LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

 

Az ATYAISTENT kérdeztem a teremtésről

 

 

Ezt közreadni hatalmas felelősség, mert csak kevesen értik meg és a sok bunkócska és dogmatikus még nem tud épülni általa.

Az ATYAISTENHEZ kérdésem az volt, hogy hogyan alakította ki Önmagát, a Mindenséget?

Megkérdezhettem, mert az én Á lelkemet még az ATYAISTEN alkotta több nagyobb és kisebb primer-lélekkel együtt. JHVH Úristent megelőzően teremtett Teremtő Fiai birodalmában éltem testi életeket és kerültem minden élet után elszámolásra. Az ATYAISTEN úgy ítélte, hogy eleget tanultam ahhoz, hogy 550 000 földi évvel ezelőtt 6. Teremtő Fiának, a homo sapiens első párjának megteremtésekor segítségül adjon 16-od magammal. Azóta itt kapok testet amikor szükség van rám.

 

Megpróbálom a mindenki számára érzékelhető emberi szerkezetből kiindulva elmagyarázni az ATYAISTENTŐL kapott ismeretanyagot.

 

Tudott, hogy az ember anyag és energia szerkezetű lélekből, annak szervéből, az elméből, mentáltestből, fiziológiai testből és asztráltestből áll. Ezek mindegyike anyag és energia szerkezet. Ezek mindegyikének vannak tisztán energia aurái. Pontosan mérhetőek.

 

A fiziológiai test érzékelő szervei a látás, hallás, tapintás, szaglás, hőérzékelés, kizárólag másik fiziológiai test érzékelésére működnek (állatokra, növényekre is), de egyes érzékeny személyeknél a szaglás az asztráltestek érzékelését is birtokolja.

 

A fogamzáshoz leérkező lélek, a lélek-kapszula 7-változós anyag és a 4-től 8-változósig terjedő energia szerkezet. Ennek magja lép be az ondósejttel a petébe és indítja el az emberré fejlődést, aminek eredményeként azonnal kialakul és mérhetően a leendő anyánál a születendő gyermek lehetségesen nagyobb vagy kisebb mentáltestének a kontúrja. Ez a mentáltest az, ami a magzatsejt fejlődéséhez felveszi a Mindenség azon központi energiáját, amit a Szentlélek erejének nevezünk.

 

Ezt a mentáltestet nevezik az Úristenhez kapcsolódni tudók öntőformának. Ebben van kódolva és ezáltal van energiával ellátva a megszületendő gyermek. A születés után is ez a mentáltest táplálja a gyermek fiziológiai testét a Szentlélek energiájával.

 

Lássuk, hogy Ki és Miből álló és ezáltal mekkora az ATYAISTEN teremtő ereje: a „LEGYEN”?

 

Amikor az ATYAISTEN kettévált Teremtő Atyává és Szentlélekké, akkortól tudott az ATYAISTEN, most primer lelkeknek titulált lelkeket teremteni. Előtte csillagokat, napokat teremtett, amit mi most emberek „élettelennek” gondolunk. Ennek mértéke minden emberi elképzelést meghaladó.

 

A Szentlélek, aki elválasztva lett az ATYAISTEN által, mint ellenpólus, Ő a 8- változós anyag és a 10-változós energia szerkezetű.

Az ATYAISTEN, Aki a Mindenség, a 2 – től 8 – változósig anyag és a 2 – től 24-változósig energia szerkezetű, Ő hozott létre Teremtő Fiakat Önmagában és Őbenne foglaltatik a Mindenség. Későbbiekben sem alkotott 8 – változósnál bonyolultabb anyagszerkezetet.

Energia variációk a 2 – től a 24 – változósig lettek megteremtve.

 

Az ATYAISTEN által teremtett primer-lelkek közül a nagyok lettek sorban, évmilliárdos időkülönbségekkel Teremtő Fiai az ATYAISTENNEK és a kisebbeket küldte segítségükre.

 

Jele Úristen lelke volt az ATYAISTEN Első lélek-teremtménye.

Továbbiakban sok „földiben számolt” évmilliárddal ezelőttől Ő játszik a Csillagokkal, Napokkal, Bolygókkal, Holdakkal. Ő kapott teremtő erőt, azaz 5-től 9 – változósig energiát.

Jele Úristen anyag szerkezetében a 8 – változós és az energia szerkezetében az 5-től a 9 – változósig szerkezetű. Ennek a képességnek a birtokában tudja az Univerzum masszívumait és annak törmelékeit a neki tetsző helyre irányítani.

 

A Szentlélek az, Aki a Teremtő Fiúkat, és a később teremtetteket, de a most élő embereket és állatokat is életerővel táplálja.

Jele Úristen számára nem fontos a későbbiekben kialakított élővilág. Ezért rendszerében sűrűn lepusztul a Föld, mert olyan helyen kering a Naprendszerünk, ahol sok a törmelék. Sokszor becsapódások okoznak tűzesőt, majd jégkorszakot a Földön. Az ATYAISTEN elgondolása szerint szükség van a lepusztulásokra azért, hogy frissüljön szerkezetében a Mindenség.

 

Jolamdát teremtette meg második nagy lélekként az ATYAISTEN.

Jolamda 8 – változós anyag és 8- tól 11 – változósig bonyolított energia szerkezet.

Ő miután teremtőképes lett, szellemlények teremtésével kezdte, majd intergalaktikus lényeket teremtett, akik máig is járják az Univerzumot. Jolamda jelen időnkben fáradt el ezen állapotában és 2003-ra tért nyugovóra pihenni. Az Ő agonizálását minden érző ember érzékelte.

 

Jelet vette át a birodalom vezető szerepét, aki 8 – változós anyag és 8-tól 11 – változósig terjedő energia szerkezet.

Jelet is tud intergalaktikus lényeket teremteni. Amikor ezek a lények árnyékot vetnek a Föld egyes részeire, akkor ott kimarad a Szentlélek éltető energiasugárzása, ezért ott halmozódnak a közlekedési balesetek és más komfort ellenes cselekmények. Ez a leárnyékolás azáltal jön létre, hogy az intergalaktikus lény is a Szentlélek sugárzó energiájából létezik.

 

Jelenek az ATYA ÚRISTEN sorrendben 3. Teremtő Fia 8 – változós anyag és 10 – változós energia szerkezetű. Valamiért célirányú tevékenységre teremtette az ATYAISTEN.

Moszatokat és egyszerű növény és állatvilágot teremtett a Mindenségben és eleinte a Földön is, de azóta is teremt új és újabb, emberek által felfedezésre váró növényeket és állatokat a tengerfenéken és a szárazulatokon. Embert, emlősállatot még nem teremtett. Elmével rendelkező állatokat sem teremtett. Ugyanezt teszi meg a Mindenség más lakható életterében. Későbbiekben megkapta a képességet hüllők teremtésére. Madarakat már nem Ő teremtett.

 

Jelim az ATYAISTEN 4. Teremtő Fia, Aki 8 – változós anyag és 6-tól 13 – változósig terjedő energia szerkezetű teremtmény, Jelim teremtett itt a Földön és számtalan más bolygón először növényeket és lélekkel rendelkező állatokat. Eleinte embert még nem teremtett.

Viszont más lakható bolygókon teremtett intelligenciával rendelkező ló alakú kedves lényeket. Ezeknek a lelkei a későbbi Teremtő Fiú hívó szavára átkerültek a Földre szórványosan. Itt a legkedvesebb emberalkatú teremtmények lettek és segítik Jehovah Úristen programját az ATYAISTEN akaratából.

A hüllők megteremtése még teljes mértékben Jelimhez kapcsolódik. Jelim már elmével rendelkező állatokat teremtett. Ezeknek az állatoknak van lelke, ami 5145 élet alatt tapasztalatot gyűjt és a végén tapasztalatát, intelligenciáját, a Teremtője által megítélve vagy megszünteti a Teremtője, és ez a Nirvána, vagy a Teremtőjének létében él tovább bébiként. Ezáltal bonyolódik és fejlődik az ATYAISTEN, a Mindenség szerkezete. Madarakat Ő nem teremtett.

Későbbiekben Jelimnek lett emberteremtési képessége az ATYAISTENTŐL. Hatalmas méretű embereket teremtett nemcsak a Földön, hanem nagyon sok égitesten, amelyekből most régészek néhányat feltártak, 10 – 12 m-es ember alakú csontvázakat. Ezek még távol voltak a mostani homo sapiens emberi szerkezetéhez képest, ezek még állat teremtéséhez tartoztak inkább. Lelkük állatlélek volt. Elméjük nem volt.

 

Jelenichet az ATYAISTEN, 5. Teremtő Fiát 8 – változós anyag és 7-től 16 – változósig terjedő energia szerkezettel teremtette. Jelenich alkotott más bolygókon, lakható helyszíneken és a Naprendszerben a Földön is előembereket, akiknek maradékait az afrikai kontinensen, valamint Kínában meg lehet találni régészeti feltárások során. Ezek voltak gyakorló, első teremtései.

Későbbiekben Jelenich már tudott mind lélekkel és elmével rendelkező lényeket teremteni. Teremtményei az állatvilágban is megjelentek, valamint emberként léteztek a Mindenség számtalan bolygóján élhető élőhelyeken és így a Földön is. Jelenichhez tartoznak a halak, kétéltűek és az emlősállatok is, ezek legtöbb esetben az Ő teremtményei. Emlősállatokat is mindenhol teremtett élhető bolygókon.

 

Az intelligencia begyűjtéséhez alkalmas elmével rendelkező embereket teremtett, ilyenek voltak a Naprendszer 10. bolygóján is, amit most Fétonnak nevezünk, ami felrobbant 60 000 évvel ezelőtt.

Egy nagy masszívum központi találata által semmisült meg és törmelékké lett a Naprendszer Mars-Jupiter övezetében. A rajta lakók olyan intelligencia szinten voltak, hogy felismerve a várható veszélyhelyzetet, műbolygóra telepítettek 300 főt a fiziológiai testük továbbszaporításának biztosítására.

A Naprendszerben keringve és „Holdkompokkal” leszállva vittek el Jehovah teremtményei közül egyedeket és folytattak genetikai kísérleteket abból a célból, hogy a számukra alkalmas korábbi légkör helyett a földihez igazodó légkör összetételt tűrő és a számukra igen magas kétszeres földi gravitációhoz igazodó hibrideket kialakítsanak. Ebből annyi sikerült csupán, amit a Biblia is megőriz, hogy több száz évig élő egyedeket tudtak kialakítani és uralkodónak helyezték a földi népesség csoportjai fölé, de ezek nem voltak tovább-szaporodó képesek. Ezért amikor hosszú távú kísérleteik sikertelenségét felmérték, Jézus születése előtt 3000 évvel ez a műbolygó távozott Naprendszerünkből. Ittlétük során kialakult az emberiségben egy többistenhit az extraképességek láttán. Nagyon sok hasznos tudnivalóval gyarapodott az akkor kétszeri periódusban lekorcsosult földi népesség.

A Jelenich által teremtett emberiségnek a fejlődéshez Naprendszerünkben több idő állt rendelkezésére, mint a Földön élőknek. Intelligenciájuk és képességeik kifejlődéséhez sok 100 000 nyugalmas év állt rendelkezésükre masszívumok becsapódása nélkül. Ezért Földre látogatásaik során isteneknek gondolta őket a sűrű kozmikus becsapódások által lekorcsosult földi népesség.

Jelenich kedvtelésből gyönyörű növényeket is teremt az emberiség számára a hasznosakon felül. Gondoljatok csak az orchidea csodákra, ahol kicsi „emberkék”, stb. vannak a virágban.

A tudósok számára mindig új felfedezésre váró növényeket és állatokat teremt jelen időben is.

 

JHVH-t, azaz Jehovah Úristent, sorrendben a 6. Teremtő Fiút, előre nem látható mostoha körülmények közé rendelte az ATYAISTEN a Földre. Jehovah Úristen a 8 – változós anyag és 12-től 17 – változósig terjedő energia szerkezetével csak kevesebb képességre tudta fejleszteni teremtményeit Jelenich teremtményeihez képest. Ennek oka az volt, hogy Földünket sűrűn elérték kozmikus becsapódások, amelyek mindent leégettek a felszínről és az azokat követő jégkorszakok borzalmas kárt okoztak.

 

Volt egy kultúra, az 5. a homo sapiens megteremtését követően, ahol már az atomenergiát csak békés célra hasznosították és a tanult emberek már levitálva tudtak közlekedni.

Ez a 25600 éves keringési periódusban kimaradt becsapódásoknak, a 120 000 éves túlélésnek volt az eredménye. Ez a kultúra a 75 000 évvel ezelőtti becsapódás-sorozattal ért véget.

 

Most a kétszeri lepusztítást követő 7. felnövekvő kultúrában élünk durván 50 000 éve.

2016 és 2018 között eldől majd, hogy folytathatjuk-e vagy újra a kőkorszaktól kell kezdenünk, ha egyáltalán megmarad a Föld és nem robbantja szét egy középre érkező kozmikus masszívum. Ehhez beleszólása nincs Jehovah Úristennek.

 

Jehovah Úristen a Földön az ATYAISTEN alatt a legfőbb hatalom az Ő 8 – változós anyag és 12-től 17 – változósig terjedő energia szerkezetében, Aki új és újabb „Ádám és Évákat” teremtve új nemzeteket indít a fejlődés útjára.

Az új nemzetek mindig egészségesen fejlődhetnek, ha nem éri erőszakos behatolás őket a meglévők gazdasági és politikai behatása által.

 

A Mindenség keretei között korlátlanul gazdálkodó Jele Úristen még érzéketlen minden élő élet iránt. Ezért rendszerében működve bármikor intézhet rendszeres becsapódásokat a mi szerény kis Földünkre.

A tudományos feltárások eredményeként 25600 évenkénti becsapódásokból (amikor Naprendszerünk a zaccos zónában fordult), az utolsót megúsztuk, ezért most a 7. felnövekvő kultúra működik, de messze elmaradva még az 5. kultúra szintjétől.

 

Ez a technokrata kultúra jelenleg kizárja a lélek által vezetett elmén alapuló kultúrát.

Erőszakosan akarja a valóságot helyettesíteni a technokrata teremtéssel.

Édes ATYA ÚRISTEN ennek jövőjét nem akarja próbára tenni. Ezért Jele Úristennek ad segítséget ennek a technokrata kultúrának a letakarítására. Ez nem öncélú, mert ez a technokrata kultúra csupán a 4-változósig tudott eljutni, ahhoz nincs elképzelése még bármennyi költség ráfordítással, CERN elkészítéssel, hogy felismerje az elektron bontásából adódó variációs lehetőségeket. Keményen ragaszkodik az elektronnál bonyolultabb atomi rendszerekhez. Képtelen ahhoz, hogy felfogja, hogy minden az apróbb anyag-szerkezeteknél dől el.

 

Jehovah Úristen a LÉT-TUDAT Könyvben világszerte magyar és angol nyelven szétküldte a földi emberiségnek a tudást, annak az emberiségnek, amit Ő alkotott. A Föld átellenes pontjain is megkapta mindenki tértivevényesen is a magyar házakban címzetesen a 2. kiadását a Könyvnek, tisztán magyarul ennek a KÖNYVnek. Utána a lustákat leszámítva mindenki hozzájuthatott magyar és angol tükörfordításban, ami ennek az Univerzumi rendszernek az ismeretéhez alapismeretet ad.

 

Senki nem róhat fel hiányosságot a tájékoztatásról. Mindenki úgy kerül mérlegre élete végén, és úgy rogyik bele a következő életében, ahogy a 10 parancsolat ( ami ott van a LÉT-TUDAT KÖNYV végén) szerint megítélve következik. Nem biztos, hogy teljes lepusztulás lesz most Krisztus után 2034- 2038 között, de mindenképpen azon múlik a továbbélés, hogy mi marad meg a tudásból.

 

Az emberi tudást, ami az analitikus agyba besulykolható, amit az iskolában tanítanak megőrzi az az uralkodó réteg, aki levonul a katasztrófa előtt a Denver alatti 6 emelet mélységű pincébe és a még ezzel együtt kialakított másik bunkerekbe, az tovább tudja adni az emberi tudást. Ez a tudás viszont aszerint lesz igaz, ahogy és amennyiben az ÚRISTENhez kapcsolódik és amennyiben másodfokon az ATYA ÚRISTENHEZ kapcsolódik.

 

Az Úristen ezt a népességet jóra fordítani nem tudja. Ehhez gyenge próbálkozás volt az Isis Európa elleni megindítása. Az Isis csak Amerika ellen kellett volna, hogy meginduljon, mert nem Európa akarta őket bántani. Egy olyan médium, mint Angela Merkel csak az Amerikai politika eszközeként volt alkalmazva az Illuminátus által. Az emberileg normális óvilágban ennek következményét a megítélésre képtelen elméknek most már viselniük kell.

 

Egyetlen határ a magyar–lengyel–szlovák határ, ahol még meg lehet állítani ezt az iszlám előretörést. Édes Jehovah Úristen akarja, hogy ezen a határon megállítsuk az együgyű iszlám népet

és megőrizzük ősi kultúránkat, a hun-magyar kultúrát, ami az ATYA ÚRISNTENHEZ kapcsolódik.

 

A belső ellenséget ki kell irtani!

Úgy mint ahogyan azt tették az erdélyi fejedelmek, hogy az árulót a lábánál fogva felakasztották és élve megnyúzták elrettentő példaként.

Nem fajtól függő, hogy ki magyar és ki nem, hanem a magyarságnak az elfogadása és végigvitele.

Öljétek meg a közétek férkőző gazembert bármi áron!

A magyar az legyen magyar és a gazembert pedig sújtsátok le!

Különben menekülhettek Mongóliába vagy Kínába! Ez a magyarságon múlik! Ott visszavárnak benneteket.

Ha csak alemberek vagytok, akik még itt éltek a Kárpát-medencében, akkor el fognak taposni benneteket!

 

Ez rátok van bízva! Ez nem az Úristen akarata! Úristen azt fogja továbbvinni, ami életképes.

Ha vándoroltok, akkor vándorolni fogtok.

Aki nem akar vándorolni, az itt marad és azt megeszi az iszlám! Ennyi az én eligazításom a rövid jövőről.

 

A teremtés folyamatos, ezért tágul az Univerzum és mindig az erősebb szorítja ki a gyengébbet.

Magyarok legyetek kitartóak és kemények, mert velünk az ISTEN, de nem helyettünk cselekvő!

 

Budapest, 2016.12. 09.

 

Sztelek Gábor Pál                dr Magony Takács Edit

 kutató mérnök                             orvos

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 60
Tegnapi: 62
Heti: 60
Havi: 1 006
Össz.: 78 202

Látogatottság növelés
Oldal: AZ ATYAISTENT KÉRDEZTEM A TEREMTÉSRŐL
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »