LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

BRÜSSZEL A MAGYAR ÁTOK

 

Rosszabb, mint volt a török átok, mert az ellen szablyával lehetett vagdalkozni!

Ennél meg a magyar agyakat nyomorítják be olyanok, akik az illuminátus vezetése alatt állnak, mint Angela Merkel és a magyarok részéről az az átkozott Gyurcsány Ferenc, aki az Apró família nevére kilopta Magyarország népének verejtékezéséből származó hasznot Távol-Keletre, szénbányákba fektetve részesedésként, és hagyott Magyarországra céltudatosan felvett kegyetlen hiteleket, amit az Ő hatalom vesztését követő időszakra időzített, mint bombát , hogy majd az Orbán kormányzata alatt kelljen visszafizetni azokat a hiteleket!

 

Még mindig egy olyan jogszabályi rendszer védi ezeket a gazembereket, mint Gyurcsány és Társait, akik izraeli közvetlen vezetés alatt kiszívták Magyarország vérét ahelyett, hogy egy gyökeres fordulattal úgy, mint Izland, sittre vágnánk és kivégeznénk az ország árulóit és gazember kiszipolyozóit!

A kuruc időszakban még volt becsület, amikor az árulót lábánál fogva fölakasztották és élve megnyúzták. A nagy demokrácia miatt a sok behülyített emberi analitikus gondolkodás és gondolkodás hiányában az érzelmi megítélés, ami csak az ember lába ujjáig terjed, ez hullámzik itt Magyarországon!

 

26 természeti körülmények között élő népet végignéztem és mindenki megtalálhatja az interneten a jelenlegi időpontig, csak élnek, mint az állatok, használják a földnek műveletlenül kialakított javait.

És átmenetként Afrikának az Északi részeiről és Ázsiának déli részeiről özönlenek hozzánk népvándorlásként a köztes képességű 5- és 6- képességhalmazzal rendelkező népek a 7 képességhalmazzal rendelkező homo-sapiens Európájába.

 

Európa rossz, elromlott. A Teremtő Úristennel szemben álló illuminátus által vezetve beszűkült analitikus agyilag, a technikai fejlesztésre és elzárkózott elméjével az átgondoló képessége. Az Úristennek napról napra vannak újonnan kibocsátott lelkei, akik a fejlődés legalsóbb szakaszában tartanak és 5145 élet alatt fölérnek a végítéletükig, amikor is mérlegre kerül, hogy mennyi intelligenciát gyűjtöttek az életek alatt és kerülhetnek tovább egy fejlettebb rendszerbe bébiként oda, ahol a Teremtő Úristenek Jele, Jelet, Jelenek, Jelim, Jelenik és Jehova hatan szervezik és teremtik a továbbélést és a fejlődést abból, amit az ATYA ISTEN elindított akarata által a Mindenséget.

Most is léteznek a Mindenségben már Jelenek által megalkotott emberlények, akik játszi könnyedséggel idelátogatnak a Földre anélkül, hogy láttatnák magukat, soha nem akarják bántani a Földet, csak felfogható instrukciókat adnak át. Minden mafia sci-fi regény harcot hirdet azért, mert az emberi földi fajba benne van a harc, beleteremtve, hogy a szaporulatot korlátozza.

 

Ezért gondolja azt az emberi analitikus gondolkodás, hogy mások bántani akarnak bennünket. Nincs olyan fejlettebb intelligenciával rendelkező emberfaj az Univerzumban, akit az ATYA ISTEN 6 Teremtő Fiának valamelyike teremtett, aki bántani akarná ezt a kisdedet, aki Jehova Úristen teremtménye. Ez a homo-ludens és 100 000 év után 551 000 évvel ezelőtt kezdődően a homo-sapiens. Mi kisdedek vagyunk az Univerzum Mindenségének öregségéhez képest.

 

Nincs értelme semmi ugrabugrálásnak. Hajtsuk végre a magunk fejlődését, amihez minden segítséget megkaphatunk, ha hittel és szeretettel viszonyulunk a hozzánk forduló fejlettebbekhez, akik időnként itt megmutatják magukat és átadják intelligens instrukciójukat az arra alkalmas intelligenciával rendelkező embereknek. Édes Jehova Úristen, aki az ATYA ÚRISTENTŐL teremtett Jézus lelket vezényelte bele a pártus hercegnő Máriába, próféta volt, hogy az emberiséget tanítsa az igaz valóságra mindig a létező tudomány és a hitvilág közötti szakadékot kitöltő igaz valóság ismeretére.

Én is arra lettem fogantatva Idába egy tiszta magyar genetikájú személybe, hogy felnövekedve felfogjam a valóságot és tanítsam a tévhittel nevelt földi népet az igaz valóságra!

 

A vallásoknak mindig voltak mellékindítékai, amiért erre vagy arra el akarták húzni a 2100 évvel ezelőtti Jézusi tanítások értelmét. Mindig pártideológiai érdekeik voltak, hogy a népességet hogyan tudják uralni és ezért kitörölték az 1600 valahány évvel ezelőtti Niceai zsinaton mindazon visszaszületéssel kapcsolatos ismeretet a szentírásból, amely az Ő félelemkeltő politikai befolyásuknak ellene szólt.

 

Soha nem foghatja föl, aki be van tokozódva a katolikus vallás, vagy bármilyen más vallásoknak az egyszeri létezés gondolatába, hogy egyszeri léttel befejez mindent. Tudni kell mindenkinek, hogy az emberek is, állatok is 5145 életet élnek a kozmoszban ebben a négyváltozós szerkezetben, amiben most két lábon jár az emberiség, ahhoz, hogy a végítélethez eljusson. A lélek most és mindenkor 5145 életen keresztül vezeti végig ezt a most testet viselőt a végítélethez. Ez arra való, hogy mindent, ami az Univerzum működéséhez szükséges, mindent megtanuljon, minden bajjal, keserűséggel szembekerüljön, és a helyes megoldást megtalálja, ez a dolga. Mindezek tapasztalatával jobban csinálja a soron következő életét.

 

Egy ember, aki a Budapesti Vegyiművek minden vegyszertárolójáért (25 - 400 m3 – es tartályok) felelős főenergetikusa volt, képtelen volt beszállni a liftbe, hogy fölmenjünk a 2. emeletre kiteríteni a dokumentációt ahhoz, hogy rendet tudjak teremteni a gyárban az ellenőrzés során. Meghívtam őt ugyanaznap délutánra és felmértem. Egy nap alatt megszüntettem azt a klausztrofóbiát, ami abban nyilvánult meg, hogy minden reggel a trolira és a villamosra fölszállás során szaporázott a szíve és görcsölt a gyomra. Beérve a munkahelyére ez megszűnt. Ha be kellett szállnia a liftbe, ez számára lehetetlen volt, akkora ellenállás volt benne. Ha fölért a II. emeletre hatalmas mennyiségű dokumentációval, amit ki kellet terítsen az ellenőrzéshez. Még aznap délutánján hívásomra eljött, és visszamerítettem az előző élet dolgai közé, kiderült, hogy Olaszországban férfi volt, aki most nőként él, akkor kőbányász volt, meglazította az oldalfalat a sziklán és egy akkor jött a földmozgás miatt a kövek alatt beszorult és egy hétig léghiányosan agonizált és ott halt meg. Ebből adódott a mostani klausztrofóbiája.

Attól az auditációtól megszűnt a klausztrofóbiája és másnap csak megerősítettem és azóta boldog életet él ebben az életében. Ez nem jelenti azt, hogy akiket a szekusok Romániában halottasháznak a márványasztalára szögesdróttal lekötözve felszeleteltek a vallomásért, hogy az nem hagy nyomot több életen keresztüli visszaszületéskor. Ezeket a traumákat csak egy visszavezetéssel nem lehet kioldani, mert az csak az éppen aktuális életre szól. Sajnos ezek továbbra is visszaköszönnek erősségüktől függően.

 

Most térjünk vissza a napi életünkre Édes Jehova Úristen az Ő választottjával Orbán Viktorral vezeti most az országot és Én az Úristen Fia kérem rá a legmagasabb segítséget, hogy ez mindig jóra sikerüljön és jól csinálja. Függetlenek maradjunk a Brüsszeli szövetségtől, rúgjuk el azt, mert csak hátrányunkra, bajunkra van és Ausztriával, Bajorországgal tárgyalva alkudjunk meg egy jó szövetséget, hogy ne engedjük be ezeket a csökkent intelligenciájú, 5-, 6-változós anyag-energia szerkezetű intelligenciával rendelkező népeket a 7 képességhalmazzal rendelkező intelligenciájú Európa népességbe. Ezeknek még több száz, ill. ezer visszaszületést kell megélniük ahhoz, hogy elbírálhatók legyenek, ha igyekeznek ahhoz, hogy túllépjenek az 5- változós szerkezeten. Ennek hiányában egyszerűen alapanyagok lesznek az Univerzumban az új lélek teremtéséhez.

 

A magyarországi cigányság átmenő állapotban létezik az 5- és 6-, néha a 7-változós anyag-energia térszerkezetben. Ezt az elemzést az országgyűlésbe delegált képviselők legfeljebb 2%-a, aki képes felfogni. A többiek gondolkodása csak a lábuk ujjáig terjed ki. Nincs honnan megtanulják az Univerzum teljes szerkezetét. Az Úristen a Bibliát követően 2000 év után a mostani nagy technokrata civilizáció analitikus ismeretének bővítésére közreadta a LÉT-TUDAT KÖNYV-et, angolul az EXISTENCE-CONSCIOUSNESS BOOK-t.

2010-ig kétszer kellett kiadásba nyomtatnom és közreadnom, hogy a magyarság, az elkövetkező 1000 évre a választott nép jusson előbbre. A 2010-ben 3000 példányban kinyomtattam magyar-angol kétnyelvű kiadásban, hogy most már mindenki, aki kellő intelligenciával rendelkezik, hozzájuthasson.

Ebből a KÖNYV-ből és az azóta közreadott www.korpuszkularis-energia.hupont.hu honlapból mindenki pontosan az analitikus agya által megérthetően átlássa az Univerzum felépítését.

 

Aki nem érti és nem fogja fel és nem tud itt tovább lépni, mert képtelen felfogni az ember 5-, 6-, 7- változós anyag-energia térszerkezetét, az bármilyen kutató intézetben dolgozik, akkor is megy a várakozó futamidőre ami még számára 1000-2000 x-es testbe születést jelent, ahhoz, hogy fel tudja fogni, megérteni a teljes térszerkezetet.

 

Nincs ugrató iskola. Akárhány földi mentális iskolát akar elvégezni, (különösen ha képességei hiányában magasabbat választ), semmire nem jut, mert nem gyakorolta be az alapokat.

 

Egy jó vizuális képességű személy az agykontroll tanfolyam ereményeként azt hiszi egy visszamerülős gyakorlat után, hogy ő az előző életnek a traumáit „egy ládába becsomagolva eláshatja a mezőn, és betemetheti”, akkor megszabadul tőle. Ennek eredményeként időszakosan lesz egy megkönnyebbülése, majd ugyanezek a megoldandó feladatok visszatérnek számára. Ez az Univerzum működésének törvényszerűsége.

 

Egyetlen megoldás van arra, hogy az egyenes utat kövessétek az Úristen akaratával megegyezően és a létezések kipróbáltatásainak kínjai között az Úristenhez, és mindenkor Őhozzá igazodjatok. Ezt tették a magyarok ősei is, mert ők még Jézus előtt is az Úristenhez igazodtak, és Jézussal, Manival, Allahhal és velem által tanítva felismerjétek a hitvilágok és a tudomány közötti szakadékot kitöltő elemeket és ezáltal igaz valóság ismeretére tegyetek szert és igazodjatok a Teremtőtök általi elrendeléshez. A legjobb meggondolásra és cselekvésre.

 

Mindenkor a szeretet vezéreljen benneteket! Az élők és az élet támogatása és minden rossznak az elkerülése! Ámen! Ámen! Ámen! Ámen!

 

Budapest, 2016. 05. 27.

 

Magony Takács Edit dr                                                    Sztelek Gábor Pál

          orvos                                                                             mérnök

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 86
Tegnapi: 62
Heti: 86
Havi: 1 032
Össz.: 78 228

Látogatottság növelés
Oldal: BRÜSSZEL A MAGYAR ÁTOK
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »