendelkezik, természetesen először bébi ebben az életformában. A homo sapiens nagyképűen önmagát is és még az előző fejletlenebb formációt is embernek nevezi, pedig csak „emberpalánta”.

Aki nem gyűjtött elegendő intelligenciát az utolsó megítélésig az 5145 élet alatt, bármennyi fájdalommal és örömmel járt is ez a testben élés, az megy a megsemmisülésbe, a Nirvánába. Az a buddhistavallású, aki úgy gondolja, hogy se jót se rosszat ne tegyen, és akkor kiszállhat ebből a körforgásból, az abszolút tévedésben van, mert csak az időt húzza, a saját futamidejét. Nincs megkötve, hogy meddig kell befejezni az 5145 testben életet. Lehet elhúzni és lehet sűríteni. Ha igazán vágyik vissza a lélek a testben továbbtanuláshoz, akkor megkapja a legelső kedvezményes kozmikus együttállást. Ha meg fáradt, megvárhatja a második, harmadik kozmikus együttállást, ami alkalmas az ő lelkébe égetett jellemnek megfelelő kozmikus együttállást hozó készséghalmaz időpontjához. Az ÚRISTEN, ki a legfiatalabb teremtő ISTEN, JHVH, Jehova, Jahve, teremtő vizsgamunkájaként megalkotta a homo-ludenst 5 készséghalmazzal, ennek megfelelő 5 aura réteggel. Ez most is pontosan mérhető az északi eszkimó törzseknél, a brazíliai őserdő indiánjainál, az indonéziai őslakóknál és a cigányság, elsősorban a vándorló cigányság esetében. Ezt az 5 készséghalmazt Ő szégyenletesnek találta az idelátogató Földön –kívüli vendégek láttán. Ezért megalkotta 7 készséghalmazzal a homo-sapienst. A homo-sapiens sapientis nomenklatúrájának megalkotása már az emberi nagyképüségnek a mintaképe. Annak a nagyképű „tudományos” meghatározásnak a tükre, ami mindmáig képtelen felfogni a 4 változós fiziológiai anyag-energia szerkezeten kívül az embert alkotó 7 változós lelket, ami anyag és energia is egyben, valamint a 6 változós anyag-energia szerkezetű mentáltestet, amivel a fogamzástól kezdve veszi fel a személy a kozmikus energia töltetét. A gyermek észbeli fejlődése a személy 5 változós anyag-energia asztráltestét alakítja ki úgy, ahogyan az ő teremtő akarata ébred a környezet felismerésében, a környezeti kapcsolatok felismerésében (anya, apa, tárgyak, családtagok, társadalmi környezet). Ebbe az 5 változós anyag-energia szerkezetbe épül be, záródik be mindaz, ami vele történik, és amit ő jól vagy rosszul tesz másokkal. Ez az, ami visszahat a fiziológiai egészségére.

A lélek az újabb fiziológiai testi életre lehozott legutóbbi megítélésből származó karmájával megadja a sarokpontokat a szabad akarattal folytatható életben. Ezeket a vizsgapontokat nem kerülheti ki az illető személy. Ezeket a sarokpontokat tudják megadni óriási empátia érzékkel a jósok. Gyakorlatilag a mentáltest 6 változós anyag-energia szerkezete begyűjti a kozmikus energiát az élethez, ami táplálja a 4 változós fiziológiai anyag-energia testet, áthat az analitikus tudattal vezérelhető 5 változós anyag-energia szerkezettel rendelkező asztráltestbe és onnan ugyanígy visszahullámzik a hatása a 4 változós fiziológiai testre.

Addig nem lesz az orvostudomány fejlődésében igazi továbblépés, ameddig a pszichózist ilyen módon 100%-ig nem tudják összeilleszteni a fizikummal. Lehet keresni az ingerátadás módját az idegsejtek között, de ez még mindig olyan, mintha kalapáccsal és franciakulccsal próbálnánk megjavítani egy mikrocsipes szerkezetet. Csodálatosak a feltalált műszaki zsenialitások, helytelenül műszaki intelligenciának nevezve, ugyanis az intelligencia az összes előző életekben tanult, megtapasztalt életvégi megítélésnél lemérlegelt tudásanyag haszna, tapasztalata, ami jelen életben egyenesen már nem alkalmazható, mert változtak a körülmények, az összetevők, de a jelen körülmények közötti feladat megoldáshoz az előző élet körülményei között tapasztaltak tökéletes eligazítást adnak. Ezért húzza elő könnyedén a szakipari mérnökkel szemben a szakirányú orvosi végzettséggel rendelkező orvossal szemben a megoldást a kívülálló vadonatúj meglátásnak látszó esetben, mert az összes lélekben tárolt, hosszú távú memória, tapasztalatnak megfelelő tudás mögötte ál. Nem kell, hogy rövid távú memoriterében ott legyen az összes részlethalmaz ismeret az összefüggések felismerése nélkül, de a hosszú távú memória megadja a jelenlegi tanult ismerethalmazból a valóságos és helyes összefüggéseket, valamint a továbbvezető utat megnyitja.

Karrierben egyedül álló lehetősége van „az egy lovat hajtó” ifjú titánoknak, akik a frissen tanult analógiai tudat alapján élre törnek. Nagyon csillogóan tudják előadni a frissen tanult tudást. Nagyon csendesek azok, akik a háttérben kutatók, azok az idős lelkek, akik mindent összevetnek a régmúlt kultúrák tudásával, amikben már ők is éltek. Csak voltak közben lepusztulási időszakok. Most a maja nagyév végén járunk. Az előző nagyév végét viszonylag simán megúszta a földi népesség, nagyobb katasztrófa nem történt. Az ezt megelőző nagyév-végi katasztrófánál teljes infrastruktúrapusztulás volt. Akármekkora ész, értelem gyűlt össze valakiben, orvosként, mérnökként, ha őt a kozmikus becsapódás a teljes infrastruktúra elpusztulásával együtt megszüntette, egy vagy sok kozmikus becsapódás, akkor a lehetséges utódai csak „ősember” szinten folytathatták az életet. A jelenlegi kultúra most itt a Földön, Jehova homo-sapiens teremtési idejében a 7. felfutó fejlődés.

Nincs rá garancia, hogy 2034 és 38 közötti áthaladásunk a kozmikus törmelékhalmazon nem eredményez-e ismét teljes lepusztulást. Ennek tökéletes emlékképeit adják a régészek által föltárt nukleáris temetők. Amennyiben megmaradnak fentírt időpontig a nukleáris erőművek, valamint a nukleáris harci arzenálok, abban az esetben átmenetileg néhány százezer évig az emberi és az állati életforma is lepusztul a Földről. Most is az emberlét a legfrissebb alkotás a Földön. Az emlős állatvilág idősebb teremtőképes fiú Istenek teremtményei.

 

Ki mit teremtett?

Az ATYA ISTEN a 0-24 változós anyag-energia szerkezetében minden anyag-energia szerkezetű teremtésben benne volt és van. Elképzelni lehet, de csak az Ő erejével lehet teremteni. Az első TEREMTŐ FIÚ, JELE napokat, holdakat, bolygókat, fekete lyukakat, mindenfajta égitestet , porfelhőket, gázfelhőket megteremtette és mindezek mozgását elrendezte és rendezi azóta is. JOLAMDA, aki néhány földi évtizednyi agonizálás után nyugalomba vonult és birodalmát helyette átvette vezetni JELET intergalaktikus lényeket teremtettek és teremt azóta is.

JELENEK homo-pitekusz „ősember” típusokat teremtett a Földre is meg a Neandervölgyivel harcban álló emberfajtát, teremtett madarakat, hüllőket és rovarvilágot itt a Földön.

JELIM a Földre teremtette a növényvilágot, a növényevő tengeri állatokat, cápákat is, s a bálnák minden fajtáját. A szárazföldre semmit.

JELENICH teremtett a Földre húsevő tengeri állatokat, pl. kardszárnyú delfint, cápát, murénát, stb., a szárazföld teljes állatvilágát, emberlényeket, pl. a Neandervölgyit a Földre is. Benépesítette a 10. bolygót is a Naprendszerben, teremtette máshová a Jetit, (akik néha átlátogatnak a Földre).

JEHOVA (JHVH, Jahve) teremtett homo-ludenst (első alkotásként), továbbá a homo-sapienst több variációban a Földön és utána nagyon sok variációban más lakható égitesteken. Növényt, állatot nem teremtett.

A mélytengeri állatvilág már a továbbfejlődés eredményeként jött létre. Itt meg kell jegyeznünk, hogy az ember a legfejlettebb tudatszinttel rendelkező ember is, legfeljebb 60-80 %-át fedezi energia és anyag szerkezetét építően a kozmoszból, a többit a táplálékból veszi fel. Ezzel szemben JELENEK által teremtett kis fekete növényevő hangyáknak csak 4 %-át fedezi energia szükségletből az elfogyasztott élelem. A 96%-ot kozmikus energiából veszik fel. Szent lélek energiából. Nem a Napból, mint azt „a nagy-kalapáccsal kutatók” kutatják.

Ezért akkor lesz igazi tudomány az orvoslás, amikortól a lélek leérkező 7 változós anyag-energia szerkezetét, a fogamzás pillanatától kialakuló anyag-energia mentáltestének működését, a 4 változós fiziológiai anyag-energia test és gondolat világának felépülését, és a gondolatvilág által, érzelmek által, érzékelések által felépülő 5 változós anyag-energia térszerkezet ismeretét együtt tudja holisztikusan kezelni a tudomány.

 

Budapest, 2012. június 4.                                          Sztelek Gábor Pál

                                                                                    kutató mérnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 72
Tegnapi: 62
Heti: 72
Havi: 1 018
Össz.: 78 214

Látogatottság növelés
Oldal: EURÓPA, AZ ÓVILÁG HALÁLA
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »