LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

LÉT-TUDAT

 

 

 EBBEN A KÖNYVBEN AZ ÚRISTEN ÖSSZEFOGLALJA

AZ UNIVERZUM, A KOZMOSZ, A MINDENSÉG SZERKEZETÉT A JELEN KOR EMBERISÉGÉNEK

 

Ahány változós (mint a matematikai függvények), annyi szempont szerinti alkotás, teremtmény, amiről a jelen írás szól.

 

A matematikában tanított egy ismeretlenes egyenletet minden gyerek megoldja. A kétismeretlenes egyenletet már megoldó képlettel tanítják. Ez a képlet nélkül meghaladná a gyermekek gondolkodását.

 

Ha egy ismeretlent keresünk, akkor adott a kiinduláshoz a megadott paraméter. Amennyiben a megadott változik, akkor az eredmény is ennek megfelelően változik, ezért nevezzük változónak.

 

Ez a magyarázata a kozmikus rendszer működésének.

 

A kozmikus rendszer jelenleg 2- 24 változó megadott paraméterei szerint üzemel.

 

Egy-egy változó csak meghatározott szempontok szerinti megvalósulást jelenti.

 

Ehhez legközelebbi példa a mindenki által megfogható környezetünk.

 

Ennek a 4-változós szerkezetnek a szempontjai:

 

  • a Mengyelejev táblázatban sorolt anyagok

  • kevés ismert és több nem közismert energia

  • a Naprendszerünkben valós időmúlási sebesség

  • jelenlegi helyzetünk az Univerzum egészén belül.

 

Ezek határozzák meg pl. az ember fiziológiai szerkezetét itt a Földön.

 

Az ember teljes szerkezete viszont 4-5-6-7-változós anyag-energia térszerkezet: 

 

A 4 változó szerinti fiziológiai test

5 másik szempont (változó) szerint felépülő asztráltest

6 másik szempont (változó) szerint felépülő mentáltest

7 másik szempont (változó) szerint felépülő lélek, ami szintén anyag-energia térszerkezet.

 

Tehát az 5-változós nem az előző 4+1, hanem egészen más 5 szempont. A 6-változós se 5+1, hanem 6 másik szempont. Ugyanígy tovább a 24-változósig. 

 

Bármilyen furcsa a tudatlan embereknek, hogy a lélek is teret kitöltő anyag és energia térszerkezet.

 

A más-más szempont szerinti térszerkezetek egymásban foglalnak helyet. Nincs kitöltetlen tér, amiben anyag-energia áramlás ne lenne. A vákuum kamrában is keresztbe áramolnak más-más szempontok szerinti anyagok és energia térelemek. Viszont többféle térszerkezet is helyileg ugyanott létező, azonos térben megférő.

 

Anyag és energia térszerkezet az Univerzumban, minden, ami a 2-től 8-változós felépítésű konstrukció. A 9-változóstól jelenleg 24-változósig már csak energia térszerkezetek léteznek. Jelenleg az ATYA ISTEN, Ő a kozmosz teljessége, Aki a teremtő akarat által kiteljesítette Önmagát a jelenlegi 2- 24-változós térszerkezetté. Mi Őbenne vagyunk. Részei vagyunk, mint a csillagok, napok, bolygók, és a bogár a fűszálon.

 

Kezdetben az ATYA ISTEN csak akarat volt, hatalmas energia feszültség. Ő aki ezen potenciáljával (mint ismeretes profán példaként az egypólusú gömbmágnes) létrehozta az egységnyi anyagot és hozzárendezett egységnyi energiát és ez lett a 2-változós térszerkezet. 

 

Amint továbbfejlődött a 2-változós térszerkezettől a 10-változós térszerkezetig, akkor Ő ketté vált, ATYÁVÁ és SZENT LÉLEKKÉ.

A kettéválás potenciálkülönbségével teremtett ember és állatlelkeket, amelyek 7- és 6-változós térszerkezetek lettek. Lélek és mentáltest.

Ezen lelkek, mint primer lelkek közül 6-an, hosszú idő alatt fejlődtek fel a 6-16-változós térszerkezetben teremtővé. 

 

Ennek megértésében segítség a földi idő hasonlata. Ezen Teremtő Fiúk kifejlődésének egymásutánisága kezdetben „több évmilliárdos”, később rövidebb időt vett igénybe. Mindegyikük más-másért felelős a Mindenségben, más-más anyag-energia térszerkezeteket alkottak és ezek egyugyanazon térben zavartalanul léteznek. 

Akik intenzívebb fejlődésre voltak képesek, azok kevesebb, mint 5145 fiziológiai élet után áttérhettek a 6-16-változós anyag-energia térszerkezetbe és ott tovább fejlődve, saját belátásuk szerint teremthettek 4-5-6-7-változós térszerkezetű embereket, vagy állatokat. Az egysejtűek teremtése már a 6-7-változós korszakukban megengedett volt az ATYA ISTEN egyetértése esetén.

 

A 6 Teremtő Fiúisten 6-16-változós szerkezete csak a 4-től 7-változós szerkezetű embernek a 6- és 7-változós szerkezetével van átfedésben, minekutána már minden részletében megtervezte és megalkotta a tovább szaporodni képes konstrukciót.

 

Ezért nem markolhatja meg az Úristen a teremtményét, „mint Krisztus a vargát” hogy „változtass a tevékenységeden”. Embert csak másik ember által tud gyógyítani, vagy más esetben az Ővele szoros elmekapcsolatban lévőt, annak elméjére adott utasításokkal.

 

Mindezt azért írom le itt, hogy belássák a tájékozatlan emberek, hogy a 6-16-változós Teremtőhöz fohászkodás eredménye csak annyi, hogy jó meglátásra bírja a kérelmező ember tudatát (annak elmeszervén keresztül), tehát az ember 6-7-változós térszerkezetét, mert mindent a lélek parancsa szerint az elme vezérel és összehangol. Gyakori eset, hogy szellemi, 5-változós hatása bénítja az elme-agyi tudat kapcsolódását, pl. téveszmék berögzítésével vagy állandóan dübörgő metál zene hallgatása esetén.

 

Csak embert ember által tud tanítani. A Teremtőnek nem célja a büntetés, csak a szabad akarattal útjára bocsátott emberlelkek tanítása az élethelyzetek által.

 

Az emberlelkek nem fogták fel, hogy az csak a tanítást szolgáló köztes állapot, amit az adott személyek vagy népek büntetésnek véltek (pl. A jelenlegi migránsáradat a pénzhatalmi világuralom felszámolására).

 

Aki hőn imádkozik valaki szerettének gyógyulásáért, az sem az Úristentől kapja meg a megoldást, mert az Úristen nem nyúlhat bele az Ő általa szabad akarattal útjára bocsátott lelkek 4-5-változós fiziológiai testébe. Az imádkozó az ő bal agyféltekés analitikus agyának vágy-hit-elvárás műveletével elméjét vetíti ki a szeretett személy elméje felé és ezáltal annak elméje vezényli annak gyógyulási folyamatát a 4- és 5-változós testi-szellemi funkciókban, természetesen akkor, ha ezzel az Úristen is egyetért. Ezt a feltételt megszegték kezdetekkor az agykontrollos klubok, ahol néha 50 főnek, vagy többnek az együttes elmekivetítése néha az Úristen akaratával ütközött, ezért visszacsapódott.

 

A szabad akarat, amiről a vallási oktatásban is beszélnek, az az, ami függetlenítheti a személyt, a bal agyféltekei műveletek által, a lelkének elvárása és az elméjének tudati-auráján keresztül felfogott impulzusok alól. Blokkolhatja azt. 

A szabad akaratot elsősorban az érzelmi impulzusok irányítják, amit a személy érzékszervei által a környezetéből felfog. Ez az érzelmi impulzus az alapja Jézus szenvedésein alapuló vallási oktatásnak, de a tömegmegmozdulásoknak, illetve a személyek közötti szimpátiának is.

 

A Teremtővel állandósított elmekapcsolat helyet-hagy a szabad akaratnak, de a Teremtő elvárja az egyeztetést a jóra törő teremtményétől.

A szabad akarat arra való, hogy mindenki minden elképzelését kipróbálva gyarapítsa a Mindenség sokféleségét.

Természetesen a visszaszületések (a „feltámadás”) során ennek eredményét mindenki tapasztalni fogja.

 

Nincs kitérő a következmények megélése alól, minden élet végén a kárma kiosztásra kerül és a következő testi életben más aspektusból kényszerül ugyanazt, vagy egy hasonló helyzetet megoldani a személy. Ezáltal gyűlik a lélekbe az intelligencia.

 

Az összegyűlt intelligencia mennyisége a meghatározó az 5145 élet utáni végelszámoláskor a továbbjutáshoz, vagy a megsemmisülésbe, a Nirvánába távozáshoz.

 

Az ATYA ISTENNEK és mind a 6 Fiú Istennek a teremtő tevékenysége is folyamatos.

 

Ezen belül aki embert teremtett 650 000 év óta a Földön, JHVH-, (Jáhveh-, azaz Jehovah) Úristen is, minden jól megkülönböztethető néphez, kezdő szülőpárokat teremtett. 

A növényzetet teremtők: Jelenih és Jelim Úristenek is folyamatosan újra és újra felfedezhető növényekkel gazdagítják a biodiverzitást a Földön is.

Az állatvilágban Jelim és Jelenih Úristenek teremtenek újabb fajokat. JHVH Úristen populációjában nagyon sok Univerzumból érkezett és itt elhunyt személy lelke kap újra testet egy fogamzásban. Nagyon sokan vannak, akik a Fétonon éltek le életeket és a műbolygó távozásakor itt maradt lelkeik földi nemzőpárok szeretkezésekor tudtak itteni testbe születni.

Ezen személyek fiziológiai teste, valamint asztrálteste és energia mezője is eltéréseket mutat a JHVH teremtésű lelkek által vezérelt testekétől.

 

ATYA ISTEN először csillagokat , napokat, bolygókat, holdakat teremtett és miként Ő Embernek határozza meg Önmagát, ember lelkeket teremtett 5-6-7-8-változós szerkezettel kiegészítve. Teremtett nagyobbakat és kisebbeket.

 

Az Ő hosszú idejét alapul véve tudjuk felfogni a mi mostani éveink évmilliárdjaihoz összehasonlítva, teremtetteTeremtő Fiait, Jelét, Jolamdát, Jeleneket, Jelimet, Jelenichet és végül Jehovát.

 

Azóta az elmúlt évszázadban Jolamda megfáradt és nyugalomba vonult, akinek helyét az Ő birodalmában nevelkedett Jelet vette át folytatólag vezetve Jolamda birodalmát.

 

A kisebbeket, mint az a 16 lélek, akiket részben az ATYA ÚRISTEN teremtett és adott ide segítségül Jehova által a homo sapienssel benépesített Földre pedellusként ebbe a földi iskolába, hogy segítségére legyenek JHVH Úristennek a népek tanításában.

 

A 16-ból egyik primer lélek volt, akit mindenki ismer, Jézus lelke. Mindezek ember-anyától kellett, hogy szülessenek isteni akarat által. (Amit a katolicizmus mond, hogy a Szent-Lélek megszállta Máriát, az Izraelben cseregyerekként élő Pártus hercegnőt, az pontatlan állítás.)

 

Erről annyit kell tudni, hogy minden emberlélek a Szentlélekből vett kisebb-nagyobb darab, amibe a Teremtő jellemként égette bele a Teremtő Akaratát és ennek születésenkénti sikeres vagy kevésbé sikeres érvényesítésével kell végigélje az 5145 testi életét.

 

A Teremtő által rendelt születési időponthoz tartozó kozmikus együttállást befolyásolja, ha császármetszéssel vagy késleltetéssel befolyásolják a születés időpontját, mert ezáltal nem a lélek elvárásának megfelelő készséghalmazzal születik meg a gyermek.

 

A testi életekben a lélek egyetlen feladata az intelligencia begyűjtése, a tanulás és annak minden élet utáni kiértékelése során való hasznosítása összegyűjtve. Erről ad számot a lélek az utolsó megítélése során.

 

ATYA ÚRISTENNEK TEREMTŐ FIAI nem kellett leéljenek 5145 különböző 6- 8-változós anyag-energia szerkezetben életet, mert őket akkor aktiválta, amikor már az Ő általa kiterjedt Mindenséget képtelen volt átölelni és igazgatni. Ezért van az, hogy a Teremtő Fiú Istenek mindig egyenes gondolkodásúak és soha sem képesek olyan csibész, mocskos, életellenes gondolkodásra, mint a rafináltan fejlődő földi ember.

 

Ízelítő a LÉT-TUDAT Könyvből:

Napunktól két naprendszer távolságra lévő és Jehova Úristen által benépesített Tükörföldre "utazott" a Médium, akinek itt maradt élő testét ezüst fonál köti össze az eltávozott lelkével és a lélekkel távozott tudati - érzékelési és érzelmi aurájával.
A Médiumnak a helyszínen létesített kapcsolat által betekintést kapunk, elmémből kivetített kérdésekre adott válaszokból, az ottani életkörülményekre.
A Tükörföldet 712 évvel a földi első homosapiens teremtését követően kezdte benépesíteni. Ott nem voltak olyan lepusztulások, mint Naprendszerünkben 25600 évenként.

 

Először ezzel kell ismerkedni, hogy az elme hozzászokjon a bonyolultabb dolgok befogadásához.


Összefoglalva a hosszadalmas helyszíni beszámolókat:

A modernebb építészet kör alakú és csúcsos a Tükörföldön.
Minden valami praktikusságot visel.
Maximum két emeletesek az épületek.
Tá professzor ágya egy fakeretre kihúzott vászon volt.
Szokásos pózban Buddha szobrot látott a szobájában a médium.
Világítás a tükörüveg élén lévő neon, neonszerű világítótestből származó, lágy fény.
Képernyő-fal háromdimenziós képmegjelenítéssel.
A Tükörföld jellemzőiről kérdeztem Axelt, akivel sikerült kapcsolatot kialakítania a médiumnak.
Éppen ősz volt. Ott inkább csak esős, de van télen havas része a bolygónak. Tengereiken szórakozásra ladikot használnak, hajót nem. Tenger alatti alagutakon történik a szállítás. Régebben voltak üzemanyag alagutak.

 

A tömegközlekedés spirális rendszerben épített, metró jellegű a városok alatt. Ezek alatt sugaras elrendezésű metró helyezkedik el. A városok közötti metró légpárnás vasútként van kialakítva. A felszínen csak a pici járművek lehetnek. Repülőgépek már nincsenek úgy, mint nálunk a Földön.
Mentőjármű nincs. Ott fényalagutak vannak. A behelyezett testet a fény juttatja el a kívánt helyre. Ez a leggyorsabb. Ez a fény sebességével működő.

 

Atya Isten az állatokról:
Az állatokat a Föld-ön a harmadik Teremtő Fiam teremtette. Belső aurájuk a mentális aura, ami vezérli a testépítésüket és ehhez tartozik a mentáltestük. Ezen lehet gyógyítani őket. Az a belső réteg, ami embernél a szervkivetülés az nincs külön náluk. Középső réteg az akasha. Ehhez az állat lelke kapcsolódik. Ne gondold, hogy az állat lelke egyszerűbb, mint az emberé. Más felépítésű. Egy legkülső héj védi a durva hatásoktól. Ebben elmetest és egyre növekvő lélek van. Ez a lélek mindig ebben a kapszulában növekszik. Addig, amíg ebben elfér, utána minden példány visszaszáll teremtőjébe.
Ezt a kapszulát körülveszi és az állatot testében is körülzárja az érzékelési aura. Ezzel tud az állat távoli dolgokat felfogni és egyes állatok ennek birtokában egyik óceánból a másikba társaloghatnak.
Nincs külön tudati aurájuk. Ez alkalmas a jelátalakításra és erősítésére is. Főleg a kardszárnyú delfin igen nagy hatótávolságú.

 

Atya Isten a kozmikus és emberi kapcsolatokról:

 
Jehovah teremtette a Földön a homoludenst és a homosapienst. Az ötödik teremtő fiú, Jelenih teremtményei voltak az általatok Fétonnak nevezett bolygón lakó emberek.
A fétoni emberiség érzékelte a veszélyhelyzetet, amikor naprendszeretek egy kisebb - nagyobb masszívumokból álló törmelékhalmazhoz közeledett. Ezért a fizikai testi állomány genetikai kimentése céljából 3-400 főt műbolygóra telepítettek.
Ebben az időszakban a naprendszeretek minden egyes bolygójába ütköztek masszívumok.
A Fétont akkora ütközés érte, amitől széthullott.
Megpróbálták eltéríteni, de nem sikerült.
Földetekről is ezek az ütközések törölték le az előzőleg fejlődött emberi kultúrát, olyannyira, hogy csak csekély-számú túlélő biztosította a fizikai testi állomány megmaradását.
A fétoniak maradékai a számukra tartósan kedvező életteret biztosító műbolygóval a Nap körül keringtek a ti földi éveitekben kifejezve 50.000 évvel ezelőttől 5500 évvel ezelőttig, amikor is véglegesen távoztak naprendszeretekből.

 


A Földet, mint naprendszeretekben számukra egyetlen, lehetséges életteret keresték fel, de nem tudtak telepet létesíteni, mert a fétonihoz képest majdnem kétszer akkora gravitáció számukra túl nagy volt és a levegő összetételhez sem tudtak fizikai testükkel tartósan alkalmazkodni. Három és négy méter közötti testmagassággal rendelkeztek.
Homosapienssel nefilimeket (továbbszaporodásra képtelen) félvéreket tudtak csak nemzeni.
Ezek hosszú életűek és homosapiensnél több képességgel rendelkezők voltak.
Nefilimek uralkodókként is és iparosokként is a fétoniak földi személyzete szerepét töltötték be, mert a fétoniak képtelenek voltak a földi viszonyokhoz akklimatizálódni.
Az elhaló nefilimek helyett mindig a fétoniak nemzettek újakat a homosapiens asszonyokkal.
A homosapienssel a továbbszaporodni képes nefilimek létrehozása mindvégig eredménytelen maradt.

 


Jelenih teremtményei a fétoni evakuáltak által géntechnológiai úton létrehozott földi rabszolgaállomány pedig Jehova Isten emberteremtésének megcsúfolását jelentette.

 


Jehovah Isten végleges haragját az váltotta ki, hogy a fétoniak a homoludens és az állatok géntechnológiai keverését szolgáló kísérleteket is folytattak és mindezek eredményeként a Földön különböző torz lények sokasodtak.
Jehova Isten méltó haragjában, időnként járványokkal pusztította az őt sértő állományt, máskor a masszívumokkal rendelkező Jele első teremtő Fiú Istentől, segítségét kérve, becsapódással kiváltotta a Föld szilárd kérgének időszakos behorpadását, amit az óceánok vize árasztott el, de a Mezopotámia - Etelköz elfajzott népének végleges kiirtatását a hunokkal végeztette el.
A Világegyetem teljességében az ember szerepe annyi, hogy egy célszerűen kialakított formáció a lélek hordozására.

 

Semmi sincs ingyen, mindenért meg kell fáradni. Megvalósítani, használatát bevezetni. Naprendszerünk 2034-től 2038-ig egy széthullott masszívum zónáján fog áthaladni. A túlélés feltétele a Föld energetikai védőpajzsának kialakítása. Ennek hiányában ismét le lesz törölve a mostani emberi kultúra a Földről.

 

Fizika:
A foton haladási sebessége, indulástól ütközésig állandó, de időtényező szerint változó a rezgésszáma, tehát a színe a fénynek. A forrás erősségétől a kilépő fotonok száma függ, de a kevés foton is ugyanakkora sebességgel lép ki mint a sok.
(Ezért a más masszívumtól érkező színkép, csak azonos időtényező esetén azonosítható a Földön ismert anyagok színképével.)
A fénysebesség, mint ismert érték az egész Univerzumban megegyező.
Részecske sebességek a különböző anyag sugárzásokban:

Héjon     Jelölés        Sebesség                Megnevezés
db (AE)                  fénysebességben

6                 (e)                   0 <                      nyugvó elektron
5                 (ee)               1/2 c                 elekroaktív elektron
4                 (G)                 2/3 c                        gravitron
3                 (F)                    1 c                            foton
2                 (J)                   14 c                        jomaidon
1                (M)                  72 c                           mezon
α                (P)                 310 c                         pozitron
ß               2 (AE)            660 c                           duton
γ                (AE)         18.000 c      egységes anyag egységnyi része

Tehát a tömeg: az elektron héján, a maghéjon, a gerjedt héjanyag egységek (HAE) tehetetlenségi nyomatéka, amit a mag, vagy proton, vagy neutron tömegeként tart nyílván a tanított fizika.
Az egyre nagyobb telítetlenség eléréséhez egyre nagyobb energia-befektetés kell, de a telítetlenség növekedésével növekszik a héjon száguldó anyagegységek sebessége, azaz egyre gerjedtebb állapotú az anyag, ezáltal egyre nagyobb a tehetetlenségi nyomatéka, amit tömegként tart számon a skolasztikus fizika.
Hét héjanyag egységet (7 HAE) tartalmazó egyes proton (1. Pr), amit mezonnal alkotott a "nyugvó", azaz telített elektron. Ez a legstabilabb proton, illetve ha még egy elektronnal kötődött akkor egyes neutron (1. Ne). Ezt még sehol sem tudták teremtményeim erőműben felhasználni. Csak ritkán, a maghasadások külsődleges hatására bomlik el. γ-sugárzást ad, és pozitron áramot, azaz α-sugárzást is. Ez építi fel a legstabilabb elemeket.

 

Egy törmelék öv ideje azonos az adott környék zónaidejével. A kószáló masszívum ideje a megközelített csillag által létrehozott zónaidővel módosult saját idő. Elektron áramlás a bolygón belül intenzíven van, és ez okozza a forgását, de az égitestek közötti térben is van, csak több nagyságrenddel kisebb mértékben.

 
Az Univerzumban utazó űrhajó hozhatja saját idejét magával. Az űrhajó élő akarat nélkül csak a helyi idő szerinti létező anyag. Ha élő akarat van benne, akkor tudja saját idejét megőrizni, de akkor anyagszerkezete torzulást szenved az azonos felépítésű, helyi anyaghoz képest.
Az időtlen tér is akarattal alakított szerkezet.
Térben ugyanott maradó a tárgy, vagy élőlény, csak az ideje nagyon meghosszabbodik. Annyira, ahogy az akarat azt kialakítja.


A neutron az egy proton és egy elektron, teremtő akarati energia által összetapasztva.
A proton az egy egységnyi tömegű csonkult elektron és egy vele közös elektronhéjat alkotóan, elektronhéjával hozzá támaszkodó nyugalmi elektron állandó kapcsolata. A proton tömegét jelentő tehetetlenségi nyomatékot, a csonkult elektron héján, gerjedt állapotban keringő egységes anyagrészecskék keltik. Több egységes-anyag héjrészecske megléte esetén kisebb gerjedés, több héjrészecske hiánya esetén nagyobb a gerjedés. Nagyobb keringési sebesség, azaz nagyobb rezgésszám eredményez minden esetben nagyobb tehetetlenségi nyomatékot.
Egy proton körül csak egy elektron, de több proton és neutron által alkotott mag körül több elektron rendeződik az atommag körüli elektronfelhőben.

 

A fizikusok, amit energia pályáknak gondolnak, az az atom-magot alkotó csonkult elektronok héjszerkezetében lejátszódó részecskevesztési- és visszanyerési folyamatok ferde értelmezése. ...


Az időtényezőt, különböző időmúlási sebességet, az anyagegységek elosztása okozza, a csonkult elektron vagy vele kapcsolódó teljes elektron héján, azonos perdület mellett, más-más amplitúdójú rezgést eredményezve.

 

Az emberi anyagszerkezet:

 

A jobb agyféltekéhez kapcsolódik az elme, és az elmére van rácsatlakoztatva a memória, az akasha, az érzelem, az érzékelés, és a tudat aurák. A mentális, és az asztrális auraréteg úgy kapcsolódik az elméhez, hogy annak egy idegdúchoz hasonlítható analóg vezeték-rendszere onnan normatív adatokat vesz fel a mentális auraréteg esetében, és eredmény jelleggel kialakítja az asztrális auraréteg által az asztrális testet.

 

Tehát gyakorlatilag az agy ellenőrzi a hetedik auraréteg működését, az elme működését, és viszont a hetedik aurarétegen keresztül van meg a kapcsolat a lélek fölső szférában tartózkodó részével, annak tudati szintjével.


A zombi azt a gondolati rendszert veszi föl, és azt tudja, amit a neki parancsoló gaz lélek parancsolt. Nem tud másra már gondolni, csak amit parancsolnak neki. Agyával tulajdonképpen nem tettek mást, csak elméjétől elbontották, és az agy akkor csak ennyit tud megtenni, amit a zombik tudnak tenni.  Fönntartja a test funkcionális működését, tehát a testi funkciói teljes mértékben működnek, és azt teszik, amit számukra parancsolnak, és a zombinak itt nem marad emlékképe.
A memóriatár kettő aura rétegben van.

 

JHVH Úristen általi közlés
Lehet, hogy több élet kell hozzá, de mindenki mindenre megtanítható. Nem kell viszont mindenkinek mindent megtanulni. Abban legyen jó, amire alapjában véve képessége volt.
Ha újra kell egy bolygót benépesítenem, mert katasztrófa következtében szinte mindenki testét vesztette rajta, akkor a specialistaként kiválasztott és nyilvántartott lelkeket fogantatom testbe, hogy visszaszármaztassák intelligenciájukkal, a korábban a bolygón jól bevált és hasznos ismeretanyagot. Ezek a specialisták megoszlanak a harmadik és hatodik szféra között.
Az új benépesítéskor ugyanúgy szükség lesz szemetesre, mint rendszerszervezőre.

 

A tíz parancsolat, amit ebben a KÖNYV- ben leírattam, minden teremtményemre egyaránt úgy igaz, hogy eszerint kell éljen és cselekedjen.
Neveltetésétől és a számára tanított hitvilága téziseitől függetlenül, ennek mércéjével ítélem meg minden elszámolásakor.

 

Összefoglalva:


Aki mindent okozó teremtő akaratával, Ő, a 2-24 változós anyag-energia térszerkezetű Atya Isten, az Univerzum teljessége, amelynek személyenként mi is részei vagyunk.
Őbenne a Teremtő Fiúk térszerkezete 6-16 változós.
A Földet mostani emberiséggel benépesítő Teremtő Fiú, a Bibliából ismert JHVH, azaz Jahveh, vagy Jehovah Úristen teremtményei mi vagyunk és a 4-7 változós anyag-energia térszerkezetben létezünk.

A Lét-Tudat Könyvben részletesen leírt többváltozós anyagszerkezet megértése nagyságrenddel felgyorsíthatja a tudomány fejlődését.

 

A továbbiakban idézet a Könyvből:

      Jehova Atyám! A földi életben kozmikus bűntettet elkövetés miatt idiótává válók e/szaporodásának mi vet gátat?

Az. hogy az idióta újraszületések is befejeződnek egyszer, azáltal, hogy leválik a lélekről a bélyeg. Ettől kezdve újra folytathatja a tanulást. Ez sok élet is lehet.

(Pszichiátriai szindróma: az 1995-ben WHO iránymutatása szerint idetartoznak az értelmi fogyatékosság (mentális retardáció) „Abbamaradt vagy nem teljes szellemi fejlődés, amelyre jellemző a különböző készségek romlása, olyan készségeké, melyek a fejlődés során jelennek meg, és készségeké, amelyek az intellektus minden szintjét érintik, mint pl. a kognitív, nyelvi, mozgásbeli, szociális készségek, képességek. Igen súlyos mentális retardáció: IQ-szint 20/25 alatt.)

Általában ügyetlen mozgású, összetett műveletekre képtelen. Betegségbelátási képtelenség jellemző.

     Miként bánjanak helyesen az emberek az idiótákkal? (A „kultúrvilágban” teljes az ellátottságuk.)

Azt mindig az a személy alakítja ki magának, akire a büntetés ki lett szabva, hogy hova születik, ahol előrelátható, hogy milyen bánásmódban lesz része.

      A szülők is büntetésként kapják-e az idióta gyermeket?

Természetesen.

     Ki dönt az idióta leszületésekről?

Abban a kérdésben minden elbírálás nálam van. Ezt nem bízhatom a segítőkre.  Az idiotizmus nem azonos a debilitással.

    idiotizmus = gyenge elméjűség?

Annyit jelent, hogy az elme nem működőképes és nem transzformál, nem konvertál, nem transzportál. Nem működik. Van, de béna. Ezáltal nincs összeköttetés az értelmező és a rövid távú memória, az akasha. az érzelmi réteg,az érzékelési réteg, és a tudat között. Az idiótáknak van mentáltestük, de béna elmével. Asztráltestük is van és a megvalósult állapotot tükrözi.

A kiváltó okot, látó sem tudja kiolvasni az asztrál testből. Azt csak az akashából lehet tudni. Hipnózist kiváltani és beszéltetni, egyáltalán nem lehet az idióták esetében. Az okot, ember önmaga, felső közlés nélkül, nem tudja meghatározni.

Kizárólag az iszákosság, még mindkét szülő esetében sem elég az idióta gyermek fogantatásához.

Mindenképpen az én utasításomra születik az idióta, és oda születik, ahol szükség van rá. Sohasem véletlen. Ez határozott figyelmeztetésem a szülőpárnak.

      Hogyan kell helyesen viselkedni az idiotával?

Úgy, mint mindenki mással. Ugyanannyi figyelmet és szeretetet és nem többet igényelhet, mint az egészséges és önmagát ellátni képes gyermek vagy felnőtt. Őneki is a maga sorsát kell viselnie. Ha más viseli az ő terhét, akkor nem változik meg a sorsa későbbi újraszületések sorozatában. Bántani és hátrányban részesíteni nem szabad, de előnyt sem érdemel A letöltendő sorsát őneki kell viselnie.

    Az idióta akashája létező-e?

Minden esetben létezik, de nincs kapcsolódása a bénult elmével.

    Létrejöhet-e születési sérüléssel idióta csecsemő?

Így nem jó a kérdés.

Szüléskor az elme nem sérül meg. Megsérülhetnek egyes agyterületek, egy rossz fogástól, de az nem okoz idiotizmust, hanem csak annak az agyrésznek a kiesését, amit más agyrészek idővel helyettesíteni fognak. Esetleges idegi bénultság sem idiotizmus.

Mi a debilitás?

(A WHO szerint a fenntiekben sorolt képesség csökkenés és az IQ : 50-69-ig való mérhetőségi állapota. )

(Szt.G.P. Meglátása a szindrómáról, hogy ezek gyermekkorban, lehet, hogy felnőtt korban is, mint egy kis állat, érzelmesen kapcsolódnak a gondozó személyhez.) Jellemző az üres tekintet, figyelemzavar, olvasás-írás nehézség.

 

Az egy olyan elváltozás, amikor a tudati réteg, és az érzékelési réteg nem kapcsolódott az elméhez. Az érzelmi réteg kapcsolatban van az elmével.

Az elme ép. Az akashával az elme teljesen normális kapcsolatban van. A memória egyáltalán nem működőképes, vagy csökevényes.

A memória az elmével egyáltalán nem, vagy csak gyengén kapcsolódik. Hosszas tréninggel a memória az aggyal egészen szűk, direkt kapcsolatban hozható, de ez már csak helyettesítő funkciós kapcsolat.

Egészséges esetben a memória is elmén keresztül kapcsolódik az agyhoz?

Igen.

Egészséges esetben az érzékelési és érzelmi réteg között sincs direkt kapcsolat, hanem ott is csak elmén keresztül kapcsolódik-e?

Igen. Direkt kapcsolat itt is csak művi pótlék.

Debilitást okozhat több dolog. Például a drogos szülők magzata is droghatás alatt álló, ezért a mentáltesti terv megvalósulása meghiúsulhat egyes részleteiben.

Ugynígy debilitást okozhat a lélek egység beérkezésekor elszenvedett energetikai sokkhatás, amelyet kozmikus hatások és lények válthatnak ki, de rosszindulatú tudathatás is előidézheti.

Természetesen ilyen okozó teremtményeimre az idiotizmus vár.

Más egyéb hatalmasságok és fejedelemségek okozhatnak-e debilitást a fogamzó léleknek?

Igen, ennek veszélye is fennáll.

Down kór: X-triszómia:

(Minden várandós kismamánál kötelezően elvégzendő genetikai vizsgálat első lehetséges rossz válasza: a Down-kór, mely abban az esetben fordul elő, ha a 21-es kromoszómának egy darabja vagy egy egész példánya pluszban van. Ez a plusz genetikai anyag fejlődési zavart okoz, és a Down-kórral együtt járó jellemzők kialakulásához vezet.)

Mint pl. a mongolid szem és arcállás, értelmi fogyatékosság, túlzottan ragaszkodó majomszeretet. Öröm- és időnként dühkitörések

(Szt.G.P.: a megszületett gyermek, később felnőtt mélytudati szinten el tudja mondani azokat a gazemberségeket, amiket ő előző, vagy az előtti életében elkövetett. Amennyiben az Úristen megengedi, a lélekkel tisztázni lehet az akkori konfliktusok helyes megoldását és ezt követően önmagától helyreáll a tökéletes kromoszóma állomány. Az orosz parapszichológusok pl. Grabovoj, szellemi úton is meg tudják változtatni a kromoszóma szerkezetét, de ez csak egy életre szól. Végleges megoldást a múlt „bűnei” alól nem eredményez. Minden eljárást a mindenkit elszámoltató Úristennel kell egyeztetni és csak az teheti meg, akit erre a Földön legfőbb hatóság JHVH, JAHVE, Jehovah Úristen erre elfogad.)

 

Úristen akarata szerint jön létre, független a genetikai szaporodástól, csak azok kapják, akiknek ez a legenyhébb fegyelmezési eszközre szüksége volt . Mert előző életében valami rosszat csinált. Gazember volt és rossz indulatok vezényelték egész életében. És most azt gyakorolja, hogy ebben az életében ezt szeretettel hogyan lehet kiegyenlíteni azt a sok rosszat, amit előzőleg véghez vitt. Ez a legkisebb beavatkozása Úristennek.

 

Az autentizmus nem idiotizmus. Az autent-kór nem gyengeelméjűség. Egészen más.

(Az Autizmus Alapítvány megfogalmazása alapján: az autizmus szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, amely az egész életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet. Ez lehet igen súlyos, járulékos fogyatékosságokkal halmozott sérülés, illetve többé-kevésbé kompenzált (ritkán jól kompenzált) állapot. )

 

(Szt.G.P.: véleményem szerint, ha kiborul egy doboz gyufa a földre, aki autista érdekelt benne, azonnal tudni fogja mondani, hogy hány szál esett a földre. Ugyanígy meg fogja tudni mondani, ha a környezetéből már csírájában elindult az esemény, hogy 24 órán belül ki fog közlekedési balesetet szenvedni. )

 

Az autentizmus az elmének egy olyan deformációja, amikor a tudati réteget az értelmezővel úgy kapcsolja össze állandóra, hogy nem veti össze a tudati jeleket az emlékezettel, a memóriával, és a memória szinte leszakad, vagy hiányzik, esetleg csökevényes. Az akasha minden esetben kapcsolódik az elmével.

Hipnózissal beszéltetve felhozható-e az autent kór oka?

Minden esetben jól hipnotizálhatóak. Jól visszavezethetők előző események újraéléséhez.

Az autent kór oka is olyan egyértelműen kijelenthető-e, mint ahogy a kozmikus bűntény volt oka az idiotizmusnak, egy-egy esetben?

Az autent kór is egyértelműen az előző életben elkövetett visszaélések eredménye.

Például, ha valaki azzal él vissza, hogy sohasem fogadja el másik ember igazát, hanem hatalmi helyzetből kényszeríti rá az ő hamis megítélését, ezzel idézheti elő következő életére ezt a kórt. Csak egy életre szól. Esetleg már az élet folyamán megengedhető az illető számára a memória jobb csatolását kiváltó gyógyítás, de ezt minden esetben meg kell kérdezni.

Ezt a következményt is mindig Te ítéled meg, Jehovah Isten?

Nem. Ez enyhébb eset. Ezt a segítő angyalok is megtehetik az elszámolás során.

Jézus az elszámolásoknál jelen van-e?

Nem. Ő nincs azon a tanultsági szinten, hogy ezt tehetné. Ahhoz még sok élet tanulságát kell megélnie.

Jehovah Úristentől kérdezem, ha megengedhető, akkor gyógyíthatok autent kórost?

Hipnózisban feladja a kiváltó okot és ezt kell, velem-általad konzultálva, lerendezni.

A memória csatolást én megteszem, ha kellő tanultságot gyűjtött már az illető. A tanulságok feldolgozásában segíthetsz neki. Önmagában egyedül, ez elhúzódó folyamat lenne nála.

Asperger kór: az elme üzemképes, mindent összekapcsol ilyenkor is.

(Asperger szindróma: dr. Hans Asperger, valamint a Mentális rendellenességek diagnosztikai és statisztikai kézikönyvében (DSM-IV/1994) továbbfejlesztve: Az Asperger-féle zavar az autizmus enyhébb formája. Olyan rendellenesség, amely - amúgy intelligens és tanulékony - embereket meggátol abban, hogy jól működő szociális kapcsolatokat alakítsanak ki.Az Asperger-szindróma (AS) nem befolyásolja az értelmi képességeket vagy a tanulási folyamatot, sok AS-ban szenvedő kivételes tehetséggel, képességekkel lehetnek megáldva.)

( Szt.G.P. Határozott véleményem, hogy a nagyon erős engrammokat mélytudati szinten ki lehet takarítani és attól kezdve tökéletesen normális életet élhet az illető.)

 

A probléma ott jelentkezik, hogy beszédében bizonyos dolgokat ki kell kerüljön, amiket előző életében számára borzalmas traumaként élt meg és azt most képtelen újra normál körülmények között kimondani. Amit vele szemben követtek el. Annyi életre szól, ahányra édes Úristen kiszabja neki. Beszédzavara nincs.

       Van-e még sok más hasonló okozati következmény?

Igen,bőven van eszköztáramban nevelési eszköz.

 

Áldott legyen az ATYA ÚRISTEN és az Ő hat Teremtő Fia, Jele, Jelet, Jelenek, Jelim, Jelenih, Jehovah Úristen és a Szent-Lélek, akiből teremt az ATYA ÚRISTEN és akiből teremtenek az Ő hat Teremtő Fiai.

 

Budapest,  2016. 01. 05.                                                                            

 

Magony Takács Edit dr                                                                               Sztelek Gábor Pál

            orvos                                                                                                    kutató mérnök

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 81
Tegnapi: 62
Heti: 81
Havi: 1 027
Össz.: 78 223

Látogatottság növelés
Oldal: LÉT-TUDAT KÖNYV ÖSSZEFOGLALÁS
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »