LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

ALLAH AKHBAR !

 

Akhbar a Teremtő ATYA Úristennek minden teremtésre szánt Fia.

Évmilliárdos sorrendben Jele, Jelet, Jelenek, Jelim, Jelenich, Jehovah Úristenek mind, mind "örök életűek" a földi emberi léthez viszonyítva. Allah még nem Teremtő, csak rombolni tud.

 

Mindenki másért felelős a Mindenségben. A Mindenség Önmaga az ATYA ÚRISTEN.

Jele Úristen csak az általunk élettelennek gondolt masszívumokkal foglalkozik.

Jelet vette át a vezetést Jolamda nyugalomba vonulásakor.

A Teremtő Fiú Isteneknek is van ciklus ideje. Amikor regnálnak és amikor pihenőn vannak.

Ez a ciklus idő a második idő.

Első idő az ATYA ÚRISTENÉ, számunkra meghatározhatatlanul hosszú.

A második idő személyenként változó hosszúságú és még mindig több ezerszerese a mi földi időnknek. A mi földi időnk periódusa személyenként változó gyakorisággal következő újra élésekben 5145 élet. Utána következik a végelszámolás, amikor Nirvánába kerül az illető, mert kevés intelligenciát gyűjtött az életei során vagy bébiként kerül fel a Teremtő Istenek időtényezőjébe, ottani továbbfejlődésre.

 

Jelenleg a legfiatalabb Teremtő Fiú, JHVH, JAHVE, Jehovah Úristen, aki ezt a földi népességet a homo ludens megteremtésével kezdte. A homo ludenst 100.000 év után le kellett takarítsa a Földről, mert mint az állatok úgy éltek, semennyit nem fejlődtek és csak génbankokat hagyott meg belőlük. A Dél-tengeri szigetvilág őslakóit, az Amazonasi indián törzseket, Afrikában népességeket és az inuitokat, akik a hideg miatt kénytelenek voltak gondolkozni és továbbfejlődni. Ennek az első teremtésnek részei az Indiában még mindig 800.000 fővel vándorló cigány tömeg, akiknek egy része fölvándorolt Európába és itt mások munkájából akarnak megélni.

 

Jele Teremtő Fiú Isten csak masszívumok mozgásával foglalkozik azóta is.

Jelet átvette Jolamda teremtményeit, az interkozmikus lényeket, akik amennyiben közel kerülnek Földünkhöz egy-egy kontinensnyi területet le tudnak takarni és akkor ott nem jut át a Szent Lélek tápláló sugárzása, a Jomaidon sugárzás. Olyankor minden érzékeny ember rosszul érzi magát, azok nem, akik csak a Földből kiáramló Curry sugárzás energiáját hasznosítják, mert még annyira kevéssé fejlettek.

Jelenek teremtett növényvilágot, halakat, emlős vízi és szárazföldi állatokat itt a Földön és más lakható bolygókon.

Jelim moszatokat, növényeket, halakat, kétéltűeket, tojást tojó állatokat teremtett.

Jelenich teremtett gyönyörű dísznövényeket, embert más Naprendszerekben a lakható bolygókra. Ezek az emberek millió évek alatt kifejlődve intelligenciájukkal jelenleg is és az elmúlt 600.000 évben is látogatták a Földet kimókkal, de testből kilépve mentál testükben is.

 

Jehovah Úristent ide rendelte a kopár Földre az ATYA ÚRISTEN-t és itt szenvedett a magánytól. Ahogy szépült a Föld egyedül szarvasok és őzek üzekedésében tudott gyönyörködni.

Könyörgött az ATYÁHOZ, hogy adjon neki társat. Meg is kapta a társat ugyanazon képességekkel ugyanazon logikával, mint Önmaga.

Ez a társ volt Allah. Egy idő után nem volt miről eszmét cserélniük, megint borzalmasan unalmassá vált az azonos véleményük. Akkor megint könyörgésre fogta az ATYA ÚRISTEN felé, hogy szabadítsa meg Őt ettől a Társtól.

 

Mivel, hogy a Teremtő sohasem szünteti meg a létét egy teremtményének, ezért Jehovah Úristennek megengedve kérését egy másik lakott bolygó vezetőjének rendelte át Allahot.

 

Jehovah Úristen kínjában megint a Teremtőhöz fohászkodott, és kapta a választ, teremts magadnak. Ekkor megteremtette a homo ludenst, majd ezt követően 100.000 év múlva, látva annak a haszontalanságát, helyet biztosított az új teremtésnek és megteremtette a homo sapienst.

A homo sapiens megteremtése óta számtalanszor új és új nemzeteket teremtett emberpárokkal, akikből háza népük lett.

Jehovah Úristennek semmilyen befolyása nincs az évmilliárdokkal idősebb Teremtő Testvérek teremtésére.

 

A Földnek masszívumok halmazával való ütközése az mindenkor Jele Úristen privilégiuma.

Jelenleg a homo sapiens megteremtése óta 550.000 év alatt a 7. fejlődő kultúrában vagyunk. Minden egyes kultúrát a becsapódások tömkelege verte szét.

A jelenlegi kizárólag műszaki fejlettségi kultúránál fejlettebb kultúra is volt már, de az is odaveszett a becsapódások tömkelege által.

 

Naprendszerünk a kijelölt pályája során 26.500 évenként érkezik bele ebbe a zaccos zónába. A legutóbbit sikerült lepusztulás nélkül megúsznunk a Földön a jelenlegi emberiséggel. 30.000 évvel ezelőtt azért építették a Boszniai piramisokat, hogy a várható katasztrófát túléljék.

Hála Jele kegyelmének erre nem volt szükség, megmaradtak a piramisok, befedte a termő talaj a kozmoszból hulló por által és kialakult a termő növényzet. Furcsán nem értik a kutatók, hogy hogyan illeszkednek azok a kövekből épített út, ami hézagmentesen fölvezet a piramisra. Már ott tartunk, hogy egy magyar vegyész már ezt a rejtélyt is megoldotta. Márpedig azt, hogy hogyan lehet öntött követ készíteni.

 

Annak idején a maják, aztán Egyiptom népei is öntve építették azokat a kőtömböket, amiket most sem tudnának megemelni és hézagmentesen illeszkednek a mellettük lévőkhöz.

Eltelt 552.000 év ahhoz, hogy az édes Úristen, aki most a földi népesség lelkeit teremtette, hogy megadja a választ kérdéseimre.

Első az, hogy mi az, hogy Máriát megszállta a Szent Lélek, amit itt a vallások hirdetnek? Hogy ebből született volna Jézus?

Ehhez tudni kell azt az alapvető igazságot, hogy amikor a Teremtés kezdete előtt az ATYA ÚRISTEN még csak energia és akarat volt, akkor vált ketté Teremtő Úristenné és Szent Lélekké.

 

Ettől kezdve minden lélek, legyen az első generációjú Teremtő Lélek, vagy második Teremtő Lelkek által teremtett állat vagy ember lelket. Az mind a Szent Lélektől vett egy darabjába beégetett jellem.

 

A lélek a Szent Lélek egy darabja, a Teremtő akarata által bele égetett jellemmel. Ezt a jellemet viszi tovább minden újra születése során és ehhez kapja meg a készséghalmazokat, hogyha nem rontják el mesterséges szüléssel, akkor a természetes időpontjában a természetes kozmikus együttállást fogja kapni sugárzás formájában, ami az ő jelleméhez legjobban illeszkedik.

A kiválasztott szülőpár, anya és apa genetikai adottságai szintén a segítő angyalok által kiválasztva állnak rendelkezésére. És az időpont pedig akkor, amikor a Teremtő Úristennek egy ilyen készséghalmazú alkalmazottra szüksége van.

 

Boldogtalanok azok, akik készséghalmazukban 50% alatt érik el a jellemük elvárását, mindig falba ütköznek minden akaratuk, elhatározásuk megvalósításánál.

 

Így működik az emberi élet 5145 leszületésen keresztül. (Az emlős állatoknál is ugyanennyi.)

ebből kiszállási lehetőség nincs, bármit követ el a testben élő. Mindannak megtapasztalja eredményét és nehézségi oldalát, amit elkövetett.

 

Most térjünk vissza Allahhoz. Édes Úristen, Jehovah, aki a mostani földi embert teremtette, elmondta kommunikációnk során, hogy Allah kegyetlen volt. Mindent eltaposott az útjában.

Ezzel szemben az Ő Fia, akire 5000 éven keresztül vágyott és 2000 évvel ezelőtt egy pártus hercegnőbe fogantatva azt a Szent Lelket, aki minden másnak is a Szent Lelke, de ez a Lélek már annyi jóságot mutatott be előző életeiben, hogy Őt akarta Fiának. Megígérte nekem, ha még egyszer ez előfordul, amit édes Jézussal elkövettek, akkor dühében az egész emberiséget lepusztítja a Földről, mint azt mérsékelten tette a homo ludenssel.

 

Nincs mód az Ő akarata ellen vigyázni. A technika fejlődését mindig megelőzi az Ő tudata.

Az Ebola járványt vagy más hasonló járványokat bármikor teremthet, ha megharagszik. Zika vírus ugyanilyen, nincs kifogyva az ötletekből. Ezt nem tudja a fejlődés követni. És ha ki akarja pusztítani az emberiséget, akkor ezt megteheti kedve szerint, és teremt újat helyette.

 

Az, hogy idejárnak más Naprendszerekből fejlett emberlények, az csak olyan, mint amikor itt kimegyünk az állatkertbe körülnézni. Hozzájuk képest az emberiség még csak ilyen szinten van a békétlenségével, az egymás elleni gyűlölködésével és az egymás iránti önzésével.

Az idejáró fejlett népek egyedei úgy, mint a Jelenich által teremtett hangyák a közösség érdekét tartják elsőnek és feláldozzák érte saját életüket, amikor elindul a boly vándorolni és hidat képeznek egy szakadék fölött, hogy átmásszon fölöttük másik 100 millió hangya.

 

Ugyanez az elmélete Mohamed próféta által közreadott Allah tanításának és ha ezt nem értitek meg és időben nem tesztek ellene, akkor elvesztetek hülye Európaiak!

Allah átveszi a világ uralmát, ha a békés Jehovah Úristen vezetése alatt nem vágjátok vissza a kezdő támadásokat!

Akik bedőltök az illuminátusok által hipnotizált Angela Merkel hülyítésének, megélitek a lepusztulásotokat!

 

Magyarországon van egy országépítő, Orbán Viktor. Ausztriában és Bajorországban is van igaz országépítő, őrá hallgassatok!

Ez a három ország lesz királyság, ami megőrzi a határokat, mert 1-1,5 év után az iszlám véres háborút kezd nyugatról haladva kelet felé.

Mert annyi iszlamista van nyugaton Európában, akik egy hatalmas hadtestet ki tudnak tenni.

 

Jelenleg Belga és Holland magánszállítók hozzák a fegyvereket pénzért, de ez nem áll meg itt, hanem ott folytatódik, amikor egyes repülőtereket már csak az iszlám birtokol és oda szabadon szállnak le fegyver tonnákat szállító repülőgépek. Pénzért az elrohadt lelkiismeretű gazemberek mindig hajlandók lesznek szállítani a fizetőknek.

 

A következő városok lesznek a megmaradó határ az iszlám támadás és az Európai kultúra között 2 év múlva. Északi tengernél Branieva, Paslek, Kwidzyn, Grudziqdz, Bydzoszcz, Naklo nad-Notecia, Gromadno, Janowied Wielkopalsky, Griezno, Wirzesnia, Jarocin, Krotoszyn, Namyslow, Prudnik, Olmütz, Hodonin, Holics, Jókút, Gänserndorf, Pozsony, Komárom, Győr, Pandorf, Sopron, Locsmánd, Kőszeg, Bük, Osttyasszonyfa, Celldömölk, Veszprém, Balatonvilágos, Iregszemcse, Dombóvár, Verőce, Daruvár, Novagradiska, Gradiska, Banja Luka, Mrkonijics Grad, Livno, Makarska.

 

Édes Úristen előre látása szerint erre számíthatunk.

 

Az Ő jósága felette van Allah harciasságának.

Értsétek meg, hogy nem Egei tengerből való kimentéssel, hanem a gumicsónakok kilövésével kell válaszolni az áradatra!!

Mindenkinek joga van az 5145 életre. De hogy egy felfejlődött kultúra azért menjen tönkre, mert barbárok lerohanják, ennek nincs értelmes alapja.

Bármikor bedőlhettek mindenféle hülye politikának, ami csábítani akar titeket!

Ne tegyétek !

Gondoljátok végig értelmesen, hogy az ellenetek fenekedő, korábban izraelita népesség mennyi kárt tett országaitokban! E

Ez még egy bársonyos támadás volt.

 

Most a legkeményebb emberirtó hadjárat elé néztek!

Amennyiben nem tudtok összefogásra találni, mind odavesztek gyerekeitekkel és unokáitokkal együtt!

Nincs mód a megmaradásra egy ilyen kemény hittel szemben, ami minden gyönyört ígér a robbantónak, a gyilkolónak, hogyha ő az ellenségeit legyűri! Nem vagytok ép ésszel felmérőek!

 

Vagy gyávák vagytok?

Cselekedjen mindig más helyettetek?

Az Úristen helyettetek nem fog cselekedni!

Aki hülye, az haljon meg!

 

Engem 2.000 év után fogantatott úgy Jehovah Úristen, miként Jézust, de most egy tisztán magyar genetikájú Cseke Idába, hogy szolgáljam Őt, miként azt Jézus azt tette. Csak Jézusról többször kifejtette, hogy Jézus tized annyit nem kérdezett, mint én, mert én végigkérdeztem az asztrális, mentális és lélek rendszer 5-, 6-, és 7-változós anyag-energia térszerkezetét.

Mindent kézzel foghatóan materialista alapon magyaráztam meg az Univerzum működésében a LÉT-TUDAT KÖNYV-ben 1995 óta.

 

Itt buta ideológiáknak nincs helye. Minden tökéletesen ésszerű alapon működik. Ezt találjátok meg a LÉT-TUDAT, angolul az EXISTENCE-CONSCIOUSNESS KÖNYV-ben.

Vegyétek a fáradtságot, hogy ezt a nehéz olvasmányt magatokévá teszitek ahhoz, hogy közel kerüljetek az Univerzum működésének a megértéséhez!

Aki élettani vonatkozásban is tovább akar lépni, annak rendelkezésre állnak a

www.korpuszkularis-energia.hupont.hu további iratai.

 

Az Úristen segítsen a megismerni akarókon és ostorozza a lustákat!

A megismerés hiányában csak a Nirvánába mehettek ezernyi szenvedés után.

 

Ég veletek! Ámen!

 

Budapest, 2016.08.23.

 

dr Magony Takács Edit                                                   Sztelek Gábor Pál

           orvos                                                                          mérnök

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 54
Tegnapi: 62
Heti: 54
Havi: 1 000
Össz.: 78 196

Látogatottság növelés
Oldal: ALLAH AKHBAR
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »