LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

AKUPRESSZÚRA

Egy út az egészséghez

Maitri Hillebrecht 1997. München

Magyar Vivien fordításában 1998. Piliscsaba (Cosmos Természetgyógyászati Központ)

Magony Takács Edit  és Sztelek Gábor Pál 2017. Tenerife (bevezetés és filozófia a Teremtőtől közreadott LÉT-TUDAT KÖNYV alapján, 1995., 1998., 2010. Budapest, Sztelek Gábor Pál által és a Mikro-M Bt. segítségével)

 

Évek óta használjuk az akupresszúrát szervezetünk egészségének helyreállítása és energia egyensúlyunk biztosítására. Mára már sokan rájöttek ennek a módszernek a hatékonyságára és építették be saját minden napi jótékony tevékenységükbe.

Az akupresszúra könyvekben található gyakorlati útmutatásokkal számos testi és lelki betegségből lehet egy gyengéd módszer segítségével pozitív fordulatot venni a sikeres öngyógyításhoz.

Mindenki számára bátran ajánlható a kipróbálása és ezen módszer elsajátítása.

 

A LÉT-TUDAT KÖNYV mindenki számára hozzáférhető 1995 óta. Aki közvetlenül a Teremtőtől szeretné megismerni a teljes emberi szerkezet struktúráját és működését, megtalálhatja teljes részletességgel a KÖNYV-ben.

Aki nemcsak az Egyetemen tanított, kizárólag materiális alapon elmagyarázott négyváltozós anyag-energia szerkezetekben szeretne eligazodni, hanem a valós többváltozós anyag-energia rendszerű emberi szervezet működését is szeretné megismerni, annak ajánljuk ezen rövid fogalom meghatározó és magyarázó bevezetőt az akupresszúra hatásának pontosabb megértéséhez.

 

A LÉT-TUDAT KÖNYV ismerete nélkül is, erős hittel, vággyal és akarattal el tudja végezni a feladatokat minden személy, amit előre kigondolt és eltervezett.

Ezt a bevezetőt azért írjuk, hogy a könyvben leírt néhány fogalmat tovább pontosítsunk és ezáltal tovább tudjunk haladni a Mindenség egy részének megismeréséhez.

 

Az akupresszúra egy olyan gyengéd gyógyító módszer, mely az ember kapcsolatát a természettel és az Univerzummal egységes egésznek tekinti. JHVH Úristen úgy teremtette az emberi 4-változós testet, hogy mindenütt helyezett el rajta olyan pontokat „kapcsolókat”, amelyek a megfelelő terület aktivitását bekapcsolják ahhoz, hogy az ottani elváltozások visszaálljanak a teremtett jó állapotba. Minden életfolyamat, az emberi testben végbemenő fiziológiai események, a lelki, szellemi történések éppúgy, mint a természet életfolyamatai is, bizonyos energiafolyamatok megnyilvánulásai. Számtalan az emberiség által ismert és nem ismert energia fajta létezik a Mindenségben. Ezek közül az élethez nélkülözhetetlen energia fajtákat és azok működését adta közre ATYA ISTEN és az Ő 6. Teremtő Fia, akit az emberiség JHVH, Jahveh, vagy Jehovah néven ismer.

 

Az akupresszúra könyvben szereplő Qi = Csi vitális életenergia (más életfilozófiákban, mint prána, mana szerepel) nem ugyanaz, mint amit az ÚRISTEN Csinek nevez a LÉT-TUDAT KÖNYV-ben.

Az élethez nélkülözhetetlen energiát Jomaidon energiának nevezi ATYÁNK, mely a Szentlélek központjából ered és meghatározott anyag-energia szerkezete van.

Egy elektron magot alkotó 6 elemi anyagrészecske körül az elektron héjon 2 szimmetrikusan keringő elemi anyagrészecske alkotja.

A Jomaidon-áram sebessége az Univerzumban mindenhol 14 c.

A Jomaidon energiát a mentáltest korona csakráján keresztül vesszük fel a Szentlélektől kérve és a meridiánokban is tisztán Jomaidon áramlás van.

A mentáltest meridiánjai körül Jomaidon-mágneses tér épül ki, mely forgó mágneses tér és forgási ellentétes azon személyeknél, akik a volt Hartmannal azonos perdületű elektronokkal rendelkeznek és iránya a jobbkéz szabály szerinti azoknál, akiknek az elektronjai a Curryvel azonos perdületűek. Ez tölti ki a mentáltestet, mint egy energia-”kötőszövet”.

Ez eleme az emberi szerkezet működésének.

A Jomaidon éltető energiát mindaddig kapja a személy, amíg az életideje el nem éri a lejárta előtti 1 évet. Onnantól nem kapja tovább, akkortól fokozatosan fogy el a szervezet tartalék élet-energiája a

halál időpontjáig, a végelgyengülésig. Ilyenkor már energetikai gyógymóddal nem szabad beleavatkozni az illető személy anyag-energia szerkezetébe. Az életidő leolvasható a DNS-ből, a telomerek lerövidüléséből is.

A mentáltestünk a Szentlélek által kisugárzott Jomaidon energián kívül csak a Jang energiát, a Jin energiát és az ötváltozós tudati-fizikai közléseket fogja fel. Egyetlen célja az ember korpuszkuláris fiziológiai és asztrális testének táplálása, valamint a kárma, a tanuláshoz előírt feladat végrehajtása.

A mentáltestben vannak a 12 meridián-páron kívül a központi fővezetékek. A mentáltest jobb oldalán férfiaknál pozitív feszültségű, nőknél meg negatív feszültségű meridiánok találhatók. Ez nem rendelhető Janghoz vagy Jinhez!

A Jang energia mindenhol jelen van, ATYAISTEN által létrehozott tudati Tudon-áram. A tudati működés által kibocsátott energia, melynek anyag-energia szerkezete 4 elemi anyagrészecske háromszög alapú tetraéder szerkezetben. Bárki beszívhatja a csakráin keresztül és építőelemként használhatja szervezetében. A Teremtőtől kérve 450 c sebességgel érkezik.

A Jin energiával a Teremtő Fiú Istenek rendelkeznek, Ők irányítják Jin parancsvezérlettel teremtményeiket. Anyag-energia szerkezete 3 elemi anyagegységből álló egyenlő oldalú háromszög, haladási sebessége 490 c, szétfeszítő hatású.

Az akupresszúra könyvben a Jin-Jang energiáknak másféle értelmezése használatos.

A Csi energia is létező energiafajta, mely az ATYAISTEN energiája, aminek korpuszkuláris szerkezetében 4 bilont kapcsol tetraéderbe (Jang részecskéhez) az Isteni akaraterővel és teremtő erővel. Ezt is lehet kérni az ATYAISTENtől gyors gyógyításra célzottan a beteg helyszinre. Négyszer erősebb, mint a beteg által a koronacsakrán és oldalról a merdiánokba beszívható Jang+Jomaidon energia. Ez gyógyító hatású óriási életadó energia minden élőlény számára, ami tökéletesen átalakítja a fiziológiai testet az adott célponton. A Csi energia 4 elektronvolt feszültségű + 4 bilon, ami az ATYAISTENtől belép a célpontba.

Az atma, azaz az „energiabőr” az emberi szervezet legkülső, tudati aura rétege, mely tisztán Jang (Tudon-áram) részecskékből áll. Akinek ez az aura rétege kisebbre zsugorodik, mint a mentálteste, az végveszélyben van, az már csak tanulással vagy külső segítséggel tud kijönni ebből az életveszélyes állapotból.

A lélek szerve az elme a fej körül elhelyezkedő lélek-kapszulát („Glóriát”) kitöltő éteri anyag-energia, az illető személy intelligenciája. Benne helyezkedik el a lélekmag, mely az agytörzs híd-középagy határán a tektumban található hétváltozós struktúra. ( A patológusok ezért nem találják meg a boncolás során. )

Az elme a teljes emberi szerkezet összerendezője. Távolsági határok nélkül kiterjeszthető megtapasztalásra és beavatkozásra a személy tudásától függően. Az elme az emberi szerkezetben transzformál, transzportál és konvertál egyes szerkezeti elemek között a lélek vezénylete alapján.

A tanult értelemmel befolyásolható, mellyel együttműködik, jó esetben magas színvonalon.

Ezt tanítja az agykontroll. Anyag-energia szerkezetét ATYAISTEN közölte a LÉT-TUDAT KÖNYVben: 4 Jint rakott Jang tetraéder szerkezetbe össze, mely körül a héjon 4 elemi anyagrészecske kering.

A lélek az ember, ami a Teremtő Atya, később a Teremtő Fiúk által a Szent Lélekből vett darabkába beégetett jellem, amit a Teremtője útjára bocsát egy energia-kapszulában a testi fogamzáshoz és ez a jellem az 5145 testi élet során változatlan. Vezényli az elme által a létrejövő mentáltestet, fiziológiai testet és asztráltestet, valamint ezek periférikus kiszolgálóiként az aurákat.

Az asztráltestünk egy belső és egy külső részből áll.

A belső asztráltest 5- változós anyag-energia térszerkezet.

A fiziológiai test viszérhálózatának folyadékgyűjtő működését ismerve érthetjük meg ezen hasonlattal, hogy miként gyűjtik be hajszálgyökereikkel az asztráltest nádijai (energia-pályái) a fizikai test extracelluláris folyadékából a Jint és a Bioenergiát.

Csak azt a mennyiséget veszik át, amit nem használt fel a fiziológiai test az életműködésekhez és munkájához.

Az asztráltestben minden fiziológiai szerv megfelelője létezik. Az asztráltest központja a szív.

A szív asztrál megfelelője áramoltatja a Jint és a Bioenergiát a nádikban. Ebből érthető, hogy a fiziológiai testhalált követően miért élhet tovább, akár a szerelem, akár a gyűlölet a szellemekben.

Az Ida, Pingala és Szusamna főnádikkal együttesen az asztráltestben összesen 10 nádi van hosszirányúan és 12 körkörösen.

A nádik teljes hosszuk mentén hajszálgyökerekkel kapcsolódnak a fizikai test szerkezetéhez. Ami erő a fizikai testben elhasználatlanul marad, az összegyűlik a hátsó felén a függőleges Ida és Pingala csatornában, amely csatornák a teljes fizikai voltukban a testben elhelyezkedő a gerinci idegpályák mentén lévő asztrális csatornák.

A középső „kundalini energiát” vezető Szusamna csak a felvezetésre szolgál, hogy az elme a

tevékenységéhez tudja felhasználni a felgyülemlett erőket. Az ember akaratereje ettől a töltettől függő.

Ebben az esetben is a testet építő sejtszervecskék 5 – változós tevékenységéről van szó.

Az élőlény minden többváltozós szerkezete oda-vissza kölcsönhatásban működik (mentáltest – fiziológiaitest - asztráltest oda-vissza). Ezért lehetséges asztrál műtéttel a fiziológiai szerv működését helyreállítani.

A külső asztráltest azaz az 5-változós anyag-energia térszerkezet, ami a gyökér csakrától felfelé a fiziológiai testet körülölelően helyezkedik el. Ebbe tárolja a lélek az őbenne felgyűlt információk másolatát, továbbá a fiziológiai test érzeteit, az analitikus értelem jó és rossz gondolatait, elhatározásait, a személlyel kapcsolatban álló történéseket és az érzelmeit is.

Tulajdonképpen mintha egy memóriatár lenne. Az analitikusan értelmező agy felügyelete alatt áll.

Az elme alakítja át az agyi elektromos jeleket gravitációs jelekké és így tárolódik be az információ logikus fakkokba. Ezért van az, amikor altatott, vagy balesetben tudatát vesztett személy mellett elhangzottak, a személy működő elméje által nem a logikus fakkokba kerülnek betárolásra, hanem rossz helyre, ezáltal későbbi kényszercselekvések vagy akár szervi elváltozások kiváltó okai lesznek. Ezt a jelenséget nevezzük lock kialakulásának a jelen életre hatóan és engrammnak, a következő életre kihatóan a lélek által visszahozva. Egyébként a külső asztráltest a másokba beavatkozás eszköze jó és rossz értelemben is. Akaratlagosan vagy érzelmileg, megfontolatlanul. Mindezért elszámoláskor vonzatot kap az egyén.

Az aura a test középtengelyétől különböző mértékig sugárirányban kiterjedő energiamező, ami

funkcionális elrendelése szerinti rétegekben berezegteti a teret kitöltő részecskéket. A központi

egység, azaz a lélek- mentáltest- fiziológiai test (aggyal együtt)- asztráltest működése során az elme által konvertált, transzportált és transzformált energia jelekkel összerendezett periférikus rendszere.

A homo sapiensnek 7 aura rétege van.

Összefoglalva:

 ember_magy.jpg A Jomaidon életenergia teszi lehetővé az életet minden élő szervezet számára. Jelen van a növényekben, állatokban, emberekben. Az állatokban dupla Jomaidon energia mennyiség van. Nélküle nem lenne élet a bolygónkon.

Az életenergiát, a Jomaidont a Szentlélektől kapjuk a Teremtő Úristen Jin anyag-energia szerkezetű parancsvezérlete által a fogantatástól az életidőnk lejárta előtti 1 évig.

A Jomaidon éltető energiát, valamint a Jang építőenergiát lehet kérni  a Szentlélektől. Az ATYA ISTENtől kérhető Jang energia 450 c sebességgel érkezik.

Az életenergia felvétele a mentáltest koronacsakráján (Jomaidon) és a mentáltest csakráin (Jang), és a mentáltest meridiánjainak akupontjain (naszcens elektron) keresztül történik. Fiziológiai szervezetünk építőelemeivé a Jomaidon és a Jang energia fúziójával létrejövő naszcens elektron, valamint további Jomaidon beépülése által történik.

 

Az élő atomok Jomaidon atomokból állnak. Egy Jomaidon atom egy Jomaidon protonból („élő” protonból) és egy Jomaidon neutronból („élő” neutronból), valamint ezek körül a héjon keringő 4 elemi anyagi részecskéből áll. A Jomaidon „élő” proton egy Jomaidon részecskéből és egy naszcens elektronból áll. A Jomaidon „élő” neutron egy Jomaidon részecskéből és két vele szorosan összekapcsolódó naszcens elektronból áll.

Az eddig említett Isteni életenergiák mellett a táplálkozás által a szervezetünkbe bevitt energiákra a hőtermeléshez-leadáshoz, a szexuális működéshez és az agyműködéshez, tanuláshoz van szükségünk.

A légzéssel bevitt oxigén és a táplálkozással bevitt szerves, valamint a szervetlen kémiai építőanyagok viszont nem az „élő”, hanem az úgynevezett „halott” építőanyagokból, azaz a Gravitron atomokból állnak.

A Gravitron atom egy Gravitron „halott” protonból és egy Gravitron „halott” neutronból áll.  Egy Gravitron „halott” proton egy Gravitron részecskéből és egy vele szorosan összekapcsolódó naszcens elektronból áll. Egy Gravitron neutron egy Gravitron részecskéből és két vele szorosan összekapcsolódó naszcens elektronból áll. A halott protonok és neutronok által alkotott atomok körül is van elektronfelhő.

Tehát innen látjuk, hogy azért is van olyan nagy szükségünk az életadó Isteni energiák napi szintű feltöltésére, hogy teljes szervezetünkben jól érezzük magunkat, ellássuk és tápláljuk a szerveinket, mely oda-visszahatással van a fiziológiai test és az energia testek és energia mezők, az aurák között és ezáltal egy harmonikus tudatos testi-lelki-szellemi egészségi állapotot tartsunk fenn önmagunkban és a környezetünkben is.

Ezt szenzitív emberek az atma feszültségi szintjéből és méretéből tudják mérni.

Az orvostudomány az akupunktúrát már alkalmazza a gyógyításban, mert rájött arra, hogy az évezredek óta eredményesen alkalmazott módszer segítségével az emberi szervezet működése jótékonyan befolyásolható. Az akupontoknál mért bőr elektromos ellenállás változása, az endorfin felszabadulás, az idegrendszerrel való összeköttetés kísérleti úton is bizonyított, de ezek a kísérletek a négyváltozós rendszer működésének összefüggései alapján történtek, mely a 4- 7 – változós, emberi szerkezeti működésnek csak igen kis részét képezi.

A hatváltozós mentáltest meridiánjai olyan láthatatlan energia vezetékek, melyeknek feladata a Jomaidon életenergia szállítása és szétosztása szervezetünkben.

A Jomaidon életenergiát a mentáltest a korona csakrán keresztül veszi fel kizárólag. Az ötváltozós tudati energiát, mint antenna veszi fel és a Jang energiát is felveszi.

A meridiánok olyanok, mint az energiai- és fiziológiai testünket behálózó láthatatlan érpályarendszer. Az átlagosan jelen lévő 7 csakra, (van akinél 8, idős léleknél a megfelelő tanultsági szint elérése esetén már 12 is lehet) a 12 meridián-pár és a két fő vezeték befogadó- és kormányzó, egymással összekapcsolódnak.

A meridián-rendszert szerteágazó hálózatként vagy artéria-rendszerként is elképzelhetjük, melyben a Jomaidon életenergia zárt pályákon áramlik. Minden meridián egyszerre van kapcsolatban egy-vagy több szervvel és a csakrákkal, összeköttetést hoz létre a lélek és a fiziológiai test és szervei, valamint az asztráltest és nádi vezetékei között.

A belső asztráltest gyűjti be hajszálgyökereivel a nádikba (energia-pályái) a fizikai test extracelluláris folyadékából azt Jint és Bioenergiát, amit nem használt fel a fiziológiai test az életműködésekhez. A szív asztrál megfelelője áramoltatja a Jint és a Bioenergiát a nádikban.

A nádik teljes hosszuk mentén hajszálgyökerekkel kapcsolódnak a fizikai test szerkezetéhez. Ami erő a fizikai testben elhasználatlanul marad, az összegyűlik a hátsó felén a függőleges Ida és Pingala csatornában. Ebben az esetben is a testet építő sejtszervecskék 5 – változós tevékenységéről van szó.

Az élőlény minden többváltozós szerkezete oda-vissza kölcsönhatásban működik (mentáltest – fiziológiaitest - asztráltest oda-vissza).

A középső „kundalini energiát” vezető Szusamna csak a felvezetésre szolgál, hogy az elme a tevékenységéhez tudja felhasználni a felgyülemlett erőket. Az ember akaratereje ettől a töltettől függő.

A külső asztráltestbe tárolja a lélek az őbenne felgyűlt információk másolatát, továbbá a fiziológiai test érzeteit, az analitikus értelem jó és rossz gondolatait, elhatározásait, azaz a személlyel kapcsolatban álló történéseket.

 

A lélek hozza létre a mentáltestet a fogamzás pillanatában a szülő anya körül. Aszerint lesz nagyobb, vagy kisebb az anya mentáltesténél, hogy a születendő felnőtt korában az anya mentáltesténél nagyobb vagy kisebb lesz az anyánál fiziológiailag. Úgy tekinthető egyesek megfogalmazása szerint, hogy a mentáltest a fiziológiai test öntőformája.

Az élet soráni történéseket a lélek hosszú távú memória rendszere (akasha rendszere) begyűjti, de az egyén szellemi értelmi működése folytán az asztráltestbe is begyűjti.

A fiziológiai test halála után a lélek megy elszámolni, mert ő az ember.

Itt marad az asztráltest, mint egyéleti kopirozat az összes érzelmével, vágyával együtt, ameddig kitart benne az életenergia.

Ezt követően beleolvad a Gaiába ( a Föld asztrál mezejébe), ahova az életének jó és téves tudását betáplálja.

A Gaia az összes eddigi valós tudás és téves tudás gyűjteménye. Ezért nem érdemes a szellemvilágtól tudakolózni.

Kizárólag az Úristentől lehet igaz választ kapni az elmúlt dolgokkal kapcsolatban.

Ővele is vigyázni kell, mert a pillanatnyi állapotban a sok ember agyából pillanatnyi teljes hittel közvetített teljes hülyeség csak idővel tisztázódik.

 

Az energia kiegyenlítése akupresszúrával

 

A mentáltesti meridiánok közvetlenül a bőrfelszín felett futnak, a bőrfelszínen található akupontokon és a csakrákon keresztül tudunk kezelni különböző technikákkal. Ezek az energia pontok behatolnak a bőrön keresztül a fiziológiai testbe és az extracelluláris térbe továbbítják a naszcens elektronokat a sejtépítéshze. A kezelés során kellemes energia-áramlás érzékelhető.

Az akupontok nyomása ujjbeggyel, vagy valamilyen tompa végű fa vagy fém eszközzel, pl. lengyel pálca lekerekített végével is lehetséges.

A csakrák feltöltése is többféle módon történhet, csakra torna és helyes légzésgyakorlat végzése közben kérve az Úristent vagy ATYAISTENtől az optimális mennyiségű és a megfelelő színű isteni energiákat a férfi vagy női perdület szerint.

Az akupresszúra célja, hogy az energia-áramlás zavarait megszüntesse, azáltal, hogy az energia hiányt, blokkot vagy a többletet adott ponton tudja kiegyenlíteni és az áramlást folyamatossá tenni.

Hiány esetén Jang energiát is tudunk bejuttatni a meridánokba. Ez mindig rendelkezésre áll, amennyiben Atyánktól kérjük, 450 c sebességgel érkezik.

Semmi esetre se a saját Bioenergiát adja át a kezelő személy kliensének, mert abban az esetben életideje lejárta előtt fog a lélek elszámolásra menni fiziológiai testének idő előtt bekövetkező halála miatt.

A legérzékenyebb pontokat érdemes először kezelni, mivel ez az érzékenység áramlási zavarra utal.

Gyakran az energia blokkok érzelmi és szellemi szinten alakulnak ki.

A kiegyensúlyozatlan érzelmi élet, vagy negatív életfelfogás blokkokat képezhet az energia- áramlásban. Tudatosítsa magában, hogy mi az, ami korlátozza Önt, hogy az energiák ismét áramolni tudjanak, mielőtt még az energetikai egyensúlyzavar betegség formájában jelenik meg a fizikai szinten.

A kezelés során az akupresszúra mellett nagyon fontos a probléma tudati-értelmi szintű feldolgozása is.

Sokszor a személyt zavaró és tevékenységét és gondolkodását akadályozó probléma mélytudatból való felszínre hozatalával majd agykontrollal vagy segítség általi feloldással és pozitív gondolattal való felcserélésével is jelentős javulás érhető el a kezelt személy egészségi állapotában.

 

Hogyan hat az akupresszúra?

 

Az akupresszúra a mentáltest meridiánjainak a fiziológiai testfelszínen megnyilvánuló belépési pontjain, akupontjain keresztül hat stimulálóan. Az elzáródott akupontok megnyitásával folyamatossá válik a Jomaidon áramlás a meridiánokban és a Jomaidon + Jang energia fúziójából származó naszcens elektronok beáramlása a fiziológiai szervezetbe, ahol további Jomaidon felvételével együtt élő építőelemmé válnak.

Természetesen oda-vissza kölcsönhatásban állnak a fiziológiai szervezet összes általánosan is ismert négyváltozós rendszerével (bőr, érrendszer, idegrendszer, mozgásszervek, belső szervek, mirigyek) pályarendszerükön keresztül, és az ötváltozós asztráltest nádiain, a hatváltozós mentáltest meridiánjainak rendszerével, valamint a hétváltozós anyag-energia szerkezetű lélekkel és annak hétváltozós energia szervével, az elmével is.

A pontok kezelésével és a csakra feltöltéssel is fokozhatjuk jó közérzetünket, mivel így több síkon is hatást tudunk gyakorolni az energia-egyensúly eléréséhez. Ha túl sok az energia a meridiánban, akkor túlműködési, ha túl kevés, akkor alul-működési tüneteket jelöl.

Mind a 12 fő meridiánnak – kivéve a két fő vezetéket – van egy pozitív, és egy negatív feszültségű testvérpárja. A férfiaknál a jobb oldalukon, a nőknél a bal oldalunkon vannak a pozitív és az ellenkező oldalukon a negatív feszültségű meridiánok.

A szervidő táblázatban van megjelölve, hogy az egyes meridiánok a napi ritmus szerint mikor vannak energiával maximálisan feltöltve és mikor vannak energia minimumon, a kettő között pontosan 12 óra különbség van.

 

Meridiánok

Maximumidő

Minimumidő

Tüdő

Vastagbél

3:00 – 5:00

5:00 – 7:00

15:00 – 17:00

17:00 – 19:00

Gyomor

Lép-hasnyálmirigy

7:00 – 9:00

9:00 – 11:00

19:00 – 21:00

21:00 – 23:00

Szív

Vékonybél

11:00 – 13:00

13:00 – 15:00

23:00 – 1:00

1:00 – 3:00

Hólyag

Vese

15:00 – 17:00

17:00 – 19:00

3:00 – 5:00

5:00 – 7:00

Szívburok

Hármas melegítő

19:00 – 21:00

21:00 – 23:00

7:00 – 9:00

9:00 – 11:00

Epehólyag

Máj

23:00 – 1:00

1:00 – 3:00

11:00 – 13:00

13:00 – 15:00

 

Minden meridiánhoz megerősítések vannak jelölve, melyek mentális síkon kapcsolódnak az akupresszúra kezeléshez. Még ha az akupresszúra közvetlenül is hat a fizikai és pszichikai környezetünkre, minden további segítség kedvezően járulhat hozzá a gyógyeredményhez.

A megerősítések kivezetnek minket a negatív életfelfogásból és segítenek az életet pozitívan megélni. Építse be mindennapjaiba ezeket a pozitív gondolatokat, ezáltal tapasztalni fogja az energia áramlást és valami új keletkezik!

A meridiánok és a csakrák a lélek kommunikációs eszközei a mentáltest közvetítése által. Ha a lelket a testen keresztül nézzük, azt jelenti, hogy a betegséget egy érzelmi probléma jeleként értelmezzük. Így lesz a kellemetlen „betegségből” felhívás, hogy többet törődjünk önmagunkkal, hogy több figyelemmel, idővel, szeretettel ajándékozzuk meg magunkat és hogy figyeljünk befelé.

A betegség először asztrális vagy érzelmi síkon alakul ki, majd megjelenik a fizikai testben is, ha nem történik meg a helyesbítése vagy gyógyítása. Gyakran már abban a pillanatban megtörténik a gyógyulás, hogy perspektíváinkat és szemléletmódunkat megváltoztatjuk. A teljes gyógyulás mindig magába foglalja az egész környezetet, nem korlátozódik csupán a tünetek eltűnésére.

 

A táplálkozás

 

Minél idősebb a lélek, vagy az ezéleti életkora, valamint fizikai tevékenységi köre szerint minél inkább magas frekvencia tartományú szellemi munkát végez valaki, annál jobban oda kell figyelni az elfogyasztandó táplálékok anyagi és energia szerinti minőségére, mennyiségére, csoportosíthatóságára.

Nem mindenkinek van szüksége a vegetárius vagy vegán típusú étrendre.

Fontos figyelnünk arra, hogy mit és hogyan, és milyen légkörben eszünk. Tudatosan készítse el a táplálékát. A megfelelő fűszerek és a színek összeállítása is pozitívan hatnak ránk.

19- és 21 óra között a gyomor meridián a mélyponton van, ami azt jelenti, hogy 19 óra után már semmit sem ajánlatos enni.

Amikor a négy- vagy ötváltozós fiziológiai szervezetünkben valamilyen kóros állapot alakul ki, sugárhatás, fertőzés, daganatos betegség, anyagcsere zavar, toxikus elváltozás, akkor viszont már az étkezéssel bevitt tápanyagok nagyon gondos összeválogatása feltétlenül szükséges.

Nem vihetünk be sokféle olyan anyagot, mely gátolja a szervezet öntisztulási folyamatait vagy segíti a kórokozó továbbfejlődését!

A dietetikusok szerint összeválogatott betegségek szerinti általános étrendek sem teljesítik minden esetben szervezetünk aktuális igényeit. Minden esetben egyénre történő válogatás szükséges!

A nyomelem és vitamin pótlás helyes megválasztása is segítséget jelent a fiziológiai szervezet enzimrendszereinek megfelelő működéséhez.

Jó megoldási kulcsot ad, ha táplálkozási naplót vezetünk, és az abból nyert tapasztalataink alapján alakítjuk ki a saját egyéni étrendünket. Ehhez segítséget nyújt a következő honlap is pl.:

http://www.kalóriaguru.hu/fogyokura-dieta-naplo/fogyokura-dieta-naplo.php

A táplálkozási napló nemcsak az értékelő szakember, hanem gyakran a páciens számára is rendkívül informatív, hiszen sokszor csupán ilyenkor szembesül saját tényleges táplálék- és folyadékfogyasztásával. Számítógépes program segítségével lehetőségünk van a perceken belül meghatározott tápanyagigényhez viszonyítani, azzal összehasonlítani a táplálkozási napló alapján bevitt adatokat. A kinyomtatott értékek és grafikonok alapján pácienseink azonnal láthatják, milyen tápanyagokból lenne többre szükségük, ill. miből fogyasztanak többet a szükségesnél.
 

Gyakorlatok az energia harmonizálására

 

"Az az orvos vagy gyógyító, aki akkor kezeli a betegséget, amikor az már jelen van, középszerű.

Aki már az első tünetek kezdetén, az elfgadható.

Aki akkor gyógyítja, amikor még meg sem jelent, az kitűnő."

Ennek értelmében minden nap végezzük el a csakratöltést, mert az életenergia alapvetően befolyásolja egészségünket és jó közérzetünket. Ez honlapunkon is megtalálható

pl: www.let-tudatos-csaladorvosi-forum.hupont.hu .

Majd a következő 3 gyakorlattal minden nap újjáélesztheti és erősítheti életenergiáját és védelmi rendszerét is:

A védelmi rendszer aktíválása érdekében ütögesse meg mutató vagy hüvelykujjával a szegycsont középső részét, ezáltal erősíti a csecsemőmirigyet, mely a védelmi rendszerben mérvadó jelentőségű, gyermekeknél gyengéden 5-10-szer, felnőtteknél 10-20 -szor. A dörzsölés csökkenti az energiát!

Ezután végezzük el a légzőgyakorlatot kényelmesen elhelyezkedve egyenes háttal egy széken.

Ügyeljenek az egyenletes légzésre!

Lélegezzünk mindkét orrnyílásukon keresztül ötször be és ki.

Aztán hüvelykujjával zárja el a jobb orrnyílását és lélegezzen csak a balon keresztül ötször be és ki.

Ezután a gyűrűsujjával zárja el a bal orrnyílását és lélegezzen csak a jobb orrlyukon keresztül ötször be és ki.

Ez az egyszerű légzéstechnika hozzávezet minket egy jobb és tudatosabb légzéshez, valamint a Jin és Jang energiák egyensúlyához.

De ahhoz, hogy a belélegzett tiszta, de „holt anyagú” levegő „életerőben” gazdag legyen, tanulja meg helyesen elvégezni az öngyógyító folyamatokat beindító gyógyító energiák felvételét ellazult állapotban is az egyik úgynevezett relaxációs technika segítségével.

A lazító gyakorlat elvégzése során helyezkedjen el kényelmesen egy ágyon vagy egy takarón a földön. De lehet egy székben kényelmesen ülve is ellazulni. Egy gyengéd meditációs zenét lehet hallgatni eközben vagy különböző célfeladatokra kialakított relaxációs terápiás fejlesztő gyakorlatok is elérhetők már a youtube-on, melyek segítenek a helyes kivitelezésben.

Csukja be a szemeit. Végezzen mély belégzést az orron keresztül a hasüregbe és számoljon 10-től visszafelé. Koncentráljon arra, hogy minden számnál egyre mélyebben és mélyebben ellazuljon. Mikor az egyhez ér, mondja magának: „A testem és szellemem teljesen ellazult, befogadom a gyógyító energiát”.

Végezze ezt legalább 5 percig vagy még tovább. Ha gondolatait nem tudja kikapcsolni, figyelje meg a gondolatait, de ne azonosuljon velük.

Most mondja azt, hogy háromig fog számolni és minden számnál egyre éberebb és frissebb leszek. 1, háromnál éber, friss és kipihent leszek, 2, 3, kinyitom a szemeimet, frissnek, ébernek és ugyanakkor kipihentnek érzem magam.”

A gyakorlat segítségével magunk mögött hagyhatjuk a mindennapos történéseket.

 

A pozitív környezet kialakítása

 

Figyelje meg a különböző hatásokat, amelyek naponta érik tudatunkat, hogy e téren is harmonizálni tudja az energiákat és közvetlen környezetét pozitívan alakíthassa ki.

 

Negativ hatások

 

A lehetséges energia zavarok felderítésekor figyeljen a meridiánok vonalában elhelyezkedő ékszerekre, karórára, vagy szoros gumírozású ruhákra, melltartó pántra, vagy fémekre.

Az ételekben lehetségesen előforduló tartósítószerekre, permetezőszerekre, fertőző anyagokra is oda kell figyelni és ki kell iktatni őket a gyógyulás elindításához.

A bennünk felgyülemlett negatív gondolatok feltárásához ellazult mélytudati állapotra kell lemennünk és akkor érdemes őket leírni egy papírlap bal oldalára sorban mindannyit, amennyit csak lehet. Majd analítikus tudatunkkal konvertáljuk át ezeket a vágyunk szerint legmegfelelőbb pozitív gondolatokká. Hajtsuk félbe a papírlapot, és ezután már csak a pozitívumokat tartalmazó gondolatokat vagy azok vizualizációval megjelenített képi megfelelőjét mantrázzuk naponta többször legalább 30 napon át. A tudat és a gondolat erejének pozitív eredményét élvezhetjük ezután ezek megvalósulásával.

Az Úristen áldja és vezesse Önt, aki végigolvasta és megértette eme bevezető valós értelmét és tudatosan tudja alkalmazni is a benne foglaltakat teljes és egészséges emberré válásához!

dr Magony Takács Edit                                          Sztelek Gábor Pál                 orvos                                                                kutató mérnök

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 50
Tegnapi: 62
Heti: 50
Havi: 996
Össz.: 78 192

Látogatottság növelés
Oldal: AKUPRESSZÚRA: EGY ÚT AZ EGÉSZSÉGHEZ
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »