LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

 A teljes megismerés a teremtésről és az Univerzum működéséről

AZ ATYA ÚRISTEN TANÍTÁSA

 

Most nem a jelenlegi, a földi embert teremtő Jehovah Úristentől kérdezek, mert az Ő eszmélését megelőző időszaktól kezdve szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba a sok elvadult emberi és szellemtani elképzelés helyreigazítására.

Borzalmasan sok tévesen összekapcsolt múltbeli jelenséget írtak meg könyvekben és adnak tovább interneten.

 

1995-ben azért adtam közre elsősorban Jehovah Úristen tanítását és benne kevesebb mértékben az ATYA ÚRISTEN tanítását, mert a sok önjelölt „próféta” összekeverte a lélek és a szellem fogalmát.

Elsősorban ennek indíttatásából jelent meg költségemen a LÉT-TUDAT KÖNYV 1. és 2. kiadása elsősorban az igaz magyarság értelmének felemelésére és 3. kiadása már világméretekben elérhetően magyar és angol tükörfordításban, szintén költségemen kiadva.

Volt aki segített benne, egy holland autószerelő elenyésző mértékben, de sajnos már nincs módom kapcsolatot megtalálni vele, hogy könyvpéldányokkal visszaadjam a kölcsönt, mert barátom, aki őt hozta, időközben meghalt.

Ha idővel találkozik ezzel az írással , akkor nem fog elmaradni a segítésének viszonzása. Áldja meg őt az Úristen!

Ugyanígy segítségemre volt, hogy ennek a LÉT-TUDAT KÖNYV-nek az angol fordítását elkészítette Nemcsik Károly, aki Ausztráliában él és együtt szolgáljuk az Úristent.

JHVH, JAHVE, JEHOVAH Úristennek az volt a válasza, amikor megkérdeztem, hogy meddig lesz elég ez a kinyomtatott 3000 példány, és Ő azt felelte, hogy 1000 évre elég ez a tudás a népességnek. Mert még a Védákat, Upanishádokat, Taot, Tórát, és az eredeti Bibliát sem tudták felfogni.

 

Rettenetesen elkorcsosult ez a népesség értelmileg az utolsó 52 000 évvel ezelőtt kezdődő és 15 éven keresztül tartó kozmikus becsapódás sorozat hatására.

Az ezt megelőző kultúrákról szellemvilági értesülésekből alkottak képet sokan, amit megjelentettek könyveket és ezekben a könyvekben helytelen időrendben összekevernek minden olyan hatást, ami a földi élővilágot érte.

 

Ezért öntsünk tiszta vizet a pohárba.

Mivel engem, Á-t, az én lelkemet az ATYA ISTEN teremtette, amikor Ő nagy és kicsi emberlelkeket teremtett, a Szent Lélekből vett darabokra, és a nagyokból lettek a Teremtő Fiai és a kicsikből a segítők.

Jelenleg 16-ból 15-en élünk a Földön segítőkként és egyikünk már túljutott az 5145. életén és a Teremtő Istenek szerkezetében gyermekként létezik.

 

Ezért énnekem módom van bármikor bármit tisztázni az ATYA ÚRISTEN válasza által.

Mindezt, amit leírok, minden szavában egyeztetem folyamatosan az ATYA ÚRISTENNEL.

Nincs bennem elvárás, nincs bennem elképzelés, nincs bennem érzelem.

Az igaz valót adom tovább intelligens tudatukban érett embereknek a valóság megismeréséhez.

Itt megjegyzem, hogy írásom mentes legyen az ateistáktól, a szkeptikusoktól, a demenciában szenvedőktől , a debilisektől, az idiótáktól. Ne próbálkozzanak a rendszer megértésével!

Ezek hiába próbálnák megérteni a Mindenség felépítését.

 

Volt olyan előző kultúra az emberiség életében, akik lehet, hogy nálam is átfogóbban tudták ismerni, használni az ismereteket, mert a földinél idősebb, más Naprendszerekben élő kultúrákkal intenzív kapcsolatban álltak és velük is konzultálhattak. Ezek a kultúrák évmilliárdokkal korábbi Teremtő Fiú Istenek teremtései voltak és hatalmas segítséget tudtak nyújtani egy intelligens és értelmes, de még fiatal földi kultúra fejlődéséhez.

 

Most Kezdjük az elejétől. Onnan, ahonnnan a teremteni akarás, a feszülő akarat kirobbantotta magából az egységnyi anyagot, amit most mi az atomrobbantás gamma sugárzásából egységnyi anyagrészecskének ismerünk, az anyaggal együtt azonnal annak megfelelő rezgésével az energia mennyiségét is megteremtette.

Sok csatornázó „első bummja”, amit a szellemvilági közlésekből kaptak.

 

Ezt bonyolította tovább A TEREMTŐ a Dutont megteremtve, ami 2 anyagi részecske összekapcsolt rendszere, majd tovább a 3 anyagrészecske összekapcsolásával megteremtette a Jint, ami jelen időnkben és közel multunkban az Isteni akarat továbbítására szolgál sugárnyalábként.

 

Ezt követőleg megteremtette a 4 anyag részecskéből álló Jangot, ami a jelenlegi mentáltestünkben a Szent Lélekből kiáradó Jomaidonnal egyesülve és az akupontokon keresztül építi fel az anyag-energia testszerkezetünket, a sejthártyát, a bennelévő sejtplazmát, a sejtmagot a benne lévő kromoszómával együtt, a sejtmaghártyát és a citoplazmatikus sejtszervecskéket , valamint a mitokondriumot , aminek felépítési vezényletét a lélek szerve, az elme végzi.

 

Majd megalkotta az 5 anyag részecskéből álló bilont, ami jelen időszakunkban a tudóknak a bilokációs megjelenés megalkotására alkalmas.

 

Ezt követőleg, amikor elérkezett a 6 anyagrészecskéből álló pozitron megalkotásához, (ami a most megismert elektron-mag), akkor az ATYA ISTEN ÖNMAGÁT kettéválasztotta ATYA ÚRISTENRE és SZENT LÉLEKRE. Eddig csak Teremtő Isten volt és mindent magába foglaló.

Ettől kezdve van férfiúi és női jellege a teremtésnek. A Szent Lélek nyolc változós anyag-energia és kilenc és tízváltozós energia szerkezetű. Mint egy központi Nap a Mindenségen belül, sugároz az életet tápláló sugárzást az ember és állatvilágnak.

 

Következőleg az elektron-mag körüli héjon keringő első részecske megalkotásával, a Mezonnal megalkotta Teremtő Fiát, Jele-t, aki ezentúl az Univerzum Csillagjaival, Napjaival, Bolygóival , holdjaival játszik kedve szerint.

Ebben a mezon anyag-energia szerkezetben, amiben Jele, az első Teremtő Fiú Isten is létezik, ebben a szerkezetben csak az anyag sűrűsödése és ritkulása van.

Évmilliárdos időkülönbségekkel ugyanaezen Mezon anyag-szerkezetben teremtette meg mindegyik Teremtő Fiát.Sorban Jele, Jolamda, Jelenek, Jelim, Jelenih, Jehovah. Ez a nyolcváltozós anyag-energia szerkezet, amihez viszont kilenc, tíz, …. tizenhat változós energia szerkezet tartozik.

A Teremtő Fiúk energia szerkezete az öt változóstól a tizenhat változósig terjedő. Ezért tudott a 2. Teremtő Fiú, Jolamda intergalaktikus lényeket teremteni. Ő teremtette a Földön a növényvilágot az egysejtűektől a moszatokig.

Jolamdát, mivel a sok évmilliárd alatt elérkezett a pihenő korszakához, Jelet váltotta föl és jelenleg is Ő regnál a korábbi Jolamda birodalomban. Csodálatos új és újabb növényeket teremt.

 

Jeleneket, akit szintén a nyolcváltozós anyag és a 5 - 16 változós energia szerkezetben teremtett, de évmilliárdokkal később. Ő az emlősök teremtője a Földön. Ő sorrendben a 3. Teremtő Fiú.

Következő teremtése 6 részecskés elektron-mag körüli 2 részecskés héj megteremtésével létrehozta a Jomaidon anyag-energia szerkezetet, amit jelenleg a Szent Lélek bocsát ki jomaidon sugárzásként az állat és embervilágra és amihez a Jang szolgál a testépítés elvégzéséhez. (Jomaidon szerkezetben utaznak a lélekben utazók jelenleg és ugyanígy érkeznek ide a vendégek idősebb kultúrákból a Földre.)

 

Továbblépve lett a fény. Azáltal, hogy megteremtette a Fotont, ahol 3 héj részecske kering a 6 magrészecskéből álló elektron-mag körül excentrikus hatással. (Ezért mérik a mai fizikusok a fényt transversalis és longitudinális rezgésnek, mert a három héj részecske az elektron-mag körül keringve excentrikusan hullámzóvá teszi a rendszer forgását.)

ATYA ISTEN megteremtette a fénylényeket. (a fénylényekről nincs semmi tapasztalatom)

 

A gravitronnal, az elektron-mag körül keringő 4 héj részecske megteremtésével megint évmilliárdos időkülönbségekkel megalkotta Jelim és Jelenih, valamint Jehovah Teremtő Fiainak kiegészítését ezzel az anyag szerkezeti felépítéssel.

A gravitron kellett ahhoz, hogy négy változós anyag-energia ember-lényeket tudjanak teremteni. De tudni kell, hogy ezek a négyváltozós szerkezetűek a kozmoszban nem mindenütt azonos proton-neutron-elektron rendszerűek. Jomaidon és a Foton is képezhet protont és neutront. Ezáltal emberi szem számára nem látható testeket. (Ezt a Gravitron sugárzást érzékeljük most a Föld közepéből kiáramolva és a kozmoszból, másik Csillagokból, Napokból kiáradó sugárzásban. Ennek hatása kegyetlen. Ami a jelen élők szervezetében meghibásodott szervezeti rész, annak intenziv fájdalmát okozza. Gravitron szerkezetben utaznak az asztráltestben utazók jelenleg, amit a legtöbb igazi jógi meg tud tenni.)

Jehovah Úristen ezért tudott többször hosszú életet élni Jelenih által benépesített Földön és mindig továbbvándorolva az Ő kiszabott rettenetesen hosszú életideje miatt.

 

A Földön Jelim teremtett halakat, hüllőket, amelyekből az úgynevezett törzsfejlődés során alakultak ki a madarak. Ő teremtett embereket is, akik hatalmas méretűek voltak és évmilliókkal ezelőttről lábnyomaik és csontjaik is maradtak itt a Földön, de nem a Föld volt az életterük. Ide csak látogatóba jöttek más, korábbi civilizációkból. Továbbfejlesztette jelenlegi szintig ezt a gyönyörű növényvilágot.

 

Jelenich csak embereket teremtett. Ők is a mostani emberméreteknél lényegesen nagyobbak voltak. Megtalálhatjátok a Sziriát Oszlopai című könyv ábráin , ahol a földi emberek képviselője egy dobogón áll és szemben ül arcmagasságban trónon egy hibrid és mögötte szkafanderben lényegesen magasabb Földön-kívüli. Ezek a kőbe vésett domborművek már az utolsó nagy katasztrófa óta bekövetkezett eseményekről számolnak be. Az utolsó nagy katasztrófa alkalmával ezek a Nefilimek Naprendszerünk 10. bolygóján pontosan felmérték egy totálisan középre irányuló becsapódásnak a lehetőségét, ezért megalkottak egy műbolygót, amire 300 főt kitelepítettek, hogy legyen továbbélés lelküknek a fiziológiai szerkezetben. Ők azok, akik 51000 évvel ezelőttől mostanig megpróbáltak letelepülni a Földre, de Tigris-Eufrátesz, Gangesz-Indus, Nasca fennsík, Ecuador területen létrehozott tenyésztelepeiken nem tudtak sikeresen lelkük befogadására alkalmas és továbbélésre képes hibrideket előállítani. Ezért Jézus születése előtt kb. 5000 évvel elhagyták Naprendszerünket és a Sziriusz felé távoztak.

 

Ezek a Nefilimek Mezonból képezett proton és neutron szerkezetből voltak felépítve. Ezért lehetetlen volt nekik bármilyen hibridizáció létrehozása. Ez jól érthetővé teszi a más Naprendszerekből érkező vendégek másságának megértést.

A földi ember látása csak kizárólag a Gravitronból felépült proton és neutron testszerkezet látására alkalmas. A Nefilimekben részarányban volt gravitronból felépült szerkezet is. Kivételes esetben előfordulnak, akik más anyagszerkezet látására képesek, de ezek nem tudják meghatározni, mi az, amit láttak. Ettől független és más az, ami az elme általi kapcsolat útján átvetített ábrákkal, az úgynevezett látók számára a szellemvilágból, vagy pedig a Mária jelenésekből származnak.

 

JHVH, Jehovah Úristen kizárólag csak embereket teremtett. Teremtésének alapja az általa már ismert rendszer az Ő, az ATYA ÚRISTEN általi megteremtését követően Jelenih birodalmában élt sok életet. Ezt az ott összegyűjtött intelligenciát hozta magával, amikor az éppen kopár Földre delegálta az ATYA ISTEN.

Keservesen unatkozott, mert csak az állatok ivóra járásában és a szarvasok űzekedésében volt gyönyörködése. Könyörgött az ATYA ÚRISTENHEZ, hogy adjon neki egy társat.

 

Az ATYA ÚRISTEN teremtett neki társat, az akkor már számos élettel rendelkező Jehovah Fiú Istennek egy első életes társat, akinek a „gondolkozásmódja” ugyanaz volt, mint Jehováhé. Nem volt miről beszélgetni, nem volt miről vitatkozni. Ugyanolyan dögunalommá váltak Jehovah számára az évezredek. Ez a Társ volt Allah.

Megint könyörgött az ATYÁHOZ, hogy szabadítsa meg Őt a Társtól.

 

Ekkor az ATYA ÚRISTEN , Jehovah könyörgésének engedve Allahot áttelepítette egy másik Naprendszer, nem Jehovah által betelepített népének vezetésére, ahol a teljes egykedvűség és a kihalás fenyegetett.

Allah ugyanis teremtésétől fogva harcos, kemény akaratú egyéniség volt. És a legősibb törvényt követte szeretet nélkül, hogy az erősebb győzzön és a gyengébb pusztuljon.

Azon az elaggott bolygón tudott javulást eredményezni akaratával.

 

Tudnotok kell, hogy a Mindenségen belül a fizikai távolság a gondolatnak és a kivetített teremtői akaratnak semmilyen határt sem szab.

 

Allah nem felejtette el a gyönyörű Földet, ahol néhányezer évig létezhetett.

Ezért hozom példaként azt az esetet, amikor mostani családokban az agresszív óvodás meghatározza a család életvitelét és határt szab a szülőknek meg a türelmes nagyszülőknek, hogy tudjatok elképzelést kialakítani magatoknak.

Allah első életes és hiába teremtette az ATYA ÚRISTEN azonnal Teremtő Fiaival azonos létbe, nincs még teremtő ereje és nincs összegyült intelligencia mennyisége. Az elragadtatott Mohammed prófétán keresztül helyezte önmagát nemcsak a 6. Teremtő Fiúisten elé, hanem még a Mindenek teremtését elindító ATYA ÚRISTEN elé is.

 

Allah most is visszahat a földi népességre és akiket tanulatlanságuk folytán egyszerű indulati energiával magával tud ragadni és ez az arab világ, azokat tudja uralni. (A gondolatnak és akaratnak nincs térbeli határa.) Önmagát erőszakosan a 6. Teremtő Fiú elé helyezte tudatlanságában.

 

Jehovah Úristen ezt elfogadta, mert szükségét látta annak, hogy az utolsó most felnövekvő emberi kultúrában ezt a technokrata, de teljes mértékben, egyébként ATYA ÚRISTEN által teremtett, de a Sátán által vezetett emberi kultúrát ellensúlyozni tudja. Már a LÉT-TUDAT KÖNYVBEN említés van róla, hogy az iszlám az Ő felajzott íja, mármint Jehováhé.

 

Jehovah Úristen akarata indította el az iszlámot Európával szemben, ahol az igaz kereszténységet egy zsidó keresztény vallás váltotta föl és ahol a zsidóság hágott az európai nemzetek nyakába.

Alapvető félreértés édes Jézus Istenként való tisztelete a zsidó katolicizmusban. Ő a Mindenségben legtöbb szeretetet tartalmazó lélek és Jehovah Úristennek Máriába fogantatott Fia. Viszont még nem teremtő, csak az Isten Fia. Még sok életet kell testben éljen, hogy teremtővé váljon.

 

Napjainkban nagyon rövid idő alatt az iszlám le fogja gyilkolni Európa népét. Mindazokat, akik nem fogadják el az igaz ATYA ÚRISTENTŐL való vezetettséget.

 

Jehovah Úristen gyenge kezű uralkodó. Minden elhaltat elszámoltat és kiszabja neki a következő élet karmáját, a tanulnivalót, de sohasem pusztítja el az általa megteremtettet. Hagyja kifejlődni a dolgokat. Ezért aztán a nagyon primitív gondolkodású nép Allah és az Ő prófétája Mohammed indíttatására „csípőből” mindenre hajlandó. Bárkit kiírtani, aki nem Allahot imádja, mert abban az esetben a gyilkos és a sok embert megölő terrorista, különösen Allah igérete szerint olyan mennyekbe jut, ahol kívánsága szerinti legcsodálatosabb dolgok teljesülnek.

 

Ilyen menyország létezik. Aki elhal és az Úristen elé kerül itéletre (vagy alkalmazott angyalai elé), azok tanultsági , azaz sok életben összegyűjtött intelligencia szintjük alapján kerülnek a 3., 4., 5., 6. szférába és végső soron a 7. szférában már a Mindenségben szabadon kószálók lehetnek. Ebből a 3. szféra az, amit Allah igér a benne hívő követőinek, akik mindent elkövetnek az egyistenhit elterjesztéséért és a Sátán ellen törekednek. Lehetnek virágmezők, de lehetnek hurrik által melegen tartott budoárok is a fejletlen lélek vágya szerint.

 

A Sátánt is az ATYA ISTEN teremtette azért , hogy Jehovah túláradó szeretetét ellensúlyozva őt sarkallja a „keményebb kéz” politikájára. Azért, mert a Sátán olyan, mint „tornaszer a tornapályán”, amit át kell ugrani és célbaérni, ahhoz, hogy a Teremtő Úristen elhatározása szerint a helyes utat tudjuk járni.

 

A szkeptikusok és ateisták, valamint a buta és kíváncsi emberek agyában a Sátán egy borzalmas piramis rendszert épített ki, aminek a csúcsán Ő áll. Alatta az illuminátusok, akik szinte az összes uralkodó rendszert magukban foglalják. Legalattuk vannak a szabad kőműves rendek, akik még a mai napig is tudnak becsületes embereket maguk közé csábítani érthetőnek hangzó érveikkel és pénzzel.

 

Ezek az ország vezető és pénzügyi vezető uralkodók, (én nem láttam), de kék vérűek, száz évek óta megnevezve. Ami azt jelenti, hogyha kifolyatjuk a vérüket, akkor az szürkéskéken fog megszáradni. Ezek vérvonala genetikailag Jelenek által teremtett hüllők és emberek akkori kereszteződéséből származóak, amikor ezeket a keresztezédési kísérleteket többmillió évvel ezelőtt teremtett emberlények az Univerzumból ezen a gyönyörű Földön elvégezték. Azóta létezik (állítólag ez a genetikai öröklődés). Állítólag ezért volt az, hogy uralkodó családok nemzetüktől függetlenül mindig csak másik uralkodó családdal házasodtak. Ezt tanítják könyveikben a szellemvilággal kapcsolatban állók.

 

ATYA ISTEN azt mondja, hogy ennek az állításnak nincs alapja. Az uralkodó házak egymással kapcsolódásának a hatalmi poziciók megtartásának iránti vágy volt a meghatározója. Ezért hívták be egymás hadseregeit, ha alattuk lázadás indult be. Ez a valóság.

 

Egyébként Egyiptomban, Sumériában, Ecuador-Peru alatti barlangokban most is megtalálhatjátok mindazokat a leleteket, amik 60 000 év óta összegyűltek, amióta nagyon gyakori volt az intelligens univerzumi lények látogatása a Földön. Egyiptomban ott vannak a nyomai kőbe vésve és a piramisok felirataiban. Asszíriában is vannak még megmaradt emlékek, amit az amerikai hadi dühöngés ott el nem pusztított. Ezek föld felett és alatt is ott vannak. Az arab világban is vannak eltemetett 16 méteres csontvázak, amit kultikusan őriznek.

 

Jehovah Úristen a LÉT-TUDAT KÖNYVben megmondta, hogy az arab népek csak addig hadakoznak egymással, Allah mentalitásából adódóan, amíg senki nem bántja őket kívülről. De azóta, hogy Amerika rájuk szállt és a legmodernebb fegyverekkel támadott ellenük, azóta külső támadást kell visszaverjenek. Azóta teljes mértékben hitvallásuknak megfelelően igaz meggyőződéssel kell ellene forduljanak ennek a mocskos világnak, ami őket anyagi érdeke miatt megbolygatta. Ez a dzsihád.

 

Ne csodálkozzatok az öngyilkos merénylőkön, akik a legelején megmutatták, hogy ők nem tréfálnak, ők elmetszik a nyakát az ott járó hadi tudósítóknak és fotósoknak ők az iszlám vallását követik! Mohammed utasítását követik és tudjátok most már, hogy Mohammed milyen erőszakos, tehát reszkessetek és féljetek! Vagy megfizetitek az adót az iszlám államnak, vagy le lesztek gyilkolva! Ez van a Koránban. Ez nem technika kérdése. Nem lehet sok millió embert szelektíven kiírtani.

 

Egyetlen ország Magyarország, akinek nincs félnivalója, csak fel kell készülnie az iszlám hordákkal szemben. Mert az igaz magyarok mindig az ATYA ISTENHEZ hű nép volt. Most is az igaz magyarok az ATYA ISTENhez imádkoznak és nem szerető Jehovah Úristenhez és a még nagyobb szeretettel rendelkező Jézushoz, aki még nem teremtőképes. Édes Jézus nagyon sok élettel fiatalabb nálam, mint ahogy ezt kommunikációnk során elmondta.

 

A magyarok az ATYA ISTENhez imádkoztak mindig és mindig győztek. Az ATYA ISTEN keresztje az egyenlő szárú kereszt és nem az alul nyújtott felakasztó kereszt, és nem a kettős kereszt.

 

A kettős kereszt a magyarság első elárulásakor került a címerbe. Amikor István , aki Vajk volt elárulta nemzetét azáltal, hogy a zsidó katolikus valásnak rendelte alá magát és attól kezdve beeresztett minden hittérítőt, akik a népet hülyítették és pénzügyileg beeresztette a zsidóságot, akik a népnek a nyakára ültek.

 

Igaz magyarok !

Térjetek magatokhoz !

Értsétek meg az összefüggéseket a Mindenségben és az ATYA ÚRISTENHEZ fohászkodjatok és e szerint éljetek!

 

Nem tettem említést arról, hogy Jehovah Úristen teremtőként való regnálását megelőzően is volt állandó vendégjárás a kozmoszból a gyönyörű Földre.

 

Jehovah Úristen, amikor végképp panaszkodott az unalom miatt, akkor azt kapta az ATYÁTÓL, hogy teremts magadnak!

 

Ekkor, 650 000 évvel ezelőtt alkotta meg a homo ludenst. Még nem volt fogalma a fejlettebb emberlények belső szerkezeti felépítéséről. Ezért ezek meghagyott maradékai és azok továbbszaporodó utódai ma is ugyanazon az értelmi szinten léteznek. Nem foglalkoznak a holnappal. Elhalás után szellemeik itt kószálnak fölöttük és ezekkel a testben élők szoros kapcsolatot tartanak. Továbbfejlődésre képtelenek.

 

550 000 évvel ezelőtt a homo ludens nagy részét letakarította a Földről az Úristen. És megalkotta a homo sapiens első Ádám és Éváját. Azóta is nagyon sokszor alkotott új Ádám és Évákat új nemzetek, Ő általa jobbnak ítélt képességével.

 

Jehovah Úristen a LÉT-TUDATban elmondta.

Ő Tanít a Földön élők szféráiról és az Univerzumban a Teremtő Fiúk birodalmairól:

„A Föld előéletében már volt rajta emberi népesség a homo ludenst megelőzően. Az ötödik Teremtő Fiú által volt benépesítve. Jelenih teremtményei voltak. Az óriási hüllők lepusztulását egy akkori becsapódás hatására a tűzözön és a Föld-Nap távolság lecsökkenése és a gravitáció növekedése miatt víz-felvételi nehézségek okozták.

 

Idézem Jehovah Úristent a KÖNYVből:

„Ekkor kaptam én, Jehovah először testet. Még éltek túlélők a katasztrófa után, de méreteik már eltörpültek korábbi, 4 méteres embermagasságukhoz képest.

Első életemet, kb. a mai években mérve, 1900 évet ő közöttük éltem testben. Testemet már tudom, hogy az ATYA ISTEN alkotta, és az előzőleg itt teremtő bátyám, Jelenih. Ezek a maradékok bátyám teremtéséből egyáltalán nem éltek fejlettebb kultúrában, mint a mai beduin vándor nomád népek. Harcos természetűek voltak. Szeretet nem volt előttük ismeretes fogalom. Igen kemények, de egyenes gondolkodásúak, becsületesek voltak. Testfelépítésükről, szerkezetükről nem tudok bővebbet mondani, mert még én akkor lényegesen tudatlanabb lévén, nem foglalkoztam ilyen szinten velük. Baráti kapcsolataikat és velem való elfogadó magatartásukat a becsületes életvitel és a mások felesleges háborgatásának mellőzése jellemezte. Elvették egymástól szűkös helyzetben a saját túlélésükhöz szükségeset, de soha sem fosztották ki teljesen a gyengébbet.

 

Elfogyásuk után borzasztó unalmassá vált a Föld. Az ő életeik egészen rövidek voltak, különösen az utolsó időszakban. Én időnként továbbálltam egy-egy közösségükből, amikor már feltűnővé váltam az egymást váltó emberöltők mellett, ugyanolyan korú megjelenésemmel.

Első életem vége még arra az időszakra esett, amikor még előfordultak ezek az emberek a Földön.

 

Második életemre eszmélésemkor is még itt-ott felbukkantak, de már csak szórványosan. Harmadik életemben pedig csak állatokat láttam és rettenetes unalom gyötört.

Először társat kértem, de mert velem mindenben megegyezőt kaptam, ez sem oldotta fel a tartós unalmat. Olyannyira nem, hogy már az volt az elviselhetetlen, ahogyan mindenben azonos volt velem. Kértem eltüntetését.

Atyánk közölte, hogy azt nem lehet. Végül mégiscsak megszabadultam tőle. Elfogyott élete és elmúlt mellőlem.

 

További könyörgéseimet meghallgatva az ATYA ISTEN azt mondta, hogy teremtsek magamnak.

Az első teremtésben nem tudom, mennyi volt az én erőm, és Ő mennyit segített benne, de ebből lettek a homo ludens első törzsei. Az előemberek, akikről már szóltam.

 

Testi élteim között lélekben is a Földön tartózkodtam. Mint pára lebegtem a vízek felett.

Amíg éltek bátyám alkotta óriások, ők, ha testük elhalt, elszálltak a Földről a Napot körüljáró bolygók valamelyikére. Nekem első életem után és a második után is a Földön kellett maradnom.

Harmadik testi életem során már elhagyhattam időnként testemet és utazhattam a Mindenségben, de csak akkor, amikor már léteztek a homosapiens első törzsei.

A homoludens testhalálakor a lelke, itt a Föld erőterében várja a következő fogamzását. Akkor így tudtam tenni, és ez maradt működésük a mai napig is.

 

A Mindenségben utazva, módom volt megismerni a nálam öregebb Teremtő Fiúk teremtményeinek működését, természetesen csak fokról fokra, ahogyan tudatom befogadni képes volt.

 

Birodalmamban a test elhalását követően a lakott bolygóról az azonos naprendszerbeli másik bolygóra száll át a lélek, a bolygólakók esetében. A lelkek eltávozása a Földről a segítők felügyeletével történik. Ilyen segítő az az angyal, az a legalább negyedik szférából küldetést vállaló lélek, akinek jellemében az ehhez megfelelő képességek kellő mértékben vannak. Ezeknek az angyaloknak irányítója Jézus élő lelke.

 

A földi élet során szerető kapcsolatban éltet fogadni, bármely szférából jelentkezhet a már elszámoláson túljutott lélek, de csak a szeretett személy halálánál lehet ott, viszont az elszámolás bolygójára már nem kisérheti el őt. Fejlettségüktől függően, különböző bolygók különböző, de egymással megközelítően azonos fejlettségi fokon létező lelkeknek adnak otthont. Itt várják ki a következő fogantatásig terjedő időt.

(Ezek az őrangyalok azonos fejlettségi fokon működnek minden fiziológiai testben élő mellett. Nem a gödör kikerülésére vezetik az illetőt, ha ez van a karmájában, hanem arra, hogy belelépjen.)

 

A 3., 4., 5., 6. szféra Naprendszerenként van kialakítva, vagy bolygórendszerenként, vagy világrendszerenként, birodalmaktól függően. Ezekből csak a 7. szféra fejlettségi szintjén létezők járhatják be szabadon az Univerzumot.

A homosapiens zárt fejlődési rendszeréhez első szféraként a Föld az élettér a testbenéléshez. Rossz kifejezés a testbenélés, mert minden élet testet működtető.

Ebben a Naprendszerben érvényes négyváltozós testet, aminek látására, tapintására földi embernek általánosan működik az értelme, ezt nevezitek ti testnek. Pedig test az is, amiben a lelketek, a négyváltozós test elvetésétől a fogamzásig terjedő időt tölti a fejlettsége szerinti szférában, az arra kijelölt bolygón lakva. Csak az a test, hatváltozós anyag-energia térszerkezet.

Naprendszer: az egy Nap körül keringő bolygók és holdak sokasága a Nappal együtt.

Világrendszerek: a feltérképezhető égbolt csillag-halmazai, amiket leginkább csillagképeknek nevez az emberiség.

Bolygórendszerek: azok a bolygók, amelyek egy Nap, esetleg nagyon távoli Nap körül keringenek, de a bolygók között olyanok is vannak, amelyek nagyon sok Holddal rendelkeznek. Ezek a bolygók rendszerint igen nagy méretűek. A ti Napotokhoz viszonyítva előfordulnak a többszöröse méretűek is. Ezek Holdjai is jellemzően nagyobbak, mint pl. a Jupiter, vagy Szaturnusz mérete.”

 

Eddig volt az idézet Jehovah Úristentől és a LÉT-TUDAT Könyv részlete volt.

 

Jehovah Úristen által 650 000 évvel ezelőtt megalkotott homoludens után 550 000 évvel ezelőtt következett az első homosapiens megteremtése.

 

Ez az első kultúra a Napimádásra alapult. Ősközösségi rendszer volt. Vadászat és az emberevés jellemezte. Beszédük kb 300 fogalomra terjedt ki.

 

Az első kultúrát lepusztító katasztrófa 375 000 évvel ezelőtt következett be. Ezt követőleg a következő civilizáció úgyszintén a napimádó és családok és törzsi szervezetek alakultak ki. Beszédük a mai nomád népek szintjén volt. Kézművességük már fejlett volt, pl. kosárfonás, de még nem tartottak a földművelés szintjén.

 

290 000 évvel ezelőtt a következő katasztrófánál kipusztult a népesség és alig néhány túlélő maradt.

A következő időszak a becsapódások gyakorisága miatt állandóan félelemben töltötte el a túlélőket.

 

A Földön 230 000 évvel ezelőtt megint teljes pusztulásra volt ítélve az időközben felszaporodott népesség. Néhány szerencsétlen túlélő barlangokban húzta át a borzalmas időszakot.

 

Ezt követőleg az emberiség teljes felvirágzása következett. Az emberi képességek teljes mértékeben kifejlődtek és egymást iránti kapcsolatuk is teljesen normális volt. Ide látogató vendégek az Univerzum más lakott bolygóiról folyamatosan látogatták a Földet és kapcsolatot tartottak ezzel a népességgel. Igen magas Univerzumi ismeretre tettek szert ezáltal.

Királyságok alakultak és viszonylag háború mentes életet éltek. A szellemvilággal is aktív kapcsolatot tartottak. A szellemvilág tudását mindig átadta a testben élőknek.

Teljes mértékben Jehováhra hangolódott az egész népesség. A felső lélekkel jó vezetéses kapcsolatban álltak. Az intelligensebb réteg a lélekben utazást művelte a Földről a Mindenség lakott bolygóira. A fizikális tevékenységükben az atomhasadást kizárólag békés célra használták. Őket sajnos a következő becsapódás halmazat 115 000 évvel ezelőtt lepusztította a Földről.

 

A következő kultúra a megmaradókból és Jehovah újra és újra teremtéséből 74 000 évvel ezelőttig létezett, ismét csak a napimádás, a szellemkultusz és a sokistenhit jellegű vallás jellemezte, érthetően, mert az előző monumentekből sok mindent láttak, csak nem értették.

 

74 000 évvel ezelőttől 52 000 évvel ezelőttig újra a szellemkultusz és a sokistenhit jellemezte a népességet. 60 0 00 évvel ezelőttől nagyon intenzívvé vált más Naprendszerekből a Föld látogatása. Ezért amiről írtam, ami áthúzódott az 52 000 évvel ezelőttől 15 éven keresztü, tartó becsapódás gyakoriságon, megtalálhatjuk a Nasca fennsík , Indus-Gangesz völgy, Tigris-Eufrátesz közötti és a Peru-Ecuadori leleteket.

 

51 000 évvel ezelőttől újra kezdett talpra állni a földi népesség egy újabb katasztrófa után és vezetőként kapták a 10. bolygóról származó Nefilimeket. A hibrid kisérletek eredményeként kaptak továbbszaporodásra képtelen olyan vezetőket, akik láthatók a jelenlegi egyiptomi fáraó piramisait diszítő szobrokon és a hétköznapi ember számára is elérhető Sziriát Oszlopai című könyv ábráiban. Erről már előzőleg szóltam. Az itt élő vendégek hosszú távra berendezkedtek és kukoricát, kendert, batátát termeltek elzárt telepeiken. Többször többszáz évig itt voltak.

De jöttek Jehovah Úristen teremtményei is onnan a Fiastyúk csillagkép felől, ahol nem ment bele lakóterük újra és újra a mindent elpuszító zaccba. A kozmikus testek becsapódás halmazába.

Ezek géntechnikával ember hibrideket hoztak létre. Őnekik tőlünk eltérő sejtállományuk volt. Ezek 1-2 évet itt töltöttek de nem hoztak létre lakótelepeket.

 

Akik jelenleg is a 3. Teremtő Fiú teremtményei , rejtőzködő életmódot folytatnak és erőszakos fellépésüek. Ezeknek az anyag-szerkezete a miénktől és a Földétől is eltérő, simán a Föld belsejében el tudnak helyezkedni leszálló egységeiknek remizeket kialakítani. Ilyen leszálló egységeket a magam szemével is láttam Magyarország területén a velencei röghegység fölött Ny és Délről Kelet irányba fordulva a velencei tó alá szálltak le. Kb. fél órán keresztül tartott, amíg kb. 16 leszálló jármű ugyanezt a manővert végigcsinálta. Ez jól látható volt számomra, nem a tó alá való beszállás, hanem a hegy fölött a leszállási parancs kivárása imbolyogva és a határozott irányba való lerepülés. A közvetlen tó alá beszállást a hegy eltakarta előlem.

 

Azt kell mégérteni, hogy a felsorolt és a teremtés lépcsőit szolgáló anyag szerkezetek és a velük együttartó energia szerkezetek együttesen egy-azonos teret is képesek kitölteni. (Ugyanúgy, mint két azonos gáz esetében mindkettőből egy molnyi, összesen egy molnyi teret tud kitölteni normál hőmérsékleten.)

 

Ahol most nekünk éppen egy Bazilikánk van, ott bármikor egy bármilyen más anyag szerkezetben létezőknek a sugárútja tud keresztül haladni. Ez a Mindenség Univerzumának az ismerete.

 

Én nagyon az emberre összpontosítva magyaráztam az előbbiekben a másságot ezért itt végső csattanóként próbálom megértetni veletek a Mindenség bonyolult szerkezetét.

 

Azt kell tudnunk , hogy 52 000 évvel ezelőttől 15 éven keresztül a becsapódó kozmikus törmelék

halmaz az előző 13 milliárdnál több Földlakót pusztított le 2 hullámban a 15 év alatt.

Manapság ebből a megmaradt 70 000-ből és Jehovah azóta teremtett új Ádám és Éváiból alkotott nemzetekkel szaporodott föl az emberiség és fejlődött föl a mai, kizárólag technikai civilizációra.

 

Igaz magyarok!

Mindig imádkozzatok az ATYA ÚRISTENHEZ és kérjétek Jehovah Úristen segítségét népünknek és magatoknak!

Rajtatok múlik, hogy Jehovah Úristen akarata valóra válik-e az igaz magyarság felemelkedéséről!

Amikor többen húznak egy kötelet, egy nagy és sok kicsi, az a kötélhúzás még a Sátán, aki 50%-ra erős Jehovah Úristenhez képest, még az ő együtthatásával is elviheti rossz irányba a jövőt, ha ti édes magyar embertársaim nem vagytok magatoknál.

 

Áldott legyen Jehovah Úristen, aki engem fiának fogadott!

Áldott legyen az ATYA ISTEN, akit minden igaz magyar imádjon és igazodjon az ÚRISTEN akaratához! Akaratát a KÖNYVben találjátok meg. Az a teljes, félremagyarázhatatlan Tízparancsolat.

 

Minden életvégi elszámoltatáskor Jehovah Úristen és angyalai rendelkeznek a következő élet kármájáról legyen az illető bármilyen hitű ezen a Földön.

Végig az ATYA ÚRISTEN vezetett minden szavamban.

 

Drága, igaz magyar testvéreim!

 

Ezt a tudás anyagot akár sikerült megértenetek képességetek szerint, akár nem, az Úristen akarata szerint továbbítsátok mindazoknak, akit magyarnak ismertek itt a Kárpát-medencében vagy azon kívül ezen a Földön szétszóródva. A magyar nép az Úristen által pártfogolt, vezetett, gyötört nemzet, akinek feladata az emberiség helyes útra terelése 1903-tól kezdődően.

 

Az iszlám a dzsihád által csak úgy működik, mint ahogyan a pestises tyúkfarmot csak leégetéssel lehet megszüntetni, mert tovább szaporítással csak terjedne a pestis. Ugyanígy a haszonleső illuminátussal és alkalmazottaival, valamint az eltunyult, elbutult földi népességet csak kiírtással lehet megszüntetni, mert különben továbbadja nézeteit, életszemléletét a következő generációnak.

Sajnos ezért borzalmas időszak következik.

Akik fel tudják mérni a helyzetet és megértik az igaz valóság összefüggéseit, azok irányítást kapnak a Teremtőtől ahhoz, hogy a helyes irányban mozduljanak el a vérengző gyilkolás elől.

 

Amennyiben 2036 és 38 között akkora ütközés halmaz következik be, ami eshetőleg lepusztítja a népességet, akkor továbbiakban már az Isteni akaraton múlik, hogy milyen ideológiák jutnak továbbadásra a túlélők utódai számára.

A lehető legtöbb ember jusson az igaz összefüggések ismeretébe és szabaduljon meg a sok könyvben és interneten elterjesztett tévismerettől.

 

Legyen veletek az ATYA ISTEN és Jehovah Úristen áldása és vezessenek benneteket a helyes életúton !!!

 

Kreischberg, 2016. 10. 20-22.

Sztelek Gábor Pál     és     dr Magony Takács Edit   kutató mérnök                               orvos

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 84
Tegnapi: 62
Heti: 84
Havi: 1 030
Össz.: 78 226

Látogatottság növelés
Oldal: A TELJES MEGISMERÉS A TEREMTÉSRŐL ÉS AZ UNIVERZUM MŰKÖDÉSÉRŐL
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »