LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

KRONOLÓGIA

 

Jehova Isten szerint a homosapiens túl sok figyelmet szentel múltjának kutatására, eredetére anélkül, hogy a dolgok lényegébe hatolna. Egyetlen tudós sem tárhatja fel a kauzális összefüggéseket kizárólag a látható sávban történő vizsgálódásával. Lehetne ugyan tanulságokat gyűjteni a múlt eseményeiből,ha azok valódi kiváltó okait, összefüggés-rendszerét részleteiben megismerhetné a homosapiens, viszont ennek hiányában egyetlen „történelmi ballépés” megismétlődésesem zárható ki; mint ismeretes, kétszer nem léphetünk be a folyónak ugyanazon vizébe.

Az Úristen csak a jelennel és a jövővel gondol. A múlttal nem foglalkozik.

Ehhez azt kell érteni, hogy a múlt minden közreadható tényezőjének eredőjea jelen. A jelen magában hordozza minden múlt esemény tapasztalatát és ezekrőlad számot minden halál után a testbőlkilépett lélek. Az elszámolás során viszont jó, vagy helytelen) minősítve rögzítődnek az akashában az elmúlt élet helyzetmegoldási tapasztalatai. Ezek gyűjteménye az intelligencia.

Az élet nem más, mint egyintelligencia-gyűjtőkörút.

Az elképzelés megelőzia megvalósítást. Az Atya Istennek sincs fogalma az Ö eszmélését megelőzőállapotról a mostani Földi években kifejezett 73 milliárd évvel ezelőttről.

Ők még egyek voltak a Szentlélekkel, amikor az Univerzum teremtését, az elsőenergia kibocsátását tette az Atyaisten.

Az energiából az elsőanyagot, a gamma elemi részecskét 57milliárd évvel ezelőttalakította ki. Teremtette.

Ezt követőenkettéváltak az Atya Isten és a Szentlélek és azóta, az elsőenergiából és első anyagból teremtett „minden”élőlett.

Az elsőenergia és elsőanyag még nyers volt, de nem holt anyag. Minden azóta létrejött pedig é, azaz továbbfejlődésre képes.

Ami holt, az annyit jelent, hogy továbbfejlődésre képtelen, lebomlik energiává, és beleolvad más élőbe, annak energiaszintjét növelve.

Az energia és az anyag nem reverzibilis. Ehhez viszont azt kell tudni, hogy egészen kis anyagmennyiségek térben elfoglalt helyén, ha anyagból energiává átalakítás történik, óriási energiamennyiség szabadul fel.

Tisztán nyers vagy intelligens energiából már a Teremtő Fiúk sem tudnak anyagot teremteni. Ezt csak az Atyaisten érte el egyszer sok milliárd éves teremtő tudatával.

Ha időrendbeszedjük a múlt eseményeit úgy, hogy az időta jelenlegi földi évekkel mérjük, akkor 57 milliárd éves az első nyers energia.

63 milliárd éves az egységes gamma elemi anyagrészecske.

15 milliárd éves lenne most az a csillag, amiből 8 milliárd évvel ezelőtti szétrobbanásakor a Föld kiszakadt, mint szabálytalan alakú masszívum és kezdett kószálni az Univerzumban.

Szabadon kóborlása során lehűltés később, a más eredetű, hasonló, kisebb-nagyobb masszívumokkal

összeütközve, az ütközések erejétől ismét felforrósodott, belsejében újra megolvadt a magma. Az ütközések leválásokat is okoztak, de mindenképpen az anyagi minőség sokféleségét eredményezték.

4,4 milliárd évvel ezelőtt teremtette meg az Atya Isten, amikor már nem tudta részleteiben átfogni az általa megteremtett Univerzumot, Önmagát, akkor megteremtette az Ő első Teremtő Fiát, Jelét a nyers anyagi Univerzum vezényletére.

Őt követte Jolamda, Jelenek, Jelim, Jelenich Teremtő Fiúk lelkének teremtése.

Az Atya Isten mindenütt tartalékolt minden teremtéséhez második és több lelket. Ezért volt az, hogy Jolamda agonizálásakor helyére léptette Jelet Úristent.

3,6 milliárd éves a Nap.

3,5milliárd évvel ezelőttteremtette legfiatalabb teremtő fia, Jehova lelkét, és Jézus lelkét több más lélekkel együtt az Atya Isten. Jehova lelkét a rögként Univerzumban kószáló Földhöz rendelte még sokkal a legfiatalabb teremtő Fiú teremtővé érése előtt.

1,9 milliárd évvel ezelőtt teremtette Á lelkét és még többekét.

570 millió éve ''fogta be" a Nap bolygói közé a Földet a mainál sokkal nagyobb sugarú pályára.

400 millió éve fejlődik (a skolasztikus tudomány által életnek nevezett) egy és többsejtű szerveződésa Földön a tengerben.

44 millió év óta megszakításokkal a Föld szárazulatain is.

32 millió évóta megszakításokkal a szárazföldön léteznek absztrakt gondolkodásra képes, értelmes lények.

5 millió éves lábnyomokat találtak 15 cm mészkőréteg alatt Észak-Amerika területén.

3,5 millió éves, megkövesedett, felnőtt és gyermek emberlábtól származó lábnyomokat őriznek 27méter hosszú szakaszon a régészek Laetoliban (Észak-nyugat Tanzániában), amelyeket 1977-ben a KaliforniaiSanta Monica Getty Intézet munkatársai fedeztek fel és azóta konzerváltak.

1,1 millió évvel ezelőtt kapott először testet Jehova lelke az Atya Isten akaratából, az idősebb, harmadik teremtőFiú által a Földre teremtett genetikai állományon belül.

Sok részleges lepusztulást okozó katasztrófát egy végleges követte a Földön.

Újra intelligens lényekkel az ötödik Fiú népesítette be a Földet és ezen populációban is élt testben Jehova.

Jehova a harmadik és az ötödik teremtő Fiú által teremtett populációkban élt testi életet és valódi isteni intelligenciává növekedett az Atya Isten akarata által. Az időközönkénti részleges lepusztulásokat ismét az ember teljes pusztulása követte a Földön.

Ennek emlékéből az undor maradt meg legjellemzőbben Jehova számára, mert hosszú időn keresztül hatalmas állati tetemekkel volt borítva a Föld felszíne.

Jehova Isten lelke ehhez a Naprendszerhez volt rendelve, azt még nem tudta elhagyni és a borzasztó unalomra emlékszik vissza, mint az időszak leginkább jellemző meghatározójára, miközben a növényi fauna és az állati populáció ismét regenerálódott.

Az Atya Istenhez fohászkodva társat kért, de tükörképét kapta és nem változott a helyzet.

Ez a tükörkép volt Allah.

Ismételt könyörgésére a „teremts magadnak” választ kaptaaz Atya Istentől és ekkor 650 ezer évvel ezelőtt az Úristen felhasználta az univerzumi tudatmezőből az idősebb teremtő Istenek által már létrehozott állatok szerkezeti kódjeleit és megalkotta a homoludenst. Ezen tevékenysége kb. 150 évet és nem évmilliókat vett igénybe. Tervezett tenyésztési eljárás volt, amelyben az emlősállatok részegységeinek bevált megoldásait is felhasználta a testfelépítéshez a saját elképzelésével összekombinálva.

A homoludens egyedeinek nem volt az Úristenből származó hosszú távú memória részegysége személyenként, ökológiai fejlődése kizárólag egy ágon haladó. Csak a környezeti hatások okozta természetes kiválasztódásra és az egymástól különböző távolságokra élő csoportok közötti kereszteződésekre szorítkozott a fejlődésük.

Életképességüket a genetikai hatásmechanizmus szabályozta és ma is ez jellemző maradékaikra. Pl. Amazonasi indiánok és nálunk a cigányok.

A homo ludens 653 ezer évvel ezelőttől 100 ezer évig népesítette be a Földet, de továbbfejlődésre alkalmatlan volt, ezért az Úristen letakarította népességét a Földről.

Ezt nem maradéktalanul hajtotta végre, mert az Univerzumban az élőtélni hagyni törvény, de szüksége volt a Föld felszínén az élettérre egy fejlettebb konstrukció kipróbálásához.

A homoludens úgy élt előzőleg és szaporodott el a Földön, mint az őzek az erdőben. Nem volt más gondolatuk a lét és fajfenntartáson kívül. Nem voltak hajlandók törődni a holnappal.

Jehova Isten már 650 ezer éve Teremtő Isten, de csak 550 ezer éve, mióta a homosapiens-t megteremtette, azóta mozoghat szabadon az egész Univerzumban.

Nagyon sok naprendszerben teremtett emberi populációt ettől az időtől kezdve, és teremt most is, jellemzőikben igen nagy eltérést mutató népességeket, de ezt a földit sajnálná legjobban, ha ismét lepusztulna (különösen önhibájából), mert Őis itt nőtt fel isteni teremtőerővé.

Ahol Őteremt, az az Őbirodalma, teremtésének létrezgési szintjén. Másik teremtőFiú birodalma, más létrezgési szintje miatt térben átfedésben van az Őbirodalmával. (Látók tapasztalhatják.)

A homosapiens sok katasztrófát élt át a Földön. Voltak azóta is részleges katasztrófák.

53 ezer évvel ezelőtt fejeződött be a legutóbbi nagy-katasztrófa (tűzözön)kisbolygó becsapódások miatt.

Ekkor az infrastruktúrát vesztett túlélők ismét a kőkorszaki szinten tudtak csak továbbélni.

A 650 000 évvel ezelőtt teremtett homoludensek egyedeiből 600 000 évvel ezelőtt genetikailag sikeres mutációt hoztak létre a Mindenségből idejáró anuitok. Ezek a látogatók kb 250 évig tartózkodtak itt a Földön. Ez a sikeres mutáció a homoludens és a Földön honos hüllő fajok genetikai keveredéséből jött létre. Mai napig életképes és szaporodó. Genetikailag programozott elsődleges hatalomvágya, másodlagosan minden alkotó tevékenységtől való távolmaradása a jellemző és a szeretet ismeretlen számunkra. Ezek alkotják a hosszú és a közeli történelem uralkodó családjait, akik adták-vették az országokat és az éppen saját népük ellen behívták a másik népet elnyomóként. Emlékezzetek 1849-ben a Habsburgok a kuzintól, az orosz cártól kértek segítséget a magyarok ellen. Ezek az uralkodó családok mindig megőrizték a kékvér zárt viszonyait. Jellemző példaként említem, amikor az angol királyi család fia Károly herceg feleségül vette a polgári származású Lady Dianát. Akkor őt ügyesen megölték, hogy ne keveredjen vörös vér a kékvérűek közé. Kizárólag mindig egymással házasodtak ezek az uralkodó családok. Ezeknek a legfelső kasztja a jelenlegi pénzügyi Világhatalom vezetői és semmi nem szab erkölcsi gátat számukra a Világ uralom birtoklásában. Ezért folytat hűséges alattvalójuk Amerika egyfolytában háborút a második Világháború befejezése óta.

A crô-magnoni és a neander-völgyi ember is kozmikus katasztrófa okozta sokkhatás eredményeként pusztult ki.

50 ezer évvel ezelőtt teremtette a magyarok ősét a mai Irán területén és a zsidóság ősét ettől délebbre.

25 900 évvel ezelőtt volt a legutóbbi kis katasztrófa, amely szökőárral a közel-keleti térséget is leborotválta és

a felújuláskor a kisarjadó korábbi gyümölcsösök helyén alakult ki az, amit a Biblia Édenkertként írt le. Ennek a katasztrófának a kivédésére, azaz az esetlegesen bekövetkező katasztrófának túlélő genetikai állomány biztosítására építették az ott élő intelligens népek a boszniai piramisokat. Ami rovásírást találunk a piramisban, az későbbi magyar megszállások eredményeként keletkezett.

22 ezer évvel ezelőtt teremtette Jehova Úristen az amerikai indián törzseket.

19 ezer évvel ezelőtt kezdte meg Jehova a zsidóság tervszerű tréningezését, azért, hogy idővel ővelük frissítse fel az elöregedett genetikájú népeket a Földön.

18 ezer évvel ezelőtt a magyarság tréningezése kezdődött ugyanezen céllal.

Jehova Úristen 5 ezer évig vágyott arra, hogy a benne lévő szeretetet egy testbe teremtse és ehhez az Ővele egyidős és szintén az Atya Isten által teremtett Jézus lelkét választotta.

2 ezer éve négy egységnyit véve Jézus lélek halmazatából egy Párthus hercegnek a zsidó iskolán tanuló

lányába, Máriába fogantatta, teremtő akaratával rámutatva, Jézus lelkét.

Azt akarta, hogy Jézusnak gyermekei és unokái legyenek és elszaporodva a Földön teret hódítson a szeretet, de teremtményei gonoszul megölték őt. Jehova nem keresztfára szánta Jézust. Ezt, csak a politikai célok indokolására, - és

a mentsük ami menthető szemlélet alapján - terjesztették el a tudatlan néptömegek számára.

A keresztények ma sem tudják, hogy a keresztény vallás is szellemimádásra épül. Jézusból a keresztfán a kiszakadt szellem jelent meg az Apostoloknak és utasította őket a Krisztus Jézusi hit terjesztésére. Párhuzamosan Jehova Jézus élő lelkét visszahelyezte a testbe és felgyógyítva még 44 évig tanította őt Önmagából testet manifesztálva kísérőként a Földet bejárva.

Jézus csontvázát Kasmírban megtalálhatjátok egy számára épített mauzóleumban.

Az Allahot imádó iszlámizmus is szellemvallás. Csak sokkal régebbi eredetű és csak gyűlölet és düh van benne a szeretet helyett. Amikor Jehova Úristen 650 ezer évnél korábban társat kért magának az Atya Istentől, akkor kapta társként Allahot, akivel ismét unalmassá vált az élete, mert mindenről ugyanazon véleménnyel voltak. Akkor ismételt könyörgésére Allah lelkét egy másik lakott Naprendszer bolygójára áthelyezte az Atya Isten, de a harcias szelleme itt maradt a Földön. Ez a szellem azóta is a benne hívők hatalmas ereje. Szeretet nincs benne csak gyűlölet az őbenne nem hívőkkel szemben és mindenáron ezeknek kiirtására ösztönzi az ő hívőit. A hit a buta és a tudást nem birtokló népesség legnagyobb ereje. Csak fegyveresen lehet visszaszorítani, de nem megszüntetni. Az iszlám a szeretetet nem ismeri.

1400 éve a haragos Jehova íratta le a "halló" Mohameddel a Koránt. A korábban készült és a Bibliába került iratokat "látó" tanítókon keresztül küldte az Úristen. Ezek átadásakor nagyobb szerep jutott az átvevő (apostol) értelmi építőelemeinek.

A hallás útján közvetített üzenet tartalma meghaladhatja a tanító értelmi képességeit, annál többet nyújthat.

(Jellemző példa, hogy az ezredfordulóra esedékes krízishelyzet előképeiben sok sárga-bőrűtláttak a látók, már száz évek óta. Ez mégsem jelenti a kínaiak fegyveres világuralmi törekvését, hanem azt, amit már most is láthat aki nem csukott szemmel jár, hogy üzletileg özönlik el a fehér világot a távol-keletiek.)

Fegyveresen a muszlim világ fog visszavágni az egyetlen kincsük, a kőolaj kiaknázása miatt.

Krisztus előtt a 18 ezer évvel hoztak létre telepeket a Mindenségből ideérkezett vendégek Kis-Ázsiában, az Indus-Gangesz folyó völgyében, Egyiptomban, Dél-Amerikában. Ők anya űrhajókon érkeztek és 1-2 személyes kis szerkezetekkel szálltak le a Föld felszínére. A mai Ecuador területén és Kis-Ázsiában létesített telepeik  fenntartásához személyzetként a magyarokat képezték ki. Itt teljesedett ki a magyarság beszéde, mert megtanulták ezen vendégeknek a nyelvét és elsajátították a rovásírását. Most is felismerik az ecuadori bennszülöttek a magyar beszédet.

A telepekről kikerült magyarság Krisztus előtt a 14. évezredben keveredett a hunokkal. A hunokat a Krisztus előtt a 17. évezredben teremtette Jehova Úristen.

A 16. évezredben teremtett arab törzseket is.

Amikor a Naprendszerünk 10. bolygója, a Féton bolygó elpusztult egy totális becsapódás eredményeként, akkor az előre egy műbolygóra kimentett állomány a Földön korábban volt, idegenek által létesített telepek területén hozott létre újra kolóniákat, ahová ismét csak a magyarságot alkalmazta személyzetként. Ők is próbálkoztak folyamatos idetelepítésükhöz megfelelő hibridizációval, de ez eredménytelen maradt. Átmeneti hibrid teremtményeiket megörökítették az egyiptomi szobrok. Ők a műbolygóról a kolóniákat csak látogatták, de az élettér nem volt alkalmas folyamatos ittartózkodásukra a levegő összetétele és a számukra durván nagy gravitáció miatt.

Idővel elhagyták Naprendszerünket műbolygójukkal.

Európa és Ázsia egész területén az összes néptörzset a 17. és az 5. évezred között teremtette Jehova Úristen. A zsidó törzseket a 4. évezredben gyűjtötte össze egy néppé. A 4. évezredtől már nem teremtett új Ádám és Évákat, azaz új nemzetek nemzőit, mert elégnek ítélte a meglévő nemzeteket a Földre.

Amikor a magyarság keveredett a hunokkal, ennek eredménye lett az, hogy Krisztus előtt az utolsó évezredet kutató történészek a hunokat és a magyarokat ugyanazon népként találják leírva kínai, ázsiai és más keleti történeti leírásokban. A népkeveredésnek eredményeként a magyarok felvették az Atya Istent imádó hitet a hunoktól. És a mind a Krisztus utáni időkig ezt megtartották.

Csak Géza fejedelem és utána István, akit később szentté avattak dőlt be a római zsidó keresztény vallásnak és tűzzel-vassal irtotta az Egyistent, az Atyaistent imádó törzsfőket és mágusokat.

Budapest, 1995. javítása

Sztelek Gábor Pál    

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 76
Tegnapi: 62
Heti: 76
Havi: 1 022
Össz.: 78 218

Látogatottság növelés
Oldal: LÉT-TUDAT KRONOLÓGIA
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »