LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

 

A LÉT-TUDAT KÖNYV FOGALMAINAK JELENTÉSE 3.

MEGHATÁROZÁSOK 

TÉR: a Mindenség halmazatát kitöltően, egységnyi energia-részecskék által egyenletesen kitöltött lenne, ha különböző létezőkből származó feszültségek csomósodását és ritkulását nem okoznák.

A személyből származó feszültség ezeket a térkitöltő energia-részecskéket személyes módon berezegteti.

Ezáltal a személy aurájává válnak ezek a részecskék mindaddig, amíg erősebb feszültségű személy, vagy más intelligencia át nem programozza (más rezgésre és csomósodásra- ritkulásra nem készteti) a teret. Pl. ez történik, amikor a Curry-csomópont lerombolja a rendszeresen odafekvő személy auráját. Pozitív példaként pedig azt említem, amikor a gyógyító kijavítja a sérült aurát. A Földi embernél a lélek és a mentáltest összetevői gerjesztik a specifikus aurákat a testek körül. A személy aura rendszerét nem a test fizikai szerkezete alakítja ki, miként azt sokan vulgáris gondolkodással elképzelték, hanem

elsősorban a lélek karmikus programja a mentáltest működtetése által,

- másodsorban az elme, amely kellő tanultság esetén az értelmező aggyal is befolyásolható,

- előző kettővel párhuzamosan a személy által felismerhető, vagy általa még érzékelhetetlen, nagyon sokirányú külső, belső hatások együttesen teszik ezt.

Tehát a másodsorban említettnél jön szóba a személy gondolatainak, elhatározásainak és érzelmeinek önmagára irányuló visszahatása, ami jelentős kármaképző tényező és ez az 5- változós asztráltestben rögzül.

A leghatékonyabb mindenkor a fizikai testbeni életre szóló teremtői elrendelés, azaz a jelen életre a személy számára összeállított tanulási és megtapasztalási, bevésődési tematika. A test fizikai szerkezetét pedig a mentáltest által, a személyt meghatározó, az individuumot létrehozó energiák és erőhatások alakítják ki (és később változtatják is) a fiziológiai testi élete során.

TÉRSZERKEZET: az az anyag-energia szerkezet, ami a térnek egy részét kitölti. Lehet élő intelligens, vagy nyers energia.

TÖBBVÁLTOZÓS SZERKEZETEK: a 4-, 5-, 6-, 7 változós anyag-energia térszerkezet ismertetve lett. A 8 változós anyag-energia szerkezetben az elemi anyagrészecskék már csak sűrűsödésük és ritkulásuk által alkotnak formát a térben. A 9 – 24 változós szerkezetek mindegyike kizárólag energia-formáció.

TRANSZFORMÁCIÓ: valamely energia sugárzás felerősítését vagy gyengítését jelenti. (pl. a szükséges mértékben meg tudja növelni pl. a személy akarat kivetítését.)

TRANSZPORTÁCIÓ: pl. az érzékelési aurában felvett jeleket jelátalakítást követően az értelmező agyhoz szállítja.

TUDÁS: a megvalósítás képessége anyagban és energiában. Az a felfogásbeli elhatározás, amire márészlelését tapasztalati tények alapján elemezve – jut a gondolkodás, és az elme két végpontján, anyaghoz kötött anyag – vagy energiajelekben nyilvánul meg.

TUDATI RÉTEG: a 7. aura réteg, amivel, mint „rádióadóval” ki tudjuk vetíteni akaratunkat, közlésünket jangból álló tudon energia sugárral.

TŰZÖZÖN: a Föld magmájának kifröccsenése masszívumok becsapódása miatt. A Föld előéletében a homo-ludenst megelőzően már volt rajta emberi népesség. Az 5. Teremtő Fiú által volt benépesítve.

Lepusztulásukat egy akkori becsapódás hatására a tűzözön és a Föld- Nap távolság lecsökkenése és a gravitáció növekedése miatti vízfelvételi nehézségek okozták.

UNIVERZUM: a Mindenségnek az a része, amit a Teremtő Atya Isten már nem tudott átkarolni, ezért fejlesztett Önmagában évmilliárdokkal egymásután következőleg Teremtő Fiakat, hogy ezek különböző birodalmakban felelősek legyenek a feladatok ellátásért. Ezek a birodalmak nem térben vannak elhatárolva egymástól, hanem rezgésszintjükön.

UNIVERZUMI TANÁCS: minden lakott bolygón van genetikailag is Teremtő Akaratommal nemzett Gyermekem. Az Univerzumi Tanács elnöke az én Leány Gyermekem, a többi Teremtő Testvérem Gyermekeiből álló Testületben. Valamennyiük jósága elfér Jézus Fiam szeretetében, ezért nem tűrök el még egy olyan atrocitást, ami ellene történt. (Jehova).

VALLÁS: a tömegek értelmi vezetése megoldhatatlan. Csak érzelmi úton lehet vezérelni őket, ennek pedig legalkalmasabb módja a vallás. A vallási hiten alapuló tevékenység ugyanis az érzelmi aura tevékenysége által irányított, ezért, mint a szerelem, elmei konvertáció nélkül, közvetlenül kapcsolódik a memóriához és az értelmező agyhoz, csupán elmei vezetés, vagy transzformáció útján.

VÁGY: a lélek sóvárgása a számára kívánatos felé. A testi vágyak is a lélek által kontrolláltak. A lélek fejlettségi szintje meghatározó a vágyak milyenségét tekintve.

VENDÉGEK: rendszerint a földi emberiség ódjához viszonyítva egy másik térszerkezetben jelennek meg. Mivel, hogy a Föld nagyobb része aláírta azt a paktumot, hogy elpusztítja őket. Ezért egy másik térszerkezetben jelennek meg, ami ennek a térnek esetleg része, ha erős igénylés jönne, hogy most láthassuk őket, akkor azonosulnának ezek a térszerkezetek és láthatóak lennének. Most ezek a térszerkezet eltérések védik őket. Tehát ezért az arra irányuló rakéta eltér az útjáról és máshol hullik le.

VÉGLÉNYEK: akik végigélték a kötelező leszületéseket, de programjukat nem teljesítették. Nincs már számukra több visszaszületés, hogy mulasztásukat pótolják. Selejtek a Teremtésben. Sok esetben asztrál lények emésztik fel őket életenergiáik pótlására.

VILÁGSZEMLÉLET: a testben élő személy világszemléletének kialakítója, a lélek eddigi életútja során, az ő tanult tudatában felhalmozódott tapasztalati tudattal összehasonlítva mérlegelésre kerülő az az új ismeretanyag, amely az értelmező agyába, a testi élet jelenlegi szakaszába áramlik be. Nem tudja a sokat élt intelligens személy való igaznak elfogadni azokat az ideológiákat, amelyek az őbenne működő, szinte abszolút értékítélettel szemben hamis, mondva csinált értékrendszert akarnak elfogadtatni ővele.

VÍZIÓ: a látómezőre az elme által vetített jelsorozat függetlenül a jelek eredetéről.

ZOMBI: a zombik bűntények eredményei. Ők is lélekkel rendelkezők, de a bennük létező tudattal együtt a lélek bénult állapotban van.

 

                                                    Sztelek Gábor Pál                                                                  kutató mérnök

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 83
Tegnapi: 62
Heti: 83
Havi: 1 029
Össz.: 78 225

Látogatottság növelés
Oldal: A LÉT-TUDAT KÖNYV FOGALMAINAK JELENTÉSE 3
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »