LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

A Magmaáramlás hatása az emberi szervezetre

 Az apoptózis ( sejthalál ) során az élő és a halott testanyagának különbsége

10-23 m nagyságrend alatt van

 

Alvás során az elme rendszerezi az analitikus agy által befogott élményeket. Amennyiben első néhány életes az illető, akkor fantáziaképeket alkot belőle. Ha öreg lélekről van szó, akkor összeveti a több ezer élet tapasztalatával és ebből formál irányjelzőt a következő nap cselekvéséhez. Sokszor gyötrő álmokat indukál fiatal és öreg léleknek egyaránt az agyában a testet érő sugárhatás. Vicces, de már attól is extra álmai keletkeznek a legtöbb embernek, ha a Hold a fejére világít éjszaka az ablakon át.

Ennél hatványozottan erősebb sugárhatások jellemzőek az utóbbi időben. Az egész Földre jellemző traumatikus behatást kell tudomásul vennünk.

A kozmikus környezet a Naprendszer mostani pályája során egyre markánsabban hat a világunkra, azaz a Földre és annak magmamozgására.

Különben a Kozmoszból érkező mezon áradat is időnként kumuluszi csúcsokat ér el.

Ennek ellenére nincs okunk apátiával kezelni sorsunkat.

Van mód a letargikus állapotból kiemelkedni, de ehhez az igaz hitre és egymás szeretettel támogatására van szükség.

Önmagában a nyugati típusú testedzés csak a fiziológiai test karbantartására is kevés.

Országos egészségügyi felmérést végzett a Gfk Health Care, amit a Népegészségügyi Intézet a napokban tett közzé, hogy „a 15 év felettiek több mint 40 százaléka szenved valamilyen krónikus betegségben, további egymillióan vannak, akik nincsenek tisztában az állapotukkal, vagyis nem tudnak arról, hogy valamilyen betegségük van.”

Kifejezetten népbetegség Magyarországon a reuma. Idősebb korban a felnőtt népesség kétharmada szenved tőle.

Idézem Prof. Dr. Gömör Béla nagy tiszteletben álló tanárom bevezetőjét, ami a Családorvosi Fórumban jelent meg az artrózis tárgykörben: „a kérdéskör három megingathatatlan alapja már közhely:

1. minden emberben már a harmadik évtizedében megkezdődnek a teherviselő izületek porcfelszínén a kedvezőtlen elváltozások;

2. az ezekből esetleg következő panaszok ellátása – a szakrendelők és kórházak túlterheltsége miatt – szükségszerűen a háziorvosi szolgálatra hárul, ahol az orvosnak meg kell próbálnia tanácsaival segítenie, majd gondoznia a krónikus panaszost;

3. az egyetemi oktatás e téren nyilvánvaló teljes hiányát folyamatosan pótolni kell a háziorvosi köztudatban”.

Jelen értekezés megírását az a Curry háló vándorlás indukálta, ami 2010.december végétől indult és napjainkban is folytatódik, minden élőlényre és emberre egyaránt károsan hat, amennyiben hosszasan tartózkodik benne.

 

MÓDSZER

 

A reuma betegség megjelenési formája az izületi porc leépülése, melyet idővel a szubkondrális csont degenerálódása követ, valamint az izületi és környezetében lévő lágyrészek (szalagrendszer, meniszkusz, nyáktömlő, ízület-felszíni hártya, az izületen kívüli szalagtapadások és izmok) degenerálódása követ, időnkénti gyulladásos fellángolással.

 

Ideje tisztázni a reuma népbetegség, mikroorganizmustól független válfajának valós kiváltó okát és erre kiváló tapasztalási lehetőséget adott a Föld magmájának kozmikus hatásra bekövetkezett örvénylése folytán az általa indukált Curry energiasáv csúszás.

Remekül tudta minden érzékeny személy érzékelni nyugalmi fekvő helyzetében, ahogyan elérte őt a csúszásban lévő energiasáv.

Amennyiben a csúszó energiasáv az érzékeny személyt a láb irányából érte el, akkor ott váltott ki fájdalmat, esetleg görcsöt. Felfelé haladtával amint elérte az alsó testet, prosztata táji, illetve kismedencei diszkomfort érzetet, esetleg vizelési ingert okozott a húgyhólyag töltetlensége mellett is. Gyomorbántalommal szenvedőknek gyomorgörcsöt váltott ki. Mellkas felé tovább haladva szívpanaszokat okozott. Majd a nyaki ereket, fejet érve időlegesen a vérnyomás hirtelen megemelkedését, illetve tenzios típusú fejfájást eredményezett.

Tanulmányunk elején a reumás panaszok okfeltárására fordítjuk figyelmünket.

Amit évekkel ezelőtt már tapasztaltunk Velence térségében két hónap időtartamig, az Budapesten 2010.dec.28-tól kezdődően megismétlődött. Állandósult egy megnövekedett intenzitású magmaáramlás a Föld szilárd kérge alatt.

A magmaáramlás egy olyan kéreg alatti tömegáramlás, vagy örvénylés, aminek adott helyszínen csak kihatását tudjuk detektálni.

Az örvény valamely, középponttól távolabbi részén mérve ugyanazt érzékeljük, mintha egyenes irányú áramlás fölött helyezkednénk el.

Ez a tömegáramlás olyan földfelszíni jelenségeket produkált, amelyek az emberi szervezetre életminőségi tekintetben is kardinális befolyásolást jelentenek.

A kiváltott földfelszíni jelenségek, kivétel nélkül minden emberre, állatra, növényre kifejtik jó, vagy rossz hatásukat.

Nincs olyan ember, aki hét éven túl olyan ágyban alhat, rákos elváltozások nélkül, amelyen áthatol Hartmann csomópont, Curry csomópont és még földalatti vízér elágazása is kimérhető.

Bármennyire edzett, sportos életet élő, minden intelligens tevékenységtől távol álló, akkor is menthetetlenül tönkre megy. Rákos beteg lesz.

Kevés olyan ember él a Földön, aki minden energetikai anomáliát érzékelni képes és ezt rendszerezetten tudja azonosítani.

Olyan energiafajtákról van szó, amelyeket kozmikus magfizika szinten eddig még nem definiáltak.

Ennek az az oka, hogy a tanított fizika bonyolult anyagszerkezetének alapját képező, elemi anyag építőelemek vizsgálata nem oldható meg az elektronikusan nagyobb összetettségű anyagszerkezet vizsgálatára alkalmas, jelenleg működő műszerezettséggel.

Tehát eddig az elektronok voltak a mérhető legkisebb egységek.

Mostantól az a feladat, hogy az elektront felépítő 12 elemi anyagrészecske variációit tudjuk mérni.

Ennek elméleti alapjait megismerve lehet mérő készülékeket feltalálni.

Korábban Dr. Hernádi Mihály orvos-kutató felfedezte azt az energiastruktúrát, amelyik észak-dél és kelet-nyugat irányú sávokkal négyzethálót képez a földfelszín fölötti térben. Ezt Ernst Hartmann publikálta 1956-ban.

Azóta Hartmann hálónak fogadták el szakértői körökben. Ez a korpuszkuláris sugárzás a mezon energia áram. Annyit kell tudni róla, hogy a kozmikus térből irányul a Föld felé és felülről nézve a spinje az órajárással ellentétes perdületű.

Csollány Ferenc okleveles gépészmérnök 1942-ben az Erdészeti Lapokban közreadta a földsugárzás gyakorlatban bizonyított hatását a növénytermesztésben és az állattenyésztésben.

Dr. Manfred Curry fedezte fel a Hartmann Hálóra 45 fokban elcsavart, Curry hálónak elnevezett földsugárzás típusú energiafajta létezését.

Az előbbiekben említett energia-áramlásokat a négyváltozós anyag-energia térszerkezetű, jelenleg elfogadott és tanított fizika mérőműszereivel nem tudjuk mérni, mert itt nem elektron-áramlásról, hanem egy finomabb részecske-áramlásról van szó, melyet a Curry esetében gravitron-áramlásnak nevezünk.

Ez a gravitron-áram eredményezi azt az intenzív hatást, amit emberen, állaton is megfigyeltek, de a növénytermesztésben sem hagyhatunk figyelmen kívül.

A későbbiekben részletezett elektroaktív elektronhoz képest, a Gravitron sugárzásban eggyel kevesebb elemi részecskét tartalmazó, de ezáltal fokozottabb energiatöltöttséggel rendelkező csonkult elektronok korpuszkuláris sugárzása váltja ki a hatásmechanizmust.

Tapasztalati tény, hogy a fentebb említett Hartmann Háló általában 40 órán keresztül nyugalomban van. Utána elindul átlós irányban, majd 8 óra után visszaugrik eredeti helyére.

A Curry rácsról köztudott volt mérni tudó körökben, hogy állandó helyzetében rögzült. Ugyanezt tapasztaltuk a földalatti vízerek vonatkozásában is. Ezért tudtak szenzitív kútfúrók mindig jó eredménnyel dolgozni. Mostanában ezt a rögzült állapotot időszakos vonulás váltotta fel a Curry-háló esetében.

Mint korábban egyszer, most 2010–től ismételten tapasztaljuk a korábbi, – állíthatjuk, hogy kozmikusan befolyásolt – rendszer megváltozását.

A csillagászok által mért precessziós év közel azonos a MAJA NAPTÁR nagy időszámítási ciklusával, aminek fordulópontjához „mostanában” érkeztünk el.

Vessük össze a Földön fellelhető és közreadott kozmikus jelenségeket!

2010 dec.28.-tól Budapest közepén, a Gellért téren érzékeltük, hogy elkezdődött az eddig állandó helyzetűnek ismert Curry rács vándorlása. A csomópontok kezdetben keletről nyugati irányban haladtak.

Ezt az anomáliát a Föld kérge alatti magma áramlásának helyileg létrejött intenzitás növekedése okozta.

Ugyanez a hatás a földalatti vízerekről koncentráltan függőlegesen és 45 fokban két oldalra felvetülő energiaáram földfelszíni kilépési helyét közel 1 méterrel északi irányba tolta.

Az érzékelést pedig úgy módosította, hogy a térképészeti északtól keleti irányába térítette a mágneses északi irányt. Ezt a jelenséget január közepén lehetett mérni a Gellért tér környékén.

Későbbi időpontban tovább haladt kelet felé a mágneses észak eltolódása. De itt meg kell jegyezni, hogy hegyvidéken az ottani tektonikai kristályszerkezet polarizáltsága miatt csak kisebb anomália volt mérhető. Január 27-re virradóan megállt a Curry háló keletről nyugati irányba csúszása és 2 óra rugózás után megindult előzővel ellentétes irányban. Következő napokban csak időszakos, lassú csúszás volt érzékelhető és a térképészeti északhoz viszonyított mágneses észak iránya visszaállt a mindenkor ismert precessziós értékre.

Jelenleg, 2011.06.06-tól -11-ig, ezen tanulmány összeállításának napjaiban, változó intenzitással, de konkrétan északról dél felé haladnak a Curry csomópontok. A megfigyelés helyszíne Buda.

 

EREDMÉNY

 

Már hosszabb ideje az emberi szervezetre gyakorolt hatások tekintetében a reumatikus és érgörcs jellegű panaszok megszaporodását figyelték meg. A fent-írt energetikai változás sokaknál hatalmas fájdalom érzet növekedést okozott. Megsokasodtak az egyensúly-érzékelési zavarok (szédüléses panaszok) is.

Amint a Curry háló csomópontja vándorlása során eléri a nyugalomban fekvő szenzitív személyt, egy nehéz-légzési érzet alakul ki, melynek nem tudja azonnal megtalálni az okát. Sok esetben a szív is pulzusszám növekedéssel reagál. A keringési rendszerben lökésszerű vérnyomás kiugrást tud okozni. Gerincbántalommal élő személyeknél intenzív hátfájással társul.

A rendszeresen sportoló és jó kondícióban lévő személyek szinte észre sem veszik a változásokat. Kizárólag az élsportolók tizedmásodpercein mutatkozik meg. Vagy pl. nemzetközi mérkőzésen „indiszponált” mindkét futball csapat.

Az emberi szervezetet felépítő sejtek atomjaiban lévő teljes és csonkult elektronok személytől függően jobbos vagy balos perdületűek.

A fentebb felsorolt panaszok a Curryvel ellentétes Hartmannal egyező spinű embereknél jelentkeznek markánsabban.

Idősebb korban mindenkinél felerősödve jelentkezik ez a hatás.

 

OKOZÓK

A megfigyelt jelenségek fizikai és élettani magyarázata a következő:

A jelenleg ismert és mindenki számára kézzelfogható négyváltozós anyagi térszerkezet megismeréséből eredő tudásanyag az emberi gondolkodás nehezen átléphető küszöbe.

Ebbe a tanulmányba nem fér bele az eddig tudományosan tanulmányozott, viszont még teljesen fel nem ismert magfizika részletesen, de a lényegéből kiragadva itt is le kell rögzíteni azt, hogy minél kevesebb elemi anyagrészecskéből álló „csonkult elektronnal” van dolgunk, annál nagyobb annak az illető részecskének az energiatöltöttsége (gerjesztettségi állapota).

Legnagyobb energiatöltettel (gerjesztettséggel) az egységnyi elemi anyagrészecske rendelkezik.

Mindenki ismeri hatását. Az egységnyi elemi anyagrészecske a gamma-sugárzás elemi építőköve, melyet nukleáris robbanáskor, illetve röntgen-sugárzásnál lehet megfigyelni.

A bonyolultabb, már atomi szerkezetek, a nyugalmi és a különböző mértékig csonkult elektronokból épülnek fel.

Minél bonyolultabb, annál szilárdabban anyagi. Az atomszerkezetben elektron felhőről van ismeretünk.

 

A Jelenlegi értekezés tárgya viszont az elektron magját és az elektron héját alkotó elemi anyagrészecskék száma szerint változó más-más korpuszkuláris felépítettségű energia részecske áram (elektromos, gravitációs, foton, jomaidon, mezon áram).

A kozmikus anyagismeretből eddig kapott tudásanyagot teljes részletességgel meg lehet találni a LÉT-TUDAT KÖNYV most megjelent harmadik kiadásában.

Ismert és már az általános iskolában tanított a villanyvezetékben folyó elektromos részecskeáramlás hatására kialakuló térerő és annak felhasználási köre: például az elektromotor, vagy az elektronika.

 

Tekintsük rendszerében az energia sugárzások korpuszkuláris szerkezetét!

Természetesen csak annyit sorra véve, amennyi a jelen élettani közleményben foglaltak alátámasztására szolgál.

Az anyagot alkotó egyik építőelem a nyugalmi elektron, mely 12 elemi anyagrészecskéből áll. Szerkezete a 6 elemi anyagrészecskéből álló elektronmag és a maghéjat képezve keringő másik 6 elemi anyagrészecske.

Vegyük sorrendben az egyre több elemi anyagrészecskével csonkult elektronokat!

Az elektroaktív elektronban csak 11 elemi anyag részecske van. Azaz az elektronmagban 6 elemi részecske, a maghéjként viszont csak 5 részecske kering.

Az egy részecske hiánya vonzza a feszültség irányába az elektroaktív elektront, mely (1/2 C sebességű) elektron-áramlást eredményez (elektromos áram).

A csonkult elektron gerjedtségi állapotából adódik a ½ C sebessége.

Ha két elemi anyagrészecske hiányzik az elektronból, akkor már agresszívebb a csonkult elektron hatása. Ez a gravitron sugárzás, amely a Föld magmájából sugárzik ki az Univerzum felé.

Jó lenne műszeresen mérni, de a durvább és lassabb elektronokkal lehetetlen.

Élettani hatása döbbenetes. Erről szól orvosdoktor párommal közösen írt tanulmányunk.

Mi mind a ketten rettenetesen szenvedő alanyokként érzékeljük és azonosítani tudjuk a jelenséget.

Aki nem érzékeli, az nem tudja, hogy mitől, csak belepusztul a helyileg felfokozott sugárhatásba, ha tartósan éri egy ponton a testet a mindennapi alvás során.

A foton csak 9 elemi anyag részecskéből álló csonkult elektron. Hat részecske alkotja a magot és 3 kerülgeti a magot excentrikusan héjat alkotva.

A nyugvó elektronhoz képest ez a kiegyensúlyozatlanság eredményezi azt a jelenséget, hogy a fotonnak mind longitudinális mind transzverzális rezgése is detektálható, ha az ismert C sebességgel halad a térben.

Durva hasonlattal élve, ez olyan, mintha elhajítanánk egy kalapácsot, melynek fa nyele röptében kerülgeti az acél fejét.

Az elektroaktív elektron és a foton között helyezkedik el a magfizikai rendszerben a gravitron, melynek egészségromboló hatásával foglalkoztunk. (Curry háló csomópont, vízér kivetülése.)

(MAE: mag anyagegység; HAE: héj anyagegység)

(A SA, TA, TE elemi anyagegységeket összetartó különböző feszültségek jelölései. Ezek bővebb ismertetése a KÖNYV-ben megtalálható.)

A gravitron a Föld magmájából áramlik ki szintén a gerjesztettségi állapotból adódó 2/3 C sebességgel. A feszültség, ami kiváltja az áramlást, a Föld középpontja és a kozmikus tér között van.

Ezért ugyanakkora a hatása, erőssége a földszinten, mint a 15. emeleten. A gravitron áramlás ugyanúgy anyag részecske áramlás, mint az elektronaktív elektronoké.

A gravitron áramlás az elektronaktív elektron-áramláshoz hasonló mágneses teret hoz létre, amit gravitációs mágneses térnek nevezünk.

Ez a mágneses tér az egész „tömegvonzás”, valamint a földi sarki polaritás alapja, ami a hegyeket alkotó masszívumok kristályszerkezetében polárisan megmerevedett és fent-írt anomália esetében is őrzi időlegesen a mágneses északi irányt.

A földfelszín azon területén, ahol a kéreg alatti magmaáramlás egyenletessége megbomlik, azonnal érvényesül az eltérés az iránytű által mutatott mágneses észak iránya és a térképészeti észak között. Azonban ez az eltérés most nem az általában mért 7-10 fokot, hanem markánsan nagyobb értéket mutatott. Tehát látványos anomália! (Erről számoltak be az óceánokon helyileg óriási vihart túlélt hajósok is.)

A gravitron kiáramlás mindenütt jelen van, de most nem részletezett okból, polarizálódva egy határozott négyzethálót alkot. Egy négyzethálószerűen elhelyezkedő „falrendszert” képez. Felülről nézve a gravitron-áramlás az óra járással egyező perdületű.

Ezt nevezzük Curry hálónak. Ugyanígy polarizálódik az a gravitron-áramlás is, melynek iránya és hatása a föld alatt futó vízerek által módosult és élesen vetül a földfelszínre merőlegesen. A felvetülése merőleges, valamint mindkét oldalra 45 fokban mérhető. Ebből a 45 fokos kivetülésből tudják a kútfúrók a várható furatmélységet megbecsülni a jó vízhozam megtalálásához.

Élettani hatása az emberi, állati, növényi szervezetre a szerint más, hogy a személynek vagy egyednek a sejtjeit felépítő atomokban az elektronok órajárással egyező, vagy ellentétes spinűek.

Hosszú tartózkodás helyszíne az ágy. Tehát az ágy alatti vízér és Hartmann vagy Curry hálóponti kereszteződés, azonos spin esetén túlingerli (gyulladásos reakciót indukálva), ellentétes spin esetén lerombolja a szervezetet (degeneratív jellegű eltérést okoz).

Ismeretes olyan jelenség, amit kevesen tudnak produkálni, de nem lehet észrevétlenül hagyni, mert szervesen kapcsolódik a tárgyhoz. Ezen személyek álló helyzetben tárgyakat (műanyag vonalzót, kést, villát, vasalót) tudnak testükre illesztve megtartani a Föld gravitációs vonzása ellenében. Bármilyen hihetetlen normális emberek számára, ők a földi tömegvonzásnál nagyobb gravitációt fejtenek ki időszakosan.

Ezt a környezetinél nagyobb gravitációs vonzást a szellemtestük, azaz a belső asztráltest működésének akaratlagos felerősítésével érik el. Példa az elme által tanulás esetére, egyszer láttam egy ukrán nő esetében, akit a parakutató társaságunk hívott meg és attól kezdve én is tudtam működtetni, bemutatni, amíg ezt érdekesnek találtam.

Itt már közel járunk a reumatikus fájdalmak egyik elsődleges eredetének megértéséhez. A föld belsejéből származó gravitron áram hatása minden szövetszerkezetünket befolyásolja. Egyes szövetszerkezetek érzékenyebbek rá, mások kevésbé. Legérzékenyebb a porcszövet, ezt követően az inak és az izomszövet az érfalak által.

Mivel a gravitron korpuszkuláris egysége kettő elemi anyagegységgel kevesebb az elektronnál, ezért lehetetlen elektronikus berendezésekkel érzékelni. Ahogyan a Gamma műveknél 1961-ben az idős feltalálóval együtt készítettem a Széchenyi hegyi atomkutató számára a gamma sugárzás terhelést mérő műszert, valószínűleg ugyanez az elv a gravitron sugárzás esetében is alkalmazható.

Működése azon alapul, hogy egy adott egyenfeszültséggel feltöltött szigetelő kamrát ki tud sütni a gamma sugárzás, de nem csak az, hanem mindenfajta sugárzás, amely áthatol az anyagszerkezeten.

A sugárzás, azaz korpuszkuláris áramlás amennyiben beleütközik a szilárd test sztatikusan feltöltött atomszerkezetébe, akkor ott a Geiger-Müller számlálónál ismeretes atomszerkezeti rombolást visz véghez.

Ezáltal kiürül a sztatikus töltés a kamrából és ennek kiürülési mértékéhez szabták meg akkor a kutatók, ma pl. röntgen orvosok terhelhetőségi időtartamát.

Természetesen nem minden korpuszkuláris egység talál el atomszerkezeti építőelemet. Hasonlóan a vándorcsillagokhoz az Univerzumban. De ahol eltalál másik égitestet , ott a kozmikus katasztrófa eredményeként, vagy egybekapcsolódás jön létre, vagy törmelék képződés, vagy vegyesen mind a kettő.

Ugyanez a folyamat játszódik le a gravitron korpuszkuláris egységeinek élő testbe lépése esetén.

Legérzékenyebb rá a porcszövet, aminek szerkezetét rombolva ízületi bántalmak jelentkeznek. Ugyanígy hat az inakra is.

Az izomszöveteket az érfalon jelentkező elváltozás hozza görcsös állapotba. Minél fáradtabb az izom, vagy minél rozzantabb állapotban van, annál hajlamosabb a begörcsölésre.

Tartós hatás esetén, amikor Curry-háló kereszteződési pont, csomópont meg vízér által prizmásan odavetített már poláris gravitron sugárzással is egyesülten éri az ágyban nyugodtan fekvő pácienst, akkor ennek a tartós hatásnak eredményeként az adott testtájon leromlik lokálisan a vérkeringés és kárt szenved a sejtek anyagcseréje. Hosszan tartó esetben gyulladást okoz és több év alatt izületi degenerációt, amennyiben a fej kapja ezt a terhelést, demenciához vezet.

Az egyensúly-zavar kialakulását a piramis csontban lévő - szintén csontos - 3 félkörös ívjáratnak a gravitron sugárzás általi feltöltődése okozza a benne lévő endolimfa keringésének megzavarása által, időlegesen fellépő szédülést provokálva.

Autóvezetésnél bizonyos esetekben bizonytalanságot, esetleg balesetet is okozhat. Baleseti statisztikai elemzés eredményeként, figyelmeztető táblával szokták jelölni az ilyen anomáliás az útszakaszokat.

A Curry-háló folyamatos csúszása folytán, ha a csomópont eléri a személy mellkasát, a Curry hatás eredményeként nehézlégzés tapasztalható az illető személy által.

Mindezek eredményeként a vezető elveszítheti uralmát a gépjármű felett és megmagyarázhatatlan balesetet szenved.

A newtoni elméletben ismertetett hatásokon kívül Földünk minden egyes égitesttel intenzív kapcsolatban áll.

A történelmi kutatásokból megismert maja naptár 25600 éves ciklus végén járunk jelen évtizedekben. A kozmikus kölcsönhatások eredményeként a korábban megszokotthoz képest sokkal intenzívebbé vált a Föld belsejének örvénylése és ebből adódó földmozgások és lávakitörések is.

Ugyanígy a magma áramlásának intenzív növekedése indukálja az óceánokban időnként látszólag indokolatlanul kialakuló görgőhullámokat. Természetesen figyelembe vesszük a földkéreg lemez szerkezetének a kisebb ellenállás irányába történő mozgását is. A szilárd kéreg hasadása eredményezi adott helyszínen teherszállító hajók „ELTŰNÉSÉT”.

A Föld szilárd kérgéhez viszonyított magma áramlást a kozmikus tér együtt-hatása befolyásolja.

Ahogyan a Naprendszerünk kb. 21000 km/s sebességgel változtatja helyét az „álló csillagokhoz” mérten, annak megfelelően más-más kozmikus környezeti tényezők érvényesülnek a Föld életében.

A Szagasszó tengeren tapasztalt jelenségek kiváltó oka szintén a gravitációs sugárzás brutális változása volt, amihez hozzájárult a törésekből adódó rövid ideig tartó magmafeltörés és az óceáni víz találkozásából jellemzően erős gőzképződés és ennek a gőznek a feláramlása, valamint a felszálló gázok miatt helyileg a tengervíz sűrűsége változott, ami a hajók merülési szintjének adott esetben a fedélzet fölé emelkedését eredményezte.

Tehát a kisebb sűrűségű vízben egyszerűen elmerültek a környéken lévő hajók. Tessék megnézni a nemzetközi (Loyd) hajózási biztosítási statisztikákat. Ennek bővebb kifejtése másik tanulmány tárgyát képezi.

Az emberi (állati) szervezetet gyilkoló sugárhatások ellen nincs valódi védelem.

Ez minden időben érte az emberiséget. Az állatvilágot. Természetes kiválasztódást okozott.

Normális körülmények között ez a sejt apoptózis sebességének egyik meghatározó eleme.

Az érzékeny személyek közül természetesen kínlódni fognak azok, akiknek nincs tudomásuk a fájdalom kiváltó okáról, azaz a sugárzás elkerülésének egyetlen módjáról, mégpedig, hogy odébb kell feküdjenek vagy üljenek a korábbi helyükhöz képest legalább 1 méterrel, vagy legalább elmenjenek sétálni.

Természetesen a Curry rendszer vándorlása esetén idővel újra utoléri őket ennek csomópontja vagy sávhatása. Jelenleg a korábban fix Curry rendszer, amihez biztonsággal helyezhettük el fekhelyünket, csak napi néhány órára és változó időpontokban marad fix helyén.

Ezt a korábbi fix elrendezést a Föld szilárd kérgébe fagyott kristályszerkezet rögzítette.

Amikor a kozmikus hatás miatt a magma örvénylése megbolydul, akkor fokozott mértékű gravitron sugárzású sávok vándorlása indul és aszerint, hogy hol éri az addig nyugodtan alvó személyt, azon a testtájékon okoz fájdalmat.

A korábbi műtéti és sérülések helyszínei kifejezetten érzékenyek erre a sugárhatásra a bennük lévő hegszövet a környezeti szövetekhez képest fokozottabb gravitron felvétele miatt.

Mindig a sávok kimozdulásának első, testen való átvonulása a legfájdalmasabb. Az utána következő sávátvonulások már kisebb fájdalommal járnak.

Amennyiben ezeket a fájdalmakat sétálás közben vagy járművön közlekedés közben is érzékeljük, akkor valószínűség szerint nem a gravitron hatásáról, hanem a kozmoszból a Föld felé érkező mezon sugárzásról van szó.

Ez a mezon sugárzás az elektron bontási sorban (teljes elektron, elektronaktív elektron, gravitron, foton, jomaidon után következő mezon), ami az elektron magja az elektron 6 elemi anyagegységből álló magja körül 1 elemi anyagegységet keringtet a héján.

Ez a mezonsugárzás időlegesen és egy-egy környékre kiterjedő kozmikus sugárzás.

A korpuszkulárisan egy anyagegységű gamma részecskével azonos módon tudja kioltani a sztatikusan feltöltött mérőkamra feszültségét.

Korábban ezt a mezon sugárzást időszakosan vándorló hálórendszerben Hartmann hálónak ismertük, ami most 2010 év végétől az előbb leírt módon érkezik.

A jelenlegi felbolydult energiarendszer, remélhetőleg újra nyugalomba fog jutni és a fix elrendezésű hálórendszer ismét kimérhetően rögzülni fog.

Ennek a várható időpontja 2050-től kezdődik. Akkorra ér ki Naprendszerünk a jelenlegi zaccos kozmikus szituációból.

TEENDŐ

Az izületekben végbemenő degeneratív folyamatok visszafordíthatatlan stádiuma előtt célszerűen kezdett testedzés és jóga hatására az izületek de-komprimálódnak és javul a vérellátásuk, ezáltal megindulhat a regenerálódása.

A porc visszaépítéséhez előnyös a kondroitin-nátrium-szulfát és a glukoz-amin-szulfát, valamint a metil-szulfanil-metán molekulák orális adagolása. Természetesen a kiváltó ok megszüntetése elkerülhetetlen. Térd izületek esetében a hyaluronsav injekciók.

Tapasztalhattuk, hogy sokan árulnak különböző sugármentesítő eszközöket. Morfológiai alapon és szuggesztív alapon működőket. Ezeknek a hatása addig tart, amíg az alkotó személy „teremtő” akarati ereje ezt fenntartja.

Az élő és élettelen anyag különbözőségét tárgyaló Lét-Tudat fejezetből megérthető, hogy a sejtek elektronokból felépült atomszerkezetét megváltoztatja, ha a besugárzás következtében létrejönnek korpuszkuláris ütközések.

Az ütközések eredményeként az élő protont felépítő jomidon-elektront a gravitron sugárzás gravitron-elektronná változtatja, ezáltal holt anyaggá válik a proton az atomban. Természetesen a neutron ugyanúgy.(Egy jomaidon egy elektronnal alkot élő protont. Két elektronnal alkot élő neutront. Részletesen, ábrákkal a KÖNYV-ben.)

A sugárzásban lendülettel rendelkező gravitron kilöki atomszerkezetéből az életet jelentő jomaidont. (csak jomaidonból és elektronból épülnek fel megfelelően bonyolítva az élő test atomjai, azokból molekulái, azokból differenciáltan az egész ember vagy állat.)

Megfelelőképpen a sejtekben elhalnak egyes atomok az ütközések hatására, aminek válaszreakciója lesz a sejt-szerv-szervezet önkéntelen védekezése. (Az apoptózis kaszkád reakciólánca.)

Amint a magmaörvénylés hatására beindul a Curry energia háló vándorlása, ahol ennek csomópontja eléri az élő szervezetet, ott először lüktetéssel válaszolnak az erek, majd görcsös érfal összehúzódás a hajszálerekben blokkolja az átáramlást. Rendszerint a kinyújtott kéz és láb ujjainál ezért tapasztalhatjuk fájó megébredéskor a zsibbadást.

Az ilyen sugárterhelési folyamatnak a vége az érintett végtagok feldagadása és a testben az érintett szövetek, szervek anyagcseréjének leromlása.

2010 év végétől a kozmikus környezeti hatások miatt „megvadult” magmaáramlás következtében az energia rácsszerkezet vándorlása „kedvező” tapasztalatokat adott a felismeréshez, hogy a régóta detektált megbetegedések működésmechanizmusát megvilágíthassuk.

A tartósan Curry és Hartmann rácsponton fekvés, különösen ha még vízér felvetülése is jelen van, akkor az érintett szervek meghibásodásához, végső soron rákhoz vezet. (Aki nálam járt, -személyiségi okok miatt nevet, lakcímet nem írhatok- vastagbél rákkal állt műtét előtt. Műtét után lakás tervrajzon az illetőben tárolt információból kiderült, hogy Hartmann és Curry csomópont, valamint vízér elágazás is egybeesett az ággyal. Elmondta, hogy akitől megvették a lakást 6 évvel ezelőtt, annak az ágya is ugyanott volt és vastagbél rákban halt meg. Ennyit csak az empirikus érzékeltetéshez.) A gravitronok és mezonok okozta atomromlás a szervezet önkéntelen védekezésképpen sejtburjánzással válaszol. Aki nem veszi észre a diszkomfort jelzését, az majd észre veszi a betegség tünetet és mehet a kivizsgálásra.

A Gravitron energiaáram normális körülmények között biztosítja az ismert mértékű sejtelhalást a szervezetben.

Új sejtek építéséhez a mentáltestünkkel vesszük fel a kozmoszból a jomaidon energiaáramot, ami a mentáltestből a fiziológiai testbe a beépülést az ismert akupontokon keresztül hajtja végre. Amíg ez a folyamat egyensúlyban van, addig élünk. Ha több a pusztulás, mint az újulás, akkor érkezik el normális esetben a végelgyengüléshez az élő személy.

Az Elektron további lebontási rendszerében soron következők: az Elektroaktív elektron, a Gravitron, a Foton, majd az élőt, az embert, az állatot, halakat, hüllőket felépítő: a Jomaidon: a minden élőt alkotó és tápláló energia sugárzás a Mindenség középpontjából, mint egy hatalmas „NAP”-ból árad szét a kozmoszban. A jomaidon 6 elemi anyagrészecskével alkotott magja körül 2 elemi anyagrészecske kering. Erről beszél a Biblia, mint Mindenhatóról, mert mindenütt hat a Mindenségen belül. A jomaidon sugárzás, az életet tápláló, 14 C sebességű. Utána következő csonkult elektron a mezon, amelynek 6 elemi anyagrészecskét tartalmazó magja körül csak egy anyagrészecske kering. A mezonsugár 72 C sebességgel áramlik.

Amennyiben mezon besugárzás éri az élő jomaidon-protont, akkor elemi anyagrészecske vesztéses folyamattal válik eltérővé az élő négyváltozós fiziológiai test anyagától. Szétesik az atomszerkezete.

A jelenlegi kozmikus környezetben időnként lezúduló mezon energia áramlás ugyanúgy terheli az élő szervezetet, csak ellenkező „előjellel”,mint a gravitron sugárzás. A mezon is kiüti az élő atomból a jomaidont és ott ragad helyette.

Főleg a nyálkahártyákon jelentkezik azonnali hurutképződéses anyagleválás. Ami ennél is hátrányosabb hatás, hogy az elmét károsítja. Ennek hatását az agyműködés hirtelen betompulásával és durvább esetben a motorikus idegműködés blokkolásával érzékeli a személy.

A mezon sugárzás az Univerzumban mindenütt jelen lévő, változó intenzitású és irányultságú energia áramlás.

A Teremtő a mezon energiából alkotta a Hartmann elnevezést kapott energia rácsot. A Hartmann Rács rendeltetése az volt, hogy a Kozmoszból időnként koncentráltan beérkező porcsomókat szétoszlassa a légtérben. Enélkül egy-egy települést betemethetne.

Alkalmanként a mezon sugárzás időszakosan, mint egy zápor, úgy éri el a Földet és normális tudósok számára baleseti csúcs statisztikát okoz, aminek természetesen időjárási, helyi anomáliák is velejárói. Általában a vele járó fronthatásokra szokták ráfogni az okot, pedig a mezon sugárzás direkt hatása a valódi baleset okozó. Sok ember sokkal korábban érzékeli ezt a hatást, amikor az időjárási front még időben és térben távol van. Tehát nem a fronttól „bénul le az agya”.

További csonkult elektron variációkról bővebb ismeretet a KÖNYV-ből lehet meríteni. Nem volt célom, hogy a nyomtatásban már harmadszor megjelent és harmadikra magyar-angol kétnyelvű ismeretanyagot itt ismételjem, hanem csak az , hogy a Magmasugárzás Hatása az Emberi Szervezetre című jelen tanulmányt érthetőbbé tegyem.

Mindkét ismertetett diszkomfortot okozó hatás további rendellenes előfordulására számíthatunk mindaddig, amíg Naprendszerünk a jelenlegi kozmikus környezetet el nem hagyja.(majd 2053-54-ben). Akinek egyénileg és „pillanatszerűen” nincs módja a károsan megnövekedett sugárhatások elől kitérni, az a személy, lehet, hogy előre elrendelt futamidejénél rövidebb ideig fogja fiziológiai testében lakni a Földet.

Ezt a folyamatot hosszú ideje ismerjük, csak a "rögzült agyú materialisták" nevezik tudománytalannak. Mindenki pórul jár 6-7 év alatt sugár-terhelt fekhelyen éjszakázva, de csak kevesen érzékelik időben és még kevesebb ember tudja mérni, elméjében absztrahálni és a helyes konklúziót megtalálni és gondolatilag helyére illeszteni a témakört.

Visszatérve az optimizmusra!

Semmi sincs elveszve. Csak az Úristen által a LÉT-TUDAT című KÖNYV-ben közreadott Unverzum Törvényéhez kell igazodni!

A fiziológiai test karbantartásától a másik személyhez viszonyulásig és a rosszul reagált helyzetek következményéig mindenre kitér.

Előnyös a jóga gyakorlása (vagy pl. a 3,1,2 meridián torna) és az elme fejlesztésére a jomaidon bekérése a Szentlélektől.

Meg kell erősíteni –egyébként mindenki által megtanulható – agykontroll módszerrel az atmát. (Ez az aura külső kérge) és minden nap végén elszámolni és minden reggel programot készíteni az Úristennel!

Csak ennyi és TE maradsz életben.

Budapest.2011.június, kiegészítve 2013.december 1.

 

Mindenkinek épülésére:

Dr. Magony Edit                              Sztelek Gábor Pál                                            orvos                                             kutató- mérnök

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 24
Tegnapi: 62
Heti: 24
Havi: 970
Össz.: 78 166

Látogatottság növelés
Oldal: MAGMAÁRAMLÁS HATÁSA AZ EMBERI SZERVEZETRE
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »