LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

 

AZ UNIVERZUM ANYAG-ENERGIA SZERKEZETE

  (részlet a LÉT-TUDAT-ból)

 

Idézem az UNIVERZUM TÖRVÉNYÉBŐL A 3. PARANCSOLATOT:

  Ne kényszerítsd egyetlen teremtményemet se olyan cselekedetre, ami számára rossz!

Kifejtve:

Amit önmagadnak megtapasztalnál azt tedd másokkal és ne tedd azt, ami neked sem esne jól!

Legyen minden cselekedeted mérlegelve, mielőtt azt megtennéd, és mérlegeld a napnak végén azok hatását!

A rád-bízottak minden cselekedetéért velük egyetemlegesen, de súlyosabban fogsz felelni!

Szabad akaratoddal úgy válasszál vezetőt, hogyha ő, ha elöljáród lészen és az ő utasítására kell majd cselekedned, ne ütközzél önmagadba!”

Eddig szólt az Atya Isten parancsa, amit ezen a Földön főhatóságként JHVH, Jahve, Jehova, Úristen hajtat végre önmaga és a segítő angyalaival.

Mindenkit Ő számoltat el halálakor ezen a Földön és küldi oda karmikusan következő életre, ahova az illető léleknek a továbbtanuláshoz optimálisan szüksége van.

Jehova Úristen teremtővé érése előtt, 2,5- 3 millió évvel ezelőtt is jártak emberalakú lények ezen a Földön, akiket az Atya Isten korábban teremtővé érett Fiai teremtettek, amikor ez a Föld a mostani élethez még alkalmatlan viszonyok között létezett. Ezekre a lábnyomokra építettek amerikai régészek Afrikában Múzeumot.

Jelenleg az Atya Isten teremtő tudatával fölépítette az 1-24 változós korpuszkuláris-energia szerkezetű Mindenséget.

Amikor a 16 változós korpuszkuláris-energia szerkezethez elérkezett, akkor már képtelen volt kezelni az egész teremtményét és beérlelt teremtőképes Fiakat:

Jele, Jelet, Jolamda (aki már ez ideig átalakulásra érett) és pihenőben van, helyette Jelet ( aki birodalmát viszi tovább), Jelenek, Jelim, Jelenich, Jehova és az új időkben (50 000 év óta) Allah.

Mindenki más-más szempontok szerint szervezte birodalmát. Mindenki mást más-más jellegű korpuszkuláris-energia szerkezetet alkotott. Most nem térek ki a Birodalmak különbözőségére, mert nagyon hosszú lenne. El nem tudjátok képzelni mekkora teremtő szempontok szerinti különbségek vannak az egyes Birodalmak Megteremtése között. Ezt ismerjétek meg a LÉT-TUDAT KÖNYV végén.

Nehéz lesz értelmileg feldolgoznotok, mint ahogyan nehéz egy egyszerű esetet, amit bemutatott egy lengyel ember a Lengyel Tudományos Akadémia előtt és a Párizsba kiküldött megfigyelői előtt. Önmagát 6 és 7 változós szerkezetében testből kiléptetve a másik helyszínen alkotott bilokációs testet épített föl magának.

Ő a Pozitronnal alkotott proton-neutron atomszerkezetet építő bilokációs testet felvéve egy pénzbefizetést elintézett a párizsi postán a megfigyelők szeme láttára. Utána visszatért a saját 4 és 5 változós korpuszkuláris-energia testébe.

A lélek visszaköltözött az agynak a négyes agykamra felső sarkába és ez az ember 4 hétig betegeskedett a kimerültségtől, mert nem volt aki felügyelje és energiát töltsön rá, amikor lemerült a lélek által elhagyott test.

Ott tartottunk, hogy senki ne kényszerítse embertársát olyanra, amit ő sem szeretne magának! Nahát!

Itt vagyunk a jelenben, ahol az Amerikai Egyesült Államok, a THULE zsidó világuralmi törekvésű társaság által bankilag vezetve rohadt imperialista agresszorként a második Világháború befejezése óta 27. országgal szemben lép fel támadólag. Bombáz és tömegeket gyilkol. Egyszerűen azért teszi, mert hamis ideológiai indokok és alattomos diverzáns tevékenység által bevezetve népeket-nemzeteket hangol egymás ellen, hogy uralja az egész földi világot. Megszerezze mindenhonnan az ásványi kincseket. Megszerezze mindenhonnan a gáz és ásványtermékeket. Hasznot húz régi fegyverzetének szövetségesei általi elropogtatásából, hogy újra hasznot húzzon az új fegyvergyártásból. Továbbá hasznot húzzon saját országán belüli extrém összeférhetetlen egyének különleges alakulatokba való szervezéséből és ezáltal az ország belsejének viszonylagos feszültségmentesítéséből. Továbbá piacot teremtsen az egyszerű emberi vágyakra alapozva a mocskos génmanipulált termékeiknek, meg az azonnal fogyasztható Coca-Colának és Pizzának és egyéb lelket mérgező tömegkommunikációs eszközöknek. Egyszóval Amerika, ahol a testbe születők szinte mindegyike első néhány életes és intelligencia-mentes, több doktori disszertáció után is csak erre képes. Erőszakos önimádó önmegvalósító népesség.

Akik már sok életet leélve Európába, Ázsiába, vagy Ausztráliába születtek, azok már annyi intelligenciát gyűjtöttek össze, hogy nem akarják leigázni a többieket a jelenkori aktualitásban.

Csak ezek a mindössze 5-50 életet élt New Age személyiségek, ezek akarnak mindenki fölé helyezkedni.

A hit óriási erő és erkölcsi vezetés. Teljesen mindegy, hogy az a népesség milyen hitvallású. Mindenkit hagyni kell a hitében, mert az Atya Isten akaratával kerül szembe, aki ezt megszegi és erőszakkal térít, vagy fegyverrel gyilkolva akarja rábírni azt a népességet, nemzetet hitvilága megváltoztatására.

Lehet az Európától kezdve katolikus, evangélikus, református, zsidó, ősi keresztény Atya Istenhez igazodó ősi magyar, Allahhoz igazodó muzulmán, Nagy Szellemhez igazodó Észak-Amerikai indián, bantu néger, akit nem tudom kihez igazodik, hindu, aki több Istenhez igazodik, akik nekik a katasztrófa időszakban segíttettek, ezek a Fétonról származó Nefilimek voltak. Buddha hívő is lehet. Buddha lelke Jehova Úristen teremtménye volt, de hatalmas elméjével felismerte az Univerzum rendjét és törvényszerűségeit és ezt tanította Indiában és Ceylonon.

Védák, akiknek még Ceylon, Sri Lanka elzárt völgyében élnek maradékaik, mind a Teremtő Tudathoz igazodnak, mert ez alakítja ki a korpuszkuláris-energiából a létező Világot.

A korpuszkuláris-energia egységnyi része és egységnyi hatalmas energiája a gamma sugárzásban száguldó anyag-részecske az ő átütő perdülő energiájával, ami minden bonyolultabb szerveződést átüt és roncsol. Ennek a haladási sebessége a Mindenségben 18000 -szerese annak a fénysebességnek, amit állandó értéknek vesz a tanított fizika.

gamma.jpg

A fénynek a sebessége tényleg nem változik a kibocsátótól a beütközésig, csupán a frekvenciája változik aszerint, hogy milyen Univerzumi masszívumok közelében halad el. Ennek megfelelő mértékben változik a pálya görbülete is és a színe is.

Innen kezdve Én: akinek a nagy Á a léleknevem, akit az Atya Isten teremtett, akit 16-od magammal adott segítőként Jehova Úristen mellé a homosapiens megteremtését követően. Ennek a 16-nak egyike volt az a Jézus lélek, akit az Izraelben iskolázott pártus hercegnőbe, Máriába fogantatott teremtő akaratával Jehova Úristen, és akit borzalmasan mocskos módon öltek meg a zsidók a keresztfán. Halálát követően a kilépett lelkét és mentáltestét édes Úristen, Jehova visszahelyezte a megkínzott fiziológiai testbe.

Asztrálteste ment meglátogatni a tanítványokat és tanította őket, indította el őket.

Jehova Úristen Jézus élő lélekkel rendelkező testét a környéken egy írni-olvasni nem tudó disznópásztornál helyezte el, gyógyította föl Fiát, majd 44 éven keresztül Önmagát testbe bilokalizálva kísérte, tanította az egész Föld bejárásával és végül a csontváz angol régészek feltárása alapján Kasmírban fellelhető. Mauzóleumot építettek rá.

Kb 600 évvel később Mohameddel megíratta a Koránt, az emberiség tanítására az Úristen, akivel Allah mindig egyazon véleményen volt.

Majd hamarosan ezután Mani volt az, aki tanította a tudást, Közel-Keleten és Indiában, majd visszatérve közel-keletre földi hatalmasságok erőszakával szemben nem volt hajlandó megtagadni az igazságot, ezért pénzérme nagyságú foltokban húzták le a bőrét, míg belehalt.

Édes Úristen Jehova nekem megfogadta, ha még egyszer ilyen gazemberség előfordul a mocskos emberek, hatalmasságok akaratából, akkor kitakarítja az egész emberiséget a Földről. Ennek világos eszközeit megmutatta időnként régen pestis-járványokkal és az utóbbi időben az ebola járvánnyal. Nagyon jó az emberi igyekezet, hogy az ebola járvánnyal szemben gyógymódot találjanak. Azok számára, akik jószívűk folytán segíteni mentek a fertőzött területre, de a tömeges gyógyítást sohasem fogják elérni, mert a járvány használata beletartozik az Úristen kompetenciájába.

Az Úristen nem büntet és nem jutalmaz, csak tanít. Az a feleség, aki mondjuk Európában 3 házasságból a válási joggyakorlat folytán minden vagyonából kiforgatta a férjeket, az következő leszületésében szépen élni fog az Arab Világban, ahol megtanulja az alázatot.

Aki kegyetlen hatalomvágyában másokat nyomorba döntött vagy megöletett, az következő életében megy Afrikába nyomorogni. Nincs büntetés, csak tanítás van, mindenki tapasztalja meg annak megfelelőjét is, amit ő elkövetett másokkal szemben. Szolid esetek tömkelege létezik a mindennapokban, aki másokat megrágalmazott pl. az a fekete karmikus szinten születik újra és nem szabad gyógyítani a betegségeiből, maximum mélyhipnózisban feltárni előtte előző életében elkövetett szemétségeit.

Én az Úristen Jahve, Jehova teremtő akaratával lettem fogantatva Idába, aki töretlenül az ősmagyarság génjeivel rendelkezett.

Minden szavam, amit elmondok, amit leírok, minden gondolatom, amit jóváír az Úristen, Őt szolgálja. Mérnöki tudásommal kutatom az Univerzum felépítését, szerkezetét, az élő élettelentől való különbségét, következőkben elmagyarázom, hogy a szöveteket, sejteket, molekulákat, atomi szerkezeteket felépítő elemek, a mikronika elemei, hogyan épülnek fel az elektronból levezetve a lebontás sorrendjében.

Mert az elektron még 12 gamma korpuszkuláris-részecskéből áll.

 elektron.jpg

Minél több korpuszkuláris-részecske épít föl egy elemet, annál lassabb a mozgása a Mindenségben, ahogy egyre jobban összeszerveződik.

Minden tudásom az Atya Istentől és az Ő 6. Teremtő Fiától, Jehova Úristentől származik és kontrollált.

Akárhányszor odamondta az Úristen az adott kérdésemre, a gépként alkalmazott médiumon keresztül, hogy ezt Te már tudod, csak éppen a mélytudatból, az akashából ezeket fel kellett hozni az analitikus, bal-féltekés agyműködésbe, hogy mások számára is kifejthető legyen. Ezért olyan levágottak a válaszok végei a KÖNYV-ben, mert amint az akashából beugrott az analitikus agyba a tudáscsomag, azonnal új kérdést tettem fel a 3 év alatt, mert akkor még nem volt elhatározásom az, hogy ezzel az ismerettel mindenkinek kell rendelkeznie.

Tehát induljunk ki a Teremtés sorrendjében az egységes anyagrészecskéből, azaz a gamma sugárzás egységnyi korpuszkulájából.

A Teremtés

Egyváltozós Mindenség-akarat    

 • a múló időben – (változó)

  gamma.jpg 

 

Kétváltozós Mindenség-akarata

 • anyag egységet teremtett (kedvére)

 • egységnyi energiát ad hozzá az akarattal

 • anyagegységek kombinációi

 • energiák az anyaghoz tartozóan

 • az idő múlási sebességének változtathatósága (teremtő akarattal helyileg is)

 Háromváltozós anyag-energia Térszerkezet II. világháborúban indult 3 német repülőgép sok év múltán szállt le egy amerikai reptéren. Másfél óra repülési időtérzékeltek. Angol hajóskapitányt több év után mentettek ki az óceánból mentőcsónakjából és egy nap vergődés volt emlékezetében.

Négyváltozós anyag-energia Térszerkezet Ekkor vált ketté az Atya Isten és a Szentlélek. (amit Univerzumnak nevez a földi emberiség    de mindez csupán része az Atya Istennek)

 • Mengyejelev táblázatban legtöbb és kívüle kevés megnevezett anyag-energia

 • kevés ismert és sok számunkra meghatározhatatlan energia

 • az idő múlási sebessége a Naprendszerünkben

 • Naprendszerünk helyzete a Kozmoszon belül

Szó szerinti idézet a LÉT-TUDAT-ból:

A kezdetekről ismét az Atya Isten tanítása szól.

     Atyám! Kérlek az atomok felépítését középtől kifelé értesd meg velem!

Nézd a Mengyelejev táblázatot! A deutérium atom felépítésének elképzelése még elfogadható. Középen van a neutron és a proton-, és egy elektron kering, a felhőt alkotva. Az elektronnak minden részecskéje megvan. Mind a hat középen és mind a hat a héján. (síkba terített ábrák)

mikronika_deuterium2.jpg

    Van-e még más benne?

Más nincs.

    Miből áll a neutron?

A neutron áll egy protonból és egy vele összetapadt elektronból.

    Van-e energia mezeje?

A neutronnak nincs energia mezeje.

    Miből áll a proton?

A proton áll egy egyszerű elektronból, egy elektronmagból és több egységes anyagrészecskéből és a hozzá tartozó energiamezőből.

    Mi az egységes anyagrészecske?

Az egységes anyag-részecske az, amiből az Univerzumot felépítettem.

    Honnan van?

Akartam, hogy legyen.

    Az energia mező az egységes anyag körül hozzá tartozó-e, vagy azt külön akartad, hogy legyen?

Az egységes energia egyben én vagyok.

    Az egységes energiából bonyolítottad önmagadat 24 változós szintig?

Igen. Ezt teheti meg a teremtő akarat.

    Az akarat miből van?

Az akarat egy engem elképzelő első.

    Ez a mondat vége?

Igen.

    Az akaratnak nincs eredete?

Nem tudom.

    Hogyan kezdted a teremtést?

Így nehéz ezt meghatározni, de akartam az anyagot. Akartam valamit, amit még nem tudtam mi lesz az.

    Ez az egységes anyagrészecske, ami a későbbeni atomszerkezetet alkotja?

Igen. Mindenkinek az alapanyaga.

    Az egységes anyaghoz milyen energia és hogyan társult?

Az egységes anyaghoz én társultam, mint akarat.

    Most is te vagy minden anyag-egységet körülvevő egységnyi energia mező?

Igen. Ezért vagyok mindenütt és mindenkor. Az egy-változós mindenség egymagában létezett a kezdetek kezdetén. Nem határozható meg az időtartama. Nem jellemző rá semmi azon kívül, hogy létezett. Minden belőlem lett és maradt bennem és maradni fog bennem.

Vegyél kezedbe egy osztást tartalmazó lapot és azon bemutatom a kétváltozós Mindenség kialakulását. Az osztás, a lap két egymás melletti oldala szerint, legyen egyenlően. A lap hosszabbik irányát vedd az időnek.

A rövidebb oldalán én állok a bal kezed felőli szélén. A lap bal alsó sarkából indulva építsed fel a következő spirált. A spirálra egyenként felírjuk a változókat, ami szerint önmagamat, amit te Univerzumnak nevezel, felépítettem.

A TEREMTÉS mindenseg_abr_001.jpg

A kétváltozós Mindenség és annak intelligens, ható energiája:

 • egyik a mindent betöltő energia belőlem. Az egységes energia.

 • a másik az anyag. A későbbi mindent felépítő részecskék, az egységes tovább nem bontható anyag.

 • az intelligens, ható energia: a megértés.

A három, négy, öt és több változós Mindenség, önmaga kialakítását Atyánk nem tartotta célszerűnek a KÖNYV-ben közreadni.

    Mi az energia alapvetően?

Az a szerkezet építő forrás, ami anyaggá tud válni, saját akarati hatása által.

    Mi az anyag?

Az a szerkezeti összetevő, ami a Világot kialakítja.

    Az alapvető energia egynemű-e?

Igen.

    Miként lett sokféle?

Úgy, hogy az anyag elemi része, az építő egysége, egynemű.

    Az mi?

Nevezhetjük egységnek.

    Amit elektronnak nevez a tudomány, az mire oszlik fel tovább?

Az már bonyolult összetétel. Abban megtalálható egy további keringési pályarendszer, amiben magja körül hat részecske kering. Ezek a részecskék együtt egyező tömegűek a maggal. A mag-, és a héjrészecskék egymáshoz energiával kötődnek. Ez az energia az egységnyi teremtő erő. [TE]

elektron.jpg

    Ellentétes irányultsága van-e a magnak a héjon lévő részecskékkel?

Igen. A Teremtő és a Szentlélek szerint polarizálva.

    Más anyag-e a mag, mint a részecskék?

Nem. Csak teremtő akarat általi töltése van a magnak és ezért tartja maga körül a részecskéket a pályákon.

    Ezek a pályák azonos távolságra vannak-e sugárban a magtól?

Igen. A részecskék egymással szöget bezárva, körben járva képezik a héjat.

    ATYÁM! Kérlek elemezd számomra tovább, bontás irányba az elektromosságot és a részecskéket.

Az elektronmag hat egységnyi részecske összetapadva, egy nektek még ismeretlen kötéssel.

Minden ősi írásban fellelhető, hogy ami fönt az lent és ami lent az fent. Ez pontosan annyit jelent, hogy a Mindenség, az Univerzum felépítése koherens teremtői tudat által történik.

A szöveteket, legyenek azok emberi, állati, növényi szövetek protonokból, neutronokból, elektronokból épülő szerkezetek, sejtek és azokból felépülő atomok és molekulák alkotják.

Amit eddig a tudomány ebben a felnövekvő kultúrában nem tudott felfedezni, hogy mi a különbség az élő és az élettelen anyag között, az a következők ismeretében érthetővé válik.

Nahát, hogy ez érthető legyen. Például a Fermiumban 100 proton, 100 neutron körül 100 csonkulatlan elektron kering felhőt alkotva.

Minden csonkulatlan elektron 12 elemi gamma korpuszkuláris részecskéből épül fel és ezért tud nyugton maradni ebben a lelassult állapotában.

Egyébként itt megjegyezzük, hogy az időmérésünk alapja a Földön az elektron perdület-sebessége, pl. a kvarcórák. Az elektronban 6 korpuszkuláris egységből álló mag van. Ezt a 6 mag-anyagegységet a Teremtő Akarat tartja össze. Energia. Körülötte a mag-anyagegységek egységnyi távolságára keringő 6 héj- anyagegység pörög a Teremtő Erő által megtartott gömbhéjon. Ez a nyugalmi elektron szerkezete. Amennyiben ez a nyugalmi elektron a Föld olvadt magmájából is kiáramló,

mikronika_pozitron.jpg

normálisan négyzethálós szerkezetben megjelenő 4 elemi egységet tartalmazó héjszerkezetű csonkult elektron találkozik csonkulatlan elektronnal, akkor protont alkot. Ez nem élő proton. Ugyanígy a kiáramló gravitron a 4 héjrészecskével a mag körül , ha két csonkulatlan elektronnal alkot egységet, ez a nem élő neutron. Ezen proton-neutron körül csonkulatlan elektron felhőt alkotó keringése által épül fel földi környezetünk. A Mengyelejev táblázat elemei ennek a variált sokszorozódásával épülnek fel.

 

A kezdetekről ismét az Atya Isten tanítása szól:

    „Mi az egységes anyagrészecske?

Az egységes-anyagrészecske az, amiből az Univerzumot felépítettem.

    Honnan van?

Akartam, hogy legyen.

    Az energiamező az egységes anyag körül hozzátartozó-e, vagy azt külön akartad, hogy legyen?

Az egységes energia egyben én vagyok.

    Az egységes energiából bonyolítottad Önmagadat 24 változós szintig?

Igen. Ezt teheti meg a teremtő akarat.

    Az akarat miből van?

Az akarat egy engem elképzelő első.

    Ez a mondat vége?

Igen.

    Az akaratnak nincs eredete?

Nem tudom.

    Léted kezdete óta sohasem tapasztaltál az általad teremtettek jelein akaratközlésein kívül, máshonnan származó akaratjeleket?

Létezésem egész ideje alatt a magam alkotta Univerzumon kívül semmi más jel nem volt felfogható.

    Az időt már Te akartad, hogy legyen?

Az idő volt velem.

    Az idő, amiben akarat voltál kezdetben változó volt-e, vagy állandó?

 Az idő állandóan múlik, ezáltal változó.

    Mi az akarat?

 Az akarat energia. Energia időbeli és erősségbeli.

    Értsem úgy, hogy az akarat egy inhomogén energia?

 Igen.

    Hogyan kezdted a teremtést?

Így nehéz ezt meghatározni, de akartam az anyagot. Akartam valamit, amit még nem tudtam mi lesz az.

     Ez az egységes anyag-részecske, ami a bonyolultabb atomszerkezetet is alkotja?

 Igen, mindennek az anyaga.

    Az egységes anyaghoz milyen energia és hogyan társult?

Az egységes anyaghoz én társultam, mint akarat.

    Most is Te vagy minden részecskét alkotó egységes anyagot körülvevő egységnyi energiamező?

Igen, ezért vagyok ott mindenütt és mindenkor. Az egy-változós Mindenség egymagában létezett a kezdetek kezdetén. Nem határozható meg az időtartama. Nem jellemző rá semmi azon kívül, hogy létezett. Minden belőlem lett és maradt bennem és maradni fog bennem.

    Mi az energia alapvetően?

 Az a szerkezetet építő forrás, ami anyaggá tud válni saját akarati hatása által.

    Mi az anyag?

Az a szerkezeti összetevő, ami a Világot kialakítja.

    Az alapvető energia egynemű-e?

Igen.

    Az alapvető anyag egynemű-e?

Igen.

    Miként jönnek létre az energia jellemző elkülöníthető megjelenési formái?

Úgy, hogy az energia az anyaggal kölcsönhatásban tud sokféle variációt létrehozni.

    Az anyag eredetileg egynemű-e?

Igen.

    Miként lett sokféle?

Úgy, hogy az anyag elemi része, az építő egysége egynemű.

     Az mi?

Nevezhetjük egységnek.

    Amit elektronnak nevez a tudomány, az mire oszlik fel tovább?

Az már bonyolult összetétel. Abban megtalálható egy további keringési pályarendszer, amiben magja körül 6 részecske kering. Ezek a részecskék együtt egyező tömegűek a maggal. A mag-, és a héjrészecskék egymáshoz energiával kötődnek. Ez az energia az egységnyi teremtő erő. [TE]

    Ellentétes irányultsága van-e a magnak a héján lévő részecskékkel?

Igen. A teremtő és a szentlélek szerint polarizálva.

    Más anyag-e a mag,, mint a részecskék?

Nem. Csak teremtő akarat általi töltése van a magnak és ezért tartja maga körül a részecskéket a pályákon.

    Ezek a pályák azonos távolságra vannak-e sugárban a magtól?

Igen. A részecskék egymással szöget bezárva képezik a héjat.”

A LÉT-TUDAT Könyv-ben Atyánk külön címek alatt foglalkozik az elektromossággal, az elektroaktiv elektronokkal. A gravitációval, a gravitronokkal. A mágnességgel. A hidegfúzióval begyűjthető elektropajzzsal. A fénnyel és annak különböző megjelenési formáival és az élő szervezeteket (embert, állatot) tápláló jomaidonnal, valamint a lélek szerkezeti felépítésével. Valamint a pozitron, bilon, tudon, seton, duton és gamma korpuszkuláris sugárzásokkal.

A korpuszkuláris sugárzások haladási sebességével a részecskék, azaz a csonkult elektronok:

 mikronika_001.jpg

 mikronika_002.jpg

Nem kívánom a Könyvet, amit minden anyagi erőforrásom felhasználásommal kinyomtattam, honlapon duplikálni. Bőven kapható a megadott címeken. Aki gondolkodik és mesék helyett keresi az igaz valóságot, s nem csak állati szinten él, hogy evés, alvás, ivás, szeretkezés, esetleg még a munka, az mindent megtalál benne, ami a Kozmosz teljességével megismerteti.

 

                                                                   Sztelek Gábor Pál

                                                                                     kutató mérnök

 Budapest, 2014.10.09.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 78
Tegnapi: 37
Heti: 263
Havi: 1 049
Össz.: 39 552

Látogatottság növelés
Oldal: AZ UNIVERZUM ANYAG-ENERGIA SZERKEZETE
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2017 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: korpuszkuláris energia - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »