LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

A korpuszkuláris energiát megértető Mikronika

 

 

Az Úristen szólítja meg általam a kutató elméket, akik azt keresik, hogy mi hogyan működik a Mindenségben.

 

Hogyan lehetséges az, hogy valaki a neki adott különleges képességek folytán testével átmegy a kínai falon mindkét oldalon való abszolút ellenőrzötten. Ahol elfogyott a test és a másik oldalon, ahol előjött a test a fal túloldalán.

 

Miként tud másik képességekkel áldott személy egy fotókiállításról egy üvegfalon keresztül távozni az utcára, és tud a rió de janeirói Krisztus szobor előtt levitálva fölemelkedni, hogy lefényképezzék.

 

Hogyan tud ilyen személy mások gondolatában olvasni, hogy milyen kártyalapot választottak és ezt a kártyalapot kipörgetni a tömbből.

 

És ami ezeket megelőzte, hogyan tud egy személy Anglia szerte összegörbíteni evőeszközöket az étkészletekben, továbbá az ő beleegyezett vizsgálata során a NASA-nál egy emelettel lentebbi elektronikus berendezéseket megbénítani.

 

Amíg a fizikusok arra az alapfelfedezésre el nem érkeznek, hogy az intelligenciamentes emberkék által megfogható 4-változós anyagszerkezeten kívül más is létezik, addig ehhez nincs felismerés.

 

Jelenleg az orvostudomány minden csodálatos géntechnikai felfedezésével még mindig ezen a szinten topog. Képtelen átlépni az élő szerkezet 5-, 6-, 7- változós anyag-energia térszerkezetére.

 

Megpróbálom megértetni az alapoktól indulva a mikronika működését azoknak, akik a 3, 4, vagy 5 diplomájuk anyagba rögzült tudásának bebiflázása után hátha mégis hajlandók felfogni az Univerzum, a Mindenség valóságát az ATYA ISTEN-től, aki megteremtette azt.

 

A teljes elektron

 elektron.jpg

1. ábra : a teljes elektron   

MIKRONIKA az, amivel a CERN-ben kísérleteznek.

 

Sokkal olcsóbb és jobb lenne a Teremtő Atya Isten szavára hallgatni, aki elmagyarázta az egész mikronikát, ahogyan működik az Univerzum, a Mindenség, amit Ő teremtett.

 

Kezdjük a legelején, amit még ismer a fizika. 

 

Amit légüres térnek gondoltak, az tele van mikronikai elemekkel. Van, ami nyugalmi helyzetében is ott van és van ami rá jellemző sebességgel száguld. Pl. a telített elektron, a helyben lévő, a helyi masszívum időtényezőjének megfelelő perdülettel rendelkezik.

 

Ezért lehet a kvarckristály „rezgésével” perdületével mérni a Földön az időmúlási sebességet. Másutt, más masszívum közelében, más az időmúlási sebesség az ott elhaladó részecskék által.

 

Visszafelé haladó idő soha sehol sincs. Lehet látni eszközökkel fényév távolságokból beérkező képeket, amik ott annyi idővel előbb történtek. De már ott túlhaladottak és nem igazak.

 

A nyugalmi elektron 6 anyag-energia egységből áll magjában és e körül egy Teremtő Erő egységnyi távolságra kering 6 héjrészecske.

 

A héj anyagrészecskéket 12 Teremtő Akarat tartja egyben. Minden héjrészecske a Teremtő Erejével, mint a gyermekek pöttyös labdájának pöttyei kerülgeti a magot.

 

Ez nem egy síkban történik, hanem jobbos vagy balos rendszerrel forgolódik a szerint, hogy a Kibocsátó miként indította el magából, amikortól szétterjed a Mindenségben.

 

Ez az, amibe a CERN-nél tudnak beleütköztetni felgerjesztett részecskéket különböző, általuk elnevezett bozonokat, amiről fogalmuk sincs, hogy mit sikerült észlelniük.

 

A Föld belsejében az olvadt és képlékeny magma és a szilárdult kéreg sebességkülönbsége miatt a súrlódási zónában az anyagrészecskék összeakadásából származó törmelékek és az itt keletkező gravitronok is mindig jobbos perdületűek. (Úgy látszik, hogy a Földön minden a jobbkéz szabály szerint áramlik).

 

A gravitronok sugárirányban kiáramlását sok ember tartós betegséggel szenvedi meg.

 

Az elektronok a légüresnek mért teret is korpuszkuláris részecskékkel töltik fel. Ezek a részecskék reagálnak a kevesebb héjelemmel rendelkező korpuszkuláris elemekkel történő ütközésre. (Ebből profitál a CERN.)

 

Elektroaktív elektron

 

 mikronika_ea_elektron.jpeg

 2. ábra: elektroaktív elektron

 

Minden részecske, ami egy-egy elektronhéjon közlekedő anyag egységgel kevesebb, az egyre nagyobb energia többlettel rendelkezik.

 

A fizikaoktatásból ismert dörzselektromosság az atomokban benne foglalt elektronok héjáról szakít le anyagrészecskéket, amelyek a feszültségtől függő távolság átívelésével visszarendeződnek.

 

A visszarendeződés c /2 sebességgel történik.

 

Az elektroaktív elektron, aminek 4-változós törvényszerűségeit részletesen ismerteti és taníja a skolasztikus fizika, ez a korpuszkula magja körül pörgetve a kiegyensúlyozatlanul elhelyezkedő héjrészecskéket, halad a kibocsátótól ameddig elér, vagy amíg beleütközik valamibe.

 

Nem transzverzális és nem longitudinális rezgésekről van szó, hanem egy szilárd magról, ami körül 5 héj anyagrészecske kiegyensúlyozatlanul kering, elektronhéjat alkotva.

 

Ez a pörgő mozgás az elektron 6 anyagegységből álló magja körül, a úgy tűnik, mintha transzverzális és longitudinális rezgés lenne és ez adja az egésznek („bozonnak”) az energiáját.

 

Ez az ami fókuszálva éget és lyukat üt lemez jellegű kísérleti anyagon.

 

Az elektroaktív elektron mindig jobbos perdülettel száguld ½ c sebességgel.Az 1 elektroaktív elektron energiája 1 elektronvolt (EV).

 

A katód-sugárcsőből kilépő elektroaktív elektron is mindig jobbos perdületű. Az áramfejlesztőből is mindig jobbos perdületű elektoraktív elektron származik.

 

A kozmoszból jobbos és balos perdületű is érkezhet, de nem vegyesen, csak a kibocsátóként változóan.

 

Ezért van az, hogy az elektroaktív elektron, ami egy anyag-részecske hiánnyal rendelkezik az elektron héjáról, az forgó mágneses teret indukál merőleges síkban ott, ahol számára befogadó anyagszerkezetet talál.

 

A katód-anód sugárzás ½ c sebességgel haladó részecskék áramlása.

 

A részecske áramlás ismerten áramerősség. A forgó mágneses tér csak vonzás és taszítás.

 

Itt a Földön a katód-sugárcsőből kilépő elektroaktív elektron is mindig jobbos perdületű. Az áramfejlesztőből mindig jobbos perdületű elektroaktív elektron származik.

 

A kozmoszból jobbos perdületű és balos perdületű elektroaktív elektron is érkezhet, de nem vegyesen, csak kibocsátóként változóan.

 

A Gravitron

gravitron_2.jpeg

 3. ábra: a gravitron szerkezete

 

A Földből kiáradó sugár irányú gravitronok is hasonló erőteret, gravitron-mágneses teret generálnak, mint ahogy azt a tanított fizika az elektroaktív elektronok esetében tanítja.

 

A gravitronok esetében 6 magelemet 4 héjelem kerülget az elektron-héján. A Föld belsejének izzó magja és szilárdult kérge közötti hatalmas nyomáson és hőmérsékleten működő súrlódás okozza a teljes elektronokból a héjelem leszakadásokat. Ez minden csillag és bolygó esetében így működik. Ezért van nemcsak a Föld belsejéből kiáramló sugárirányú gravitron kiáramlás, hanem más hatalmas vagy kisebb és közeli masszívumokból hozzánk beérkező gravitron sugárzás.

 

Mi az ami bánt ? Ami csíp , harap, görcsöt okoz és 6-7 év alatt tönkreteszi a csomóponton fekvő ember belső szerveit?

 

Ez a gravitron mágneses térerő, amit a korpuszkuláris áramlás indukál a térben. Ez is csak vonzás-taszítás, ami az elváltozásokhoz vezet és érzékenyeknek görccsel, végtagzsibbadással, fájdalmas szúrással, harapásérzéssel és egyébként beteg és legyengült részegységek fájdalmával jelentkezik, amikor a gravitron sugárzás hálós szerkezetének csomópontja éppen áthalad az illető teste alatt.

 

Ezt kifejezetten a magma határáról kiáramló gravitron áramlás okozza.

 

Érzékeny embereknél a Dupuytren kontraktúra egyértelmű kiváltó oka. Akik nem érzékelik, azok is szervileg megbetegszenek az állandó csomópontra fekvéstől.

 

Nagy kérdés, hogy miért alkot négyzethálós szerkezetet a Földből kiáramló gravitron sugárzás és ezeknek a sávoknak a kereszteződési pontjai a csomópontok.

 

Ezek a csomópontok 1,3 x erősebben sugárzók és kártékonyabban hatnak az élő szervezetre.

 

Ennek a kérdésnek megválaszolása ismét csak Jele Úristen válaszai által volt megoldható.

 

Ugyanis Ő a felelős a masszívumokért a Mindenségben.

 

A földi embert teremtő Jehova Úristen ebben nem kompetens. Ugyanis minden Teremtő Fiú másért felelős. Mindenki azért, amit Ő teremtett.

 

Magyarázat: a Föld szilárdult kérgében a króm mindenütt jelen van. A króm kristályrácsa 82/98 fokos térhálós szerkezetű. Ez indukálja a gravitron sugárzás sávokba sűrűsödését, ennek morfológiai mintázatára. A gravitron áramlási sebessége 2/3 -ad c.

 

A párhuzamos sávok egymástól való távolságát pedig a Föld görbületét figyelembe véve a gravitronok keletkezési helye (az olvadékhatár) és a szilárd kéreg felszíne közötti szögérték határozza meg.

 

Látványos különbség mérhető sík terepen és a dombtetőn mérhető érték között. A dombtetőn ritkább a rács. Több szabad helyet ad az ágy elhelyezésére.

 

Amikor egy-egy üstökös a Nap energiájának sugárhatására gravitron-nyalábokat lövell ki, akkor a beszórt folton megütközve a földi gravitron sugárzással, feloldja a hálószerkezetet és mindenütt kellemetlen teret hoz létre. A kozmoszban minden masszívum kizárólag jobbos gravitron sugárzást bocsát ki.

 

A kozmikus gravitron sugárzás a vegetatív idegrendszerre van hatással, ugyanúgy, mint a földből kisugárzó. Sőt elsősorban az ínszerkezetre és a nagy-csontok izületeire. Erre példa a Dupuytren kontraktúra kialakulása. A Dupuytren kontraktúra mindkét nemnél az inak berövidülése és helyenkénti megvastagodása által a kéz ujjainak begörbülését jelenti, férfiaknál intenzívebben és a herék megnövekedését is okozza. A nőknél az emlők váratlan lógó megnövekedésével jár.

Molekulák közötti teret kitöltő elektronfelhőt alkotja atomonként 1-1 elektron. Ezek az egyensúlyi elektronok. Az elektronfelhő elektronjai az atomok közé becsúszni nem tudnak, csak a molekulák közötti teret töltik ki. Az egyensúlyi elektronoknak nincs perdülete.

 

oxigen_atom.jpeg

4. ábra: a légköri oxigén gáz molekula. Ez is apoptozis képző az étkezéssel és itallal bevitt ballasztanyagok vonatkozásában.

 

A röntgensugár korpuszkulája

a_rontgen-sugar_korpuszkulaja1.jpeg

5. ábra: röntgensugár korpuszkuláját tetragonális szerkezetben gravitron protonok és neutronok alkotják.

 

Úgyszintén a gravitronból felépülő atomszerkezet a röntgensugárzás korpuszkulája. Ennek alkotója 4-es gravitronnal alkotott 2 db proton és 4-es neutronból alkotott 2 db neutron. Tehát ez atomszerkezet, ami 44 + 68 = 112 anyagegységből áll. A lendülete, azaz az áramlási sebessége a gravitronéval azonos nagyságú 2/3 c. Perdülete és rezgése is van.

 

A Foton

 foton.jpeg

A skolasztikus fizika csak longitudinális és transzverzális rezgésnek tudja be.

 

Érdekes dolog, hogy a fény, a fotonok korpuszkuláris áramlása a bal kéz szabály szerint gerjeszt foton-mágneses teret. Ez a foton-mágneses tér hat az ember fiziológiai szerkezetére, méghozzá hátrányosan. Ez okozza a bőr melanomáit is, nem a közvetlen korpuszkuláris fotonáramlás, mert az áthatol az ember atomszerkezetén. Viszont az áthatolás közben kifejtett foton-mágneses tere kifejti hatását. Az analitikus gondolkodást is bénítólag befolyásolja. A fotonok áramlási sebessége c.

7. ábra : Napozáskor a foton-sugárzás lágy hatására kialakuló bőrbarnulás folyamata.

foton-napozas.jpeg

Tapasztalható, hogy a napozást követően az emberi testből sugárzik a hő.

8. ábra : Foton erős hatására és a okozta károsodás folyamata.

foton-eros.jpeg

 A Pozitron kisugárzik, az 1. Proton bennmarad a szervezetben, mint ballasztanyag.

9. ábra: a Lézersugár fotonágyú hatására durván 2. Neutront és 2. Protont megtámad 4-5-6 fotonnal. Eredmény: szétbombázza őket és rendszertelenül Bilon, Duton, Gamma anyagegységek keletkeznek: Vegyes összetételű törmelék

foton-lezer.jpeg

A Jomaidon

jomaidon.jpeg

10. ábra : Jomaidon az emberi és állati élet alapja

A Jomaidon korpuszkuláris részecskék 14 c sebességgel áramolnak. 

Nézzük meg mi következik még a mikronika irányában!

A Jomaidon korpuszkuláris sugárzását kibocsátja a Szentlélek, és ezt a korpuszkuláris sugárzást fogja fel a mentáltestünk. Ez kering a meridiánokban.

 

A meridiánok körül Jomaidon-mágneses tér épül ki. Ez a jomaidon áramlást figyelembe véve ismét jobbkéz szabály szerint forog a meridiánok körül. Ez tölti ki a mentáltestet, mint egy energia-”kötőszövet”. Ez eleme az emberi szerkezet működésének.

 

A mentáltestünk a Szentlélek kisugárzott Jomaidon energiáján kívül csak a Jang energiát, Jin energiát és az 5-változós tudati fizikai közléseket fogja fel.

 

Egyetlen célja az ember korpuszkuláris fiziológiai és asztrális testének táplálása. Valamint a kárma, a tanuláshoz előírt feladat végrehajtása.

 

Ez a Jomaidon-áramlást figyelembe véve ismét jobbkéz-szabály szerint forog a meridiánok körül.

 

Életerő

 

Amennyiben valakinek az energia-mezejét határoló Atma („energia-bőr”), a tudati aura-réteg határa a mentáltesténél kisebbre zsugorodik, az a személy már életveszélyes állapotba került. Ebből a helyzetből már csak külső segítséggel tud kijutni. Ez a teljes összeomlás elme-idegrendszeri állapotban.

 

Az életerő tulajdonképpen a bioenergia. Ennek a felhalmozódó tömege jellemzi a személy erőnléti állapotát. A meridiánokban tisztán Jomaidon áramlik.

 

Szívinfarktus esetén néhány erőteljes, de tompa rugalmas ütés, vagy térddel lágy,de határozott rúgás a mellkas bal oldalára és bioenergiát áramoltatunk a személy mentáltestében, két kézzel a koronacsakránál.

 

Hossztengely irányban kell jobb és bal oldalon is egyszerre a vastagbél meridiánokba Jomaidont áramoltatni.

 

Az állatok bioenergiája erősebb, mint az emberé. Az állati bioenergia dupla Jomaidon áramlás. Meridiánjaikban ugyanúgy Jomaidon áramlik, mint az embernél.

 

Az állati aurák működése:

 

 1. Szervkivetülési aura.

 2. Asztrális aura. Ezen keresztül gyógyíthatók az állatok.

 3. Mentális aura. Ezzel veszik fel a hatalmas energiát a Mindenségből.

 4. A csoport összetartozás érzékelési aura. A szeretett gazdával történést is ezzel fogja fel a kutya.

 5. Érzelmi réteg a szaporodást meghatározó.

 

A fáknak 3 aurája van. Nincs asztrál és mentáltest. A legbelső aura a kommunikációs aurájuk (tudati). Ez fogja fel a szerető vagy a rosszindulatú emberi kisugárzást. A kimondott szavakból is értenek. A külső aurájuk a védelmi aura. A fajvédelem. A középső aura a szaporodási programot irányítja.

 

A szőlőnek csak egyrétegű szervkivetülési aurája van. Ez az aura taszítja a másik szőlőtőkét.

 

Jomaidon atom

5- változós anyag:

                                 mentáltest

                                 asztráltest

                                 étertest egy részének anyaga

                                 Ebben az anyagban nincs egyensúlyi elektron.

                                 Nincsen molekuláris szerkezete

                                 Sűrűsödések és ritkulások vannak az                            atomok között

 11.ábra: élő Jomaidon atom: Éteranyag

jomaidon_atom.jpeg

 12. ábra: „halott” Gravitron atom

gravitron_atom.jpeg

 A fiziológiai testben a Jomaidon és a Gravitron felépítésű anyagszerkezet aránya az intelligenciaszint és a felajzott kondíció szerint személyenként eltérő. Amikor, a későbbiekben megérhető okok valamelyikéből, vagy összességéből következőleg a Jomaidonos anyagból épült sejtszerkezet gravitronosság alakul, akkor következik be a testhalál.

 

Jege, az elme anyaga:

 

4 Setonból áll össze 1 elme-atommag és ezt 4 elemi részecske kerülgeti.

Az elme-atomok közötti teret a 11 változós teremtő isteni energia tölti ki.

Teremtő isteni energiával tud másik elmével kommunikálni, de setonokból összeállított anyagi mondatokat is tud küldeni és fogadni. Ezt nevezik tanfolyamokon gondolati lézernek. Ezen alapul az agykontroll.

 jege_2.jpg 

13. ábra: Jege. Haladási sebessége a Mindenségben 450 c.

 

A Mezon

 mezon_2.jpeg

14. ábra: Mezon. Haladási sebessége a Mindenségben 72 c.

 

A mezon, 6 anyagegység a magban és 1 anyagegység a héjon , a következő a mikronika irányában. Mindig jobbos perdülettel tapasztaljuk a kozmoszból beérkezőt.

A Földön csak hidrogén bomba robbanáskor keletkezik. Ennek korpuszkuláris áramlása kizárólag a kozmoszból történik.

Az elektroaktív elektronban és ennél kisebb korpuszkuláris-részecskékbe nem ütközik bele, mert ezek mágneses tere egymás melletti elcsúszást biztosít.

A kémiából ismert vegyi-elemek atomszerkezetében viszont képes rombolást végrehajtani a mezonsugárzás. Ezekben a mezon-mágneses tér ionszerkezetet hoz létre.

Ezt a műveletet a gravitron, a fény, a jomaidon sugárzás még nem tudta elvégezni.

Az ionizált kémiai elemek tulajdonságai, fizikai és kémiai vonatkozásban eltérnek az eredeti elemétől. Ezt a hatást rendszeresen felhasználják a Földünkre látogató kozmikus vendégek. Például ilyen módon érik el a láthatatlanságukat a földi 4- változós üzemmódra szokott szemlélők előtt. Gyerekeknek 1-2 éves korig még nem áll be ez a bénultsága. Néha több évig is megmarad a látásuk.

Ennek az ionizált szerkezetnek köszönhetően a kozmikus balesetek után talált tárgyak ismeretlen fémszerkezete megérthető. Nálunk a Földön gömbvillám felrobbanás után keletkeznek ilyen anyagok, amelyek a helyszínen soha ott nem voltak és ezeknek az anyagátalakulásoknak a mértéke kizárólag a gömbvillám potenciáljától függő.

15. ábra: Amennyiben a mezonsugár ütközik az élő protonnal, lássuk mit történik:

mezonsugar1.jpeg

A Pozitron

pozitron.jpeg

 

16. ábra: Pozitron. Haladási sebessége

310 c.

 

A fizika a pozitront alfa sugárzásnak nevezi.

 

 

 A pozitron korpuszkuláris sugárzás is, kizárólag atomszerkezeti rombolást tud létrehozni. Tőlünk távol-eső csillagokból sugárnyalábként jelenik meg Földünkön is.

Egyes növényekre is káros hatású. A növények szaporodását, fajtától függő mértékben elvadítja.

Az emberi elme működését tompítja a beeső pozitron-sugárzás, mert az elmében a keletkező pozitron-mágneses tér az elme működését bénítja.

Hasonlóan, mint az elektromágneses tér tud gerjeszteni pozitron-mágneses teret, ahol korpuszkuláris rendszerbe ütközik.

A Földön csak hidrogén bomba robbanáskor keletkezik.

17. ábra: A pozitron sugárzás kétféle változatot eredményez, ha 2-es neutronba ütközik.

pozitron-sugarzas.jpeg
18. ábra : Amennyiben élő protonba ütközik a pozitron részecske, akkor azt szétszakítja és tovább halad.

 

A nyugalmi elektron csak teremtő tudati parancsra tud újra egyesülni a Jomaidonnal.

pozitronsugarhatas.jpeg

 A Bilon

 bilon_2.jpeg

19. ábra: a Bilon. Perdülete nincs, lendülete van. 5 magelem, amely protont és neutront nem képes alkotni. A bilokációs test anyaga.

Minden kibocsátótól szétfeszítő sugárzásként érkezik Földünkre. Élettanilag befolyásolja az élő embert. Idegrendszerünkben gerjesztőleg hat. Felesleges ingerületképző. Időnként kozmikus sugárnyalábban éri Földünket. Haladási sebessége 390 c.

20. ábra: a Bilon sugárzás hatása, akire irányul az Úristen haragja.

Így néz ki, amikor a bilon ütközik az élő protonnal:

bilonsugarhatas.jpeg 

A Jang (Tudon)

A tudon a tudatműködés által kibocsátott energia-anyag sugár. 4 anyagegység tetraéder elrendezésben. 21. ábra.

 jangtudon_2.jpeg

A tudon ugyanúgy térkitöltő a Jang energiával, miként a telített nyugalmi elektron. Bárkinek beszívható, perdülete nincs, szórt esetben lendülete sincs. De amennyiben kérjük a Teremtőtől ennek áradását, akkor 450 c sebességgel érkezik.

A Tudon az anyagot képző Jang energia a Teremtő Akarat hatására.

Amit érzékelni lehet a Föld szilárd kérgén a felszínen, az, hogy helyenként , szilárd kéreg szerkezetének anomáliája során sugárban tör fel a felszínre.

A morzsolódási rétegből (alvadt és a szilárdból) a Jang sugárzás 450 c sebességgel és sugárirányban hatol kifelé a Földből. Bárkinek helyszínileg bemutatom a konyhámban.

A Chi

chi1.jpeg

 1. ábra: A Teremtő Atya Úristen energiája a Chi, aminél négy Bilont kapcsol tetraéderbe.

Ezt kérem és kapom hirtelen gyógyításra és ez lép be célzott helyszínre akupontokon keresztül a fiziológiai testbe. Négyszer erősebb, mint a beteg által a koronacsakrán és oldalról a meridiánokba beszívható Jang + Jomaidon, ami továbbiakban naszcensz nyugalmi elektronként lép be az akupontokon a fiziológiai testbe.

Egy Chinek 4 elektronvolt a feszültsége, mint a gravitronnak. 4 elektronvolt + 4 Bilon, ami az Atya Istentől belép a célpontba. Ez óriási életadó energia, ami tökéletesen átalakítja a fiziológiai testet a célzott ponton. Célzott helyre katalizálom a Jinnel.

A Jin (Seton)

 jin_2.jpeg

     1. ábra:

Nukleáris energiával ütközések hatására keletkezik. Csillagok, Napok kezelhetetlen hasadó anyaga. Setonokból képezett mondatokkal irányítja teremtményeit az Úristen.

Szétfeszítő hatású, sebessége 490 c. A Jin (seton) a Föld morzsolódási rétegéből szétfeszítő hatása miatt valamiért képtelen kitörni a Föld felszínére. Ezzel még nem találkoztunk.

A Duton (béta sugárzásként ismeri a fizika, meg radon gázként) 24. ábra: A béta sugárzásként ismert 2 anyagegységhez 16 AE (alfa-egység) energia társul. Gyilkos, ahol ez feláramlik.

 duton_2.jpeg

Szintén nukleáris ütközések során keletkezik, vagy csillagok és Napok kezelhetetlen anyagaként éri sugárnyalábban Földünket. A korpuszkula haladási sebessége 660 c. Minden élőre ártalmas.

A duton úgyszintén a surlódási rétegből származóan, de a szilárdult kérget áttörően képes kihatolni, de a levegő ionizálásával képes úgynevezett radongáz kialakítására. Ez az ionizált levegő az, ami mérgezően hat az emberi szervezetre és ezt tudják fiziko-kémiai eljárással bemérni egyes területeken, ahol ezt a szilárdult kéreg könnyebben átereszti. Pl. Dorog környékén.

Az Egységes anyagrészecske (Gamma-sugárzásként ismert a fizikában)

                 .

 

25.ábra: Anyagegység.  
Ez a Gamma korpuszkuláris anyagegység a teremtés kiindulópontja. Ehhez társított a Teremtő Atya Isten 4 BE  (béta-egységnek)  megfelelő energiát.

Szétfeszítő hatású és 18 000 c sebességgel érkezik. A Földön csak nukleáris robbantásból ismert. A kozmoszból háttérsugárzásként kezelték. Ez az Atya Úristen egységnyi anyag építő eleme a Mindenségének megteremtésében.

A csillagok, napok, bolygók, holdak, a bolygókon a rovarvilág, az állatvilág, az emberfajták és törzsek, a béka a pocsolyában, a hangyák a fűszálon, a növényvilág és a lecsepegő víz a növény hegyéről mind-mind ebből lett megteremtve.

Ebben a teremtésben az Atya Isten, amikor már nem tudta kontrollálni a kiterjedését, akkor évmilliárdos  (csak nekünk hosszú)  időközökkel beérlelte teremtővé Jelét, Jolamdát  (aki már pihenőre tért és helyette)  Jeletet, Jeleniket, Jelimet, Jelenichet és Jehovát a legfiatalabbat.

Ezt a Földbolygót 650 000 évvel ezelőtt Jehova népesítette be homo ludenssel, akik 100 000 évig semmennyit sem tudtak fejlődni.

Amikor szégyenkezett a Mindenségből idelátogató vendégek láttán, akkor kezdte el páronként teremteni a fejlettebb homo sapienst.  Azóta is több variációt kipróbált a Föld különböző helyszínein, innen származnak a különböző identitású nemztek.

Sok volt a pusztulás becsapódó masszívumok miatt, ez most a hetedik felnövekvő  (főleg technológiai)  kultúra az utóbbi 52 000 év alatt.

A Föld belső izzó tömegének határán a szilárdult szerkezeti réteghez való surlódás óriási nyomáson és hőmérsékleten elmorzsolja a kémiai elemeket képző korpuszkuláris elemeket. Ezeknek a legkeményebben érvényesülő részei a gamma részecskék, amelyek bármilyen szilárdult szerkezeten egyöntetűen áthatolnak. Ezt és a kozmoszból érkező gamma-sugárzást szokták „háttérsugárzásként” detektálni a kutatók.

Alapvető azt tudni, hogy minden korpuszkula morfológiai alakzatához más-más energia lett társítva.

 

26. ábra: Gamma-sugárzás hatására az élő Proton és az élő neutron, ami az élő állati és emberi test anyaga, széthullik: 

gammasugarhatas.jpeg

 Aki képtelen volt megérteni a mikronikában leírtakat, az ne ábrándozzon arról, hogy korszakalkotó felfedezéseket fog tenni!

A következőkben közreadom mindenkinek, a több doktorátussal rendelkező betonfejek által is művelhető 4-változós megoldását a hideg-fúziónak.

 

Áldott legyen az ATYA ISTEN és a 6 Fiú Teremtő Úristen és akik ezt és ebben alkottak Teremtőként.

És mindebben segítségükre volt a Teremtés kezdetén a kétváltozós szerkezet szétválásakor az ATYA ISTENTŐL különvált Szent Lélek, mint ellentétes potenciál.

  

Budapest, 2015.04.10.                                          

Sztelek Gábor Pál                                       Magony Takács Edit

 kutató  mérnök                                                         orvos

                                                                                                

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 43
Tegnapi: 62
Heti: 43
Havi: 989
Össz.: 78 185

Látogatottság növelés
Oldal: A MIKRONIKA. A LÉT-TUDAT KÖNYVBŐL AZ UNIVERZUM SZERKEZETÉT ISMERTETŐ FEJEZET FOLYTATÁSA
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »