LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

 

PÁL MÁSODIK LEVELE A KATASZTRÓFA ELŐTT ÁLLÓ EMBERISÉGHEZ

 

SZTELEK GÁBOR PÁL kutató - mérnök vagyok, aki az ÚRISTENT szolgálom.

Rajtam kívül még 14-en vannak, akiket úgymond „rövid pórázra fogott” és percnyi kapcsolatban áll mindegyikőnkkel.

Valóságosan 16 segítőt kapott a homosapiens megalkotásakor, de Ariel már kiöregedett és nekem is csak egy kötelező életem van hátra. Én utána is, már teremtő erővel rendelkezve, szolgálni szeretném édes Úristent, ha Ő elfogadja további szolgálatomat.

 

Általunk éri el a jelenleg fiziológiai testben élő emberiséget. Ezért tisztünk, hogy tanítsunk.

Mindenkit elszámoltat a halál után, de az elkövetett tévedéseket mindenki - a lélek - csak a következő leszületéskor tudja jóvá-tenni, amikor a korábbi másik szenvedő személy szerepét ő kapja. Ez a kárma törvénye. Nem büntetés a cél, hanem a tanítás.

 

Ezért foglaltam a LÉT-TUDAT KÖNYVBE mindazt az ismeretanyagot, amit édes Úristen megérthetőnek ítélt a tanult emberek szintjére a három évig tartó és heti 4-5-órás elmagyarázásából.

 

Ez a KÖNYV az Upanishádok, a Taó, a Biblia, a Korán KÖVETKEZŐ LÁNCSZEME a Földön élő népesség -minden korban- létező ismeretanyagára támaszkodó tanítás a Mindenségről.

 

A katasztrófáról csak annyit szeretnék közölni, hogy Naprendszerünk a jelenlegi kritikus kozmikus környezetet csak 2053-54-ben fogja elhagyni.

A kozmikus környezetből 2034 és2038 között várható jellemzően nagy, 1 km vagy nagyobb törmelék becsapódása olyan gyakorisággal, ami nem valószínű, hogy elkerülje hatásában a nukleáris erőműveket és harcászati arzenálokat. Ennek pedig végzetes hatása várható az emberiség sorsát illetően.

 

Neurológusokhoz és alvás - kutatással kísérletező orvosokhoz intézem a következő közléseket.

 

Elsőként a közlést adom át, hogy „drága idejét” ne fecsérelje az, akit ez nem érdekel. Az egészséges konstrukciót ismertetve és nem az érkezéskor megsérült, vagy fiziológiai életében megsérült devianciákat. Magyarázat majd utána következik.

 

A jobb agyféltekéhez kapcsolódik az elme, és az elmére van rácsatlakoztatva a memória, az akasha, az érzelem, az érzékelés, és a tudat. A mentális, és az asztrális auraréteg úgy kapcsolódik az elméhez, hogy annak egy idegdúchoz hasonló analóg vezeték-rendszere onnan normatív adatokat vesz fel a mentális auraréteg esetében, és eredmény jelleggel kialakítja az asztrális auraréteg által az asztrális testet.

Ha ebből eltolódik valami, az, funkciójának megfelelő dolgokban zavart okoz.

A memóriatár nem a bal agyféltekéhez csatlakozik.

A bal agyféltekéhez a fizikális testi érzékszervek általi érzékelési rendszer csatlakozik. Ezen kívül ide csatlakoznak a vegetatív működtetések, az ösztönös cselekedetek, a nemi szervek működése, a szaporodás, és a terhességi funkció - vezérlése, a tanulásnál látott és hallott, érintett tapasztalatok értelmi összerendezése, viszont mind-ezek eredményeként létre jövő impulzusok már a két agy félteke közötti összeköttetésen - a jobb agyféltekén és az elmén – keresztül jutnak a memóriatárba.

A memóriatárból elővett adatokat ugyanezen az úton hozza vissza, és a bal agyféltekében méri össze az újonnan kapott információval az emberi értelem.

Ezekből jól látható a jobb és a bal agyfélteke jó kapcsolatának és jó együttműködésének a jelentősége.”

 

Az olvasó számára esetleg még ismeretlen fogalmakat – célszerűen – utólag fogom ismertetni.

 

Mindenhez alapismeret az, hogy az ember - a LÉLEK 5145 testet vezénylő életet él, és utána megy utolsó ítéletre.

Minden testi élet után van elszámolás, ami azt eredményezi, hogy következőleg kikerülhetetlen programjában ott lesznek a mostani életben nem helyesen reagált események. (par-navü)

Amit most rosszul tett, azt vele teszik, hogy megtanulja, hogy mi a jó cselekvés.

Az ATYAISTEN kétváltozós szerkezetből huszonnégy – változós anyag – energia szerkezetté fejlesztette fel Önmagát.

Ő a MINDENSÉG.

Most elmondom a mindenkinek kézzel fogható négyváltozós anyag – energia szerkezetet.

 

Ismert a Mengyelejev féle anyagtáblázat. A megmarkolható anyagok. Élő és élettelen.

Ismert néhány – tananyagban ismertetett – energia – fajta.

Ismert, hogy nálunk egyenes arányú az idő – múlási sebesség.

Tudjuk, hogy hol haladunk 21000 km/ó sebességgel a Tejúton.

 

Ez a négy szempont a négy változó ( matematikailag ), ami a közérzetünket befolyásolja.

Nem sorolom fel a kettőtől- a huszonnégy változó koncepciós szempontokat az anyagok, és az energiák kialakítása vonatkozásában. Már csak azért sem, mert a nyolc – változós fölött csak energia variációk léteznek. (akkora a gerjedtség)

 

Az ÚRISTEN Teremtő Fiai, a hattól tizenhat változós szerkezetet élik.

Teremtményeik: mi , a Négytől hétváltozós anyag – energia szerkezetben létezünk.

Amint valaki: egy lélek, végső megítéléskor arra érdemes, akkor a hattól a tizenhat – változós formációban folytatja a tanulását.

A többi, „sajnos lustika volt” és megy a Nirvánába. Alapanyag lesz újak teremtéséhez. (édes Úristen szóhasználata)

 

Az ember négy szempont szerinti anyagból-energiából felépített fiziológiai testét mindenki ismeri. Az orvos az ő szakterületén képességei szerinti részletességgel.

(például a központi idegrendszerben a neurotranszmitterek működése)

 

Másik öt szempont szerinti anyag-energia-szerkezettel már csak azok ismerkedtek meg, akiknek különleges látása ezt lehetővé tette. Természetesen sokan tudomással bírnak az asztráltestről, de nem tudják érzékelni.

Ugyanez a helyzet a hatváltozós mentáltest vonatkozásában.

Hat másik szempont szerinti anyag-energia szerkezet.

 

A leginkább figyelemre méltó, amit léleknek nevezünk, az olyan tudati zavar tárgya, hogy fogalma sincs róla a legtöbb lelkésznek és pszihológusnak, hogy az az ember és a többi időlegesen használt futóműve az emberléleknek.

A lélek hétváltozós anyag-energia szerkezet. Az ÚRISTEN a SZENTLÉLEKBŐL vett darabba „beleéget” egy jellemet és útjára bocsátja, hogy 5145 életet végigtanulva, és minden élet után korrekciós vizsgán programmal ellátva, utoljára végérvényesen mérlegelve, magasabb szinten tovább tanulhasson, vagy individualitását elveszített alapanyag legyen.

(Az állat lelkekkel ugyanez a helyzet, ugyanolyan bonyolultak mint az emberé, csak másik „fennhatóság” alá tartoznak.)

 

Fogamzás csak akkor jön létre a szeretkezésből, ha abba be akar lépni a lélek egységnyi része. A korábbi élet hozadéka a pihenőhelyen várja vissza a testbe indulót.

 

A mentáltest a fiziológiai test kozmikus energiákkal táplálására azonnal kialakul.

A lélek szerve az elme szintén azonnal aktíválódik. Az elme egy hatváltozós energiaszerkezet. Ezért okoz a majdan születőnek pszihikai sérülést a házasfelek közötti durva konfliktus. Ez már magzati állapotban is mély bevésődést okoz a lélek hosszútávú memóriájába, az akashába.

 

Az elme - szerv anyagi és energia információhordozók transzportálására, transzformálására, és konvertálására képes. A különböző típusú energiák fogadására és kibocsátására alkalmas aurák és testek között.

 

Az elme kapcsolja össze az ember összes anyag és energia szerkezetét. A négy testet, és a hét aurát. Mindez egy középső tengelytől, kocentrikusan, különböző átmérőig kiterjedő komplexum. Ez az ember teljessége.

Az akasha az hatváltozós energiaszerkezet. Az aurának alkotórésze. Ebbe érkezik le a hozadékból, a tárból a régi életek tapasztalata, és itt van a program szerinti lehetséges legjobb megoldások tárháza is.

 

Az érzelmi, érzékelési, és tudati aura az akashánál nagyobb kiterjedésű energia mezője az embernek.

Az akashán belül, visszafelé, a mentális, az asztrális, és a szerv kivetülési aura helyezkedik el.

 

A rövidtávú memóriatár az asztráltest része. Ez közvetlenül kapcsolódik a bal agyféltekéhez például a hagyományos nyelvtanulás során.

Viszont a Lozanov prof. módszerével történő nyelvtanuláskor a jobb agyféltekéből az elmén keresztül jutnak a jelek a memóriatárba az anyanyelvi rögzített adatok mellé.

Visszaúton a memóriatárból az elmén, a jobb agyféltekén, a két agyfél összeköttetésén át érkeznek a jelek a bal agyféltekébe, ahol összemérésre kerülnek az újonnan kapott adatokkal.

 

Az agy a lélek és az elme nélkül egy munkaképtelen roncs.

Mindezek együttműködése szükséges a teljes emberi élethez.

 

Ez a rövid leírás csak figyelemfelkeltő arra, hogy nem lehet nagykalapáccsal elektronikát javítani.

Amíg a kutató orvosok nem veszik tudomásul az ember teljes szerkezeti felépítését, és ezen belül a kutatások során vizsgálni lehetséges volt kémiai és bioelektromos jelátvitelen kívül a Bilon és Tudon korpuszkuláris jeláramlást, addig csak a nagykalapácsnál tartanak. Mondok egyszerű példát, az elme agykontrolnál megtanulható kivetítését. Ez a művelet a négy anyag-egység, a Tudon jeláram kibocsátásával működik.

A Bilon, ami öt elemi anyagegység sugárban haladása, a Teremtő akaratával manifesztált test anyaga is, és a bilokációs második test anyaga. Az elme transzformációs és konvertáló működésében minden fejlett embernél szerepe van.

 

Minderről részletes ismeretet a LÉT-TUDAT c. KÖNYVben adott a jelen emberiség számára az ÚRISTEN.

Csak annyiban tér el a Budhizmus, a BIBLIA, és a Korán szűk tartalmi körétől, amennyit azóta fejtődött a tudomány.

Nem emberi okoskodás, hanem mélytudati, bilokációs lélek-kiléptetést felhasználó tanítás az ÚRISTENTŐL és helyenként az ATYA ISTENTŐL.

Érdemes elmélyedni benne.

 

Budapest, 2011.07.01.

 

Dr. Magony Edit                             Sztelek Gábor Pál

      orvos                                      kutató mérnök

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 42
Tegnapi: 62
Heti: 42
Havi: 988
Össz.: 78 184

Látogatottság növelés
Oldal: PÁL MÁSODIK LEVELE A KATASZTRÓFA ELŐTT ÁLLÓ EMBERISÉGHEZ
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »